Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 24 Şubat 2016 Çarşamba İnt. Dr. Onur Solmaz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 24 Şubat 2016 Çarşamba İnt. Dr. Onur Solmaz."— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 24 Şubat 2016 Çarşamba İnt. Dr. Onur Solmaz

2 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Olgu Sunumu İnt Dr. Onur Solmaz

3  S.S.Y.  1,5 yaşında, kız hasta

4  Şikayeti : Havale  Öyküsü : İlk kez 1,5 ay önce ateşi ve nöbeti olan hastanın, ateşlerinin tekrarlaması, sürekli huzursuzluk olması ve 2. kez nöbet geçirmesi üzerine ileri tetkik ve tedavi için tarafımıza başvuruldu.

5  Özgeçmiş :  Prenatal: özellik yok  Natal: 3.200 gr, sezaryen, 41 GH doğmuş  Postnatal: Özellik yok.  Hastalık: 2 kez havale

6  Beslenme : 6 ay sadece anne sütü almış. Toplam 12 ay anne sütü almış.  Büyüme-Gelişme : Baş tutması, oturması, yürümesi ve konuşması zamanında olmuş.  Aşılar : Tam  İlaçlar: Özellik yok.

7  Soygeçmiş :  Anne : 32 Y, SS.  Baba : 36 Y, 1,5 yaşında havale öyküsü var.  Anne baba arasında akrabalık yok.  1.çocuk: 8 y, kız, SS  2.çocuk: 6 y, kız, SS  3.çocuk: Hastamız

8  FM:  Baş çevresi: 47cm (75p)  Boy: 82cm (90p)  Ağırlık: 10.400gr (50p-75p)  Ateş: 38,1°C  Nabız: 171 atım/dk  TA: 100/60 mmHg

9  Cilt : Turgor ve tonus doğal  Gözler : IR +/+, bilateral göz hareketleri doğal  KBB: Sol timpanik zarda hiperemi, ödem ve perforasyon.  Burun kanatları, bölmesi, mukozası doğal. Burun tıkanıklığı, akıntısı yok.  Dudaklar, mukozalar, dişler, dişeti, dil doğal.  Yumuşak-sert damak, küçük dil, boğaz, bademcikler doğal. Akıntı yok.  Solunum :HİHTSEK, ral,ronküs yok  KVS : S1, S2 doğal, ek ses yok  Karın : Batın rahat, hassasiyet yok

10  ÖN TANI?

11  Tetkikler :  BK: 19.200  Nötrofil: 12.500  % nötrofil: %65,1  Hgb : 9,52  Hct : 30,4  Plt :581  Sedim: 33  Crp: 5,81  Üre : 4  Kreatinin:0,18  Ast :25  Alt: 7  Na:138  K:4,7

12  TANI: Akut otitis media

13

14  Otitis media (OM) orta kulak inflamasyonu olup, çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra en sık görülen enfeksiyonlardır.  AOM genellikle süpüratif veya pürülan nitelikli bir inflamasyonu düşündürür. Orta kulakta pürülan vasıflı sıvı bulguları yanında klinik olarak akut enfeksiyon bulguları vardır. AOM tüm otitlerin en önemli bölümünü oluşturur. AKUT OTİTİS MEDİA

15  Üç yaşına kadar bütün çocukların yaklaşık 2/3’ü en az bir kez AOM geçirir, tüm çocukların %50’si 2 ve fazla atak geçirir.

16  Erkek cinsiyet  Yarık damak veya diğer kraniofasyal anomalilerin mevcudiyeti  Kreş-yuva gibi kalabalık ortamlarda bulunma  Pasif sigara içimi,  Anne sütü almama  Ailede (kardeş veya ebeveyn) OM öyküsü varlığı  Üst solunum yolu enfeksiyonu atakları (viral veya bakteriyel) AOM riskini arttırır. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının sık görüldüğü kış mevsimlerinde OM riski artar. RİSK FAKTÖRLERİ

17  Daha horizantaldir  Açılış yerinin etrafında çok sayıda lenf follikülü bulunur  Adenoidler mekanik olarak östaki tüpünü tıkayabilir. Çocukta östaki tüpünün yetişkinlerden farklılıkları

18  AOM veya rekürren OM insidansının artışı; özellikle östaki tübü disfonksiyonu ve rekürren solunum yolu enfeksiyonuna duyarlığın arttığı durumlar olmak üzere birçok faktörün kombinasyonuna bağlıdır. PATOGENEZ

19 ÖSTAKİ TÜPÜ DİSFONKSİYONU İntrinsik mekanik obstrüksiyon: -Enfeksiyon -Allerji Ekstrinsik mekanik obstrüksiyon: -Adenoid vejetasyon -Östaki ağzında lenfadenopati -Nazofarinks tümörleri Fonksiyonel obstrüksiyon: -Kıkırdak desteğinin yetersizliği -Yumuşak damak ve kafa kaidesi anomalileri(Down Send, Yarık damak)

20 Persistan kollaps: -Tubal sertlikte azalma -Yetersiz aktif açılma mekanizması Tensor Veli Palatini kası disfonksiyonu ÖSTAKİ TÜPÜ DİSFONKSİYONU

21  Östaki borusunun sağlıklı çalışması orta kulak sağlığı açısından çok önemlidir. Östaki borusunun mekanik veya fonksiyonel obstruksiyonu orta kulakta negatif basınç ve tüp disfonksiyonuna yol açar.

22  Kulak ağrısı akut süpüratif otitis media’nın (ASOM) en önemli belirtisidir.  Bir olguda kulak ağrısıyla beraber kulakta dolgunluk hissi, işitme kaybı ve dengesizlik gibi yakınmaların olması ASOM lehinedir.  İki yaş altı çocuklarda kulak ağrısı daha seyrektir. İki yaş altı çocuklarda huzursuzluk, sürekli ağlama, letarji, uykuya meyil, hasta kulakla oynama, iştahsızlık, ateş ve kusma daha belirgin yakınmalardır. KLİNİK

23  Öksürük ve rinit semptomlarının ASOM ile birlikteliği sıktır, çünkü olguların % 50-76’sı üst solunum yolu ile ilişkilidir.  Ateş de kulak ağrısı gibi ASOM’de değişken bir bulgudur. Kulak akıntısı perforasyonun işaretidir. Perforasyonla birlikte varsa ateş düşer, ağrı azalır, huzursuzluk ortadan kalkar. İşitme kaybı büyük çocuklarda ve erişkinlerde öne çıkan bulgu olabilir.

24  Akut başlangıç öyküsü  Orta kulakta efüzyon bulgularının saptanması  Orta kulak inflamasyonu semptom ve bulgularının olması AOM’nin kesin tanısı için gerekli 3 kriterdir AOM TANISI

25  AOM’da otoskopik bulgular %50 tek taraflı olabilir. AOM da timpanik zar kalın, opak kırmızı veya sarı renktedir, dolgun, ışık reflesi yok veya düzensizdir,  Bazen perforasyon ve akıntı görülebilir, bazen membranda büller görülebilir. OTOSKOPİK MUAYENE

26

27 Rutin laboratuvar testleri tanıda çok yardımcı olmaz, genel bakteriyel enfeksiyon bulgusu olarak lökosit, sedimantasyon, ve CRP de artış %75 olguda beklenir. LABORATUAR

28  Otitis mediaya bağlı komplikasyonlar intratemporal ve intrakraniyal olarak iki ana gruba ayrılırlar.  İntratemporal komplikasyonlar arasında mastoidit ve subperiostal abse, petrözit, labirentit, fasiyal paralizi;  İntrakraniyal komplikasyonlar arasında ise ekstradural abse, menenjit, subdural abse, beyin ve beyincik absesi, lateral sinüs tromboflebiti, otitik hidrosefalİ bulunur. KOMPLİKASYONLAR

29  S. PNEUMONİA  H. İNFLUENZA  M. CATARRHALİS ETKENLER

30

31

32

33 Çocukların %70-90’ı 7-14 gün içerisinde kendiliğinden iyileşir. 1)Ağrı tedavisi 2)Takip 3)Antibiyotik TEDAVİ

34  PRİMER OTİT SEMPTOM VE BULGULARININ DÜZELTİLMESİ  SEKONDER ERKEN KOMPLİKASYONLARIN ÖNLENMESİ (MASTOİDİT,MENENJİT,FASYAL PARALİZİ)  ÜÇÜNCÜL GEÇ KOMPLİKASYONLARIN ÖNLENMESİ(İŞİTME KAYBI,DİL YETENEĞİNDE GERİLEME, KONUŞMADA GECİKME) TEDAVİNİN AMACI

35  ANTİBİYOTİKLER  İlk seçenek ilaç  Amoksisilin  İkinci seçenek ilaçlar  Amoksisilin-klavunat  Sefdinir  Sefditoren  Sefpodoksim  Seftriakson  Sefuroksim AOM TEDAVİSİ

36

37  AOM’de optimal tedavi süresi bilinmemektedir. Standart tedavi süresi 10 gündür.  2 yaşından küçük çocuklarda ve ağır hastalığı olanlarda standart 10 günlük tedavi önerilir.  6 yaş ve üzerindeki hafif-orta hastalığı olanlarda 5-7 günlük tedavi uygundur.

38  SSS enfeksiyonu,yenidoğan nöbeti ve uyarılmamış nöbet öyküsü olmayan, akut semptomatik nöbet tanımına uymayan, 1 ay 6 yaş arası çocuklarda ateşin eşlik ettiği nöbetlere febril nöbet denir. FEBRİL KONVÜLZİYON

39  Net değil!!!!  Yaş  Genetik yatkınlık  Santral termoregülasyon bozuklukları  SSS olgunlaşmasında gecikme  Eksitatör aminoasitlerin artması  Zn eksikliği tartışmalı PATOGENEZ

40  Uzun süren düşük ateş ya da ani yükselen ateş  ÜSYE  Viral enfeksiyonlar  Otitis media  İYE  Tonsillit  Aşı sonrası ateş Febril Konvülziyon Hazırlayıcı Etmenler

41  Teşekkürler…

42  1. Lieberthal AS, Carroll AE, Chonmaitree T, et al. The diagnosis and management of acute otitis media. Pediatrics. 2013 ;131:e964-e999.  2. Lexi-Comp Online [online database]. Hudson, OH: Lexi- Comp, Inc; 2014. www.lexi.com. Accessed March 1, 2014.  3.http://www.pediatridunyasi.org/presentation.aspx?3ADzQs=f7 404871-2a2b-4e0d-983d-dce151f95861&xmPsc=23 3.http://www.pediatridunyasi.org/presentation.aspx?3ADzQs=f7 404871-2a2b-4e0d-983d-dce151f95861&xmPsc=23  4.Nelson Textbook of Pediatrics, 19th Edition kaynakça


"Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 24 Şubat 2016 Çarşamba İnt. Dr. Onur Solmaz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları