Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Özel Gereksinimli Öğrenciler ve Fen Öğretimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Özel Gereksinimli Öğrenciler ve Fen Öğretimi"— Sunum transkripti:

1 Özel Gereksinimli Öğrenciler ve Fen Öğretimi

2 Fen eğitiminde öğretimsel düzeyde birbiriyle ilişkili olan üç temel amaç vardır. Bunlar: 1. İlişkili bilgi ve içeriğin edinimi 2. Çeşitli sorgulama becerilerinin gelişimi 3. Bilimsel tutumun geliştirilmesidir.

3 Fen Öğretiminin İçeriği
Kişisel gereksinimleri karşılamak için fen Toplumsal sorunları çözmek için fen Mesleki farkındalık için fen İleri düzeyde çalışmalara hazırlık için fen

4 Fen Öğretimin Amaçları Nelerdir?
Çevreye ilgiyi arttırmak, Temel Fen kavramlarını, olgularını ve kavramlarını öğretmek, Bilimsel tutumları geliştirmek, Bilimsel işlemleri geliştirmek, Problem çözme becerisini geliştirmek, Toplumsal ve teknolojik ilişkiler kurmayı sağlamak.

5 Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Neden Fen?
Özellikle ilk elden deneyimlerin kullanılması, öğrencilerin çevrelerini tanımalarına yardımcı olur. Temel becerileri anlamlı bağlamlarda kullanılabilir. Öğrencilerin yeni fikirleri, ilişkileri ve ayrıntıları bütünleştirebileceği bilgi çerçeveleri oluşturmak için zengin deneysel deneyimler geliştirebilir. Öğrenciler üst düzey düşünme becerileri ve problem çözme stratejileri geliştirme fırsatına sahip olurlar. Fen derslerinde ele alınan belirli konular yetişkinliğin gereklilikleri ile başarılı şekilde başa çıkmak için önemlidir ve yaşam boyu ilgiler için yararlıdır.

6 ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLERİN FEN DERSLERİNDE KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLAR
Okuma sorunları, dikkat bozukluğu ya da önemli davranış problemleri gibi yeni bilgiyi edinmeyi ve beceri gelişimini olumsuz etkileyen öğrenci özellikleri. Öğretimde belirli değişikliklere gidilmesini gerektiren motor ya da görsel sınırlamalar Alternatif iletişim sistemlerini gerektiren işitme güçlükleri Öğrenciler için okuması zor olan öğretim materyalleri Öğrencilerin anlamlı şekilde katılamayacağı kadar zor olan sınıf içi tartışmalar Öğrenciler için gerçekleştirilmesi zor olan laboratuvar etkinlikleri Kişilerarası iletişim becerilerinin yokluğu.

7 ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLERİN FEN DERSLERİNDE KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLAR
Fen derslerinde yeni bilgilerin bilinmeyen ve zor sözcüklerin fazla olması ve öğrencilerin bunları öğrenmek için yeterli ön bilgiye sahip olmamaları Yazılı ve sözlü dil alanlarındaki yetersizliklerinden ötürü sınıfta sunulan ya da tartışılan konulara katılım konusunda yetersizlik yaşamaları Fen dersinde kavramların soyut olması. Farklı öğrenme gereksinimleri olan çoğu öğrenci için karmaşık kavramların anlaşılması kolay değildir. Fen dersinde öğrencilerden bir dizi beceri sergilemeleri istenmesi ve öğrencilerin bu becerilere sahip olmaması. Okuma parçalarını hızlıca gözden geçirme ve göz ile tarama becerisi, verilen görevlerin bitirilmesi ve sınavlara hazırlanmak için gerekli becerilerdir. Öğrenme stratejilerini bilmemeleri. Fen içeriğinin etkili şekilde öğrenilmesi için çeşitli stratejilerin uygun ve verimli kullanılması gerekmektedir.

8 Özel gereksinimli öğrencilerin fen dersinde karşılaştıkları zorlukları özetlersek;
Fen dersinde kavramlar soyut olduğu için anlamakta zorlanırlar, Öğretim materyalleri öğrenciler için okunması zor ve uygun olmadığı içn zorlanırlar, Öğrenciler için gerçekleştirilmesi zor olan labaratuvar etkinlikleri, Öğrencilerin anlamlı şekilde katılamayacağı sınıfiçi tartışmalar, Kişiler arası iletişim becerilerinin yoksunluğu, Bellek, dikkat, algı sorunlarının olması, Fen dersinin içeriğinde bilinmeyen ve zor olan sözcüklerin var olması…

9 Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Fen Dersinin Önemi Nedir?
Keşfetmeyi öğrenirler, Problem çözmelerini sağlar, Merak duygularını geliştirir, İlgilerini canlandırır, Sorularına cevap bulmalarını sağlar.

10 Öğretmenlerin Sahip Olması Gereken Beceriler
Fen alanında temel içerikle ilgili bilgi, Belirlenmiş bir öğretim programını takip etme ya da yeni öğretim programı geliştirebilme yeterliği, Özel gereksinimli olan öğrencilere fen öğretiminde kullanılabilecek farklı yaklaşımlar ve materyaller ile ilgili bilgi, Materyal ve teknikleri özel gereksinimi olan öğrencilerin bireysel gereksinimlerini karşılayabilecek şekilde düzenleyebilme yeterliği Fen araştırmalarını planlamak ve gerçekleştirmek için gereken becerilerle ilgili bilgi, Belirli labratuvar (uygulamalı) becerilerini anlama, Fenle ilgili kaynakları bilme, İlişkili fen eğitimi araştırmalarını özel grupların eğitim programlarına uygulama yeterliliği, İlişkili fen konularını ve kavramlarını gerçek, günlük yaşam durumlarına ve yetişkin çıktıları ile ilişkilendirme yeteneği, Özel gereksinimli öğrencilere fen derslerinin sunumunda diğer öğretmenlerle iş birliği içinde çalışma yeterliliği

11 Fen Öğretiminde Öğrencilerin Gereksinim Duydukları Beceriler
Bilgi Edinim Becerileri: Gözlem, dinleme, çalışma becerileri, yönlendirilmiş deneyler vb. Bilgi İşleme Becerileri: Örgütleme, analiz, ölçüm, sınıflandırma Bütünleştirme Becerileri: Sentez, hipotez, bağımsız deney alma, genellme, değerlendirme

12 Fen Öğretiminde Şematik Düzenleyicilerin / Öğretim Materyallerinin Yararları
Bilgiyi özetler, Bilgiyi görselleştirir, Bilgiyi düzenli olarak sunar, Anlamayı kolaylaştırır, Bilgiler arası ilişkileri gösterir, Bilgiyi bütün halinde sunar, Önemli bilgiyi görmemizi sağlar, Önceki bilgi ve yeni bilgiler arasındaki ilişki kurulmasını sağlar.


"Özel Gereksinimli Öğrenciler ve Fen Öğretimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları