Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ."— Sunum transkripti:

1 ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2 ABİDE Sunuş Planı ABİDE 1. ABİDE nedir 2. ABİDE kapsamı 3. ABİDE sınav 4. ABİDE uygulama 5. ABİDE anketler 6. ABİDE sonuç

3 ABİDE ABİDE NEDİR? Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi araştırması

4 ABİDE ABİDE NEDİR? 8. Sınıf öğrencilerinin okulda öğrendikleri akademik bilgileri günlük hayatta kullanabilme becerilerinin ölçüldüğü bir araştırmadır

5 ABİDE ABİDE KAPSAMI TÜRKÇE MATEMATİK SOSYAL BİLGİLER FEN VE TEKNOLOJİ

6 ABİDE ABİDE KAPSAMI ABİDE araştırmasında 4 dersten sorular yer almaktadır. Her ders için 20 soru bulunmaktadır. Soruların yarısı çoktan seçmeli; yarısı açık uçlu sorulardan oluşmaktadır.

7 ABİDE ABİDE SINAV ABİDE araştırmasında; Türkçe – Matematik Sosyal Bilgiler – Fen ve Teknoloji olmak üzere iki kitapçık bulunmaktadır

8 ABİDE ABİDE SINAV Her kitapçığın kendi arasında 12 farklı kitapçığı bulunmaktadır. A1B1C1 A2B2C2 A3B3C3 A4B4C4

9 ABİDE ABİDE SINAV Her kitapçıkta ortak sorular olduğu gibi farklı sorular da bulunmaktadır. TÜRKÇE51 soru MATEMATİK51 soru TOPLAM : 204 soru SOSYAL BİLGİLER51 soru bulunmaktadır FEN VE TEKNOLOJİ51 soru

10 ABİDE ABİDE SINAV Her öğrenci her dersten 20 soru olmak üzere toplam 80 soru çözeceklerdir. Her sınıfta 3 farklı Türkçe – Matematik; 3 farklı Sosyal Bilgiler – Fen ve Teknoloji Kitapçığı bulunacaktır.

11 ABİDE ABİDE KAPSAMI Yani, Bir ilde A1, B1, C1 kitapçıkları varsa Başka bir ilde A2, B2, C2 kitapçıkları bulunacaktır.

12 ABİDE ABİDE KAPSAMI Sınav 2 oturumda gerçekleşecektir. 1. Oturumda Türkçe – Matematik testi cevaplanacaktır. 2. Oturumda Sosyal Bilgiler - Fen ve Teknoloji testi cevaplanacaktır. 1. Oturum 60 dakika Ara 10 dakika 2. Oturum60 dakika

13 ABİDE ABİDE SINAV sınavda; Cevaplar cevap kağıdına kodlanacak veya yazılacaktır.

14 ABİDE ABİDE SINAV 12 farklı Türkçe – Matematik; 12 farklı Sosyal Bilgiler – Fen ve Teknoloji kitapçığı vardı. Her dersin ayrı cevap kağıdı var Yani;12 Türkçe 12 Matematik 12 Sosyal Bilgiler 12 Fen ve Teknoloji olmak üzere TOPLAM 48 cevap kağıdı bulunmaktadır.

15 ABİDE ABİDE UYGULAMA Soru - cevap

16 ABİDE ABİDE UYGULAMA Sınav güvenlik kutusundan, Türkçe – Matematik poşeti Sosyal Bilgiler – Fen ve Teknoloji poşeti bulunmaktadır. HER POŞETTE Soru kitapçıkları, Cevap kağıtları, Salon yoklama listeleri bulunmaktadır.

17 ABİDE ABİDE UYGULAMA Öğrencilere önce Türkçe – Matematik kitapçığı verilecek, Sonra sadece Türkçe cevap kağıdı verilecek, Daha sonra Türkçe cevap kağıtları toplanıp, Matematik cevap kağıtları verilecek, Matematik tamamlandıktan sonra cevap kağıtları toplanıp sınav evrak poşetine konacaktır.

18 ABİDE ABİDE UYGULAMA 10 dakika ara verildikten sonra 2. oturum başlayacak, Öğrencilere Sosyal Bilgiler – Fen ve Teknoloji kitapçığı verilecek Sonra sadece Sosyal Bilgiler cevap kağıdı verilecek, Daha sonra Sosyal Bilgiler cevap kağıtları toplanıp, Fen ve Teknoloji cevap kağıtları verilecek, Fen ve Teknoloji tamamlandıktan sonra cevap kağıtları toplanıp sınav evrak poşetine konacaktır.

19 ABİDE ABİDE UYGULAMA DİKKAT! Öğrenciye hangi kitapçık verildiyse ona ait cevap kağıdı verilecektir. Yani, Öğrenciye A1 kitapçığı verildiyse MUTLAKA A1 cevap kağıdı verilecektir.

20 ABİDE ABİDE UYGULAMA Her iki oturum tamamlandıktan sonra 2 poşet tek bir poşete konulduktan sonra poşet kapatılacak ve güvenlik kutusuna konacak.

21 ABİDE ABİDE UYGULAMA S düzeni

22 ABİDE ABİDE UYGULAMA Soru - cevap

23 ABİDE ABİDE ÖRNEKLEM ABİDE araştırmasında; Her il ayrı bir örneklem olarak alınmıştır. Uygulama sonucunda her il için ayrı bir rapor hazırlanacaktır. Okullar belirlenirken ili temsil edecek örneklem seçilmiştir. Her okuldan seçilen sınıf sadece sınava girecektir.

24 ABİDE ABİDE ÖRNEKLEM Örneklem belirlenirken; devlet – özel, ikili – tekli, yatılı, gündüzlü kent – kır, bağlı bulunduğu genel müdürlük, oranları dikkate alınmıştır.

25 ABİDE ABİDE ÖRNEKLEM Bu yüzden bazı illerde imam hatip ağırlıklı seçim varken bazı illerde normal! ortaokul seçimi fazla, yine bazı illerde özel okul varken bazı illerde YİBO ağırlığı fazla

26 ABİDE ABİDE ÖRNEKLEM Örneklem seçilirken ilçe dikkate alınmamıştır, örneklem doğrudan ili temsil edecek bir yapıda seçilmiştir. KESİNLİKLE okul başarısı seçimde etken değildir. İLLER VE İLÇELER ARASI KARŞILAŞTIRMA YAPILMAYACAKTIR.

27 ABİDE ABİDE ÖRNEKLEM - UYGULAMA Sınava sadece belirtilen şubeler katılacaktır. Hangi öğrencin sınava gireceği belirlenmiştir. Okuldaki sınıf belirlenirken herhangi bir kriter dikkate alınmamıştır. Sınav evrakları öğrencinin adına basılı gelecektir. Sınav evrakları basıldıktan sonra sınıftan ayrılan öğrenci varsa onun sınav evrakı kullanılmayacaktır. Sınıfa başka okuldan yeni gelen öğrenci varsa o öğrenci için yedek evrak kullanılacaktır.

28 ABİDE ABİDE ÖRNEKLEM - UYGULAMA Sınava kesinlikle belirlenen şubeler dışında şubeler katılmayacaktır. LÜTFEN Belirlenen şube dışından başka bir şubedeki öğrenciyi sınava almayınız.

29 ABİDE ABİDE UYGULAMA Soru - cevap

30 ABİDE ABİDE UYGULAMA Uygulama 4 – 8 nisan 2016 tarihlerinde yapılacaktır. (İstanbul ve Ankara hariç) Her okul için sınav günü ve saati Genel Müdürlük tarafından belirlenecek ve uygulama o gün ve saatte yapılacaktır. Sınavın yapılacağı saatte öğrencilerin dersi olmasa bile öğrenciler okulda hazır bulunacaklardır.

31 ABİDE ABİDE UYGULAMA Sınav günü ve saati değiştirilmeyecektir. Değişikliğin çok zaruri olması durumunda Genel Müdürlükten onay alınarak değişiklik yapılacaktır.

32 ABİDE ABİDE UYGULAMA Sınavın uygulama sorumluluğu doğrudan okul koordinatörüne aittir. Sınav uygulaması için Bakanlıktan Test Uygulayıcısı gönderilecektir. Test uygulayıcısının gelmediği il veya okullarda uygulama okul tarafından yapılacaktır.

33 ABİDE ABİDE UYGULAMA İL KOORDİNATÖRLÜĞÜNCE YAPILACAK İŞLER Okullara gerekli bilgilendirmeyi yapmak Öğrencilerin motivasyonunu artıracak faaliyetler yapmak Sınavın sağlıklı ve güvenli bir şekilde uygulamasını sağlamak İllere gelen test uygulayıcısının okullara ulaşımını sağlamak

34 ABİDE ABİDE araştırmasında kullanılan tüm soru ve dokümanlar GİZLİDİR KESİNLİKLE Kitapçıkların fotokopisini almayınız, soruların fotografını çekmeyiniz

35 ABİDE ABİDE UYGULAMA Soru - cevap

36 ABİDE ABİDE ANKET ABİDE araştırmasında Sınav yanında anket uygulaması bulunmaktadır.

37 ABİDE ABİDE ANKET ANKETLER Okul koordinatörü anketi Ders öğretmenleri anketi Öğrenci anketi Olmak üzere 3 farklı anket bulunmaktadır.

38 ABİDE ABİDE ANKET ANKETLER 4 – 15 Nisan 2016 tarihleri arasında www.abide.meb.gov.tr adresinde yayınlanacak anket portalı üzerinden doldurulacaktır.www.abide.meb.gov.tr

39 ABİDE ABİDE ANKET Okul Koordinatörü Anketi daha önce belirlenen okul koordinatörü tarafından kendisine verilecek kullanıcı adı ve şifre ile sisteme girilerek doldurulacaktır.

40 ABİDE ABİDE ANKET Ders öğretmeni Anketi sınav yapılan şubede derse giren sınav sorularının bulunduğu dersin öğretmenleri tarafından kullanıcı adı ve şifre ile sisteme girilerek doldurulacaktır.

41 ABİDE ABİDE ANKET Öğrenci anketi Sınava katılan öğrenciler tarafından kullanıcı adı ve şifre ile sisteme girilip doldurulacaktır.

42 ABİDE ABİDE UYGULAMA Soru - cevap

43 ABİDE ABİDE SONUÇ ABİDE araştırması sonucunda her il için ayrı bir rapor ve Türkiye geneli ülke raporu çıkarılacaktır. İlde örnekleme dahil edilen öğrencilerin akademik becerileri ortaya çıkarılırken ilin demografik yapısı, ilde karşılaşılan sorunlar, eğitimi etkileyen ile özel faktörler ortaya konacaktır.

44 ABİDE ABİDE SONUÇ Sonuçlar, Eğitim Genel Müdürlükleri ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca politika ve program geliştirmek için kullanılacaktır.

45 ABİDE ABİDE SONUÇ İlk defa merkezi bir açık uçlu sınav yapılarak Ülkemizdeki sınav anlayışı değiştirilecektir. ezberci çoktan seçmeli test tekniği yerine, düşünmeye odaklanan bir sınav sistemi için basamak teşkil edecektir.

46 ABİDE ABİDE SONUÇ İlin kendine has özellikleri ortaya konacak ve ilin kendine özel politika geliştirmesi imkanı ortaya konabilecektir.

47 ABİDE ABİDE SONUÇ ABİDE araştırmasında, Öğrenci ve okul isminin geçtiği herhangi bir veri kullanılmayacaktır.

48 ABİDE ABİDE UYGULAMA Soru - cevap


"ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları