Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İNSAN FALİYETLERİNİN EKOSİSTEMLERİN SÜRDÜREBİLİRLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İNSAN FALİYETLERİNİN EKOSİSTEMLERİN SÜRDÜREBİLİRLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ"— Sunum transkripti:

1 İNSAN FALİYETLERİNİN EKOSİSTEMLERİN SÜRDÜREBİLİRLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Ekosistemlerdeki çeşitli canlı türlerinin hep birlikte bulunması yeryüzünün biyoçeşitliliğini oluşturur. Ekosistemlerde insanların faaliyetleri biyoçeşitliliği etkileyecek bir değişmeye neden olursa ekosistem hizmetlerinin yerine getirilmesi olumsuz yönde etkilenebilir. Örneğin, azot bağlayıcı bakteriler, tropik bölgelerdeki birçok hayvan türüne besin sağlayan palmiye ve incir gibi türler yok olunca ekosistem hızlı bir şekilde değişir ve ekosistem hizmetleri büyük ölçüde aksar veya durur.

2 SÜRDÜREBİLİRLİK İnsan nüfusunun bazı bölgelerde hızla artması, nesli tükenmekte olan canlıların çeşidinin ve sayısının da hızla azalmasına neden olmaktadır. İnsan nüfusu arttıkça doğal ortamlarda yeni tarım alanlarının açılması,yolların ve hava alanlarının yapılması, yeni yerleşim merkezlerinin ve ticari bölgelerin kurulması habitatların parçalara bölünmesine ve bozulmasına neden olmaktadır. Bu değişiklikler bazı türlerin farklı habitatlara taşınmalarına neden olmakta, biyoçeşitliliği dolayısıyla ekosistemin sürdürülebilirliğini tehlikeye sokmaktadır. Dünya genelinde doğal ortamların ve biyoçeşitliliğin sürdürülebilirliği açısından en büyük tehlike kentleşmedir. Kentleşme doğal yaşam alanlarının düzenini bozmakta, yoğun nüfus nedeniyle kaynaklar tüketilirken büyük oranda atık madde oluşumuna neden olmaktadır.

3 KENTLEŞMEDE SÜRDÜREBİLİRLİK İÇİN NELER YAPILABİLİR.
Kentlerdeki ekonomik faaliyetler, materyal tüketimi ve ürettiği atıklar nedeniyle dünya ekosisteminin geleceğini tehlikeye atmaktadır. 1.Yaşamın devamı için kentlerde doğal bitki örtüsüne yer verilmelidir. 2.Kent koşullarına uyum sağlamış yerler için uygun habitatlar oluşturulmalı. 3. Çevre kaynaklarının korunması sağlanmalıdır. 4.Kentsel bölgelerdeki ekolojik çalışmalar yapılmalıdır. 5.Tarım alanlarındaki verimin artışı için kullanılan fosil yakıtlar, pestisitler, kimyasal gübreler, sulama sistemleri kontrollü olmalı (Tarımda fosil yakıt kullanımı hava kirliliğine, küresel iklim değişikliğine ve asit yağmurlarına neden olmaktadır.) Aşırı miktarlarda kimyasal gübre kullanımı sonucu gübrenin fazlası yağışlarla nehir ve göllere ulaşarak buraları kirletmektedir. Su kullanımının aşırı artması da doğal kaynakların kurumasına neden olmaktadır. 6.Ekosistemin sürdürülebilir yapısı bozulmadan verimli ürünler elde edilmesini sağlayacak teknolojik yöntemlerden yararlanılabilir.

4 OKU VE DEĞERLENDİR

5 OKU VE DEĞERLENDİR

6 OKU VE DEĞERLENDİR

7 BÖLÜM SONU DEĞERLENDİRME

8 BÖLÜM SONU DEĞERLENDİRME

9 BÖLÜM SONU DEĞERLENDİRME

10 BÖLÜM SONU DEĞERLENDİRME

11 BÖLÜM SONU DEĞERLENDİRME

12 BÖLÜM SONU DEĞERLENDİRME

13 BÖLÜM SONU DEĞERLENDİRME

14 BÖLÜM SONU DEĞERLENDİRME


"İNSAN FALİYETLERİNİN EKOSİSTEMLERİN SÜRDÜREBİLİRLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları