Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÜNLÜK YAŞAM BECER İ LER İ M İ Z. Çocuklara verilen 0-6 yaş eğitiminde attığımız temeller bir ömür boyu çocuğun hayatını etkiler. Okulda ve evde verilen.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÜNLÜK YAŞAM BECER İ LER İ M İ Z. Çocuklara verilen 0-6 yaş eğitiminde attığımız temeller bir ömür boyu çocuğun hayatını etkiler. Okulda ve evde verilen."— Sunum transkripti:

1 GÜNLÜK YAŞAM BECER İ LER İ M İ Z

2 Çocuklara verilen 0-6 yaş eğitiminde attığımız temeller bir ömür boyu çocuğun hayatını etkiler. Okulda ve evde verilen eğitimler çocukların yaşantısına yön verir. Zaman içinde yapabildiklerini gördükçe kendilerine güvenleri artar. Bu dönemde aile ve öğretmen hassas davranmalıdır, sınırlayıcı, baskılayıcı davranışlar çocukta özgüveni köreltebilir. Kendilerini rahat hissetmek isterler,ev içinde ve dışında başarma duygusu tadacağı ortamlar yaratmak önemlidir ve yapamayacağından fazla yük vermemek gerekir.

3 Çocu ğ un başarısını belirleyen en önemli faktörlerin başında sorumluluk duygusu gelir. Bu duyguya sahip bir çocuk başarının kendisine ait oldu ğ unu bilir. Aile tarafından küçük yaşlardan itibaren çocu ğ un yaşına ve cinsiyetine uygun görevler verilirse çocukta sorumluluk duygusu gelişir. Ailede bu duyguyu kazanmayan çocu ğ a ileriki yıllarda bunu kazandırmak çok zor bir iştir. Çocu ğ un en az 6 yaşına kadar günlük yaşam becerilerini okul-aile işbirli ğ i içinde kazanması önemlidir. Çocuklar en güçlü veya en zayıf yönlerini kendi kendine yaparak ve yaşayarak hayatlarında ba ğ ımlı olmayarak ö ğ renebilirler. Kendi kendine yetebilmesini ö ğ retebilirsek ebeveynlere ve bir başkasına ba ğ ımlı kalmayarak kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen kendine güvenen bireyler olarak yetişmesine olanak sa ğ lamış oluruz.

4 EL BEBEK GÜL BEBEK EL BEBEK GÜL BEBEK

5 Çocuklarınızı sevin, öpün, koklayın ama ‘el bebek gül bebek ’yetiştirmeyin. ‘erkekler a ğ lamaz’ düşüncesi ne kadar yanlışsa ana kuzusu gibi yetiştirmekte o kadar yanlıştır. Onları hayata hazırlamalısınız. Hayat o kadar toz pembe de ğ ildir. Çocukları hiçbir zorlukla karşılaşmasın diye her türlü işi üzerine alan ebeveynler, çocuklarının yapabilece ğ i veya yapması gerekeni yaparlarsa, çocukta kendi sorununu kendi çözme becerisi kazanamaz, ben yapamam duygusu gelişir. Sonrada kendi başına karar veremeyen annesine sormadan hiçbir şey yapamayan biri olup çıkar.

6 Sınırsız, kurallara uymayan ve yerinde durmakta zorlanan çocuklara ‘özgüveni yüksek’ çocuklar denmektedir. Bu yanlış bir algıdır. Bazen de sessiz ve sakin bir çocuk ‘kendine özgüveni’ yok şeklinde bir etiket almaktadır. Buda yanlış bir etiketlemedir.

7 Özgüveni olan bir çocuk basitçe: kendi yaptıklarının arkasında durabilen, kendisini sevebilen, kendisine saygı duyabilen bir çocuktur. Di ğ erlerinin kendisine olan bakış açısından çok, kendi bakış açısı önemlidir. Yani bir arkadaşı kendisi ile oynamadı diye oturup a ğ lamak yerine, çözüm üretmek ve başka biriyle oynamak gibi seçenekler arar. Dolayısıyla özgüveni yüksek çocuk, dışarıya daha az ba ğ ımlı bir çocuktur.

8 Bir çocuk, ne kadar kendi başına karar vermesine izin verilir, ne kadar birey olarak yetiştirilirse özgüveni de o kadar yüksek olacaktır. Bu kararlar elbette, hangi okula gidece ğ i yada arkadaşlarıyla kaça kadar oynayaca ğ ı gibi büyük kararlar olamayacaktır. Fakat, ne giyece ğ i ne renk giysi alaca ğ ı, hangi oyuncakla oynayaca ğ ı gibi kararlar almak, ba ğ ımsızlaşmak kendi başına bir şeyler yapabilece ğ ini kanıtlamak açısından yararlı olacaktır. KEND İ TERC İ H İ M

9 Çocuklarımızın hayata karşı daha güçlü, zorluklarla kolayca baş edebilen, çabuk pes etmeyen, kendi ayakları üzerinde durabilen, her durumda kendi ihtiyaçları karşılayabilecek güce sahip olabilecek bir birey olmasını arzu ediyoruz. Bunun için de okulumuzda tüm sınıflar birlikte ‘ ’Kendim için kendi başına’’ isimli bir proje uygulayaca ğ ız. Yapaca ğ ımız bu uygulamalar sonucunda günlük yaşam becerilerini kazanmış, kendi kendine yetebilen ve sosyal yönü güçlü çocuklar yetiştirmeyi hedefliyoruz.

10 HAFTALIK UYGULAMALARIMIZ

11 SINIFLARDA KAHVALTI VE ŞEF İ N GÜNÜ PAZARTES İ

12 Kahvaltı hazırlarken ö ğ retmen iyi beslenme kavramını tanıtacak, beslenme derslerinin verilmesi ile çocuklar sa ğ lıklı beslenmeyi keşfedeceklerdir. Hazırlık aşamasında çocuk hareket becerilerini kazanacak, uygulayacak ve bu becerilere incelik kazandıracaktır. Yeme ğ in güzel sunumu küçük motor becerilerini geliştirecek ve görsel bir farkındalık yaratacaktır. Bir çok bilimsel kavram yemek hazırlama sürecinde ö ğ renilecektir. (yemeklerin kökeni, sıvı yada katı biçimler, mevsimlik yemekler, besin zincirinin incelenmesi, bahçe işleri) Kullanılan ölçümler bütünün, parçaların ve kesirlerin keşfi bu süreci matematik etkinliklerinin bir parçası haline getirecektir. GÜNÜN ŞEF İ : Her hafta bir çocuk ailesi ile birlikte sevdi ğ i ve yapmaktan zevk alaca ğ ı bir yiyecek seçerek ( kek, kurabiye, salata po ğ aça kanepe vb. ) tarif kitabı, internet sitesinden tarif araştırması yaparak arkadaşlarına nasıl sunum yapaca ğ ı konusunda hazırlık yapınız (slayt sunumu, afiş hazırlama, foto ğ raf vb.)

13 SERBEST KÜRSÜ DE KONUŞUYORUM Ö ğ rencimiz bizim verdi ğ imiz bir konu hakkında evde aile ile beraber araştırma yapacaktır. ( slayt sunumu proje ile anlatım resim gibi görsel metaryeller kullanılabilir.) Bu çalışma ile çocu ğ un toplum önünde konuşma güvenini desteklemek araştırma yapmaya sevk etmek anne babası ile nitelikli vakit geçirmesi hedeflenmektedir. SALI

14 M İ N İ K TEMA UYGULAYICISIYIM : Minik tema sayesinde çocuklar çevre e ğ itimlerini hava,toprak,su konularında uygulamalı olarak,yaparak yaşayarak, ö ğ renerek sosyal sorumluluk bilincini olabildi ğ ince erken yaşta kazanacaklardır. ÇARŞAMBA

15 BECER İ LER İ M İ GEL İ ŞT İ R İ YORUM: Çocuklarımızla beraber sadece ka ğ ıtla kalemle de ğ il çeşitli etkinliklerle matematik,çizgi,renk çalışmaları,el-göz koordinasyonu geliştirici desen çıkarma,küçük kas becerilerini geliştirici etkinlikler(etamin işleme,kumaş,tişört boyama,basit tamir işleri,çivi çakma vb.) yapılacaktır. PERŞEMBE BECER İ LER İ M İ GEL İ ŞT İ R İ YORUM

16 TEM İ Z VE DÜZENL İĞİ M Çocukların kendi dolaplarının düzeninden ve temizli ğ inden sorumlu olması(kıyafetlerini kendi başına giyip çıkarma,fermuar çekmeyi ö ğ renme,ayakkabı giyme ve temizli ğ ini yapma boya önlü ğ ünün temizli ğ ini yapma)Sınıflarda yapaca ğ ımız bu uygulamalar sonucunda günlük yaşam becerilerini kazanmış kendi kendine yetebilen çocuklar yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. SINIF, DOLAP VE AYAKKABI TEM İ ZL İĞİ CUMA

17 AYLIK PLAN : Okulda işlenen yada belirlenen konular do ğ rultusunda hazırlanacaktır. Çocu ğ unuz ile birlikte yapaca ğ ınız etkinlik,gezi,gözlem sonucu resim,foto ğ raf,yazı vb.dönütler istenip,bu uygulama bazen Salı günü yapılacak olan serbest kürsü etkinli ğ ine ba ğ lı,bazende sınıf içi etkinliklere ba ğ lı olarak işlenecektir.Bunun sonucunda okulda yapılanlar tekrar edilerek; merak duygusu geliştirilecek araştırmacı ruhu ortaya çıkacak, yeni yaşantı, deneyim elde edilecek, yeni kavramlar ö ğ renilecek, sosyal yönü gelişecek Evde aile ile birlikte nitelikli zaman geçirecektir. Örne ğ in;bu hafta sonu çocu ğ unuz ile birlikte daha önce hiç binmedi ğ iniz bir araca binerek deneyimlerini kaydediniz veya Çocu ğ unuzun isminin öyküsünü çocu ğ unuza ö ğ reterek ve okulda anlatamasına fırsat sa ğ layınız.

18 Bu uygulamayı hazırlamak için milli e ğ itim okulöncesi e ğ itim programından waldorf yaklaşımından, montessori e ğ itiminden, türk gelenek ve göreneklerinden esinlenilmiştir. TEŞEKKÜR EDER İ Z


"GÜNLÜK YAŞAM BECER İ LER İ M İ Z. Çocuklara verilen 0-6 yaş eğitiminde attığımız temeller bir ömür boyu çocuğun hayatını etkiler. Okulda ve evde verilen." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları