Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GAZİ ÜNİ. FİZİKİ ALANLARI G.Ü. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GAZİ ÜNİ. FİZİKİ ALANLARI G.Ü. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2."— Sunum transkripti:

1

2 GAZİ ÜNİ. FİZİKİ ALANLARI G.Ü. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2

3 2013 YILINDA AÇILACAK KAPALI ALAN G.Ü. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 3

4 4

5 YILLARA GÖRE ÖĞRENCİ SAYILARI G.Ü. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 5

6 İNSAN KAYNAKLARI G.Ü. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 6

7 İDARİ PERSONEL SAYILARI G.Ü. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 7

8 8

9 9

10 10

11 G.Ü. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 11

12 G.Ü. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 12

13 G.Ü. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 13

14 G.Ü. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 14

15 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI (03.2) G.Ü. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 15

16 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI (03.2) İCMAL 2013 Yılı Teklifimize TL olan BAP Projeleri İhtiyacı Dahildir. G.Ü. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 16

17 ELEKTRİK GİDERLERİ G.Ü. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 17 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİYACI: : : : :

18 SU GİDERLERİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİYACI: : :

19 DOĞAL GAZ GİDERLERİ G.Ü. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 19 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİYACI: : : : : SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİYACI: : :

20 Akaryakıt ve Yağ Alımları Üniversitemizde mevcut araçların kampüsün Şehir merkezinin çeşitli yerlerinde yer alması nedeniyle araçların görevlendirmesinden dolayı aşağıda yapılan tahmini harcamaya göre 2013 yılı tavanı ,00 TL iken ,00 TL ye ihtiyaç vardır. İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANIĞI İHTİYACI : : ,00 TL : ,00 TL : ,00 TL : ,00 TL G.Ü. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 20

21 Yiyecek Alımları Üniversitemiz beslenme hizmetlerinin yürütülmesi esnasında gıda malzemelerinin alım giderlerinin karşılanması için 2013 yılı tavan iken TL. ye ihtiyaç duyulmaktadır. G.Ü. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 21

22 YOLLUK GİDERLERİ (03.3) G.Ü. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 22

23 REKTÖRLÜK ÖZEL KALEM YOLLUKLARI ( ) Üniversitemiz Rektörlük Özel Kalemi’nin yurt içi ve yurt dışındaki toplantı, konferans ve uluslar arası kuruluşların toplantılarına katılabilmeleri için 2013 yılında TL ödeneğe ihtiyaç olduğu hesaplanmaktadır Yılı Başlangıç Ödeneği TL dir Yılı İhtiyacı Başlangıç Ödeneğine Göre % 2,8 Artmıştır. G.Ü. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 23

24 YOLLUK GİDERLERİ (03.3) (İCMAL) 2013 Yılı Tavanızmıza TL olan BAP Projeleri İhtiyacı Dahildir. G.Ü. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 24

25 SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI (Hizmet Alımı ihaleleri) 2013 YILI İHTİYACI 2012 YILI B.Ö. GÖRE % 15,85 ARTMIŞTIR. G.Ü. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 25

26 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI (Temizlik Görevlileri Maliyetleri ) 2013 YILI İHTİYACI: FONKSİYONUNDA 2012 YILI B.Ö. GÖRE % 143,58 ARTMIŞTIR. G.Ü. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 26 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BÜTÇE TAVANI: BAŞKANLIĞI İHTİYACI: : : : : : : TOPLAM : ,00 TOPLAM : ,00 TL

27 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI (Özel Güvenlik Görevlileri Hizmet Alımı ) Özel Güvenlik Görevlisi istihdam etmek için Ankara Valiliği Emniyet Müdürlüğünden ……. kişiye kadar izni alınmıştır YILI İHTİYACI 2012 YILI B.Ö. GÖRE % 20,56 ARTMIŞTIR. G.Ü. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 27

28 Taşıt Kiralaması Giderleri (Teknik Gezi) Üniversitemiz öğrencileri ve personeline ilişkin yürütülmekte olan faaliyetler esnasında gerçekleştirilmesi gereken taşıt kiralama ve bilimsel amaçlı gerçekleştirilen teknik gezilere ilişkin giderlerin karşılanabilmesi için 2013 yılı tavanı ,00 TL iken ,00 TL. ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır. G.Ü. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 28

29 Telefon Abonelik ve Kullanım Ü cretleri Rektörlüğümüz ve bağlı birimlerinde bulunan gerek santrale bağlı gerekse müstakil 132 telefon hattı ile makama ait araç ve cep telefonu için aylık abonman giderleri ile kontöre bağlı görüşme ücretlerinin toplamı "2012 yılı içinde" aylık ortalama ,00 TL civarında olup, 2013 yılı için aylık ortalama ,00 TL olması beklenmektedir. Santrale bağı hat sayısı : 12 Müstakil Hat Sayısı : ,00 TL. x 12 ay = ,00 TL. olarak hesaplanmıştır Yılı tavanı TL olup ihtiyaç duyulan ödenek ,00 TL.dir. G.Ü. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 29

30 Sigorta Giderleri Üniversitemizde mevcut olan yukarıdaki tabloda gösterilen 34 aracın zorunlu mali mesuliyet sigorta bedeli 2013 yılı tavanı ,00 TL (TOPLAM DAHİL ,00 TL) iken gerçek ihtiyacımız ,00TL dir. G.Ü. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 30

31 2547 SAYILI KANUNUN 33 NCÜ MADDESİNE GÖRE YAPILAN ÖDEMELER ( ) 2547 Sayılı Yasanın 418 Sayılı K.H.K. İle değişik 33.maddesi uyarınca yurtdışında 2012 yılı Temmuz ayı itibariyle toplam 1 kişi bulunmaktadır yılında yıl sonu harcama tahmini ise ,00 TL ‘dir yılında 2 kişi olacağı tahmin edilmektedir yılı mevcut ortalama ,00 TL X 2 kişi = ,00 TL

32 HİZMET ALIMLARI (03.5) FONKSİYONA GÖRE G.Ü. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 32

33 HİZMET ALIMLARI (03.5) İCMAL 2013 Yılı Teklifimize TL olan BAP Projeleri İhtiyacı Dahildir. G.Ü. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 33

34 Rektörlüğümüzce Ulusal ve Uluslararası nitelikteki Bilimsel etkinlikler çerçevesinde kongre, sempozyum ve Work-shop olmak üzere çeşitli toplantılar düzenlenmektedir. Bu toplantılara çok sayıda bilim adamı katılmakta olup Ülkemizin bilime verdiği önemi ve bilimsel çalışmalarımızı yabancı uzmanlara anlatabilmemiz için tanıtım faaliyetleri ve mezuniyet törenlerinin salon ile ilgili kiralama, ses düzeni, davetiye,afiş,yerli ve yabancı misafirleri ağırlamak için alınacak malzemeler vb. giderlerin karşılanabilmesi için 2013 mali yılında TL. ödenek teklif edilmiştir Yılı Başlangıç Ödeneği TL dir Yılı İhtiyacı 2012 Yılı Başlangıç Ödeneğine göre %4,08 artmıştır. TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ G.Ü. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 34

35 MENKUL MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ (03.7) G.Ü. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 35

36 MENKUL MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ (03.7) (İCMAL) 2013 Yılı Teklifimize TL olan BAP Projeleri İhtiyacı Dahildir. G.Ü. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 36

37 *Parantez İçi Öz Gelirden Karşılanacaktır. ** Belirtilen Tutar BAP Yönetmeliğinin 12. Maddesi Gereği Özel Ödenek Kaydedilen Ödeneklerden Karşılanacaktır. G.Ü. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 37

38 Tarihleri Arasında Desteklenen Bilimsel Araştırma Projeleri tarihleri arasında adet bilimsel araştırma projeleri desteklenmiştir. Bu projeler için toplam destek tutarı TL olup, TL harcama yapılmıştır. BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (GENEL) G.Ü. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 38

39 DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS TEZLERİ DESTEKLEME PROJELERİ tarihleri arasında 301 adet Doktora Tezlerini Destekleme Programı Projesi ve 195 adet Yüksek Lisans Tezlerini Destekleme Programı Projesi desteklenmiştir. Destek miktarı ise TL dir. G.Ü. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 39

40 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ ÖDENEKLERİ EKONOMİK KODU2011 B.Ö.2012 B.Ö TAVAN ÖDENEK TEKLİFİ 2013 TAVANI AŞAN İLAVE ÖDENEK TEKLİFİ TOPLAM G.Ü. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 40

41 G.Ü. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 41


"GAZİ ÜNİ. FİZİKİ ALANLARI G.Ü. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları