Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KLİNİK BULGULAR - PATOGENEZ Fatoş Yalçınkaya.   Tarihçe   Klasik bilgiler   Genetik   Moleküler Patogenez   Yenilikler - genişleyen hastalık.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KLİNİK BULGULAR - PATOGENEZ Fatoş Yalçınkaya.   Tarihçe   Klasik bilgiler   Genetik   Moleküler Patogenez   Yenilikler - genişleyen hastalık."— Sunum transkripti:

1 KLİNİK BULGULAR - PATOGENEZ Fatoş Yalçınkaya

2   Tarihçe   Klasik bilgiler   Genetik   Moleküler Patogenez   Yenilikler - genişleyen hastalık spektrumu   Tarihçe   Klasik bilgiler   Genetik   Moleküler Patogenez   Yenilikler - genişleyen hastalık spektrumu AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ

3  1908 Janeway TC, Mosenthal HO İlk tanımlanan olgu  1945 Siegal S - 1946 Marmaralı A Hastalığın tanımlanması ÇND Romatoloji Kursu Mayıs 2012, Ankara ÇND Romatoloji Kursu Mayıs 2012, Ankara  1972 Goldfinger SE – Özkan E Kolşisin tedavisi  1952 Mamou H, Cattan R. AAA - amiloidozis  1997 International FMF Consortium - French FMF Consortium MEFV geni TARİHÇETARİHÇE

4 AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ  Tarihçe   Klasik bilgiler   Genetik   Moleküler Patogenez   Yenilikler - genişleyen hastalık spektrumu  Tarihçe   Klasik bilgiler   Genetik   Moleküler Patogenez   Yenilikler - genişleyen hastalık spektrumu

5 İlk tanımlanan en sık görülen en iyi bilinen otoinflamatuvar hastalık Çocuk Romatoloji Sempozyumu Şubat 2016, Ankara  Ateş  Karın ağrısı  Göğüs ağrısı  Artrit  ELE  Ateş  Karın ağrısı  Göğüs ağrısı  Artrit  ELE AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ

6 Süre: 12-72 saat Serozal Tutulum: Karın, eklem, göğüs, cilt Kendiliğinden düzelir ! Atak aralarında  Fizik ve laboratuvar bulgular kendiliğinden normale döner Tipi: değişken Sıklık: 1-2/hafta, ay, yıl... A T A K (AFP %30-60 sınırda veya yüksek ! ) BK # EÇH CRP SAAFibrinojen AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ

7  Başlangıç yaşı: Çocukluk çağı (%65 <10y, %90 <20y) Ortalama: 9.6±8.6yaş Turkish FMF Study Group. Medicine, 2005 Tipik atak, 38-40ºC 6saat-3gün  Ateş: Çocuk Romatoloji Sempozyumu Şubat 2016, Ankara AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ KLİNİK TANIMLAMA AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ KLİNİK TANIMLAMA

8  Karın ağrısı: Akut peritonit %95 Kabızlık, ishal %20 Akut karın ?? Akut karın ?? Distansiyon, tahta karın, direk ve rebound hassasiyet, barsak seslerinde azalma (Hava sıvı seviyesi) Çocuk Romatoloji Sempozyumu Şubat 2016, Ankara AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ KLİNİK TANIMLAMA AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ KLİNİK TANIMLAMA

9  Göğüs ağrısı: Plörezi %25-%50 Tek taraflı.....7 gün  Perikardit  Eklem tutulumu: Artrit %50 Monoartiküler, oligoartiküler, asimetrik Diz, ayak bileği, kalça, el bileği Akut artrit %75 Uzamış artrit %5 Artralji Çocuk Romatoloji Sempozyumu Şubat 2016, Ankara AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ KLİNİK TANIMLAMA AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ KLİNİK TANIMLAMA

10  Akut Artrit Kısa süreli Prodrom Ø Tam iyileşme Dizler ayak bilekleri Çocuk Romatoloji Sempozyumu Şubat 2016, Ankara AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ KLİNİK TANIMLAMA AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ KLİNİK TANIMLAMA

11  Uzamış Artrit Aylar, yıllar… Kemik yıkımı Ø Diz kalça kalça (sakroileit 0.4%) Yalçınkaya F. Brit J Rheum 1997 Eklem deformitesi (+) Çocuk Romatoloji Sempozyumu Şubat 2016, Ankara AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ KLİNİK TANIMLAMA AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ KLİNİK TANIMLAMA

12 Erizipel-benzeri eritem Sıcak – hassas - şiş Dizin altında Bacağın dış yüzünde Ayak bileği / ayak sırtı Çocuk Romatoloji Sempozyumu Şubat 2016, Ankara AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ KLİNİK TANIMLAMA AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ KLİNİK TANIMLAMA

13 Az görülen bulgular  Uzamış ateşli myalji Nadir görülen bulgular  Skrotal tutulum  Purpura nodül benzeri döküntüler  Ülsere cilt lezyonları  Livedoid vaskülopati  Amiloid dışı glomerüler hastalıklar Langevitz P. J Rheum 1994 Brik R. J Pediatr 2001 Yalçınkaya F. NDT 1999 Tekin M. Acta Pediatr 2000 AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ KLİNİK TANIMLAMA AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ KLİNİK TANIMLAMA Çocuk Romatoloji Sempozyumu Şubat 2016, Ankara

14 İlişkili Hastalıklar  Vaskülitler  HSP  PAN  İnflamatuvar barsak hastalıkları  Crohn hastalığı  Ülseratif kolit HLA B27  -  /  +  )  Spodiloartropati ( HLA B27  -  /  +  )  Sakroileit  ARA, JİA Langevitz P. Semin Arthritis & Rheum 1997 Fidder HH. Medicine 2002 Yalçınkaya F. J Pediatr 2007 Özçakar ZB J Rheumatol 2008 AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ Çocuk Romatoloji Sempozyumu Şubat 2016, Ankara

15  Böbrekler akciğer, kalp, tiroid, testisler, kemik iliği GİS, KC, dalak  AA proteini (SAA)  Sıklık: Sefardik Yahudiler %80 Türkler 60% Ashkenazi Yahudileri, Iraklı, Araplar Kolşisin öncesi dönem Turkish FMF Study Group. Medicine, 2005 AAA Türk hastalar: %13 n:2828 AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ AMİLOİDOZİS Çocuk Romatoloji Sempozyumu Şubat 2016, Ankara

16  Aralıklı proteinüri  sürekli proteinüri (Kan basıncı normal. HT, hematüri Ø)  Başlangıç yaşı >7y  Kortikosteroid tedavisine yanıt Ø MDNS ? Çocuk Romatoloji Sempozyumu Şubat 2016, Ankara  Nefrotik sendrom  Böbrek yetmezliği AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ AMİLOİDOZİS

17 Çocuk Romatoloji Sempozyumu Şubat 2016, Ankara   Amiloidozis izlemi: İdrarda kantitatif protein tayini (Spot idrar pr/kr veya 24 saatlik idrarda pr)  Kesin Tanı: Doku biyopsisi AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ AMİLOİDOZİS

18 Amiloidozis gelişimi Atak sıklığı, süresi ve ağırlığı  AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ AMİLOİDOZİS Çocuk Romatoloji Sempozyumu Şubat 2016, Ankara

19 Amiloidozis Riski  Artrit  Ailede amiloidozis öyküsü  Mutasyonlar: V726A (koruyucu) M694V (risk) International FMF Consortium. Cell, 1997 Dewalle M. Eur J Hum Genet 1998 Livneh A. Amyloid 1999 Cazeneuva C. Am J Hum Genet 1999 Saatçi Ü. Eur J Pediatr 1997 Yalçınkaya F. QJM 2000  AAA-Amiloidozis V726A(+) Yalçınkaya F. N Eng J Med 1998 AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ AMİLOİDOZİS Çocuk Romatoloji Sempozyumu Şubat 2016, Ankara

20 Hafif mutasyonlar / polimorfizmler Çevresel faktörler Enfeksiyonlar AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ AMİLOİDOZİS  Ülke !  Ülke ! ( Yaşadığı ve köken aldığı) Çocuk Romatoloji Sempozyumu Şubat 2016, Ankara

21 Başlangıç yaşı: 9.6±8.6 yıl Tanı yaşı: 16.4±11.6yıl TANI GECİKMESİ: 6.9±7.65yıl Çocuk Romatoloji Sempozyumu Şubat 2016, Ankara

22 AMİLOİD (+) n=321 AMİLOİD (-) n=2126p Başlangıç yaşı9.6±8.07 yıl8.9±8.28yıl Tanı yaşı19.22±11.84yıl15.2±11.05 yıl<0.001 Tanı gecikmesi9.4±8.60yıl6.3±7.14 yıl<0.001 Çocuk Romatoloji Sempozyumu Şubat 2016, Ankara

23 ÖLÇÜTTANIMLAMAAteş > 38°C, Süre 6-72 saat, ≥3 atak Karın Ağrısı Süre 6-72 saat, ≥3 atak Göğüs Ağrısı Süre 6-72 saat, ≥ 3 atak Artrit Süre 6-72 saat, ≥ 3 atak, oligoartrit Ailede AAA Öyküsü TANI ≥ 2 Ölçüt (+) Çocuk Romatoloji Sempozyumu Şubat 2016, Ankara

24 AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ  Tarihçe   Klasik bilgiler   Genetik   Moleküler Patogenez   Yenilikler - genişleyen hastalık spektrumu  Tarihçe   Klasik bilgiler   Genetik   Moleküler Patogenez   Yenilikler - genişleyen hastalık spektrumu

25 Cell, Vol. 90, 797–807, August 22, 1997 Ancient Missense Mutations in a New Member of the RoRet Gene Family Are Likely to Cause Familial Mediterranean Fever The International FMF Consortium Cell, Vol. 90, 797–807, August 22, 1997 Ancient Missense Mutations in a New Member of the RoRet Gene Family Are Likely to Cause Familial Mediterranean Fever The International FMF Consortium Nature Genetics 17, 25 - 31 (1997) A candidate gene for familial Mediterranean fever A candidate gene for familial Mediterranean fever A candidate gene for familial Mediterranean fever The French FMF Consortium The French FMF Consortium Nature Genetics 17, 25 - 31 (1997) A candidate gene for familial Mediterranean fever A candidate gene for familial Mediterranean fever A candidate gene for familial Mediterranean fever The French FMF Consortium The French FMF Consortium AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ GENETİK 16p Pras E. N Engl J Med, 1992 Çocuk Romatoloji Sempozyumu Şubat 2016, Ankara

26 International FMF Consortium. Cell, 1997 French FMF consortium. Nat Genet 1997 AAA geni: MEFV 10 EKZON  10 EKZON  Ekzon 10 Ekzon 2  E148Q  M694V, M680I, V726A, M694I, E148Q (taşıyıcı kromozomların %70-%85’inde bulunur) (taşıyıcı kromozomların %70-%85’inde bulunur) AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ GENETİK Çocuk Romatoloji Sempozyumu Şubat 2016, Ankara

27 MEFV Ekspresyon: Nötrofiller, monositler Protein: Pyrin Centola M. Blood 2000 Mansfield E. Blood 2001 B30.2 CC B box CC B box PyD AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ GENETİK Çocuk Romatoloji Sempozyumu Şubat 2016, Ankara

28 Cell, Vol. 97, 133–144, April 2, 1999 Germline Mutations in the Extracellular Domains of the 55 kDa TNF Receptor, TNFR1, Define a Family of Dominantly Inherited Autoinflammatory Syndromes Cell, Vol. 97, 133–144, April 2, 1999 Germline Mutations in the Extracellular Domains of the 55 kDa TNF Receptor, TNFR1, Define a Family of Dominantly Inherited Autoinflammatory Syndromes McDermott MF McDermott MF 1, Aksentijevich I, Kastner DL. Aksentijevich IKastner DL McDermott MFAksentijevich IKastner DL McDermott MF McDermott MF 1, Aksentijevich I, Kastner DL. Aksentijevich IKastner DL McDermott MFAksentijevich IKastner DL OTOİNFLAMATUVAR HASTALIKLAR Yüksek titrede otoantikorlar, antijen-spesifik T hücreler ve hiçbir uyarı olmadan gelişen inflamasyonla karakterize bir grup sistemik hastalık OTOİNFLAMATUVAR HASTALIKLAR Yüksek titrede otoantikorlar, antijen-spesifik T hücreler ve hiçbir uyarı olmadan gelişen inflamasyonla karakterize bir grup sistemik hastalık

29 Çocuk Romatoloji Sempozyumu Şubat 2016, Ankara McDermott MF. Cell 97:133–144,1999 ‘Otoinflamatuvar Hastalık’ Doğal immünite ilişkili hastalıklar AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ GENETİK

30   Tarihçe   Klasik bilgiler   Genetik   Moleküler Patogenez   Genişleyen hastalık spektrumu   Tarihçe   Klasik bilgiler   Genetik   Moleküler Patogenez   Genişleyen hastalık spektrumu AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ

31 Çocuk Romatoloji Sempozyumu Şubat 2016, Ankara AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ MOLEKÜLER PATOFİZYOLOJİ Toll-like reseptör (TLR) NOD-like reseptör (NLR) İnflamazom (NALP3) PRR PİROPTOZİS  PAMP ve DAMP 

32

33 Masters SL, Kastner DL. Annu Rev Immunol 27:621–668,2009 Chae JJ. Immunity 34:755–768,2011 Saavedra PHV. Semin Immunopathol 37:313–322,2015 AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ PYRİN İNFLAMAZOMU Konağın hücre proteinlerindeki değişimleri izleyerek patojenleri indirek olarak hisseder Bazı bakteriyel toksinlerin enzimatik aktivitesine yanıt verir

34 Masters SL, Kastner DL. Annu Rev Immunol 27:621–668,2009 Chae JJ. Immunity 34:755–768,2011 Saavedra PHV. Semin Immunopathol 37:313–322,2015 AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ HAYVAN ÇALIŞMALARI Pyrin-eksikliği olan farede hastalık ortaya çıkmıyor Fonksiyon-kazanımı-ile-giden mutasyonlar olması Mutasyon oluşturulan transgenik farelerde kaspaz-1 akt. ve IL-1   ile giden pyrin inflamazom akt. gelişiyor Farelere IL-1r1 karşı gen delesyonu yapıldığında spontan hastalık gelişimi önleniyor

35   Tarihçe   Klasik bilgiler   Genetik   Moleküler Patogenez   Genişleyen hastalık spektrumu   Tarihçe   Klasik bilgiler   Genetik   Moleküler Patogenez   Genişleyen hastalık spektrumu AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ

36 Çocuk Romatoloji Sempozyumu Şubat 2016, Ankara AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ EPİDEMİYOLOJİ

37  Atak öncesi prodrom (%50): halsizlik, kaygı, sırt ağrısı, ishal, huzursuzluk  Atak sırasında özgül olmayan bulgular: halsizlik, kas ağrısı, boğaz ağrısı  Uzamış atak: uzamış ateşli miyalji, uzamış artrit Çocuk Romatoloji Sempozyumu Şubat 2016, Ankara  Hafif atak : peritonit bulgusu Ø, ateş Ø, %7.5-9

38 Küçük çocuklarda tek başına ateş ile görülen ataklar ! Başlangıç yaşı küçük (1.7/ 5yıl) Tanı gecikmesi  İzlemde serözit (+) Çocuk Romatoloji Sempozyumu Şubat 2016, Ankara

39 < 3 yaş hastalar  Atakların şekli aynı, şiddeti   Atakta akut faz yanıtı   Atağı kontrol altına alan kolşisin dozu   M694V taşıyıcılığı   Tanı gecikmesi   Atak dışı AFG yüksekliği: %17  Sadece ateş ile başvuran: %4 Çocuk Romatoloji Sempozyumu Şubat 2016, Ankara

40 Tanı gecikmesi A) <1 yıl B) 1-5 yıl C) >5 yıl AİLE ÖYKÜSÜNÜ DİKKATLİ SORGULA  %69’unda semptom başlama yaşı <3y  Ailede AAA öyküsü (+)  Çocuk Romatoloji Sempozyumu Şubat 2016, Ankara

41 AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ TEK MUTASYON (+) HASTALAR AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ TEK MUTASYON (+) HASTALAR Yüksek peneranslı tek mutasyon (+) hastalarda MEFV tam sekans İkinci mutasyon gösterilememiş Booty MG, Kastner DL. Arthritis Rheum 60(6):1851–1861,2009 Marek-Yagel D. Arthritis Rheum 60(6):1862–1866,2009 Heterozigot mutasyon (+) hastalarda klinik ve genetik bulgular incelenmiş ve haplotip analizi düşük penetranslı dominant Bazı hastalarda düşük penetranslı dominant bir hastalık gibi Atakların ağırlığı: Atakların ağırlığı: değişken Genellikle heterozigotlarda daha hafif Ancak bazı hastalarda homozigotlardan daha ağır olabiliyor

42 Çocuk Romatoloji Sempozyumu Şubat 2016, Ankara AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ TEK MUTASYON (+) SAĞLIKLI BİREYLER Zorunlu heterozigotlar inflamasyon bulguları araştırılmış >4/yıl ateşli hastalık geçirme sıklığı, ARA, RA ve artralji sağlıklı kontrollerden sık Kalyoncu M. Arthritis Rheum 60(6):1851–1861,2009 Sağlıklı heterozigotlarda AFG’lerinin taban ve tepe düzeyleri sağlıklı kontrollerden yüksek Proinflamatuvar durum Lachmann HJ, Hawkins PN. Rheumatology, 45(6):746–750,2006

43 Çocuk Romatoloji Sempozyumu Şubat 2016, Ankara

44

45  Türk, Yahudi, Ermeni, Arap  Prevalans Taşıyıcı sıklığı  1/250 -1/1000 Türklerde: 1/5 Türk AAA çalışma grubu n=2838 Turkish FMF Study Group. Medicine, 2005 Hastalık sıklığı beklenenden 

46 Çocuk Romatoloji Sempozyumu Şubat 2016, Ankara

47

48 AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ Az görülen bulgular  Uzamış artrit  Uzamış ateşli myalji  AA amiloidozis Nadir görülen bulgular  Skrotal tutulum  Purpura nodül benzeri döküntüler  Ülsere cilt lezyonları  Livedoid vaskülopati  Amiloid dışı glomerüler hastalıklar Langevitz P. J Rheum 1994 Yalçınkaya f. Br J Rheumatol 1997 Brik R. J Pediatr 2001 Yalçınkaya F. NDT 1999 Tekin M. Acta Pediatr 2000

49 AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ İlişkili Hastalıklar Vaskülitler  Vaskülitler  HSP  PAN İnflamatuar barsak hastalıkları  İnflamatuar barsak hastalıkları  Crohn hastalığı  Ülseratif kolit  Spodiloartropati  ARA Langevitz P. Semin Arthritis & Rheum 1997 Fidder HH. Medicine 2002 Yalçınkaya F. J Pediatr 2007 Özçakar ZB J Rheumatol 2008

50 AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ Genişleyen hastalık spektrumu Lokalize abdominal ataklar  Lokalize abdominal ataklar  Sadece ateş atakları  Ateşsiz karın ağrısı atakları  Sadece artrit atakları  Tekrarlayan/süregen kas ağrısı  Bacak ağrısı Özçakar ZB. Clin Rheumatol 2006 Yalçınkaya F. Clin Exp Rheumatol 2011

51 Yakınma Gelişememe Yürüyememe 1.Hasta (9.5y, K) ÖYKÜ Yürüme bozukluğu (5y) Kilo alamama Artrit (ayak bilekleri) Ateş ? Karın ağrısı ? Fİ Gelişme geriliği Artrit Ayağa kalkamıyor Yürüyemiyo r US Kronik artrit 2. Hasta (3y, E) ÖYKÜ Crohn hastalığı (14 ay) Kalça ağrısı Yürüme bozukluğu Sabah tutukluğu Fİ Gelişme geriliği Geniş tabanlı yürüme Kalça eklemi eksternal rotasyonda kısıtlı ve ağrılı Ayağa kalkamıyor (Gowers + ?) MRG İnflamasyon bulguları-entesitis

52 AAA ARTRİT %25-50 ilk semptom %25-50 ilk semptom Alt ekstremitenin büyük eklemleri Alt ekstremitenin büyük eklemleri Diz ve kalça eklemi (%75) Diz ve kalça eklemi (%75) Monoartiküler  oligoartiküler Monoartiküler  oligoartiküler Artrit olan hastaların %75’i <10yaş Artrit olan hastaların %75’i <10yaş Artrit (+) olan hastalarda amioid olma riski  Artrit (+) olan hastalarda amioid olma riski  İnce E. Rheumatol Int 2002

53 AAA KRONİK ARTRİT Kronik artrit Kronik artrit  %75’i kalça ve diz tutulumu  %5’ine kalça replasmanı  SpA benzeri bir hastalık Kronik eklem hastalığı Kronik eklem hastalığı  %10’unda AS Erişkinlerde AS veya SpA (HLAB27-) Erişkinlerde AS veya SpA (HLAB27-)  AAA’nin önemli bulgusu ! Langevitz P. Semin Arthritis Rheum 1997 Eshed I. Sand J Rheumatol 2012

54 AAA Spondiloartropati Sakroileit Tenosnovit Oligoartriküler eklem tutulumu Bacak ağrısı (minör effor - kısa yürüyüş, ayakta durma - sonrası) Baldır, ayak bileği, ayak ve topuk Eshed I. Sand J Rheumatol,2012 Langevitz P. Semin Arthritis Rheum,1997

55 AAA - Bacak Ağrısı Tanı kriterlerinde yer almıyor (Livneh A. Minör kriter) Önemsenmeyen, atlanabilen bir bulgu Sıklık: %30 - %58 (Türk: %52, topuk ağrısı: %24) Kas iskelet sistemi tutulumu Ayak bileği ödemi (eşlik edebiliyor) Patogenez: Entesopati ? Livneh A. Arthritis Rheumatol 1997 Yalçınkaya F. Rheumatology 2009 Eshed I. Arthritis & Rheumatology 2014

56 n=11 AAA + bacak ağrısı n=11 AAA + bacak ağrısı (8E, 19-48y, ort:33y ) Sırt ağrısı Ø Ayak bileği ve ayak MRG 10/11 (%91)Aşil tendonu, plantar fasia ve uzun plantar ligamentte entesopati 3/11 tibialis posteriorun tendonunda sıvı ve tibiotalar eklemde minör değişiklikler Spinal Radyografi: Spinal Radyografi: N SpA Ø Pelvik Radyografi: Pelvik Radyografi: 9/10 sakroiliitis (4 bilateral) SpA patogenezi: ‘ENTESİT ‘ önemlidir ve hastalığın önemli bir bulgusudur AAA: ‘BACAK AĞRISI’ hastaların çoğunda subklinik sakroiliitin önemli bir bulgusudur

57 ENTESİT Tendon veya ligamentlerin kemiğe yapışma yerindeki inflamasyonu MRG 1.Enteslerde anormal kemik oluşumu 2.Tendon ve ligament anormallikleri 3.Trabeküler kemikleride kemik iliği ödemi 4.Retrokalkeneal bursada sıvı birikimi Eshed I. Arthritis & Rheumatology 2014

58 ENTESİT Tendon veya ligamentlerin kemiğe yapışma yerindeki inflamasyonu MRG 1.Enteslerde anormal kemik oluşumu 2.Tendon ve ligament anormallikleri 3.Trabeküler kemikleride kemik iliği ödemi 4.Retrokalkeneal bursada sıvı birikimi Eshed I. Arthritis & Rheumatology 2014

59 AAA İnflamatuar patogenez SpA AAA hastalığı İBH ve Behçet hastalığı gibi SpA’lere de yatkınlık yaratıyor AAA + bacak ağrısı Entesit + subklinik sakroiliit Entesit + subklinik sakroiliit SpA ile ilişkili SpA ile ilişkili HLA B27 (-) HLA B27 (-) Vertebrayı koruyor Vertebrayı koruyor

60 Bacak ağrısı (+) n=99 Bacak ağrısı (-) n=71P Başlangıç yaşı 9.5 ± 9 yaş17.9 ± 11.7yaş<0.0001 Tanı yaşı 14.2 ± 10.9 yaş23.2 ± 13.2 yaş<0.0001 Ailede AAA %76.8%53.50.001 Eklem atakları %74.7%40.8<0.0001 Plevral atak %48.5%29.60.013 Ateş atakları %35.4%15.50.04 ELE%14.1%4.20.03 Atak sayısı ( /yıl) 8.1 ± 9.94.6 ± 97.60.02 Tutulum1.4 ± 0.61.1 ± 0.40.02

61 Bacak ağrısı (+) n=99 Bacak ağrısı (-) n=71P ESH  %44.4%21.10.016 CRP  %48.4%31.80.013 M694V/M694V%45.5%21.10.001 Ağırlık skoru (0-6) 2.0 ± 0.31.4 ± 0.70.008 MRG- entesopati %73.5%33.30.046 MRG- SpA %41.20

62 AAA - Bacak Ağrısı Sık görülen bir bulgu Sık görülen bir bulgu Ağır hastalık göstergesi Ağır hastalık göstergesi Erken başlangıç Erken başlangıç Atak sayısı  Atak sayısı  Tutulan bölge  Tutulan bölge  Ailede AAA öyküsü  Ailede AAA öyküsü  M694V/M694V  M694V/M694V  Ağırlık skoru  Ağırlık skoru 

63 AAA - Bacak Ağrısı Ayak bileği MRG: entesopati sıklığı  Ayak bileği MRG: entesopati sıklığı  Ağır hastalık göstergesi Ağır hastalık göstergesi SpA tanısını 2 kat  SpA tanısını 2 kat 

64

65  Hasta: Evrim Göksu Tablaktepe  D.T.: 29/03/2005 – 9,5 yaş  Tanı: Ailevi Akdeniz Ateşi  Tanı Tarihi: 2 014 ( AÜTF )  AÜTF Romatoloji İlk Başvuru: Eylül 2014

66  İlk şikayetler 5 yaşında başlamış  5 yaşından sonra başlayan yürüme bozukluğu ve kilo alamama  Ankara EAH: Düz taban nedeniyle tabanlık önerilmiş  Aralıklı 1 gün süren ateşlenme?  Ağustos 2014  Ayak bileğinde 3 gün sürüp geçen şişlik  AÜTF Ortopedi  Burkulma  Bandaj  19.08.2014: AÜTF Genel polk başvuru şikayeti ayağının üzerine basamama, kilo alamama Öykü

67  Prenatal özellik yok  29 yaş anne, G2Y2, 40 hf, 3150gr, NVYD  Geçirdiği önemli hastalık: Yok  Hastanede yatış: (-)  Ameliyat: İnguinal herni Özgeçmiş

68  Anne: 38 y, SSS tm nedeniyle opere  Baba: 33 y, SS  Anne-baba akrabalığı yok (aynı köyden değiller)  Ailede AAA öyküsü yok  Ailede romatolojik hastalık öyküsü yok  Ailede böbrek hastalığı öyküsü yok Soygeçmiş

69 Fizik Muayene  VA:16,5kg(<3p)  Boy: 1 2 0 cm ( <3 p)  BGT:%73  Kaşektik görünümde  Artrit yok  Oturduktan sonra desteksiz kalkamıyor  Boyunda sağ submandibuler 3 x 1 cm ağrısız LAP  KC MKH' da 1 cm palpabl, SM yok  Diğer sistem muayenesi doğal

70 Laboratuvar (ilk başvuru-19.08.2014)  Kre:0,33  Alb:3,4  ALT:6  CK:44  LDH:223  Sedim:66  CRP:46  TİT: dansite:1029 pH:5 glu (-) protein (-) kan:5 mx: 3 eritrosit  sT4:17,09 (7-16)  TSH:3,71

71 Laboratuvar (ilk başvuru-19.08.2014)  BK:8300  Hb:8,9  MCV:63,9  RDW:17,1  Plt:589000  Ferritin:10  Serum Fe:7  TDBK:344  TFS:%2  Rtc:%1,2  Periferik yayma: - %70 PNL - %20 lenfosit - %6 monosit - %2 eozinofil - %2 çomak -Hafif anizositoz- polikromazi, hafif hipokromi -Atipik hücre görülmedi.

72  FTR kons  Sol fleksiyon kontraktürü nedeniyle germe egzersizi  Gastroenteroloji Kons  Fortini 3x1  Romatoloji kons  İlk başvuruda (15.09) FM’de artrit saptanmamış, BK:7300 ASO<25, CRP:34 Sed:64 RF<10, hasta takibe alınmış İzlem

73 Romatoloji 2. başvuru  ARTRİT (08/10/2014)  Şik: Bilateral ayak bileklerinde şişlik, hareket kısıtlılığı, sabah tutukluğu+  FM:Bilateral ayak bileklerinde artrit+  Servise yatış

74 Servis izlemi  FMF?? Mutasyon analizi gönderildi  Malnütrisyon  Gastroenteroloji takibine devam edildi  İbuprofen 30 mg/kg/gün  Boy Kısalığı  Endokrinoloji  Kaşeksi ve altta yatan hastalık ile ilişkili  Depresif Duygudurumu  Ç. Psikiyatri  Prozac ve risperidon, anne için Erişkin KLP danışımı

75 Laboratuvar  Çinko:124(76-110)  Bakır:61 (95-140)  Brucella agg (-)  Anti EMA IgA(-), IgG(-)  Anti doku Tg IgG(-)  ASO <25  RF<10  HLA B27(-)  ANA(-)  Vit B12: 637  Folat: 9,3  PTH:16,1  Vit D:36,9  Vit A:347,5  Vit E:18,9  Anti Hbs:42,8(+)  Anti HCV: (-)  Anti HAV IgM: (-)  Anti HAV IgG: (-)  Anti HIV: (-)

76  Eklem USG: (17.10.2014) Sağda lateral malleol posterior komşuluğunda kistik oluşum (ganglion kisti?), medial malleol komşuluğunda tendon yapıları çevresinde ödem, ayak dorsumunda intertarsal eklemler düzeyinde sıvı ve sinovyal kanlanma artışı (sinovit?), sağ ayak dorsumunda ve solda lateral malleol posterior komşuluğunda reaktif görünümlü lenf nodları

77  Abdomen USG: (14.10.2014) Minimal hepatomegali (vertikal 14 cm) Mezenterik reaktif lenf bezi

78  FMF mutasyon analizi: M694V/M694V R202R/R202Q Kolşisin 1,3 mg/m²/gün

79  İzlemde NSAİ tedavisiyle artrit bulgularında gerileme olması üzerine 28/10/2014 tarihinde taburcu  Taburculuk önerileri: -15 gün sonra poliklinik kontrol -Kolşisin 0,5+0,25 mg devam -LAP için başlanan KAM 14 güne tamamlanacak -Gastroenteroloji ve Ç.psikiyatri polk kontrolü -DEA tedavisinin devamı

80 KONSEY AMACI


"KLİNİK BULGULAR - PATOGENEZ Fatoş Yalçınkaya.   Tarihçe   Klasik bilgiler   Genetik   Moleküler Patogenez   Yenilikler - genişleyen hastalık." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları