Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKÇE FİİLLERDE YAPI TESTİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKÇE FİİLLERDE YAPI TESTİ"— Sunum transkripti:

1 TÜRKÇE FİİLLERDE YAPI TESTİ
HÜSEYİN KEREM GÖKÇE 7/B 563

2 SORU 1 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş eylem yoktur? A)Ahmet'le görüştükten sonra onu bana yollar. B)Bu köprü Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlar. C)Sevgiyle beslenmeyen kalp, çabuk ihtiyarlar. D)Sesi duyunca aniden dönüp bakar. E)Fırtına kimsenin beklemediği bir anda başlar

3 SORU 2 Birleşik fiiller, bir fiille kalıplaşmış bir başka fiilin bir araya getirilmesiyle oluşturabilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır? A)Sınıftaki herkes susarak kavgayı seyrediyordu. B)Bu şekilde konuşmaktan ne zaman vazgeçer? C)Onu bir anda görünce çok mutlu mu oldunuz? D)İşe girmek için son çare olarak oraya başvuracak. E)Geleneklerimiz hiç bozulmadan bugüne kadar süregelmiştir.

4 SORU 3 Aşağıdaki cümlelerde geçen birleşik fiiller yapılışı bakımından ikişerli eşleştirilirse hangisi dışta kalır? A)İki gün düşündükten sonra kararından vazgeçti. B)İmkânlar elverirse yeni bir şirket açmayı düşünüyoruz. C)Yıllarca hayatın zorluklarına karşı sabretti. D)Onu işe gönderdiğim için çok mutlu oldum. E)Altı yıl bekledikten sonra öylece ortada kalakaldı.

5 SORU 4 (I) Herkes birbirine baktı. (II) Hiç kimse bir şey anlayamamıştı. (III) Atıf, canını dişine takıp çalışmaya başladı. (IV) Ama ne o ne de arkadaşı, deniz kadar güçlü görünüyordu. (V) Hiçbiri yenemedi suçlu suçlu susan bu sinsi ve iki yüzlü denizi. Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin yüklemleri yapıca eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? A) I. B)ll. C) III. D) IV. E) V.

6 SORU 5 Her şey yerli yerinde, havuz başında servi Bir dolap gıcırdıyor uzaklarda durmadan Eşya aksetmiş tılsımlı bir uykudan Sarmaşıklar ve böcek sesi sarmış evi Yukarıdaki dizelerde altı çizili fiillerin yapıları sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A)Basit - türemiş - basit B)Türemiş - basit - türemiş C)Birleşik - birleşik - basit D)Türemiş - birleşik - basit E)Türemiş - basit - basit

7 SORU 6 Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklem, yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır? A)Ak elinde ben olayım tas gelin. B)Ölmeyince sakın yârdan ayrılma. C)Karanfil kokulu tütün içerim. D)Yeşil ördek gibi daldım göllere. E)Gözümün yaşına bakmadan gider.

8 SORU 7 Buranın mayası keklik uçurur Kerkük, uzaklardan selama durur Harput dillenir Hüseyni makamı dile geldi mi Fırat'ın suyunu yakar kavurur Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A)Addan türemiş fiil B)Fiilden türemiş fiil C)Basit yapılı fiil D)Kurallı birleşik fiil E)Anlamca kaynaşmış birleşik fiil

9 SORU 8 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "etmek" sözcüğü yardımcı eylem göreviyle kullanıl-mamıştır? A)O kadar sevdiğini söylüyordun; sanki onu mutlu mu ettin? B)Ben, babam olmadan koca mağazada ne ederim? C)Fark ettin mi okul müdürünün şaşkınlığını? D)Ne zaman onun soluğunu ensende hissettin? E)Neden böyle sorunları dert etmeyeyim ki?

10 SORU 9 Aşağıdakilerden hangisinde basit yapılı bir eylem birleşik zamanla çekimlenmiştir? A)Bunun böyle olacağını tahmin etmeliydim. B)Dikkat edince durumu fark etmişti. C)Bu sesler ruhumu dinlendiriyor. D)Muhteşem bir manzara görmüştüm. E)Uyarılarını kulağıma küpe ettim.

11 SORU 10 Türkmen kızı Türkmen kızı Al giymiş (I) bağlar (II) kırmızı Yukarıdaki dizelerde numaralanmış fiillerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A)Her ikisi de basit yapılıdır. B)I. basit II. türemiş yapılıdır. C)II. nin kökü isimdir. D)I. nin kökü fiildir. E)Her ikisi de basit çekimlidir.

12 SORU 11 Aşağıdakilerin hangisinde yüklem cümleye "süreklilik" anlamı katmıştır? A)Beklemediğim bir anda çıkageldin. B)Televizyon seyrederken ne yazık ki uyuya­kalmış. C)Tahtadaki açıklamaları defterinize yazıverin. D)Sürekli, bu konuyu gündeme getirebiliriz. E)Hızlı inmeye kalkınca merdivenlerden düşeyazdı

13 SORU 12 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, anlamca kaynaşmış birleşik fiildir? A)Hatanın, son anda farkına varır. B)Bugünlerde kilo aldığımı fark etmiş. C)Şu çocukların sorunlarını hallediver. D)Hükümet binasının arkasına park ettim. E)Onunla ancak dün görüşebildim.

14 SORU 13 Yapılan haksızlıklara asla susamayız. Bu cümlenin yüklemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A)I. çoğul kişiye göre çekimlenmiştir. B)Birleşik yapılıdır. C)Birleşik çekimli bir fiildir. D)Yeterliliğin olumsuzudur. E)Olumsuz bir fiildir.

15 SORU 14 Kurallı birleşik fiiller, yeterlilik, süreklilik, tezlik ve yaklaşma olmak üzere dörde ayrılır. Aşağıdakilerin hangisinde bu fiillerin dördüne de örnek vardır? A)gidedurmak, olagelmek, alıvermek, yazabilmek B)gelebilmek, donakalmak, çözüvermek, öleyazmak C)girebilmek, şaşakalmak, duyamamak, satıvermek D)okuyamamak, anlayamamak, düşeyazmak, alabilmek E)sevebilmek, gülebilmek, çıkagelmek, düşüvermek

16 SORU 15 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansımadan türemiş bir fiil yoktur? A)Beni en çok sinirlendiren, üst kattan gelen patırtılardı. B)Bomba bir anda patladı ve insanlar kaçıştı. C)İlkbahar gelince buralarda yine koyunlar meleyecek. D)Arkadaşının kulağına bir şeyler fısıldıyordu o an. E)Gök, öyle bir Öfkeyle gürledi ki anlatamam.

17 SORU 16 Bir yayız, her bilek geremez bizi Bir gülüz, bahçıvan deremez bizi Ham ruhlar baksa da göremez bizi Gözleri kör olur ışığımızdan Bu dizelerde birleşik yapılı kaç fiil vardır? A)1 B)2 C)3 D) 4 E) 5

18 SORU 17 “Etmek ve olmak" sözcükleri kimi zaman cümlede yardımcı eylem olarak kullanılamaz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki açıklamaya örnek yoktur? A)Öğretmen, yarın herkes burada olsun, dedi. B)Bu araba on milyar eder sanmıştım. C)Dün nur topu gibi çocukları oldu. D)Bu dünyada kim ne ederse kendine eder. E)İnanıyorum ki bu konuda size yardım olacak.

19 SORU 18 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde oluş anlamlı fiil, birleşik yapılıdır? A)Satın aldığı evde ancak üç ay oturabildi. B)Dolaptaki tüm elmalar çürümüştü. C)Fidanlar birkaç günde uzayıvermiş. D)Sinirlenince toplantıyı terk etti. E)İşini bitirdikten sonra eve gidebilirsin.

20 SORU 19 Aşağıdakilerin hangisinde fiil, isimden türemiştir? A)Kendisine söylenen her söze kanıyordu. B)Sözlerinle herkes büyülenmişti o gün. C)Burası kimsenin bilmediği bir yerdi. D)Eve geldiğimde tüm camlar açıktı. E)Kitabın üstüne kendi ismini yazdırdı

21 SORU 20 Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi yansımadan türemiş bir fiildir? A)Arabadan indiğimde arabanın lastiği patlaktı. B)Sınıftaki öğrencilerin hepsi bağırıyordu. C)Yemek söylemek için garsona seslendi. D)Soğuktan zavallının elleri çatlamıştı. E)Çocuğun çığlıkları dağlarda yankılandı.


"TÜRKÇE FİİLLERDE YAPI TESTİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları