Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Arş. Gör. Dr. Mustafa YILMAZ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Arş. Gör. Dr. Mustafa YILMAZ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal."— Sunum transkripti:

1 Arş. Gör. Dr. Mustafa YILMAZ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi Antalya-Türkiye 09.11.2012

2  Otopsi serilerindeki insidans; % 0.017-0.19  Primer / Sekonder ; 1 / 30-40  Primer: Benign (% 75) Malign (% 25)  Otopsi serilerindeki insidans; % 0.017-0.19  Primer / Sekonder ; 1 / 30-40  Primer: Benign (% 75) Malign (% 25) Reynen, K. (1995) Cardiac myxomas. N Engl J Med, 333 (24), 1610-1617. Lam, K.Y., Dickens, P.,Chan, A.C. (1993) Tumors of the heart. A 20-year experience with a review of 12,485 consecutive autopsies. Arch Pathol Lab Med, 117 (10), 1027-1031.

3 Cohn, LH, Cardiac Surgery in the Adult, 4th edition, 2007, New York, New York, McGraw-Hill Professional TümörSayıYüzde Miksoma11849 Lipom4519 Papiller Fibroelastom 4217 Hemanjiyom115 AV düğüm mezotelyoması 94 Fibrom52 Teratom31 Granüler hücreli tümör 31 Nörofibrom2<1 Lenfanjiyom2<1 Rabdomiyom1<1 Toplam241100 YETİŞKİN HASTALARDA BENİGN KARDİYAK TÜMÖRLER

4 Cohn, LH, Cardiac Surgery in the Adult, 4th edition, 2007, New York, New York, McGraw-Hill Professional Roberts, W.C. (1997) Primary and secondary neoplasms of the heart. Am J Cardiol, 80 (5), 671-682. TümörSayıYüzde Anjiyosarkom3933 Rabdomiyosarkom 2421 Mezotelyoma 1916 Fibrosarkom1311 Lenfoma 76 Osteosarkom54 Timoma43 Nörojenik sarkom 32 Leiomiyosarkom1<1 Liposarkom1<1 Sinoviyal sarkom1<1 Toplam117100 YETİŞKİN HASTALARDA PRİMER MALİGN KARDİYAK TÜMÖRLER TümörToplamCerrahiOtopsi≤15 yaş tanılar Sarkom 137 (%95)1162111 (%8) Anjiyo3322111 Gruplanamayan 333033 Fibröz histiyositom 16 01 Osteo13 00 Leiyomiyom 121111 Fibro9901 Mikso8801 Rabdomiyo 6243 Sinoviyal4400 Lipo2020 Schwannom 1100 Lenfoma7 (%5)160 TOPLAM144 (%100) 117 (%81)27 (%19)11 (%8) PRİMER MALİGN KARDİYAK TÜMÖRLER (1976-1993)

5 Uzun, O., Wilson, D.G., Vujanic, G.M., Parsons, J.M.,De Giovanni, J.V. (2007) Cardiac tumours in children. Orphanet J Rare Dis, 2, 11. TümörSıklık (%) PRİMER BENİGN Rabdomiyom40-60 Teratom15-19 Fibrom 12-16 Miksoma2-4 Hemanjiyom 5 Lenfanjiyomseyrek Hemanjiyoperisitom seyrek Onkositik tümörseyrek PRİMER MALİGN Rabdomiyosarkom2 Fibrosarkom2 SEKONDER METASTATİK TÜMÖRLER Nöroblastomseyrek Lösemiseyrek Lenfomaseyrek Melanomseyrek ÇOCUKLARDA KARDİYAK TÜMÖR SIKLIĞI

6 Kamiya, H., Yasuda, T., Nagamine, H., Sakakibara, N., Nishida, S., Kawasuji, M. ve diğerleri. (2001) Surgical treatment of primary cardiac tumors: 28 years' experience in Kanazawa University Hospital. Jpn Circ J, 65 (4), 315-319.

7 Ocak 1977 – Ocak 2012 tarihleri arasında intrakardiyak tümör nedeni ile opere edilen 75 hastanın pre-, intra- ve post-operatif döneme ait verileri hakkında tecrübelerimizi paylaşmaktır.

8 Preoperatif “ İntrakardiyak kitle ” tanısı konan 80 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. Postoperatif tanısı “Primer intrakardiyak tümör” olan 75 hasta çalışmaya dahil edildi. Preoperatif “ İntrakardiyak kitle ” tanısı konan 80 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. Postoperatif tanısı “Primer intrakardiyak tümör” olan 75 hasta çalışmaya dahil edildi.

9 Postoperatif tanısı kardiak kist hidatik olan 2 hasta ve trombüs olan 3 hasta çalışma kapsamı dışına alındı

10 Çalışmaya dahil edilen 75 hastanın; –43 (%57) erkek, 32 (%42) kadın –Ortalama yaş 37 ± 4 (1 ay – 80 yaş) –Ortalama takip süresi: 30± 8 ay Çalışmaya dahil edilen 75 hastanın; –43 (%57) erkek, 32 (%42) kadın –Ortalama yaş 37 ± 4 (1 ay – 80 yaş) –Ortalama takip süresi: 30± 8 ay

11 Yaş (yıl) Hasta sayıları (n) Hasta Sayıları (%) 0-1 56.7 2-10 1621.3 11-20 56.7 21-30 56.7 31-40 810.7 41-50 1013.3 51-60 1621.3 61-70 68.0 71-80 45.3

12 ŞikayetlerHasta sayısı (%) Kardiyak Dispne38 (50.6) Ritm bozukluğu26 (34.7) Anjina17 (22.7) Senkop15 (20) NYHA Sınıfı I19 (25.3) II40 (53.3) III11 (14.7) IV5 (6.7) Embolik Serebral emboli11 (14.6) Periferik emboli1 (1.3) Konstitüsyonel Halsizlik53 (70.7) Kilo kaybı27 (36)

13 Hastalarımızın tamamında tanı TTE ile konmuştur. 32 (%42) hastada ek olarak TEE uygulanmıştır Hastalarımızın tamamında tanı TTE ile konmuştur. 32 (%42) hastada ek olarak TEE uygulanmıştır

14 Kardiyak tm patolojisi Hasta sayıları (n) Ortalama yaş (yıl) Erkek/Kadın oranı Malign 75 ± 1.66/1 Benign 6837 ± 2.937/31 Miksoma 6041.5 ± 3.632/28 Non-miksoma 813.6 ± 7.85/3

15 Orijin YeriHasta sayısı (%) Sol atrium ve /veya sol ventrikül 59 (78.6) Sağ atrium ve /veya sağ ventrikül 11(14.6) Biatriyal 3 (4) Sağ ventrikül-Sol ventrikül 1 (1.3) Pulmoner arter 1 (1.3)

16 Operasyon değişkenleri Süre (dk) KPB52.6 ± 4.8 AKZ33.8 ± 2.5

17 İnsizyonlar Hasta sayısı (%) Sol atriyotomi22 (30) Sağ atriyotomi13 (17.5) Sol-sağ atriyotomi40 (50) Aortotomi2(2) Sol-sağ atriyotomi Pulmoner arteriotomi 1 (1.25) Sağ atriyotomi Sağ ventrikülotomi 1 (1.25) Sol-sağ atriyotomi Sağ ventrikülotomi 1 (1.25)

18 Hastaların 7’sinde (%9.3) multipl kitle saptanmıştır: 1 hasta CARNEY KOMPLEKS’li rekürren multipl miksoma 2 hasta (anne-kız) familyal atriyal miksoma 4 hasta rabdomiyom, rabdomiyosarkom ve metastaz idi Hastaların 7’sinde (%9.3) multipl kitle saptanmıştır: 1 hasta CARNEY KOMPLEKS’li rekürren multipl miksoma 2 hasta (anne-kız) familyal atriyal miksoma 4 hasta rabdomiyom, rabdomiyosarkom ve metastaz idi

19 Hastaların 2’sinde (%2.5 ) tümör eksizyonu ile birlikte CABG, 1’inde (%1.25) MVR yapılmıştır

20 Erken morbidite –Mediastinit (1 hasta) –Serebrovasküler olay (1 hasta ) –Tamponad (1 hasta ) Geç morbidite –Atriyal fibrilasyon (6 hasta) –Rekürrens (1 hasta, %1.3 ) Erken morbidite –Mediastinit (1 hasta) –Serebrovasküler olay (1 hasta ) –Tamponad (1 hasta ) Geç morbidite –Atriyal fibrilasyon (6 hasta) –Rekürrens (1 hasta, %1.3 )

21 Erken mortalite –5 ölüm 1 intraoperatif i) 26 yaşında, preoperatif SVO geçirmişti ve hemodinamik olarak stabil değildi. Hasta CPB ’ dan ayrılamadı 4 post operatif i) 1 günlük, RM, post operatif 0. günde multiorgan yetmezliği ii) 15 aylık, gruplanamayan, post op 1. günde malign ritim bozukluğu iii) 61 yaşında, sol atrial miksoma eksizyonu ve CABG, post operatif 3. günde düşük kardiak debi iiii) 1 yaşında, RMS, post operatif 7. günde mediastinit Geç mortalite saptanmadı. Erken mortalite –5 ölüm 1 intraoperatif i) 26 yaşında, preoperatif SVO geçirmişti ve hemodinamik olarak stabil değildi. Hasta CPB ’ dan ayrılamadı 4 post operatif i) 1 günlük, RM, post operatif 0. günde multiorgan yetmezliği ii) 15 aylık, gruplanamayan, post op 1. günde malign ritim bozukluğu iii) 61 yaşında, sol atrial miksoma eksizyonu ve CABG, post operatif 3. günde düşük kardiak debi iiii) 1 yaşında, RMS, post operatif 7. günde mediastinit Geç mortalite saptanmadı.

22

23 Primer kardiak tümörler nadir karşılaşılan patolojilerdir Kardiak tümörlerin belirti ve bulguları non-spesifik olabilir ve değişkenlik gösterebilir TTE halen en önemli tanı yöntemidir, ancak diğer yöntemler (TEE, BT, MRG) tanıda ek veri sağlayabilir Primer kardiak tümörler nadir karşılaşılan patolojilerdir Kardiak tümörlerin belirti ve bulguları non-spesifik olabilir ve değişkenlik gösterebilir TTE halen en önemli tanı yöntemidir, ancak diğer yöntemler (TEE, BT, MRG) tanıda ek veri sağlayabilir Centofanti, P., Di Rosa, E., Deorsola, L., Dato, G.M., Patane, F., La Torre, M. ve diğerleri. (1999) Primary cardiac tumors: early and late results of surgical treatment in 91 patients. Ann Thorac Surg, 68 (4), 1236-1241. Maraj, S., Pressman, G.S.,Figueredo, V.M. (2009) Primary cardiac tumors. Int J Cardiol, 133 (2), 152-156.

24 Cerrahi rezeksiyon kardiyak tümörlü bütün hastalarda primer tedavi yöntemidir Rekürrens sporadik kardiak miksomalarda %3-13 oranında görülmektedir Cerrahi rezeksiyon kardiyak tümörlü bütün hastalarda primer tedavi yöntemidir Rekürrens sporadik kardiak miksomalarda %3-13 oranında görülmektedir Centofanti, P., Di Rosa, E., Deorsola, L., Dato, G.M., Patane, F., La Torre, M. ve diğerleri. (1999) Primary cardiac tumors: early and late results of surgical treatment in 91 patients. Ann Thorac Surg, 68 (4), 1236-1241. Elbardissi, A.W., Dearani, J.A., Daly, R.C., Mullany, C.J., Orszulak, T.A., Puga, F.J. ve diğerleri. (2008) Survival after resection of primary cardiac tumors: a 48-year experience. Circulation, 118 (14 Suppl), S7-15.

25 Benign tümörlerde cerrahi rezeksiyonun morbidite ve mortalitesi düşüktür ve tercih edilmesi gereken tedavi yöntemidir. Murphy, M.C., Sweeney, M.S., Putnam, J.B., Jr., Walker, W.E., Frazier, O.H., Ott, D.A. ve diğerleri. (1990) Surgical treatment of cardiac tumors: a 25-year experience. Ann Thorac Surg, 49 (4), 612-617; discussion 617-618.

26


"Arş. Gör. Dr. Mustafa YILMAZ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları