Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

II. MAHMUT DÖNEMİ SORU PROĞRAMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "II. MAHMUT DÖNEMİ SORU PROĞRAMI"— Sunum transkripti:

1 II. MAHMUT DÖNEMİ SORU PROĞRAMI
19. YÜZYIL OSMANLI DEVLETİ ISLAHATLARI II. MAHMUT DÖNEMİ SORU PROĞRAMI

2 1) II.Mahmut ile âyanlar arasında imzalanan Senediittifak’ta, “Padişah aşırı vergi koyamayacak, eşit ve adaletli vergi alacaktır.” ifadesi yer almıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) Celâli isyanlarının önlenemediğini B) Merkezi otoritenin güçlendiğini C) Yeniçeri Ocağı’nın güçlendiğini D) Padişahın yetkilerinin sınırlandırıldığını E) Âyanların gücünü kaybettiğini

3 A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
2) II.Mahmut döneminde mahalle ve köylerde muhtarlıklar kurulmuştur. Bu gelişmeden sonra muhtarlar taşrada âyanların görevlerini üstlenmişlerdir. Bu durum I) Hukuk birliğinin bozulması II) Taşra yönetim anlayışında değişiklikler yaşanması III) Avrupa’dan askeri uzmanların getirilmesi Sonuçlarından hangilerine neden olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

4 B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
3) 2.Mahmut döneminde, I. Nüfus sayımının yapılması II. Osmanlı uyruğundaki herkese din ve mezhep özgürlüğü tanınması III. Görevden alınan veya ölen memurların mal varlığını hazineye alma uygulamasının kaldırılması Yeniliklerinden hangileri, halkın devlete güvenini arttırmaya yönelik olarak yapılmıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

5 4) Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut döneminde kaldırılmamıştır?
A) Yeniçeri Ocağı B) Müsadere C) Tımar ve zeamet D) Cizye vergisi E) Divanıhümayun

6 5) II.Mahmut’un I. Yeniçeri Ocağı’nı kaldırması, II. Mehmet Ali Paşa’nın isyanını bastırmak amacıyla Avrupalı devletlerden yardım alması, III. Tımar ve zeameti kaldırarak devlet memurlarına maaş bağlaması. Faaliyetlerinden hangileri merkezi otoriteyi güçlendirici niteliktedir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III

7 - Asakirimansureimuhammediye ordusunun kurulması,
6) II.Mahmut dönemindeki, - Asakirimansureimuhammediye ordusunun kurulması, - Muhtarlıkların oluşturulması, - Tımar sisteminin kaldırılması, - Takvimivakayi gazetesinin çıkarılması. Gelişmelerine bakılarak, aşağıdaki alanların hangisinde çalışma yapıldığı savunulamaz? A) Tarım B) Basın-yayın C) Askerlik D) Hukuk E) Yönetim

8 7) Aşağıdaki belgelerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin âyanlara söz geçiremeyecek hale geldiğini gösteren bir kanıttır? A) Fatih Kanunnamesi B) Senediittifak C) Tanzimat Fermanı D) Islahat Fermanı E) Kanunuesasi

9 8) Yalnız askeri alanda değil, sosyal alanda da ıslahat yapılması gereğine inanan Osmanlı padişahlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? A) I.Mahmut B) III.Osman C) I.Abdülhamit D) IV.Mustafa E) II.Mahmut

10 9) Aşağıdakilerden hangisi, II.Mahmut döneminde kurulmuştur?
A) Nizamıcedit B) Devlet matbaası C) Kâğıt imalathanesi D) Posta teşkilatı E) İtfaiye bölüğü

11 10) Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması Osmanlı yönetimine aşağıdaki yararlardan hangisini sağlamıştır?
A) Padişahların yönetime yeniden egemen olmasını B) Halkın yönetime katılmasını C) Toprak dağıtımının yeniden düzenlenmesini D) Savaşlardaki yenilgilerin sona ermesini E) İç isyanların önlenmesini

12 11) Aşağıdakilerden hangisi II.Mahmut dönemi ıslahatlarından değildir?
A) Divan örgütünün kaldırılması B) Posta örgütünün kurulması C) Azınlıklara ayrıcalıklar verilmesi D) Tımar sisteminin kaldırılması E) Müsadere usulüne son verilmesi

13 Hangisi II.Mahmut döneminde açılan okullardan biri değildir?
12) I) Mektebiharbiye II) Mektebimülkiye III) Sanayiinefise Hangisi II.Mahmut döneminde açılan okullardan biri değildir? A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız II D) II ve III E) Yalnız III

14 13) II.Mahmut tahta çıkmasında yardımlarını gördüğü âyanları, merkezi otoriteyi güçlendirmek için ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Buna göre I. Muhtarlıkların kurulması II. Senediittifak’ın yapılması III. Valilerin merkezden atanması Uygulamalardan hangisi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılmıştır? A) Yalnız I B) I ve III C) Yalnız II D) I ve II E) I, II ve III

15 14) Aşağıdakilerden hangisi II
14) Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut dönemi ıslahatlarından biri değildir? A) Sekbanıcedit ocağının açılması B) Eyalet sisteminin kaldırılması C) Nizamıcedit ordusunun kurulması D) Divanıhümayun’un kaldırılması E) Yeni kıyafetlerin kabul edilmesi

16 15) Fatih’ten sonra hangi Osmanlı padişahı bütün vatandaşlarına din ve mezhep ayrılığı gözetilmeyeceği güvencesini vermiştir? A) II.Mahmut B) V.Murat C) I.Abdülhamit D) III.Selim E) Abdülaziz

17 16) Osmanlı Devleti’nde A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
I. Nizamıcedit yerine Sekbanıcedit ocağının kurulması II. Yeniçeri ocağı yerine, Asakirimansureimuhammediye’nin kurulması III. Sekbanıcedit ocağı yerine Eşkinci ocağının kurulması Gelişmelerinden hangisi köklü bir ıslahat niteliğindedir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

18 FAYDALI OLMASI DİLEĞİMLE…
BAŞARILAR DİLERİM. FAYDALI OLMASI DİLEĞİMLE… HAZIRLAYAN AHMET ARSLAN Beyşehir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

19 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

20 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

21 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

22 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

23 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

24 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

25 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

26 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

27 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

28 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

29 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

30 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

31 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

32 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

33 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

34 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

35 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

36 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

37 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

38 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

39 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

40 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

41 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

42 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

43 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

44 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

45 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

46 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

47 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

48 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

49 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP

50 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE


"II. MAHMUT DÖNEMİ SORU PROĞRAMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları