Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 haged.istanbul.edu.tr HASTA GÜVENLİĞİ ve HİZMET KALİTESİ BAKIMINDAN SAĞLIK BİLİŞİMİ 26 MAYIS 2016 DR. YILMAZ KESKİNDEMİRCİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 haged.istanbul.edu.tr HASTA GÜVENLİĞİ ve HİZMET KALİTESİ BAKIMINDAN SAĞLIK BİLİŞİMİ 26 MAYIS 2016 DR. YILMAZ KESKİNDEMİRCİ."— Sunum transkripti:

1 1 haged.istanbul.edu.tr HASTA GÜVENLİĞİ ve HİZMET KALİTESİ BAKIMINDAN SAĞLIK BİLİŞİMİ 26 MAYIS 2016 kdemirci@istanbul.edu.tr DR. YILMAZ KESKİNDEMİRCİ

2 HASTA GÜVENLİĞİ ve HİZMET KALİTESİ BAKIMINDAN SAĞLIK BİLİŞİMİ Institute of Medicine (IOM) raporunda ABD‘de yılda; Yılda 44.000-98.000 kişi önlenebilir tıbbi hatadan ölmektedir. Yılda 7000 kişi yanlış ilaç kullanımından ölmektedir. Tıbbi Hataların Yıllık maliyeti 17 Milyar USD Hastane yatışlarının % 2’sinde istenmeyen (önlenebilir) ilaç hataları Bu hatalar ortalama yatış süresini 4,6 gün uzatıyor. Hasta başına 4.700 USD ek maliyet getiriyor.

3 HASTA GÜVENLİĞİ ve HİZMET KALİTESİ BAKIMINDAN SAĞLIK BİLİŞİMİ Bilişim teknolojisi kullanılarak elde edilecek faydalar üç grupta incelenebilir. 1. Sayısal faydalar (Quantitative benefits) 2. Niteliksel faydalar (Qualitative benefits) 3. Stratejik faydalar (Strategic benefits)

4 HASTA GÜVENLİĞİ ve HİZMET KALİTESİ BAKIMINDAN SAĞLIK BİLİŞİMİ Zaman tasarrufu İşgücü tasarrufu Maliyet azalması Standartlaşma sağlaması Yeni alanlar açılması Öngörü oluşturması

5 SAĞLIK BİLİŞİMİNİN TARİHİ Bu konuda yapılan araştırmalarda elde edilen, bu günkü tıbbi makalelere en yakın ve uygun olan yazılı kaynak MÖ1550 yılında yazıldığı tahmin edilen ve 1872 yılında Teb şehri civarında bulunan Ebers papirüsüdür. Tıbbın babası olarak bilinen Hipokrat, tıbbi kayıtlar konusunda son derece önemli katkılar sağlamıştır. Hipokrat’a göre tıbbi kayıtların, hastalığın sürecini açıklayıcı detayda ve hastalığın olası nedenleri üzerinde durması gereklidir. Kurumsal olarak hasta kayıtları tutmaya başlayan ilk hastanenin 1752 yılında Philadelphia’da kurulan Pennsylvania Hastanesi olduğunu görmekteyiz.

6 SAĞLIK BİLİŞİMİNİN TARİHİ 1880’lerde Amerikalı cerrah William Mayo bugün Minnesotada Mayo Klinik olarak bilinen merkezde, ilk hasta dosyaları uygulama grubunu oluşturmuştur. 1907de Mayo Klinikte her hasta için bir dosya oluşturulmuştur. 1902 yılında Amerikan Hastaneler Birliği (AHA) bir kongrede ilk defa olarak hasta dosyaları konusunda tartışma açmıştır. 1950’li yıllarda hasta kayıt defterlerinden dosyalanmış klasörlere geçiş yaşanmış, daktilolar ve diğer yazım ekipmanları kullanılmaya başlanmıştır. 1960’lı yıllara gelindiğinde ise tıbbi kayıtların içeriğinin standart hâle getirilmesi, hasta kayıtlarının probleme yönelik olarak tutulması görüşü ortaya atılmıştır.

7 SAĞLIK BİLİŞİMİNİN TARİHİ 1960-70 yılları arasında tek tip (uniform) dokümantasyon yaklaşımı geliştirilmiş, minimum veri gereksinimi ortaya konulmuştur. 1960’lı yılların sonlarında geliştirilen ilk Hastane Bilgi Sistemi; finansal ihtiyaçlar ve maliyet, istatistikler, faturalama amacıyla kullanılmıştır. Sağlık bilişiminin gelişmesi ile bugünkü uygulanan tıp pratiğinde de önemli değişimler ve gelişimler olmuştur. 1980’lerde kişisel bilgisayarların da gelişmesi ile tıbbın her alanında sağlık bilişimi ana etken olmaya başlamıştır. Tanı ve tedavi modaliteleri değişmeye başlamış, hastalıkların mekanizmaları daha detaylı anlaşılmaya başlanmış, hasta bilgileri ve sağlık bakım hizmetleri daha detaylı veri kullanır hâle gelmiştir.

8 HASTA GÜVENLİĞİ ve HİZMET KALİTESİ BAKIMINDAN SAĞLIK BİLİŞİMİ NICE Tıbbi tedavi algoritmaları hastaya, koşullara, hastalığın çeşitliliğine, tedavideki imkânlara, hasta ve hekimin beklenti ve bilgi düzeyine göre çok çeşitli değişkenlikler içermektedir. Bu konularda altın standartları ve değişik uygulamaları tanımlamak üzere tedavi modellerinde ulusal mükemmeliyet çalışması başlatılmıştır. (NICE= National Institute for health and care Excellence).

9 HASTA GÜVENLİĞİ ve HİZMET KALİTESİ BAKIMINDAN SAĞLIK BİLİŞİMİ SNOMED SNOMED Klinik terimler çalışması Nisan 2007 de Amerikan Patologlar Birliği tarafından başlatılan bir çalışmadır. Bu çalışmada klinik terimlerin bütün paydaşlar tarafından standart anlam, kavram, içerik, tanım, uygulama standartları ve etkileşim haritalarında detaylı tanımlamalar getirmeyi amaçlamaktadır. Adeta kullandığımız tıp dili yeniden anlam zincirine tabi tutulmaktadır.

10 HASTA GÜVENLİĞİ ve HİZMET KALİTESİ BAKIMINDAN SAĞLIK BİLİŞİMİ PATH PATH çalışması birçok hastalık ve uygulama yöntemlerini sonuçlarını değerlendiren, şu tür uygulamalardan sonra şu kadar hastane enfeksiyonu gelişir, şu işlemlerden sonra bu kadar komplikasyon gelişir, bu ameliyatlarda şu beklenen olaylar şu sıklıkta olur gibi, ortak analiz değerleri oluşturmakta ve sağlık yöneticilerinin hizmetine sunmaktadır.

11 HASTA GÜVENLİĞİ ve HİZMET KALİTESİ BAKIMINDAN SAĞLIK BİLİŞİMİ

12 Bilgi Teknolojileri ve Bilgi Yönetiminin Teşhis Güvenliği Üzerine Etkileri Karar destek sistemleri, başta sağlık yöneticisi olmak üzere sağlık profesyoneline alacağı klinik kararlarda destek sağlayan; veriyi işleyerek analizini sunan sistemlerdir. Karar verme fonksiyonunun yerine getirilmesinde sağlam ve güvenilir bilgilere gereksinim duyulmaktadır. Doğru karara varabilmek için tüm alternatiflerin bir arada görülebilmesi gerekir. Ayrıca bilginin zamana karşı bir değeri olduğundan, etkili ve hızlı kararlar verebilmek için, sorunlara ait verilerin en kısa zamanda karar verenlere iletilmesi sağlanmalıdır.

13 Bilgi Teknolojileri ve Bilgi Yönetiminin Teşhis Güvenliği Üzerine Etkileri Sağlık işletmelerinde karar destek sistemlerinin sağladığı faydalar; – Hastalara uygun tedavi verilmesi – Medikal hataların önlenmesi – Sağlık bakım hizmetleri kalitesinin geliştirilmesi – Yönetimsel kararların alınması – Maliyetlerin azaltılması

14 Bilgi Teknolojileri ve Bilgi Yönetiminin Teşhis Güvenliği Üzerine Etkileri Karar Destek Sisteminin sağlık işletmelerinde yaptığı görevlerden bazıları; – Karar işlemlerini yapısallaştırmak – Tekrarlanacak kararların uygulanmasını sağlamak – Organizasyonel planlamada yer almak – Organizasyonel kontrolleri sağlamak – Kararların otomatikleştirilmesini sağlamak – Süreçlerin düzenlenmesine yardımcı olmak – Verileri anlamlı bilgi haline dönüştürmek – Tüm yönetici kademelerine uygun raporlama sağlamak

15 HASTA GÜVENLİĞİ ve HİZMET KALİTESİ BAKIMINDAN SAĞLIK BİLİŞİMİ

16 Şikayete Bağlı Muhtemel Uzmanlık Sorgulama

17

18

19

20 BAR-KOD Otomatik tanımlamayı gerçekleştiren bir optik metottur. Değişik kalınlıktaki diklemesine çizgi ve boşluklardan oluşmakta olan ve verinin otomatik olarak hatasız bir formatta başka bir ortama aktarılması için kullanılan yöntemdir.

21 KARE-KOD Karekod; orijinal adı Datamatrix olan 2 boyutlu barkod tipli barkodlara verilen Türkçe addır. Karekod tipi barkodların avantajı tek boyutlu barkodlara göre daha çok veriyi içerebiliyor olmasıdır.

22 RFID (RADYO FREKANSI İLE TANIMLAMA) RFID farklı malzemelerin otomatik tanımlamasında radyo dalgalarını kullanan teknolojilere verilen addır.

23 RFID (RADYO FREKANSI İLE TANIMLAMA)

24 ANINDA TIBBİ KAYIT

25 ENFEKSİYON KONTROL

26 AKILLI İLAÇ SİSTEMİ Birim doz ilaç sistemi; sağlık işletmesinin satın alınmış olduğu ilaçların tedavi görmekte olan hastalara dağıtılmasında kullanılmaktadır.

27 AKILLI İLAÇ SİSTEMİ Birim doz ilaç sisteminin avantajları: – İlaçların uygun ve güvenli bir ortamda saklanması. – Doğru hastaya doğru ilacın, doğru zamanda ve doğru dozda sunulması. – İlaç hatalarının oluşumunun önlenmesi. – İlaç israflarının engellenmesi ve neticesinde maliyetin azaltılması. – Tedavi sürecinin optimizasyonunun sağlanması. – Zaman tasarufu. – Hemşirelerin hasta bakım hizmeti sunumu için daha fazla zaman ayırabilmesi. – Genel ilaç stok kontrolü ve ilaç tüketiminin sağlanması.

28 TELE TIP BİR ZAMANLAR HAYALDİ…

29 TELE RADYOLOJİ

30 TELE PATOLOJİ

31 E-SAĞLIK

32 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BAP PROJESİ

33 Doktor order aktivitesini başlatır Doktor, hasta için tedavi şablonu oluşturur İlaç ve malzeme isteği Kemoterapi Servisine iş isteği olarak düşer. Onaylanan iş isteğine bağlı eczaneden otomatik talep oluşur. Kurum tarafından karşılanacak olan malzeme eczane birimi tarafından Kemoterapi Servisine gönderilir. Servis tarafından kemoterapi robotuna kemoterapi setlerinin hazırlanması için iş emri gönderilir. Kemoterapi Servisi, Eczane ve e-reçeteden gelen ilaçları kabul edip, infüzyon hazırlığına başlar Kemoterapi robotundan gelen infüzyon setleri hastaya uygulanır Hasta, bir sonraki kür için doktor muayenesine yönlendirilir. Kemoterapide E-Order

34 KEMOTERAPİ (TEDAVİ ŞEMASI)

35 KEMOTERAPİ (İLAÇ VE MALZEME İSTEĞİ OLUŞTURMA)

36

37 KEMOTERAPİ (SEANS ONAYI VE TEDAVİYE YENİ KÜR EKLEME)

38 KEMOTERAPİ (TEDAVİ SEANSLARINA RANDEVU OLUŞTURMA)

39 KEMOTERAPİ (TEDAVİ SEANSLARININ RANDEVULANDIRILMASI)

40 KEMOTERAPİ (MALZEME VE İLAÇ İSTEĞİNİN KARŞILANMASI)

41 KEMOTERAPİ ROBOTUNA ORDER GÖNDERİLMESİ

42

43 İNFÜZYONUN UYGULANMASI

44 WEB E-ORDER

45 MOBİL İSHOP

46 MOBİL E-ORDER

47

48 HASTA GÜVENLİĞİ ve HİZMET KALİTESİ BAKIMINDAN SAĞLIK BİLİŞİMİ Sağlık Bilgi Teknolojisi Uygulamaları Önündeki Engeller Yetersiz Zaman Yetersiz Bilgi Yetersiz Uzmanlık Ve İşgücü Yatırımın Geri Dönüşünde Uzama Veya Sorun Yüksek Maliyet Birlikte Çalışabilirlik Kültüründe Eksiklik İş Akışlarında Değişiklik Gizlilik Endişeleri Yasal Sorunlar Davranış Değişikliği

49 SAYGILARIMIZLA 49 haged.istanbul.edu.tr


"1 haged.istanbul.edu.tr HASTA GÜVENLİĞİ ve HİZMET KALİTESİ BAKIMINDAN SAĞLIK BİLİŞİMİ 26 MAYIS 2016 DR. YILMAZ KESKİNDEMİRCİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları