Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KOBİLERDE AR-GE ve İNOVASYON

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KOBİLERDE AR-GE ve İNOVASYON"— Sunum transkripti:

1 KOBİLERDE AR-GE ve İNOVASYON
Tolga AKA KOBİ kaynak planlama ve bütçe yönetimi – INOV 534 Öğretim Görevlisi: Mustafa İDUĞ

2 AR-GE ve İnovasyon nedir?
İnovasyon, yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün (mal ya da hizmet) veya sürecin, yeni bir pazarlama yönteminin ya da iş uygulamalarında, iş yeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır. AR-GE, bilimsel ve teknik bilgi birikimini artırmak amacıyla, sistematik bir temele dayalı olarak yürütülen, yaratıcı çaba ve bu bilgi birikiminin yeni uygulamalarda kullanımıdır.

3 AR-GE ile İnovasyon Arasındaki İlişki
KOBİ’ler inovasyon sayesinde büyüdükten sonra ARGE çalışmaları sayesinde yeni ürünler ile sürdürülebilir işletmeler haline gelir. Büyük işletmelerin hantal oluşu, talep değişikliklerine çabuk yanıt veremeyişinden dolayı inovasyon konusunda olumsuz etkilenirler KOBİ’ler esnek yapıları, müşteri gereksinimlerine daha çabuk adapte olabilmeleri yönüyle inovasyon konusunda daha başarılılardır.

4 KOBİ’ler neden AR-GE ve inovasyon yapmalı?
KOBİ’ler ARGE ve inovasyon sayesine üretimi arttırıp, birim maliyetleri düşürerek ölçek ekonomisine geçebilirler. Bu çalışma KOBİ’lerde ulusal ve uluslar arası pazarlarda farklılık yaratır rekabet gücünü arttırır, ürünün artan katma değeri ile kârlılığı arttırır, şirket ömrünü uzatır. Yaratılan farklılık hem şirketleri zengin ve kârlı kılar, hem de gayrı safi milli hasılanın artmasına sebep olur. Bu açıdan bakıldığında AR-GE ve inovasyona verilen önem ülke ekonomisine can verecektir. Yüksek katma değerli ürünler cari açığın azaltılmasında en önemli çıkış yollarından biridir.

5 KOBİ’lerin AR-GE ve İnovasyon engelleri
İnsan kaynağı; AR-GE ve inovasyon yapabilmek için nitelikli, yenilik yapabilecek, yaratıcı, sınır tanımayan çalışanlara ihtiyaç vardır. Mali kaynaklar; İnovasyon maliyetleri AR-GE ye göre biraz daha düşük olsa da bu iki kavram için ciddi anlamda mali kaynak gerekmektedir. Destek, teşvik, hibelerden ve risk sermayesinden yararlanılmalıdır.

6 KOBİ’ler AR-GE İnovasyon konusunda nasıl bir strateji izlemeliler?
Hangi ölçekte olursa olsun yöneticiler tarafından projeler sahiplenilmeli İnovasyon yol haritası çizilmeli Üniversite-Sanayi işbirliği yapılmalı Üniversiteler ile beraber iç kaynakları da harekete geçirerek, müşterinin ve ara kullanıcının ihtiyaçlarını doğru analiz etmeli Hibe ve teşviklerden yararlanmalı Nitelikli eleman açığını azaltmalı Bütün çalışanların fikirlerini dinlemeli

7 AR-GE ve İnovasyon’u desteleyen kuruluşlar
TÜBİTAK TTGV(Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı) KOSGEB Risk Sermayesi kuruluşları

8 TÜBİTAK destek kapsamı
KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile, KOBİ’lerin bu sorunları aşabilmelerini sağlamak için yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında KOBİ’ler tarafından yürütülen TL bütçe ve 18 ay süre ile sınırlı ilk 3 projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bu üç projeye ilaveten, ortaklı proje başvurusu yapılması koşuluyla 2 proje daha bu programda desteklenebilmektedir. Destek oranı her dönem için sabit olup %75’tir.

9

10 Dinlediğiniz İçin Teşekkürler 


"KOBİLERDE AR-GE ve İNOVASYON" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları