Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 07.06.2016 1 A T I L I M – E Ğ İ T İ M D A İ R E S İ B A Ş K A N L I Ğ I.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 07.06.2016 1 A T I L I M – E Ğ İ T İ M D A İ R E S İ B A Ş K A N L I Ğ I."— Sunum transkripti:

1 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 07.06.2016 1 A T I L I M – E Ğ İ T İ M D A İ R E S İ B A Ş K A N L I Ğ I

2 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 07.06.2016 2 A T I L I M – E Ğ İ T İ M D A İ R E S İ B A Ş K A N L I Ğ I

3 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 07.06.2016 3 A T I L I M – E Ğ İ T İ M D A İ R E S İ B A Ş K A N L I Ğ I İyileştirme Çalışmasının Konusu: Bazı Daire Başkanlıklarınca nitelikli personelin eğitici olarak görevlendirilmemesi

4 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 07.06.2016 4 A T I L I M – E Ğ İ T İ M D A İ R E S İ B A Ş K A N L I Ğ I Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi kapsamında Eğitim Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan İyileştirme Takımı aracılığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personelinin mesleki bilgi, beceri, tutum ve başarısını geliştirmek ya da bir üst göreve hazırlamak amacıyla düzenlenmekte olan hizmet içi eğitim programlarının etkililiğini belirlemek ve bu konuda geliştirici önerilerde bulunmaktır. AMACIMIZ

5 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 07.06.2016 5 A T I L I M – E Ğ İ T İ M D A İ R E S İ B A Ş K A N L I Ğ I 6 Bazı Daire Başkanlıklarınca nitelikli personelin eğitici olarak görevlendirilmemesi 10 63 58 52 BELİRLENEN PROBLEM:

6 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 07.06.2016 6 A T I L I M – E Ğ İ T İ M D A İ R E S İ B A Ş K A N L I Ğ I Kasım 2009Aralık 2009Ocak 2010Şubat 2010 16 Kasım 2009 Saat 13.30 3 Aralık 2009 Saat 10.00 28 Ocak 2010 Saat 14.00 11 Şubat 2010 Saat 10.00 22 Aralık 2009 Saat 14.00 22 Şubat 2010 Saat 10.00 24 Şubat 2010 Saat 10.00 ÇALIŞMA TAKVİMİ:

7 Neden: 1-Kendi İşlerinden vakit bulamaması 2-Başkanlığımızda öğretmen kadrosunun bulunmaması 3-Birim yöneticilerinin eğitim için görevlendirdiği personelin eğitimci niteliklerini yeterince bilmemesi 4- Başkanlığımızın eğitime katılan eğiticilerin nitelikli eğitici belirlenmesinde yazılı kriterlerinin olmaması 5-Eğiticilerin önceki performanslarına bakılmaksızın yeniden görevlendirilmesi 6- Ders ücretlerinin düşük olması nedeniyle nitelikli personelin teşvik edilememesi 7-Eğiticileri görevlendiren birim yöneticilerinin eğitime yetince önem vermemsi 8- Eğitimcilerin programa uygun davranmaması (yerine başka birini görevlendirilmesi) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 07.06.2016 7 A T I L I M – E Ğ İ T İ M D A İ R E S İ B A Ş K A N L I Ğ I BELİRLENEN PROBLEME YÖNELİK NEDENLER (BEYİN FIRTINASI YÖNTEMİ) Problem: Bazı Daire Başkanlıklarınca nitelikli personelin eğitici olarak g ö revlendirilmemesi

8 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 07.06.2016 8 A T I L I M – E Ğ İ T İ M D A İ R E S İ B A Ş K A N L I Ğ I

9 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 07.06.2016 9 A T I L I M – E Ğ İ T İ M D A İ R E S İ B A Ş K A N L I Ğ I Eğiticinin çalıştığı Birim Amirinden kaynaklanan nedenler: FONKSİYONEL OLARAK SINIFLANDIRILAN PROBLEM: 3-Birim yöneticilerinin eğitim için görevlendirdiği personelin eğitimci niteliklerini yeterince bilmemesi 3.1 - Eğiticilerin eğitim performanslarının birim amirlerine iletilmemesi 3-2 - Personelin eğitim performansını birim amirine göstermemesi/gösterememesi 3-3 - Birim amiri tarafından eğitici performansı gösterecek ortamın oluşturulmaması ÇÖZÜM ÖNERİSİ: 3 - Kök nedenlere belirtilen çözüm önerisi aşağıdadır. 3.1 - Eğiticilerin performans sonuçlarının (Eğitici Performans Formu, Eğitici Değerlendirme Formu (EK:3) ve Başkanlık Görüşü) her eğitim sonrası eğiticinin birim amirine rapor halinde gönderilmeli. 3.2 - Nedene bağlı çözüm önerisinde bahsedilen Eğitici Performans Raporu ile birim amirleri eğiticilik görevi yapan personel hakkında bilgi sahibi olabilecektir. 3.3 - Birimlerden her yıl istenen eğitici listelerinin 2011 Eğitim Yılı itibariyle Eğitici Talep Formu (EK:2) ile Eğitim Dairesi Başkanlığına iletilmesi sağlanmalı. Eğitici olarak görev yapmak isteyen ve eğitici istenirken gönderilecek eğitici kriterlerine uygun her personele Eğitici Talep Formu (EK:2) doldurma fırsatı tanınmalı.

10 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 07.06.2016 10 A T I L I M – E Ğ İ T İ M D A İ R E S İ B A Ş K A N L I Ğ I Eğiticinin çalıştığı Birim Amirinden kaynaklanan nedenler: İZLENECEK YÖNTEM: 3.1 - İyileştirme Takımı Kurulu tarafından kabul edildiği takdirde eğitici performans kriterleri belirleme ile ilgili çalışmaya başlanılarak Eğitim Uzmanları tarafından en geç 1 ay içerisinde bitirilecek. Hazırlanacak Eğitici Performans Formu eğitim dönemlerinde eğitim programları da dikkate alınarak doldurulur. (Eğitici Performans Formu objektif ve ölçülebilir kriterler esas alınarak istatistiksel metoda uygun olarak hazırlanacaktır) Performans Formlarının hazırlanması ve doldurulması ve takibinden Eğitim Uzmanları sorumludur. Eğitici Değerlendirme Formu her sütunda yer alan puan ile soru adedi çarpımı o sütunun referans puanını gösterecektir. Örnek 1 puan*21=21 en düşük puanı, 5 puan*21=105 en yüksek puanı belirtmiş olacaktır. Yüzde olarak ifade edildiğinde 80 ve üzeri puan alan eğitimcilerin eğitim hizmeti alan personelce başarılı sayılacağı değerlendirme raporunda vurgulanmış olacaktır. Eğitici Değerlendirme Formunda gerçekleşen Eğitici Puanı Performans Formunda yer alacaktır. Başkanlığın görüşü de alınarak hazırlanacak durum belirtir rapor eğiticinin görev yaptığı birimde amirine iletilecektir. Her eğitici için hazırlanan ve birim amirine iletilen raporun bir nüshası Eğitim İşleri Şube Müdürlüğünde arşivlenerek (dosya ve elektronik veritabanı) ileriye dönük eğitici değerlendirmelerinde de kullanılabilecektir. Bu yöntemle amaçlanan: Nitelikli eğiticinin sürekliliğini sağlamak, birim amirlerini görevlendirdiği personelin eğitim performansını değerlendirmesine olanak tanımaktır.

11 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 07.06.2016 11 A T I L I M – E Ğ İ T İ M D A İ R E S İ B A Ş K A N L I Ğ I Eğiticinin çalıştığı Birim Amirinden kaynaklanan nedenler: İZLENECEK YÖNTEM: 3.2 - 3.1 Nedene bağlı çözüm önerisinde bahsedilen Eğitici Performans Raporu ile birim amirleri eğiticilik görevi yapan personel hakkında bilgi sahibi olabilecektir. 3.3 - Her yıl Eğitim Kurulu Toplantısı öncesinde Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü tarafından Genel Müdürlük Merkez Birimleri ve Taşra Birimlerinden Yıllık Eğitim Programı Taslağına esas eğitim talepleri ve eğitici isimleri istenirken Eğiticide olması gereken nitelikler (EK:1) ve Ek-2 Eğitici Talep Formu (EK:2) yazı ekinde gönderilecek. Birim amiri kriterlere uygun eğiticileri belirleyerek talep formları, eğitici liste ve talep edilen eğitimleri standart formlara uygun şekilde Eğitim Dairesi Başkanlığına iletecektir.

12 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 07.06.2016 12 A T I L I M – E Ğ İ T İ M D A İ R E S İ B A Ş K A N L I Ğ I Eğiticinin çalıştığı Birim Amirinden kaynaklanan nedenler: FONKSİYONEL OLARAK SINIFLANDIRILAN PROBLEM: 5-Eğiticilerin önceki performanslarına bakılmaksızın yeniden görevlendirilmesi 5-1 – Eğitici bulmada sıkıntı çekilmesi ÇÖZÜM ÖNERİSİ: 5- Kök nedenlere belirtilen çözüm önerisi aşağıdadır. 5-1 - Her yıl Eğitim Kurulu öncesi istenecek eğitici listeleri ve Eğitici Talep Formlarının (EK:2) değerlendirilerek şartları yazılı eğitici kriterlerine (EK:1) uyan personelden Eğitimci Havuzu oluşturulması. İZLENECEK YÖNTEM: 5.1 - Eğitici havuzunun oluşturulması birimlerden gelen talepler doğrultusunda her yıl için ayrı ayrı Eğitim İşleri Şube Müdürlüğünce sağlanacaktır.

13 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 07.06.2016 13 A T I L I M – E Ğ İ T İ M D A İ R E S İ B A Ş K A N L I Ğ I Eğiticinin çalıştığı Birim Amirinden kaynaklanan nedenler: FONKSİYONEL OLARAK SINIFLANDIRILAN PROBLEM: 7-Eğiticileri görevlendiren birim yöneticilerinin eğitime yetince önem vermemesi ÇÖZÜM ÖNERİSİ: 7- Birim yöneticilerine yönelik her yıl en az bir kez eğitim kurulu öncesinde/sonrasında yıllık eğitim performansı, eğitim istatistikleri, sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili bilgilendirme sunumu yapılması. İZLENECEK YÖNTEM: Eğitim Kurulu öncesinde ya da sonrasında Eğitim Dairesi Başkanı, Kurs Müdürü ve Eğitim İşleri Şube Müdürünün katılımıyla birim yöneticilerine yönelik eğitim performansı, eğitim istatistikleri, sorunlar ve çözüm önerileriyle ilgili bilgilendirme sunumu yapılarak nitelikli eğitimci görevlendirilmesinin kurumun eğitim hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik katkısı üzerinde durulacaktır.

14 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 07.06.2016 14 A T I L I M – E Ğ İ T İ M D A İ R E S İ B A Ş K A N L I Ğ I Eğitim Dairesinden kaynaklanan nedenler : FONKSİYONEL OLARAK SINIFLANDIRILAN PROBLEM: 2-Başkanlığımızda öğretmen kadrosunun bulunmaması 2-1 – Öğretmen kadrosunun Milli Eğitim Bakanlığına devredilmesi. ÇÖZÜM ÖNERİSİ: 2 - 2008/ Eğitim Kurulu Kararının 21. Maddesinin bir an önce uygulamaya geçirilmesi. (EK:4) 2 -1 - ---- İZLENECEK YÖNTEM: 2 - Konu hakkında Başkanlık düzeyinde ve (Makamla da iletişim kurarak) Personel Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda izlenecek yol belirlenecektir.

15 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 07.06.2016 15 A T I L I M – E Ğ İ T İ M D A İ R E S İ B A Ş K A N L I Ğ I Eğitim Dairesinden kaynaklanan nedenler : FONKSİYONEL OLARAK SINIFLANDIRILAN PROBLEM: 4- Başkanlığımızın, eğitime katılan eğiticilerin nitelikli eğitici belirlenmesinde yazılı kriterlerinin olmaması ÇÖZÜM ÖNERİSİ: 4 - İyileştirme takımı tarafından yazılı kriterler oluşturulmuştur. (EK:1) Kurulun kabulü durumunda uygulamaya konulacaktır. İZLENECEK YÖNTEM: 4 - İyileştirme takımı tarafından yazılı kriterler oluşturulmuştur. (EK:1) Kurulun kabulü durumunda uygulamaya konulacaktır.

16 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 07.06.2016 16 A T I L I M – E Ğ İ T İ M D A İ R E S İ B A Ş K A N L I Ğ I Eğiticiden kaynaklanan nedenler: FONKSİYONEL OLARAK SINIFLANDIRILAN PROBLEM: 1-Kendi İşlerinden vakit bulamaması 1-1 – İşleri yoğun olan personelin görevlendirilmesi 1-2 – Eğitime görevlendirilen personele rutin işler dışında iş verilmesi ÇÖZÜM ÖNERİSİ: 1- Alt nedene bağlı kök nedenlere belirtilen çözüm önerisi aşağıdadır. 1-1 - I. 2008/ Eğitim Kurulu Kararının 21. Maddesinin bir an önce uygulamaya geçirilmesi. (EK:4) II. Konunun birim Başkanları ile diyalog yolu ile belirlenmesi. 1 – 2 -Konunun birim Başkanları ile diyalog yolu ile belirlenmesi. İZLENECEK YÖNTEM: 1.1. I. 2. Problemin izlenecek yöntemine göre hareket edilecektir. II. Birim amirleri ile yazılı iletişim dışındaki iletişim araçları kullanılarak diyalog kurulacaktır. Ayrıca; 7. Problemde konu edilen toplantılarda da dile getirilecektir. 1.2 - Birim amirleri ile yazılı iletişim dışındaki iletişim araçları kullanılarak diyalog kurulacaktır. Ayrıca; 7. Problemde konu edilen toplantılarda da dile getirilecektir.

17 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 07.06.2016 17 A T I L I M – E Ğ İ T İ M D A İ R E S İ B A Ş K A N L I Ğ I Eğiticiden kaynaklanan nedenler: FONKSİYONEL OLARAK SINIFLANDIRILAN PROBLEM: 8- Eğitimcilerin programa uygun davranmaması (yerine başka birini görevlendirilmesi) ÇÖZÜM ÖNERİSİ: 8- Eğitim ile ilgili alınan Makam olurunda belirtilen eğitim programının 15 gün önce eğiticiye bildirilmesi ve program üzerinde değişiklik yapılamayacağının gönderilecek tebligatta belirtilmesi. Programa uygun davranmayan eğiticilerin Eğitim Uzmanı tarafından hazırlanacak performans formlarına belirlenen katsayı ölçüsünde işaretlenmesi. İZLENECEK YÖNTEM: 8- Kurs Müdürlüğünce görevlendirilen bir personel tarafından Eğitim Program taslağının belli olmasını takiben (Genel Müdürlük Onayı Öncesi) iki gün içerisinde telefon ile eğiticilerle iletişim kurularak programda yer alan eğitim tarihlerinin uygunluğu konusunda teyit alınacak. Uygunsuzluk durumunda, programda uygun değişiklikler yapılması sağlanarak programın nihai olarak Makama sunulmuş olacaktır.

18 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 07.06.2016 18 A T I L I M – E Ğ İ T İ M D A İ R E S İ B A Ş K A N L I Ğ I Yönetimsel Nedenler: FONKSİYONEL OLARAK SINIFLANDIRILAN PROBLEM: 6- Ders ücretlerinin düşük olması nedeniyle nitelikli personelin teşvik edilememesi ÇÖZÜM ÖNERİSİ: 6 - Her eğitim yılı sonunda ders veren eğiticilere manevi teşvik kapsamında teşekkür/takdir/plaket verilmesi İZLENECEK YÖNTEM: 6 - Eğitim İşleri Şube Müdürlüğünde bulunan eğitici veri tabanına istinaden performans puanları Kurs Müdürlüğünce belirlenecek puan ve üzerinde olan eğitici personele plaket diğer tüm eğitimcilere hizmet teşekkür belgesi verilecektir. (Her yıl Ocak-Şubat aylarında Makam Oluru ile verilecektir.)

19 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 07.06.2016 19 A T I L I M – E Ğ İ T İ M D A İ R E S İ B A Ş K A N L I Ğ I

20 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 07.06.2016 20 A T I L I M – E Ğ İ T İ M D A İ R E S İ B A Ş K A N L I Ğ I

21 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 07.06.2016 21 A T I L I M – E Ğ İ T İ M D A İ R E S İ B A Ş K A N L I Ğ I

22 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 07.06.2016 22 A T I L I M – E Ğ İ T İ M D A İ R E S İ B A Ş K A N L I Ğ I

23 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 07.06.2016 23 A T I L I M – E Ğ İ T İ M D A İ R E S İ B A Ş K A N L I Ğ I UYGULAMA TAKVİMİ EĞİTİCİ KRİTERLERİ VE EĞİTİCİ TALEP FORMLARI 2011 YILI EĞİTİM PROGRAMI İÇİN TOPLANACAK İLK EĞİTİM KURULUNA ESAS MERKEZ VE TAŞRA BİRİMLERİNDEN İSTENİLEN TALEP YAZISI EKİNE KONULARAK UYGULAMAYA GEÇİLECEK. EĞİTİCİ PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİ İYİLEŞTİRME KURULU KARAR TARİHİNDEN İTİBAREN 1 AY SÜRE İÇERİSİNDE EĞİTİM UZMANI TARAFINDAN HAZIRLANACAK, 2011 EĞİTİM PROGRAMINDA UYGULAMAYA GEÇİLECEK. EĞİTİCİ DEĞERLENDİRME FORMU 2011 EĞİTİM PROGRAMINDA UYGULAMAYA GEÇİLECEK. 2008/1 EĞİTİM KURULU KARARININ 21. MADDESİ 2011 YILI EĞİTİM PROGRAMI İÇİN TOPLANACAK İLK EĞİTİM KURULUNDA GÜNDEME ALINARAK YOL HARİTASI BELİRLENECEK

24 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 07.06.2016 24 A T I L I M – E Ğ İ T İ M D A İ R E S İ B A Ş K A N L I Ğ I


"TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 07.06.2016 1 A T I L I M – E Ğ İ T İ M D A İ R E S İ B A Ş K A N L I Ğ I." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları