Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ"— Sunum transkripti:

1 ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ
Derleyenler: Nagihan ZORLU Memduh Sami TANER Antalya 18 Mayıs-2014

2 SORU 1:Bir İşletmenin teknik bileşenleri aşağıdakilerden hangileridir?
A) Çalışanlar, görevler B) Gereçler makine ve maddeler C) Ortam fiziksel, toplumsal D) Hepsi

3 SORU 1:Bir İşletmenin teknik bileşenleri aşağıdakilerden hangileridir?
A) Çalışanlar, görevler B) Gereçler makine ve maddeler C) Ortam fiziksel, toplumsal D) Hepsi

4 SORU 2:İşyeri ortam koşullarını etkileyen faktörlerden yanlış olan hangisidir?
A) Gürültü B) İşin yoğunluğu C) Aydınlatma D) Havanın ısısı

5 SORU 2:İşyeri ortam koşullarını etkileyen faktörlerden yanlış olan hangisidir?
A) Gürültü B) İşin yoğunluğu C) Aydınlatma D) Havanın ısısı

6 K SORU 3:Aşağıdaki kanserojen veya mutajen maddelerle yapılan çalışmalarda, maruziyetin önlenmesi yöntemlerinde en etkilisi hangisidir? A) Maddelerin kullanıldığı prosesin değiştirilmesi B) Kapalı sistemler kullanılması C) Bilimsel ve Mühendislik kontrol önlemleri D) Lokal veya genel havalandırma sistemi

7 SORU 3:Aşağıdaki kanserojen veya mutajen maddelerle yapılan çalışmalarda, maruziyetin önlenmesi yöntemlerinde en etkilisi hangisidir? A) Maddelerin kullanıldığı prosesin değiştirilmesi B) Kapalı sistemler kullanılması C) Mühendislik kontrol önlemleri D) Lokal veya genel havalandırma sistemi

8 SORU 4: Aşağıdaki yasal düzenlemelerden hangisi, işyerinde iş ortamının düzenlenmesiyle ilgili teknik düzenlemeler içermez? A) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü B) Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği C) Kimyasal Maddelerle Çalışmada Sağlık ve Güvenlik Önlemleri D) Gürültü Yönetmeliği

9 SORU 4: Aşağıdaki yasal düzenlemelerden hangisi, işyerinde iş ortamının düzenlenmesiyle ilgili teknik düzenlemeler içermez? A) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü B) Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği C) Kimyasal Maddelerle Çalışmada Sağlık ve Güvenlik Önlemleri D) Gürültü Yönetmeliği

10 SORU 5:Aşağıda belirtilen durumlardan hangisi/hangileri işyerlerindeki mekanik tehlikelerden değildir? I. Asansörler II. İstifleme III. Kimyasalların depolanması IV. Alçak veya yüksek basınç A) I, II B) I, II, IV C) III, IV D) II, III, IV

11 SORU 5:Aşağıda belirtilen durumlardan hangisi/hangileri işyerlerindeki mekanik tehlikelerden değildir? I. Asansörler II. İstifleme III. Kimyasalların depolanması (Kimyasal Risk) IV. Alçak veya yüksek basınç (Fiziksel Risk) A) I, II B) I, II, IV C) III, IV D) II, III, IV

12 SORU 6:Aşağıda belirtilen durumlardan hangisinde çalışma ortamının özelliği nedeniyle, elle taşıma işi yapan işçide sırt incinmesi oluşur? I. Çalışılan yer işi yapmak için yeterli genişlik ve yükseklikte değil ise II. Zemin düz ise III. Düşme veya kayma ihtimali varsa IV. Sıcaklık, nem veya havalandırma uygun değilse A) I, II, III, IV B) I, II, III C) I, III, IV D) I, IV

13 ? E SORU 6:Aşağıda belirtilen durumlardan hangisinde çalışma ortamının özelliği nedeniyle, elle taşıma işi yapan işçide sırt incinmesi oluşur? I. Çalışılan yer işi yapmak için yeterli genişlik ve yükseklikte değil ise II. Zemin düz ise (*) III. Düşme veya kayma ihtimali varsa IV. Sıcaklık, nem veya havalandırma uygun değilse A) I, II, III, IV B) I, II, III C) I, III, IV D) I, IV E = Ergonomi

14 SORU 7:Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarına ve iş kazalarına neden olan çalışma ortamındaki etmenlerden değildir? A)Kimyasal B)Mekanik C)Kişisel D)Fiziksel

15 SORU 7:Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarına ve iş kazalarına neden olan çalışma ortamındaki etmenlerden değildir? A)Kimyasal B)Mekanik C)Kişisel D)Fiziksel

16 SORU 8:Aşağıda belirtilen özelliklere sahip çalışma ortamlarından hangisi sırt incinmesi riskini arttırabilir? A) Çalışılan yer, işi yapmak için yeterli yükseklikte ise B) Sıcaklık, nem veya havalandırma uygun değilse C) Çalışılan yer, işi yapmak için yeterli genişlikte ise D) İşyeri tabanında veya çalışılan zeminlerde yüklerin indirilip kaldırılmasını gerektiren seviye farklılıkları yoksa

17 ? SORU 8:Aşağıda belirtilen özelliklere sahip çalışma ortamlarından hangisi sırt incinmesi riskini arttırabilir? A) Çalışılan yer, işi yapmak için yeterli yükseklikte ise B) Sıcaklık, nem veya havalandırma uygun değilse C) Çalışılan yer, işi yapmak için yeterli genişlikte ise D) İşyeri tabanında veya çalışılan zeminlerde yüklerin indirilip kaldırılmasını gerektiren seviye farklılıkları yoksa (*)

18 SORU 9:Aşağıdakilerden hangisi işyeri ortamında bulunan sağlık risklerinden değildir?
A) Kimyasal etkenler B) Kişisel etkenler C) Biyolojik etkenler D) Fiziksel etkenler

19 SORU 9:Aşağıdakilerden hangisi işyeri ortamında bulunan sağlık risklerinden değildir?
A) Kimyasal etkenler B) Kişisel etkenler C) Biyolojik etkenler D) Fiziksel etkenler

20 K = Kimyasal Risk Etmenleri
SORU 10:Aşağıdakilerden hangisi işyerindeki kimyasal tehlikeler arasında değildir? A) Sıvılar (asitler, bazlar, solventler) B) Gazlar (yanıcı, yakıcı, boğucu, narkotik) C) Katı tozları (organik, inorganik) D) Radyan ısı K = Kimyasal Risk Etmenleri

21 SORU 10:Aşağıdakilerden hangisi işyerindeki kimyasal tehlikeler arasında değildir?
A) Sıvılar (asitler, bazlar, solventler) B) Gazlar (yanıcı, yakıcı, boğucu, narkotik) C) Katı tozları (organik, inorganik) D) Radyan ısı

22 SORU 11:Çalışanların işyerinde maruz kaldıkları toksik maddelerin özelliklerine göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekmez? A) Taramalar periyodik olarak tekrarlanmalıdır B) İşyerindeki risk kaynağında önlenmelidir C) İşçi değiştirme uygulanmalıdır D) Ortam ölçümleri yapılmalıdır

23 A) Taramalar periyodik olarak tekrarlanmalıdır
SORU 11:Çalışanların işyerinde maruz kaldıkları toksik maddelerin özelliklerine göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekmez? A) Taramalar periyodik olarak tekrarlanmalıdır B) İşyerindeki risk kaynağında önlenmelidir C) İşçi değiştirme uygulanmalıdır D) Ortam ölçümleri yapılmalıdır Soru kökü : “yapılmamalıdır?” olmalıdır..

24 SORU 12:Aşağıdakilerden hangisi mekanik tehlike kaynağıdır?
A) Hareketli makine parçaları B) Tozlar C) Gürültü D) Statik elektrik

25 SORU 12:Aşağıdakilerden hangisi mekanik tehlike kaynağıdır?
A) Hareketli makine parçaları B) Tozlar C) Gürültü D) Statik elektrik

26 SORU 13:Aşağıdakilerden hangisi Biyolojik tehlike kaynağıdır?
A) Sıcak veya soğuk yüzeyli malzeme ve parçalar B) Elektromanyetik alan C) Katılar D) Mantarlar

27 SORU 13:Aşağıdakilerden hangisi biyolojik tehlike kaynağıdır?
A) Sıcak veya soğuk yüzeyli malzeme ve parçalar B) Elektromanyetik alan C) Katılar D) Mantarlar

28 SORU 14:Aşağıdakilerden hangisi çalışanlardan kaynaklanabilecek tehlikelerden değildir?
A) İletişim eksikliği B) Radyan ısı C) Fiziksel yetersizlik D) Eğitim eksikliği

29 SORU 14:Aşağıdakilerden hangisi çalışanlardan kaynaklanabilecek tehlikelerden değildir?
A) İletişim eksikliği B) Radyan ısı C) Fiziksel yetersizlik D) Eğitim eksikliği

30 SORU 15:Aşağıdakilerden hangisi çalışma yerlerinde uyulması gereken genel hususlar arasında yer almaz? A) Aynı tezgahta birden fazla kişi çalışırken tezgahın kontrolü bir kişi tarafından yapılmalı B) Çalışma düzenine uymayan davranışlarda bulunulmamalı, diğer çalışanlar rahatsız edilmemeli veya onların ilgisi dağıtılmamalı C) Çalışır durumdaki tezgah, elle veya gövde ile durdurulmalı D) İş parçasının veya kalıbın emniyetli bağlanıp bağlanmadığı kontrol edilmeli

31 SORU 15:Aşağıdakilerden hangisi çalışma yerlerinde uyulması gereken genel hususlar arasında yer almaz? A) Aynı tezgahta birden fazla kişi çalışırken tezgahın kontrolü bir kişi tarafından yapılmalı B) Çalışma düzenine uymayan davranışlarda bulunulmamalı, diğer çalışanlar rahatsız edilmemeli veya onların ilgisi dağıtılmamalı C) Çalışır durumdaki tezgah, elle veya gövde ile durdurulmalı D) İş parçasının veya kalıbın emniyetli bağlanıp bağlanmadığı kontrol edilmeli

32 SORU 16:İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında aşağıda belirtilenlerden hangisi işverenlerin sorumluluğunun kapsamında değildir? A) İşverenler on(10) veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerine işletme belgesi almak zorundadır. B) İşverenler, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak zorundadır. C) İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek zorundadır. D) İşverenler, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek zorundadır.

33 SORU 16:İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında aşağıda belirtilenlerden hangisi işverenlerin sorumluluğunun kapsamında değildir? A) İşverenler on (10) veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerine işletme belgesi almak zorundadır. B) İşverenler, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak zorundadır. C) İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek zorundadır. D) İşverenler, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek zorundadır.

34 SORU 17:Takım tezgâhlarında çalışırken aşağıdakilerden hangisi dikkat edilmesi gereken hususlardan sayılmaz? A) İş için en uygun takımlar kullanılmalıdır. B) Yıpranmış ve körleşmiş takımlar hemen değiştirilmelidir. C) Kullanılmayan takım ve malzemeler, iş masası üstünde bırakılmamalıdır. D) İşi en kısa sürede yapacağımız takımlar kullanılmalıdır

35 SORU 17:Takım tezgâhlarında çalışırken aşağıdakilerden hangisi dikkat edilmesi gereken hususlardan sayılmaz? A) İş için en uygun takımlar kullanılmalıdır. B) Yıpranmış ve körleşmiş takımlar hemen değiştirilmelidir. C) Kullanılmayan takım ve malzemeler, iş masası üstünde bırakılmamalıdır. D) İşi en kısa sürede yapacağımız takımlar kullanılmalıdır

36 SORU 18:Bir atölyede çalışırken yapılmaması gerekenlerden biri değildir?
A) İş bitiminde üstümüzün basınçlı hava ile iyice temizlenmelidir. B) Tezgâh çalışırken başından uzaklaşılmamalıdır. C) Basınçlı hava doğrudan ne kendimize ne de başkasına tutulmamalıdır. D) Kullanılmadığı zamanlar vinç çengelleri, tezgâh ve çevresi üzerinde bırakılmamalıdır.

37 SORU 18:Bir atölyede çalışırken yapılmaması gerekenlerden biri değildir?
A) İş bitiminde üstümüzün basınçlı hava ile iyice temizlenmelidir. B) Tezgâh çalışırken başından uzaklaşılmamalıdır. C) Basınçlı hava doğrudan ne kendimize ne de başkasına tutulmamalıdır. D) Kullanılmadığı zamanlar vinç çengelleri, tezgâh ve çevresi üzerinde bırakılmamalıdır.

38 SORU 19:Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinin düzenli olmasının çalışanlara faydaları arasında gösterilemez? A) Çalışan takım, tezgâh ve makine, işin tamamlanmasından sonra temizlenmesi, kullanılan aletlerin yerine konması. B) İş yerinin içinin yanında işverenin özel aracının da temizliğinin yapılması. C) İş artıkları ve çöplerin toplanarak ortamdan uzaklaştırılması için gerekli tedbirler alınmalıdır. D) Çalışanların kayarak düşmelerine sebep olabilecek yağ, mazot gibi petrol ürünleri ile karpuz, kavun, muz vb.kabuklu yiyeceklerin temizlenmesi.

39 SORU 19:Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinin düzenli olmasının çalışanlara faydaları arasında gösterilemez? A) Çalışan takım, tezgâh ve makine, işin tamamlanmasından sonra temizlenmesi, kullanılan aletlerin yerine konması. B) İş yerinin içinin yanında işverenin özel aracının da temizliğinin yapılması. C) İş artıkları ve çöplerin toplanarak ortamdan uzaklaştırılması için gerekli tedbirler alınmalıdır. D) Çalışanların kayarak düşmelerine sebep olabilecek yağ, mazot gibi petrol ürünleri ile karpuz, kavun, muz vb. kabuklu yiyeceklerin temizlenmesi.

40 SORU 20:Çalışanın güvenliği için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) İş elbiseleri giyilmeli ve düğmeleri açık olmalıdır B) Rahat olması için terlikle çalışılmalıdır. C) Bir parça, vinç ile kaldırılırken elle kaldırılmasına yardımcı olunmalıdır. D) Koruyucu gözlük takılmalıdır.

41 ? SORU 20:Çalışanın güvenliği için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) İş elbiseleri giyilmeli ve düğmeleri açık olmalıdır B) Rahat olması için terlikle çalışılmalıdır. (*) C) Bir parça, vinç ile kaldırılırken elle kaldırılmasına yardımcı olunmalıdır. D) Koruyucu gözlük takılmalıdır. “öncelikle” hangisi yapılmalıdır !

42 SORU 21:Çalışma ortamında karşılaştığımız, sıcak, soğuk, gürültü, radyasyon, düşük veya yüksek basınç, titreşim en sık karşılaşılan faktörlerdir. Cümlesindeki boşluğu doldurunuz? A)Fiziksel B)Biyolojik C)Kimyasal D)Ergonomik

43 F SORU 21:Çalışma ortamında karşılaştığımız, sıcak, soğuk, gürültü, radyasyon, düşük veya yüksek basınç, titreşim en sık karşılaşılan faktörlerdir. Cümlesindeki boşluğu doldurunuz? A)Fiziksel B)Biyolojik C)Kimyasal D)Ergonomik

44 SORU 22:İşyeri ortam faktörlerinden olan fiziksel faktörler aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?
A)Kurşun B)Titreşim C)Gürültü D)Ortam sıcaklığı

45 SORU 22:İşyeri ortam faktörlerinden olan fiziksel faktörler aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?
A)Kurşun B)Titreşim C)Gürültü D)Ortam sıcaklığı

46 SORU 23:Metaller, çözücüler, gazlar, asit ve alkaliler ve pestisitler işyeri ortam faktörlerinden hangisinioluşturmaktadır? A)Kimyasal B)Fiziksel C)Biyolojik D)Ergonomik

47 SORU 23:Metaller, çözücüler, gazlar, asit ve alkaliler ve pestisitler işyeri ortam faktörlerinden hangisini oluşturmaktadır? A)Kimyasal B)Fiziksel C)Biyolojik D)Ergonomik

48 SORU 24:Yüksek dozda maruz kalındığında hücre ve doku ölümü oluşturan, düşük dozda ise teratojenik, mutajenik ve genetik etkiler ortaya çıkaran işyeri ortam faktörü aşağıdakilerden hangisidir ? A)İyonizan radyasyon B)Soğuk ortam C)Basınçlı ortam D)Titreşim

49 SORU 24:Yüksek dozda maruz kalındığında hücre ve doku ölümü oluşturan, düşük dozda ise teratojenik, mutajenik ve genetik etkiler ortaya çıkaran işyeri ortam faktörü aşağıdakilerden hangisidir ? A)İyonizan radyasyon B)Soğuk ortam C)Basınçlı ortam D)Titreşim

50 SORU 25:Parmaklarda vazo motor bozukluk oluşturup, sonuçta renk değişikliği ve beyazlaşma ile ortaya çıkan, beyaz parmak veya ölü parmak adı verilen tabloyu ortaya çıkaran işyeri ortam faktörü aşağıdakilerden hangisidir ? A)İyonizan radyasyon B)Soğuk ortam C)Basınçlı ortam D)Titreşim

51 SORU 25:Parmaklarda vazo motor bozukluk oluşturup, sonuçta renk değişikliği ve beyazlaşma ile ortaya çıkan, beyaz parmak veya ölü parmak adı verilen tabloyu ortaya çıkaran işyeri ortam faktörü aşağıdakilerden hangisidir ? A)İyonizan radyasyon B)Soğuk ortam C)Basınçlı ortam D)Titreşim

52 SORU 26:Dalgıçlar, balıkçılar, özellikle sünger avcıları gibi su altı işyerlerinde ve tünel yapımında çalışanlar aşağıdaki etkilerden hangisine maruz kalabilirler? A)İyonizan radyasyona B)Aşırı Sıcak ortama C)Yüksek Basınç Maruziyetine D) Düşük Basınç Maruziyetine

53 SORU 26:Dalgıçlar, balıkçılar, özellikle sünger avcıları gibi su altı işyerlerinde vetünel yapımında çalışanlar aşağıdaki etkilerden hangisine maruz kalabilirler? A)İyonizan radyasyona B)Aşırı Sıcak ortama C)Yüksek Basınç Maruziyetine D) Düşük Basınç Maruziyetine

54 SORU 27:Meslek hastalıklarından korunmada, iş yerindeki çalışma ortamına ait korunma önlemlerinden olmayanı işaretleyiniz? A)Kişisel dozimetri-monitörler B)Kaynak ve alıcı arasındaki mesafenin arttırılması C)Seyreltme Aspirasyonu D)İşyeri düzenine ait uygulamalar ve genel havalandırma

55 SORU 27:Meslek hastalıklarından korunmada, iş yerindeki çalışma ortamına ait korunma önlemlerinden olmayanı işaretleyiniz? A)Kişisel dozimetri-monitörler B)Kaynak ve alıcı arasındaki mesafenin arttırılması C)Seyreltme Aspirasyonu D)İşyeri düzenine ait uygulamalar ve genel havalandırma

56 SORU 28:Genel anlamda yaşam koşullarının insan özelliklerine uygun hale getirilmesi şeklinde ifade edilen, çalışma hayatında ise, çalışma koşullarının insan niteliklerine uygun hale getirilmesi şeklinde tanımlanan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir ? A)Ergonomi B)Epidemiyoloji C)Biyoloji D)Anatomi

57 E SORU 28:Genel anlamda yaşam koşullarının insan özelliklerine uygun hale getirilmesi şeklinde ifade edilen,çalışma hayatında ise, çalışma koşullarının insan niteliklerine uygun hale getirilmesi şeklinde tanımlanan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir ? A)Ergonomi B)Epidemiyoloji C)Biyoloji D)Anatomi

58 SORU 29:Aşağıdakilerden hangisi atölye düzeni ile ilgili dikkat edilecek genel hususlar arasında yer almaz? A) Takım dolapları tezgâh aralarındaki geçitleri kapamalı B) Dikine duran malzemelerin devrilmemesi için tedbir almalı C) Malzemeler takılıp düşme tehlikesi olmayacak şekilde depo edilmeli D) Tezgâhlar sıkışık ve gelişigüzel yerleştirilmemeli

59 SORU 29:Aşağıdakilerden hangisi atölye düzeni ile ilgili dikkat edilecek genel hususlar arasında yer almaz? A) Takım dolapları tezgâh aralarındaki geçitleri kapamalı B) Dikine duran malzemelerin devrilmemesi için tedbir almalı C) Malzemeler takılıp düşme tehlikesi olmayacak şekilde depo edilmeli D) Tezgâhlar sıkışık ve gelişigüzel yerleştirilmemeli

60 SORU 30:Çalışmada İş Çevresinin değerlendirilmesindeki amaç nedir?
A) Kaygan zeminlerin giderilmesi B) Forklift yollarının belirlenmesi C) Giriş çıkışların belirlenmesi D) Var olan ve olası tehlikelerin belirlenmesi

61 SORU 30:Çalışmada İş Çevresinin değerlendirilmesindeki amaç nedir?
A) Kaygan zeminlerin giderilmesi B) Forklift yollarının belirlenmesi C) Giriş çıkışların belirlenmesi D) Var olan ve olası tehlikelerin belirlenmesi

62 SORU 31:Çalışma ortamında, toksik-zehirli gaz konsantrasyonu ölçümleri hangi seviyede yapılmalıdır?
A) Yerden 10 cm yukarıda B) Tavandan 10 cm aşağıda C) Solunum seviyesinde D) Bel hizasında

63 SORU 31:Çalışma ortamında, toksik-zehirli gaz konsantrasyonu ölçümleri hangi seviyede yapılmalıdır?
A) Yerden 10 cm yukarıda B) Tavandan 10 cm aşağıda C) Solunum seviyesinde D) Bel hizasında

64 SORU 32:Yüksek düzeydeki maruziyet nedeni ortadan kalkıp, durum normale dönünceye kadar hangisi yapılması gerekenlerden biri değildir? A) İş yeri hekimin onayı verilene kadar işe ara verilecektir. B) Etkilenmiş alana girecek kişilerin koruyucu giyim eşyası ve solunum cihazı kullanmaları sağlanacaktır. Her bir işçi etkilenmiş alanda mümkün olduğunca kısa süreli çalıştırılacak ve bu durum süreklilik arz etmeyecektir. C) Koruyucu araç ve gereci bulunmayan işçilerin etkilenmiş alanda çalışmasına izin verilmeyecektir. D) Etkilenmiş alana, sadece onarım ve diğer zorunlu işleri yapacak kişilerin girmesine izin verilecektir.

65 SORU 32:Yüksek düzeydeki maruziyet nedeni ortadan kalkıp, durum normale dönünceye kadar hangisi yapılması gerekenlerden biri değildir? A) İş yeri hekimin onayı verilene kadar işe ara verilecektir. B) Etkilenmiş alana girecek kişilerin koruyucu giyim eşyası ve solunum cihazı kullanmaları sağlanacaktır. Her bir işçi etkilenmiş alanda mümkün olduğunca kısa süreli çalıştırılacak ve bu durum süreklilik arz etmeyecektir. C) Koruyucu araç ve gereci bulunmayan işçilerin etkilenmiş alanda çalışmasına izin verilmeyecektir. D) Etkilenmiş alana, sadece onarım ve diğer zorunlu işleri yapacak kişilerin girmesine izin verilecektir.

66 SORU 33:Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli ortamdır?
A) Gereksiz hızlı çalışma B) Alet ve makineleri tehlikeli şekilde kullanma C) Kişisel koruyucu kullanmama D) Yetersiz aydınlatma

67 SORU 33:Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli ortamdır?
A) Gereksiz hızlı çalışma B) Alet ve makineleri tehlikeli şekilde kullanma C) Kişisel koruyucu kullanmama D) Yetersiz aydınlatma

68 K SORU 34:İşyerinde tehlikeli kimyasal madde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve tehlikeli kimyasal madde bulunması halinde, işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden olumsuz etkilerini belirlemek üzere, risk değerlendirmesi yapmakla yükümlü kişi kimdir? A) İşveren B) işçi C) Hizmetçi D) Postabaşı

69 SORU 34:İşyerinde tehlikeli kimyasal madde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve tehlikeli kimyasal madde bulunması halinde, işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden olumsuz etkilerini belirlemek üzere, risk değerlendirmesi yapmakla yükümlü kişi kimdir? A) İşveren B) işçi C) Hizmetçi D) Postabaşı

70 SORU 35:Aşağıda belirtilenlerden hangisi mekanik tehlike kaynağı değildir?
I. Basınçlı kap veya hatlar II. Alçak veya yüksek basınç III. Kaldırma ve taşıma araçları IV. Sabit ve seyyar merdivenler V. Elektromanyetik alan A)I, II, V, B) II, IV, V C) IV, V D) II, V

71 SORU 35:Aşağıda belirtilenlerden hangisi mekanik tehlike kaynağı değildir?
I. Basınçlı kap veya hatlar II. Alçak veya yüksek basınç III. Kaldırma ve taşıma araçları IV. Sabit ve seyyar merdivenler V. Elektromanyetik alan A)I, II, V, B) II, IV, V C) IV, V D) II, V

72 SORU 36:Aşağıda belirtilenlerden hangisi tehlikeli yöntem ya da işlem değildir?
A) Makina veya tezgahlarda çalışırken koruyucu techizatın devre dışı bırakılması B) Baret, gözlük, siper, maske vb. kişisel koruyucuların kullanılmaması C) Aşırı yük kaldırma D) Toksik gazlar, organik sıvıların buharları, ergimiş haldeki metal gazları

73 SORU 36:Aşağıda belirtilenlerden hangisi tehlikeli yöntem ya da işlem değildir?
A) Makina veya tezgahlarda çalışırken koruyucu techizatın devre dışı bırakılması B) Baret, gözlük, siper, maske vb. kişisel koruyucuların kullanılmaması C) Aşırı yük kaldırma D) Toksik gazlar, organik sıvıların buharları, ergimiş haldeki metal gazları (madde !)

74 SORU 37:Çalışma yerlerinin sağlamlığının ve dayanıklılığının kontrolleri ne zaman yapılmalıdır?
A) Derinliğinde veya yüksekliğinde değişiklik olduğunda B) Çalışanların düzensiz davranışlarında C) Çalışma saatlerinin uymamasında D) Dinlenme saatlerinin uygunsuz olmasında

75 SORU 37:Çalışma yerlerinin sağlamlığının ve dayanıklılığının kontrolleri ne zaman yapılmalıdır?
A) Derinliğinde veya yüksekliğinde değişiklik olduğunda B) Çalışanların düzensiz davranışlarında C) Çalışma saatlerinin uymamasında D) Dinlenme saatlerinin uygunsuz olmasında

76 K SORU 38:Aşağıdakilerden hangisi kimyasal tehlikedir?
I- Toksik gazlar II- Organik sıvıların buharları III- Ergimiş haldeki metal gazları IV- Yüksekten atlama A) I, II, III B) II, III C) I, III D) I, II

77 SORU 38:Aşağıdakilerden hangisi kimyasal tehlikedir?
I- Toksik gazlar II- Organik sıvıların buharları III- Ergimiş haldeki metal gazları IV- Yüksekten atlama A) I, II, III B) II, III C) I, III D) I, II

78 SORU 39:Aşağıdakilerden hangisi makinelerde çalışmada karşılaşılacak tehlikelerdendir?
A) Uzuv kopması B) Sıkışma, kıstırma C) Ezilme D) Hepsi

79 SORU 39:Aşağıdakilerden hangisi makinelerde çalışmada karşılaşılacak tehlikelerdendir?
A) Uzuv kopması B) Sıkışma, kıstırma C) Ezilme D) Hepsi

80 SORU 40:Aşağıdakilerden hangisi işletmeye bağlı risk faktörlerinden değildir?
A) Uyarıya rağmen güvensiz çalışma B) Ortam şartları C) Teknik alt yapı D) Çalışma sahası ve çevresi

81 SORU 40:Aşağıdakilerden hangisi işletmeye bağlı risk faktörlerinden değildir?
A) Uyarıya rağmen güvensiz çalışma B) Ortam şartları C) Teknik alt yapı D) Çalışma sahası ve çevresi

82 SORU 41:Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İşyeri tehlikelere karşı yeterli koruma sağlanacak şekilde organize edilecektir. B) Çalışma mahalleri ergonomik şartlar dikkate alınarak tasarlanacaktır. C) İşçilerin yaptıkları işler dikkate alınarak periyodik sağlık muayeneleri yapılacaktır. D) İşveren, yeterli beceri ve uzmanlığa sahip olsa bile işyeri için başka birini sorumlu kişi olarak atamak zorundadır.

83 SORU 41:Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İşyeri tehlikelere karşı yeterli koruma sağlanacak şekilde organize edilecektir. B) Çalışma mahalleri ergonomik şartlar dikkate alınarak tasarlanacaktır. C) İşçilerin yaptıkları işler dikkate alınarak periyodik sağlık muayeneleri yapılacaktır. D) İşveren, yeterli beceri ve uzmanlığa sahip olsa bile işyeri için başka birini sorumlu kişi olarak atamak zorundadır.

84 SORU 42:Aşağıdakilerden hangisi üretim sürecinde genel olarak alınabilecek emniyet tedbirlerinden değildir? A) Kurma izni ve İşletme Belgesi alınması B) İşyeri binasının uygun kurulması C) Tavan Yüksekliği en az 3 metre olması D) Periyodik sağlık kontrolleri yapılması

85 SORU 42:Aşağıdakilerden hangisi üretim sürecinde genel olarak alınabilecek emniyet tedbirlerinden değildir? A) Kurma izni ve İşletme Belgesi alınması B) İşyeri binasının uygun kurulması C) Tavan Yüksekliği en az 3 metre olması D) Periyodik sağlık kontrolleri yapılması

86 SORU 43:Aşağıda belirtilenlerden hangisi tozların neden olabileceği meslek hastalığının önlenmesi için uygun bir çalışma yöntemi değildir? A) Yerine koyma B) Kapalı çalışma C) Yerel havalandırma D) Nemi yok etme, kuru ortamda çalışma

87 SORU 43:Aşağıda belirtilenlerden hangisi tozların neden olabileceği meslek hastalığının önlenmesi için uygun bir çalışma yöntemi değildir? A) Yerine koyma B) Kapalı çalışma C) Yerel havalandırma D) Nemi yok etme, kuru ortamda çalışma

88 SORU 44:Çalışma ortamı aşağıdaki hususlardan hangilerini sağlamalıdır?
I -Aydınlatma II -Yansıma ve parlama III -Isı A)I, II B)I, III C)II, III D)I, II, III

89 SORU 44:Çalışma ortamı aşağıdaki hususlardan hangilerini sağlamalıdır?
I -Aydınlatma II -Yansıma ve parlama III -Isı A)I, II B)I, III C)II, III D)I, II, III

90 SORU 45:Bürolarda standart aydınlatmanın kaç lux olması önerilmektedir?
A) 100 lux B) 200 lux C) 20 lux D) 300 lux

91 SORU 45:Bürolarda standart aydınlatmanın kaç lux olması önerilmektedir?
A) 100 lux B) 200 lux C) 20 lux D) 300 lux

92 SORU 46:Tezgâh ve cihazda güvenli bir şekilde çalışmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Tezgâh çalıştırılmadan önce onun nasıl durdurulacağı bilinmelidir. B) Tezgâhın çalışması ve özellikleri tam olarak öğrenilinceye kadar, o tezgâhta çalışmaya teşebbüs edilmelidir. C) Tezgâh çalışır durumda iken dönüş yönünü ve devrini değiştirmeye teşebbüs edilmelidir. D) Tezgâh üzerinde başkasının işi varken o iş kurcalanmalıdır. Başkalarının işine kesinlikle karışılmalıdır.

93 SORU 46:Tezgâh ve cihazda güvenli bir şekilde çalışmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Tezgâh çalıştırılmadan önce onun nasıl durdurulacağı bilinmelidir. B) Tezgâhın çalışması ve özellikleri tam olarak öğrenilinceye kadar, o tezgâhta çalışmaya teşebbüs edilmelidir. C) Tezgâh çalışır durumda iken dönüş yönünü ve devrini değiştirmeye teşebbüs edilmelidir. D) Tezgâh üzerinde başkasının işi varken o iş kurcalanmalıdır. Başkalarının işine kesinlikle karışılmalıdır.

94 SORU 47: İşyerlerinde malzemelerin istiflemeye müsaade edilen maksimum yüksekliği kaç metredir?
A) 7 B) 5 C) 4 D) 3

95 SORU 47: İşyerlerinde malzemelerin istiflemeye müsaade edilen maksimum yüksekliği kaç metredir?
A) 7 B) 5 C) 4 D) 3

96 SORU 48: İş yerleri tabanının en az yüzde kaçı ışık almaları için dışa açılan kapı ve pencerelere sahip olmalıdır? A) 1/4 B) 1/5 C) 1/8 D) 1/10

97 SORU 48: İş yerleri tabanının en az yüzde kaçı ışık almaları için dışa açılan kapı ve pencerelere sahip olmalıdır? A) 1/4 B) 1/5 C) 1/8 D) 1/10

98 SORU 49 : Normal şartlarda işyerinin tavan yüksekliği en az kaç metre olmalıdır?
A) 2,5 B) 3 C) 3,5 D) 4

99 SORU 49 : Normal şartlarda işyerinin tavan yüksekliği en az kaç metre olmalıdır?
A) 2,5 B) 3 C) 3,5 D) 4

100 SORU 50: Zararlı toz ve gazların bulunduğu ortamlarda tavan yüksekliği en az kaç metre olmalıdır?
A) 2,5 B) 3 C) 3,5 D) 4

101 SORU 50: Zararlı toz ve gazların bulunduğu ortamlarda tavan yüksekliği en az kaç metre olmalıdır?
A) 2,5 B) 3 C) 3,5 D) 4

102 SORU 51: İşyerlerinde kişi başına düşen serbest alan miktarı en az kaç metrekare olmalıdır?
A) 2,5 B) 3 C) 3,5 D) 4

103 SORU 51: İşyerlerinde kişi başına düşen serbest alan miktarı en az kaç metrekare olmalıdır?
A) 2,5 B) 3 C) 3,5 D) 4

104 SORU 52:Gaz, duman ve sıvı sızıntıları gibi güvenli olmayan durumlar için belirlenen denetim yeri aşağıdakilerden hangisidir? A)Işıklandırma B)Araçlar C)Koruyucular D)Giyim

105 SORU 52:Gaz, duman ve sıvı sızıntıları gibi güvenli olmayan durumlar için belirlenen denetim yeri aşağıdakilerden hangisidir? A)Işıklandırma B)Araçlar C)Koruyucular D)Giyim


"ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları