Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

II. MAHMUT DÖNEMİ SORU PROĞRAMI 19. YÜZYIL OSMANLI DEVLETİ ISLAHATLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "II. MAHMUT DÖNEMİ SORU PROĞRAMI 19. YÜZYIL OSMANLI DEVLETİ ISLAHATLARI."— Sunum transkripti:

1

2 II. MAHMUT DÖNEMİ SORU PROĞRAMI 19. YÜZYIL OSMANLI DEVLETİ ISLAHATLARI

3 1) II.Mahmut ile âyanlar arasında imzalanan Senediittifak’ta, “Padişah aşırı vergi koyamayacak, eşit ve adaletli vergi alacaktır.” ifadesi yer almıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) Celâli isyanlarının önlenemediğini B) Merkezi otoritenin güçlendiğini C) Yeniçeri Ocağı’nın güçlendiğini D) Padişahın yetkilerinin sınırlandırıldığını E) Âyanların gücünü kaybettiğini

4 2) II.Mahmut döneminde mahalle ve köylerde muhtarlıklar kurulmuştur. Bu gelişmeden sonra muhtarlar taşrada âyanların görevlerini üstlenmişlerdir. Bu durum I) Hukuk birliğinin bozulması II) Taşra yönetim anlayışında değişiklikler yaşanması III) Avrupa’dan askeri uzmanların getirilmesi Sonuçlarından hangilerine neden olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

5 3) 2.Mahmut döneminde, I. Nüfus sayımının yapılması II. Osmanlı uyruğundaki herkese din ve mezhep özgürlüğü tanınması III. Görevden alınan veya ölen memurların mal varlığını hazineye alma uygulamasının kaldırılması Yeniliklerinden hangileri, halkın devlete güvenini arttırmaya yönelik olarak yapılmıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

6 4) Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut döneminde kaldırılmamıştır? A) Yeniçeri Ocağı B) Müsadere C) Tımar ve zeamet D) Cizye vergisi E) Divanıhümayun

7 5) II.Mahmut’un I. Yeniçeri Ocağı’nı kaldırması, II. Mehmet Ali Paşa’nın isyanını bastırmak amacıyla Avrupalı devletlerden yardım alması, III. Tımar ve zeameti kaldırarak devlet memurlarına maaş bağlaması. Faaliyetlerinden hangileri merkezi otoriteyi güçlendirici niteliktedir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III

8 6) II.Mahmut dönemindeki, - Asakirimansureimuhammediye ordusunun kurulması, - Muhtarlıkların oluşturulması, - Tımar sisteminin kaldırılması, - Takvimivakayi gazetesinin çıkarılması. Gelişmelerine bakılarak, aşağıdaki alanların hangisinde çalışma yapıldığı savunulamaz? A) Tarım B) Basın-yayın C) Askerlik D) Hukuk E) Yönetim

9 7) Aşağıdaki belgelerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin âyanlara söz geçiremeyecek hale geldiğini gösteren bir kanıttır? A) Fatih Kanunnamesi B) Senediittifak C) Tanzimat Fermanı D) Islahat Fermanı E) Kanunuesasi

10 8) Yalnız askeri alanda değil, sosyal alanda da ıslahat yapılması gereğine inanan Osmanlı padişahlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? A) I.Mahmut B) III.Osman C) I.Abdülhamit D) IV.Mustafa E) II.Mahmut

11 9) Aşağıdakilerden hangisi, II.Mahmut döneminde kurulmuştur? A) Nizamıcedit B) Devlet matbaası C) Kâğıt imalathanesi D) Posta teşkilatı E) İtfaiye bölüğü

12 10) Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması Osmanlı yönetimine aşağıdaki yararlardan hangisini sağlamıştır? A) Padişahların yönetime yeniden egemen olmasını B) Halkın yönetime katılmasını C) Toprak dağıtımının yeniden düzenlenmesini D) Savaşlardaki yenilgilerin sona ermesini E) İç isyanların önlenmesini

13 11) Aşağıdakilerden hangisi II.Mahmut dönemi ıslahatlarından değildir? A) Divan örgütünün kaldırılması B) Posta örgütünün kurulması C) Azınlıklara ayrıcalıklar verilmesi D) Tımar sisteminin kaldırılması E) Müsadere usulüne son verilmesi

14 12) I) Mektebiharbiye II) Mektebimülkiye III) Sanayiinefise Hangisi II.Mahmut döneminde açılan okullardan biri değildir? A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız II D) II ve III E) Yalnız III

15 13) II.Mahmut tahta çıkmasında yardımlarını gördüğü âyanları, merkezi otoriteyi güçlendirmek için ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Buna göre I. Muhtarlıkların kurulması II. Senediittifak’ın yapılması III. Valilerin merkezden atanması Uygulamalardan hangisi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılmıştır? A) Yalnız I B) I ve III C) Yalnız II D) I ve II E) I, II ve III

16 14) Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut dönemi ıslahatlarından biri değildir? A) Sekbanıcedit ocağının açılması B) Eyalet sisteminin kaldırılması C) Nizamıcedit ordusunun kurulması D) Divanıhümayun’un kaldırılması E) Yeni kıyafetlerin kabul edilmesi

17 15) Fatih’ten sonra hangi Osmanlı padişahı bütün vatandaşlarına din ve mezhep ayrılığı gözetilmeyeceği güvencesini vermiştir? A) II.Mahmut B) V.Murat C) I.Abdülhamit D) III.Selim E) Abdülaziz

18 16) Osmanlı Devleti’nde I. Nizamıcedit yerine Sekbanıcedit ocağının kurulması II. Yeniçeri ocağı yerine, Asakirimansureimuhammediye’nin kurulması III. Sekbanıcedit ocağı yerine Eşkinci ocağının kurulması Gelişmelerinden hangisi köklü bir ıslahat niteliğindedir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

19 BAŞARILAR DİLERİM. FAYDALI OLMASI DİLEĞİMLE…

20 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

21 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

22 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

23 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

24 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

25 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

26 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

27 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

28 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

29 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

30 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

31 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

32 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

33 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

34 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

35 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

36 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

37 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

38 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

39 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

40 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

41 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

42 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

43 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

44 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

45 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

46 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

47 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

48 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

49 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

50 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

51 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE


"II. MAHMUT DÖNEMİ SORU PROĞRAMI 19. YÜZYIL OSMANLI DEVLETİ ISLAHATLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları