Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Genel Bilgiler. KURUMSAL PROFİL SAĞLIK OCAĞI : 148 HASTANE : 23 AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ: 2 SAĞLIK BİRİMİ : 4 MERKEZ LABORATUVARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Genel Bilgiler. KURUMSAL PROFİL SAĞLIK OCAĞI : 148 HASTANE : 23 AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ: 2 SAĞLIK BİRİMİ : 4 MERKEZ LABORATUVARI."— Sunum transkripti:

1 BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Genel Bilgiler

2 KURUMSAL PROFİL SAĞLIK OCAĞI : 148 HASTANE : 23 AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ: 2 SAĞLIK BİRİMİ : 4 MERKEZ LABORATUVARI : 1 HALK SAĞLIĞI LAB : 1 İLETİŞİM MERKEZİ : 1

3 SAĞLIK PERSONELİ PROFİLİ Sağlık Meslek Liseleri personeli: 100 BURSA TOPLAM SAĞLIK PERSONELİ : 8016 UZMAN DOKTOR PRATİSYEN DOKTOR HEMŞİREEBESAĞ.MEM.DİĞER TOPLAM BİRİNCİ BASAMAK 105914285253007612615 İKİNCİ BASAMAK 851285147062282411635215 SÖZLEŞMELİ 192402586 TOPLAM 86189519001187114919247916

4 SAĞLIK PERSONELİNDE BURSA’NIN TÜRKİYE’DEKİ YERİ

5 ÖZGÜN PROJELER ÇPGD – Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme ProgramıÇPGD – Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Programı BUGEP – Bursa Kuzey Bölgeler Gelişim ProgramıBUGEP – Bursa Kuzey Bölgeler Gelişim Programı Birinci Basamak Otomasyon ProgramıBirinci Basamak Otomasyon Programı Otomasyon Eğitim ProgramıOtomasyon Eğitim Programı Merkezi LaboratuvarMerkezi Laboratuvar Türkiye’nin en iyi Sağlık Müdürlüğü Web SitesiTürkiye’nin en iyi Sağlık Müdürlüğü Web Sitesi

6 BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2005 YILI YATIRIM PROJELERİ

7 2005 YILI 15HAZİRAN SONU İTİBARİ İLE İCMAL TOPLAM PROJE SAYISI: 22 TOPLAM PROJE TUTARI: 140.827.000 YTL (22 projenin Resmi Proje Tutarı) ÖNCEKİ YILLAR HARCAMA TOPLAMI: 42.968.529 YTL PROGRAM YILI ÖDENEĞİ: 34.427.784 YTL DÖNEM SONUNA KADAR HARCANAN: 1.523.351 YTL NAKDİ GERÇEKLEŞME: % 75 (~25 milyon YTL) FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 35 BİTEN PROJE SAYISI: 0 DEVAM EDEN PROJE SAYISI: 12 İHALE SAFHASINDAKİ PROJE SAYISI: 4 BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI: 6

8 PROJE NO: 1995I001380 SEKTÖRÜ: SAĞLIK BAKANLIĞI PROJE ADI – ÖZELLİKLERİ: DÖRTÇELİK ÇOCUK HASTANESİ (250 Yataklı) PROJE YERİ: NİLÜFER BAŞLAMA - BİTİŞ YILI: 1995 - 2006 PROJE TUTARI: 22.000.000 YTL 2005 YILI ÖDENEĞİ: 8.500.000 YTL GENEL BÜTÇE : 1.927.000 YTL İL ÖZEL İDARESİ : 3.500.000 YTL DÖNER SERMAYE : 3.000.000 YTL ÖNCEKİ YILLAR ÖDENEĞİ : 2.353.985 YTL TOPLAM ÖDENEK : 10.853.985 YTL TOPLAM HARCAMA: 1.058.426 YTL FİZİKİ GERÇEKLEŞME % Sİ: 40 SORUN VE ÖNERİLER : İnşaata, Bakanlığımız ile Hayırsever Mustafa DÖRTÇELİK arasında imzalanan protokol çerçevesinde başlanıldı. Protokoldeki hükümler çerçevesinde hayırsever, taahhüdünü yerine getirerek inşaatın kaba kısmını tamamladı. Hayırsever kendi olanakları doğrultusunda kalan kısımları devam ettirirken, kendisi tarafından müteahhidine ödenen ve ödenecek Katma Değer Vergisinin kendisine ödenebilmesi halinde inşaatın kalan kısımlarını da bitirebileceğini belirtmiştir. Bakanlığımızca konunun çözümü için girişimlerde bulunulmuş ancak olumlu netice alınamamıştır. Bu nedenle hayırsever tarafından devam ettirilen inşaat durdurulmuş ve ilimiz Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce inşaatın tasfiye kabulü yapılmıştır. 2005 yılı yatırım bütçesinde yeterli ödenek ayrıldığından Müdürlüğümüz ve Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce ihale çalışmalarına başlanmış ihale ilanı yayınlanmıştır. Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce dosyalarda bazı eksiklikler bulunması, mevcut proje ile uygulanan proje arasında tutarsızlık olması nedeniyle ihale işlemleri durdurulmuştur. Bu nedenle Nisan Ayı içerisinde Bakanlığımız teknik elemanları, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü elemanları ve işin uzmanı olan hekimlerin katıldığı geniş çaplı toplantı yapılarak hastanenin mevcut projesinin günümüz koşullarında yetersiz kaldığı, ve mahal listeleri ile makine ve elektrik tesisatı projelerinin günümüz koşullarına uymadığı ve sorunlar yaratacağı tespit edildiğinden öncelikle uygun proje ve bunun ardından tüm tesisat projelerinin hazırlanması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Hastaneye ait makine ve elektrik tesisatı projelerinin hazırlanması devam etmektedir. Projelerin tamamlanmasına müteakip ikmal inşaatın ihale çalışmalarına başlanacaktır.

9 DÖRTÇELİK ÇOCUK HASTANESİ

10 PROJE NO: 1995I001380 SEKTÖRÜ: SAĞLIK BAKANLIĞI PROJE ADI – ÖZELLİKLERİ: DÖRTÇELİK RUH SAĞLIĞI HAST. ( 200 Yataklı) PROJE YERİ: NİLÜFER BAŞLAMA - BİTİŞ YILI: 1999 - 2006 PROJE TUTARI: 15.500.000 YTL 2005 YILI ÖDENEĞİ: 5.795.910YTL GENEL BÜTÇE : 1.295.910 YTL İL ÖZEL İDARESİ: 1.500.000 YTL DÖNER SERMAYE: 3.000.000 YTL ÖNCEKİ YILLAR MEVCUT ÖDENEĞİ: 851.420 YTL TOPLAM ÖDENEK: 6.647.330 YTL TOPLAM HARCAMA: 769.506 YTL FİZİKİ GERÇEKLEŞME % Sİ: 57 SORUN VE ÖNERİLER: İnşaata, Bakanlığımız ile Hayırsever Mustafa DÖRTÇELİK arasında imzalanan protokol çerçevesinde başlanıldı. Protokoldeki hükümler çerçevesinde hayırsever, taahhüdünü yerine getirerek inşaatın kaba kısmını tamamladı. Hayırsever kendi olanakları doğrultusunda kalan kısımları devam ettirirken, kendisi tarafından müteahhidine ödenen ve ödenecek Katma Değer Vergisinin kendisine ödenebilmesi halinde inşaatın kalan kısımlarını da bitirebileceğini belirtmiştir. Bakanlığımızca konunun çözümü için girişimlerde bulunulmuş ancak olumlu netice alınamamıştır. Bu nedenle hayırsever tarafından devam ettirilen inşaat durdurulmuş ve ilimiz Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce inşaatın tasfiye kabulü yapılmıştır. 2005 yılı yatırım bütçesinde yeterli ödenek ayrıldığından Müdürlüğümüz ve Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce ihale çalışmalarına başlanmış ihale ilanı yayınlanmıştır. Bayındırlık ve İsjkan Müdürlüğünce dosyalarda bazı eksiklikler bulunması, mevcut proje ile uygulanan proje arasında tutarsızlık olması nedeniyle ihale işlemleri durdurulmuştur. Bu nedenle Nisan Ayı içerisinde Bakanlığımız teknik elemanları, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü elemanları ve işin uzmanı olan hekimlerin katıldığı geniş çaplı toplantı yapılarak hastanenin mevcut projesinin günümüz koşullarında yetersiz kaldığı, ve mahal listeleri ile makine ve elektrik tesisatı projelerinin günümüz koşullarına uymadığı ve sorunlar yaratacağı tespit edildiğinden öncelikle uygun proje ve bunun ardından tüm tesisat projelerinin hazırlanması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Hastaneye ait makine ve elektrik tesisatı projelerinin hazırlanması devam etmektedir. Projelerin tamamlanmasına müteakip ikmal inşaatın ihale çalışmalarına başlanacaktır.

11 DÖRTÇELİK RUH SAĞLIĞI HASTANESİ

12 PROJE NO: 2005I000060 SEKTÖRÜ: SAĞLIK BAKANLIĞI PROJE ADI – ÖZELLİKLERİ: AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ EK BİNA PROJE YERİ: YILDIRIM BAŞLAMA - BİTİŞ YILI: 2005 - 2006 PROJE TUTARI: 2.500.000 YTL 2005 YILI ÖDENEĞİ: 2.500.000 YTL BÜTÇE TÜRÜ : DÖNER SERMAYE TOPLAM HARCAMA: 0 YTL FİZİKİ GERÇEKLEŞME % Sİ: 0 SORUN VE ÖNERİLER: Ek binaya ait tüm uygulama projelerin hazırlanması çalışmaları devam etmektedir.Bu kapsamda mimari projeler hazırlattırılarak incelenmesi için Bayındırlık ve İskan İl müdürlüğüne teslim edilmiştir. Projelerin tamamlanıp tasdik edilmesine müteakip yaklaşık maliyet belirlenecek ve ihalesi yapılacaktır.

13 PROJE NO: 1991I001500 SEKTÖRÜ: SAĞLIK BAKANLIĞI PROJE ADI – ÖZELLİKLERİ: BURSA HASTANESİ PROJE YERİ: YILDIRIM (Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi ve ekleri) BAŞLAMA - BİTİŞ YILI: 1991 - 2006 PROJE TUTARI: 87.377.000 YTL 2005 YILI ÖDENEĞİ: 7.000.000 YTL BÜTÇE TÜRÜ : GENEL BÜTÇE TOPLAM HARCAMA: 38.741.927,65 YTL FİZİKİ GERÇEKLEŞME % Sİ: 60 SORUN VE ÖNERİLER: Sağlık kurumlarının Bakanlığımıza devredilmesi neticesinde inşaatın kontrollüğü Bakanlığımız teknik elemanlarınca yapılmaktadır. 400 yataklı Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi hizmete girdi. 200 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi inşaatı devam ediyor. 2005 yılı ödeneğinin yıl içinde temin edilmesi gerekmektedir.

14 PROJE NO: 2005I000060 SEKTÖRÜ: SAĞLIK BAKANLIĞI PROJE ADI – ÖZELLİKLERİ: GEMLİK M. AĞIM DEVLET HASTANESİ (EK BİNA İNŞAATI) PROJE YERİ: GEMLİK BAŞLAMA - BİTİŞ YILI: 2005 - 2005 PROJE TUTARI : 1.000.000 YTL 2005 YILI ÖDENEĞİ: 1.900.000 YTL DÖNER SERMAYE: 1.000.000 YTL İL ÖZEL İDARESİ: 900.000 YTL TOPLAM HARCAMA: 659.180,20 YTL FİZİKİ GERÇEKLEŞME % Sİ: 40 SORUN VE ÖNERİLER: Binanın zemin katı Özel İdare bütçesi ile yapıldı. Bu bölümün geçici kabul işlemleri gerçekleştirildi.Binanın 1. ve 2. katların kaba inşaatları yerel dernek tarafından gerçekleştirildi. Klima tesisatı haricindeki tesisat projeleri hazırlattırılarak incelenmek üzere bayındırlık İl Müdürlüğüne gönderilerek ihale çalışmalarına başlanması talebi yapılmıştır.

15 PROJE NO: 1998I000220 SEKTÖRÜ: SAĞLIK BAKANLIĞI PROJE ADI – ÖZELLİKLERİ: M.KEMALPAŞA DEVLET HASTANESİ (EK BİNA İNŞAATI) PROJE YERİ: M.KEMALPAŞA BAŞLAMA - BİTİŞ YILI: 1998 - 2005 PROJE TUTARI: 2.600.000 YTL 2005 YILI ÖDENEĞİ: 2.057.637 YTL GENEL BÜTÇE : 9.637 YTL İL ÖZEL İDARESİ : 750.000 YTL DÖNER SERMAYE : 1.298.000 YTL TOPLAM HARCAMA: 1.142.452 YTL FİZİKİ GERÇEKLEŞME % Sİ: 90 SORUN VE ÖNERİLER: Ek bina, acil,ameliyathane ve yoğun bakım ile idari kısımlardan oluşmaktadır. İnşaat tamamlanma aşamasında olup, tamamlanan kısımları geçici işgal yapılarak hizmete açıldı. Hastane döner sermayesinde nakit problemi yaşandığından inşaata devam eden firmanın hakediş ödemesi olarak 350.000 YTL ödenek İl Özel İdaresince sağlanmıştır. Müteakip hakediş ödemesi için de Bakanlığımız Merkez Döner sermaye Bütçesinden hastane inşaatı için 415.000 YTL lik ödenek gönderilmiştir.

16 PROJE NO: 1991I000110 SEKTÖRÜ: SAĞLIK BAKANLIĞI PROJE ADI – ÖZELLİKLERİ: EMEK SAĞLIK OCAĞI PROJE YERİ: OSMANGAZİ BAŞLAMA - BİTİŞ YILI: 2005 - 2005 PROJE TUTARI: 400.000 YTL 2005 YILI ÖDENEĞİ: 500.000 YTL BÜTÇE TÜRÜ : HAYIRSEVER TOPLAM HARCAMA: 0 YTL FİZİKİ GERÇEKLEŞME % Sİ: 85 SORUN VE ÖNERİLER: Bakgörler Gıda Turizm Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketi ile yapılan protokol doğrultusunda inşaatına başlandı ve inşaat devam etmektedir. Döner Sermaye Bütçesinden yapılmak amacıyla 2005 yılı yatırım programında yer alan yatırımın yerine aynı bütçe imkanlarından yapılmak maksadıyla Karacabey Bayramdere Sağlık Ocağı yapım teklifi Bakanlığımıza iletilmiştir.

17 Emek Ali Bakgör Sağlık Ocağı İnşaatı

18 PROJE NO: 1991I000110 SEKTÖRÜ: SAĞLIK BAKANLIĞI PROJE ADI – ÖZELLİKLERİ: ZÜMRÜTEVLER SAĞLIK OCAĞI PROJE YERİ: YILDIRIM BAŞLAMA - BİTİŞ YILI: 1994 - 2005 PROJE TUTARI: 400.000 YTL 2005 YILI ÖDENEĞİ: 50.000 YTL BÜTÇE TÜRÜ : GENEL BÜTÇE TOPLAM HARCAMA: 30.568,43 YTL FİZİKİ GERÇEKLEŞME % Sİ: 25 SORUN VE ÖNERİLER: Projenin oturma alanı 275 m 2 olup, toplam inşaat alanı 832 m 2 dir. Bodrum, zemin ve 1. kattan oluşmaktadır. Betonarme karkasın bodrum, zemin kat tabliye betonları döküldü. İnşaat devam ediyor. İnşaatın ihalesi 07.10 2004 de yapılıp yer teslimi 20 Aralık 2004 tarihinde yapılmıştır. Bu nedenle inşaatta ölü sezonunda çalışma yapılamamıştır. Genel Bütçe ödeneğinin yetersiz olması ve mevcut sağlık Ocağımızın fiziksel şartları yetersiz bir binada kiralık olarak hizmet verdiğinden bitirilmesi aciliyet arz etmektedir. Bu maksatla yatırım İl Özel İdaresine aktarılmıştır. Genel bütçeden 2005 yılında 21.000 YTL ödenek geldi.

19 ZÜMRÜTEVLER SAĞLIK OCAĞI

20 PROJE NO: 1991I000110 SEKTÖRÜ: SAĞLIK BAKANLIĞI PROJE ADI – ÖZELLİKLERİ: ALANYURT SAĞLIK OCAĞI PROJE YERİ: İNEGÖL BAŞLAMA - BİTİŞ YILI: 2005 - 2005 PROJE TUTARI: 400.000 YTL 2005 YILI ÖDENEĞİ: 500.000 YTL BÜTÇE TÜRÜ : DÖNER SERMAYE TOPLAM HARCAMA: 0 YTL FİZİKİ GERÇEKLEŞME % Sİ: 0 SORUN VE ÖNERİLER: Zemin etüdü yapıldı. Proje ve keşifleri hazırlandı. İhale için ilan aşamasına gelindi.

21 PROJE NO: 1991I000110 SEKTÖRÜ: SAĞLIK BAKANLIĞI PROJE ADI – ÖZELLİKLERİ: MERKEZ 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI PROJE YERİ: MUSTAFA KEMALPAŞA BAŞLAMA - BİTİŞ YILI: 2005 - 2005 PROJE TUTARI: 400.000 YTL 2005 YILI ÖDENEĞİ: 475.000 YTL BÜTÇE TÜRÜ : DÖNER SERMAYE TOPLAM HARCAMA: 0 YTL FİZİKİ GERÇEKLEŞME % Sİ: 0 SORUN VE ÖNERİLER: Arsa hukuki problemlerinin çözümü için belediye ve kaymakamlık nezdinde görüşüldü. Zemin etüt çalışması yapıldı. Toprak analiz sonuçlarına göre keşif çalışmaları yapılarak ihalesi gerçekleştirilecektir.

22 PROJE NO: 1991I000110 SEKTÖRÜ: SAĞLIK BAKANLIĞI PROJE ADI – ÖZELLİKLERİ: MERKEZ 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI PROJE YERİ: ORHANGAZİ BAŞLAMA - BİTİŞ YILI: 2005 - 2005 PROJE TUTARI: 400.000 YTL 2005 YILI ÖDENEĞİ: 500.000 YTL BÜTÇE TÜRÜ : DÖNER SERMAYE TOPLAM HARCAMA: 0 YTL FİZİKİ GERÇEKLEŞME % Sİ: 0 SORUN VE ÖNERİLER: Zemin etüdü yapıldı. İhale ilanına çıkıldı. 11. 07 2005 tarihinde yatırımın ihalesi yapılacak.

23 YATIRIM HARİCİNDE DEVAM EDEN İNŞAATLAR

24 PROJE NO: YATIRIM HARİCİ SEKTÖRÜ: SAĞLIK BAKANLIĞI PROJE ADI – ÖZELLİKLERİ: A.O.S. ONKOLOJİ HASTANESİ (EK BİNA İNŞAATI) PROJE YERİ: OSMANGAZİ BAŞLAMA - BİTİŞ YILI: 2004 - 2005 PROJE TUTARI: 1.500.000 YTL 2005 YILI ÖDENEĞİ: 200.000 YTL BÜTÇE TÜRÜ : İL ÖZEL İDARESİ TOPLAM HARCAMA: 465.000 YTL FİZİKİ GERÇEKLEŞME % Sİ: 35 AÇIKLAMA : Özel İdare Müdürlüğünce tahsis edilen bina tadil edilerek ek bina yapılmaktadır. İkmal inşaat devam ediyor.

25 PROJE NO: YATIRIM HARİCİ SEKTÖRÜ: SAĞLIK BAKANLIĞI PROJE ADI – ÖZELLİKLERİ: Dr. A. BOZKAYA SPASTİK ÇOCUKLAR HASTANESİ (EK BİNA İNŞAATI) PROJE YERİ: OSMANGAZİ BAŞLAMA - BİTİŞ YILI: 2003 - 2005 PROJE TUTARI: 2.000.000 YTL 2005 YILI ÖDENEĞİ: 654.784 YTL BÜTÇE TÜRÜ : İL ÖZEL İDARESİ TOPLAM HARCAMA: 679.213,20 YTL FİZİKİ GERÇEKLEŞME % Sİ: 80 AÇIKLAMA : Hastanenin fiziki şartlarını iyileştirmek için yapılan inşaatın yıl içinde tamamlanarak hizmete açılması planlanmaktadır.

26 Dr. A. BOZKAYA SPASTİK ÇOCUKLAR HASTANESİ EK BİNA İNŞAATI

27

28 PROJE NO: YATIRIM HARİCİ SEKTÖRÜ: SAĞLIK BAKANLIĞI PROJE ADI – ÖZELLİKLERİ: İNEGÖL DEVLET HASTANESİ (EK BİNA İNŞAATI) PROJE YERİ: İNEGÖL BAŞLAMA - BİTİŞ YILI: 2005 – 2006 PROJE TUTARI: 750.000 YTL 2005 YILI ÖDENEĞİ: 900.000 YTL BÜTÇE TÜRÜ : İL ÖZEL İDARESİ TOPLAM HARCAMA: 0 YTL FİZİKİ GERÇEKLEŞME % Sİ: 0 AÇIKLAMA : Ek bina ihalesi 30/05/2005 tarihinde yapıldı. İhale çalışmalarının tamamlanmasına müteakip yer teslimi yapılarak inşaata başlanacaktır.

29 PROJE NO: YATIRIM HARİCİ SEKTÖRÜ: SAĞLIK BAKANLIĞI PROJE ADI – ÖZELLİKLERİ: ORHANGAZİ DEVLET HASTANESİ (EK BİNA İNŞAATI) PROJE YERİ: ORHANGAZİ BAŞLAMA - BİTİŞ YILI: 2005 - 2006 PROJE TUTARI: 750.000 YTL 2005 YILI ÖDENEĞİ: 900.000 YTL BÜTÇE TÜRÜ : İL ÖZEL İDARESİ TOPLAM HARCAMA: 0 YTL FİZİKİ GERÇEKLEŞME % Sİ: 0 AÇIKLAMA : Ek bina ihalesi 13/06/2005 tarihinde yapıldı.İhale çalışmalarının tamamlanmasına müteakip yer teslimi yapılarak inşaata başlanacaktır.

30 PROJE NO: YATIRIM HARİCİ SEKTÖRÜ: SAĞLIK BAKANLIĞI PROJE ADI – ÖZELLİKLERİ: YENİŞEHİR DEVLET HASTANESİ (EK BİNA İNŞAATI) PROJE YERİ: YENİŞEHİR BAŞLAMA - BİTİŞ YILI: 2004 - 2006 PROJE TUTARI: 750.000 YTL 2005 YILI ÖDENEĞİ: 400.000 YTL TOPLAM HARCAMA: 400.000 YTL FİZİKİ GERÇEKLEŞME % Sİ: 50 AÇIKLAMA : İnşaat dernek koordinatörlüğünde mahalli katkı sağlanarak yapılmaktadır. İnşaat devam ediyor.

31 PROJE NO: YATIRIM HARİCİ SEKTÖRÜ: SAĞLIK BAKANLIĞI PROJE ADI – ÖZELLİKLERİ: CUMALIKIZIK SAĞLIK OCAĞI PROJE YERİ: YILDIRIM BAŞLAMA - BİTİŞ YILI: 2005 - 2005 PROJE TUTARI: 400.000 YTL 2005 YILI ÖDENEĞİ: ÖDENEK YETERLİ BÜTÇE TÜRÜ : İL ÖZEL İDARESİ TOPLAM HARCAMA: 88.703,55 YTL FİZİKİ GERÇEKLEŞME % Sİ: 40 AÇIKLAMA : 2004 yılı son döneminde yapılan inşaatın ihale bedeli 225.000 YTL+ KDV dir.İnşaat bodrum, zemin ve 1.kat olmak üzere toplam 832 m 2 den oluşmaktadır. Betonarme karkas tamamlandı. İnşaat devam ediyor.

32 CUMALIKIZIK SAĞLIK OCAĞI

33 PROJE NO: YATIRIM HARİCİ SEKTÖRÜ: SAĞLIK BAKANLIĞI PROJE ADI – ÖZELLİKLERİ: ESENEVLER SAĞLIK OCAĞI PROJE YERİ: YILDIRIM BAŞLAMA - BİTİŞ YILI: 2005 - 2005 PROJE TUTARI: 400.000 YTL 2005 YILI ÖDENEĞİ: ÖDENEK YETERLİ BÜTÇE TÜRÜ : İL ÖZEL İDARESİ TOPLAM HARCAMA: 172.713,04 YTL FİZİKİ GERÇEKLEŞME % Sİ: 60 AÇIKLAMA : 2004 yılı son döneminde Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğünce yapılan inşaatın ihale bedeli 332.000 YTL+ KDV dir. İnşaat bodrum, zemin ve 1.kat olmak üzere toplam 832 m 2 den oluşmaktadır. Betonarme karkas tamamlandı. Çatısı yapıldı, bodrum ve zemin kat tavanlarının sıvaları ile elektrik tesisatı sortiler ve besleme hatları yapıldı. İnşaat devam ediyor.

34 Yıldırım Esenevler Sağlık Ocağı

35 PROJE NO: YATIRIM HARİCİ SEKTÖRÜ: SAĞLIK BAKANLIĞI PROJE ADI – ÖZELLİKLERİ: MERKEZ 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI PROJE YERİ: İNEGÖL BAŞLAMA - BİTİŞ YILI: 2005 - 2005 PROJE TUTARI: 400.000 YTL 2005 YILI ÖDENEĞİ: ÖDENEK YETERLİ BÜTÇE TÜRÜ : İL ÖZEL İDARESİ TOPLAM HARCAMA: 102.521,47 YTL FİZİKİ GERÇEKLEŞME % Sİ: 60 AÇIKLAMA : İhalesi 2004 yılı sonunda Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğünce yapılan inşaatın ihale bedeli 229.000 YTL+KDV dir.İnşaat bodrum, zemin ve 1.kat olmak üzere toplam 832 m 2 den oluşmaktadır. Betonarme karkas tamamlandı. Çatısı yapıldı, bodrum ve zemin kat tavanlarının sıvaları ile elektrik tesisatı sortiler ve besleme hatları yapıldı. İnşaat devam ediyor.

36 İnegöl 2 Nolu Sağlık Ocağı

37 PROJE NO: YATIRIM HARİCİ SEKTÖRÜ: SAĞLIK BAKANLIĞI PROJE ADI – ÖZELLİKLERİ: MERKEZ 4 NOLU SAĞLIK OCAĞI PROJE YERİ: İNEGÖL BAŞLAMA - BİTİŞ YILI: 2005 - 2005 PROJE TUTARI: 400.000 YTL 2005 YILI ÖDENEĞİ: 0 YTL TOPLAM HARCAMA: 0 YTL FİZİKİ GERÇEKLEŞME % Sİ: 15 AÇIKLAMA : İnşaat hayırsever Hanife – Selçuk TEŞİK ile yapılan protokol doğrultusunda devam etmektedir. Tek katlı bina olup 275 m 2 oturma alanına sahiptir. Protokol inşaatın 1 yıl içinde bitirilmesini öngörmektedir.

38 İnegöl 4 Nolu Sağlık Ocağı

39 PROJE NO: YATIRIM HARİCİ SEKTÖRÜ: SAĞLIK BAKANLIĞI PROJE ADI – ÖZELLİKLERİ: MERKEZ 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI PROJE YERİ: MUDANYA BAŞLAMA - BİTİŞ YILI: 2005 - 2005 PROJE TUTARI: 400.000 YTL 2005 YILI ÖDENEĞİ: ÖDENEK YETERLİ BÜTÇE TÜRÜ : İL ÖZEL İDARESİ TOPLAM HARCAMA: 226.698 YTL FİZİKİ GERÇEKLEŞME % Sİ: 65 AÇIKLAMA : İhalesi 2004 yılı sonunda bayındırlık ve iskan İl müdürlüğünce yapılan yatırımın ihale bedeli 334.000 YTL+ KDV dir. İnşaat bodrum, zemin ve 1.kat olmak üzere toplam 832 m 2 den oluşmaktadır. Betonarme karkas tamamlandı. Çatısı yapıldı, bodrum ve zemin kat tavanlarının sıvaları ile elektrik tesisatı sortiler ve besleme hatları yapıldı. İnşaat devam ediyor.

40 MUDANYA MERKEZ 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI

41 PROJE NO: YATIRIM HARİCİ SEKTÖRÜ: SAĞLIK BAKANLIĞI PROJE ADI – ÖZELLİKLERİ: ESENCE SAĞLIK OCAĞI PROJE YERİ: MUDANYA BAŞLAMA - BİTİŞ YILI: 2005 - 2005 PROJE TUTARI: 400.000 YTL 2005 YILI ÖDENEĞİ: 110.000 YTL TOPLAM HARCAMA: 0 YTL FİZİKİ GERÇEKLEŞME % Sİ: 15 AÇIKLAMA : İnşaat, zemin katta sağlık ocağı 1. ve 2. katta toplam 4 adet lojman olmak üzere toplam 3 kattan oluşmaktadır. İnşaat İl Özel İdare bütçesi ve mahalli katkı ile yapılmaktadır.İl Özel İdare Müdürlüğünce 110.000 YTL ödenek Mudanya Kaymakamlığına devredildi.

42 Esence (Eşkel) Sağlık Ocağı

43 BAKIM VE ONARIMI YAPILAN SAĞLIK OCAKLARI

44 ALACAHIRKA SAĞLIK OCAĞI Mülkiyeti Belediye’ye ait ve halen Alacahırka Sağlık Ocağı olarak hizmet veren binanın üst katı, Kütüphane ve Halk Eğitim Merkezi olarak hizmet vermekte idi. Sağlık ocağının fiziki şartlarının yetersiz kalması ve günümüz koşullarına cevap verememesinden dolayı Belediye ile yapılan protokol doğrultusunda, üst katının da uzun süreli kullanıma verilmesi ve sağlık ocağının daha iyi fiziki şartlarda vatandaşa hizmet verebilmesi için tadilatı yapılarak hizmete sunulabilmesi için 3 Haziran 2005 tarihinde ihalesi yapıldı. 69.000 YTL bedelle ihale edilip 17 Haziran 2005 tarihinde yer teslimi yapıldı. 17 Ağustos 2005 tarihinde tadilatı bitirilerek diğer kısımlarının da hizmete sunulması planlanmaktadır.

45 Alacahırka Sağlık Ocağı

46

47 GÖKDERE SAĞLIK MERKEZİ Mülkiyeti Özel İdare’ye ait olup M.E.B. ile yapılan protokol doğrultusunda Sağlık Bakanlığı’na devredilen sağlık merkezinin fiziki şartlarının yetersiz olduğu ve tadilata ihtiyacı olduğundan dolayı,Fiziki şartlarının iyileştirilerek halkımıza daha güzel hizmet verilebilmesi amacıyla gerekli tadilatlar için İl Özel İdare bütçesinden 15 Haziran 2005 günü ihalesi yapıldı.İhale bedeli 84.000 YTL dir.

48 2005 YILI İÇİNDE BAKIM VE ONARIMI YAPILACAKLARDAN İHALEYE ÇIKILANLAR Sıra No İLÇESİKURUMUN ADIİHALE DURUMUÖDEME YERİ 1OsmangaziAlacahırka S.O.03/06/2005 tarihinde ihalesi yapıldı.Özel İdare 2OsmangaziGökdere S.O.15/06/2005 tarihinde ihalesi yapıldı.Özel İdare 3OsmangaziYeşilova S.O.21/06/2005 tarihinde ihalesi yapıldı.Özel İdare 4OsmangaziSırameşeler S.O.21/06/2005 tarihinde ihalesi yapıldı.Özel İdare 5Osmangaziİvazpaşa S.O.21/06/2005 tarihinde ihalesi yapıldı.Özel İdare 6OsmangaziTuna S.O.21/06/2005 tarihinde ihalesi yapıldı.Özel İdare 7OsmangaziFatih S.O.21/06/2005 tarihinde ihalesi yapıldı.Özel İdare 8YıldırımŞirinevler S.O.22/06/2005 tarihinde ihalesi yapıldı.Özel İdare 9YıldırımKarapınar S.O.22/06/2005 tarihinde ihalesi yapıldı.Özel İdare 10YıldırımMaltepe S.O.22/06/2005 tarihinde ihalesi yapıldı.Özel İdare 11YıldırımVatan S.O.21/06/2005 tarihinde ihalesi yapıldı.Özel İdare 12Yıldırım1 Nolu AÇ/SAP22/06/2005 tarihinde ihalesi yapıldı.Özel İdare 13YıldırımAdölesan Mrk.22/06/2005 tarihinde ihalesi yapıldı.Özel İdare

49 2005 YILI İÇİNDE BAKIM VE ONARIMI YAPILACAK DİĞER KURUMLARIMIZ Sıra No İLÇESİKURUMUN ADIİHALE DURUMU 1NilüferSağ. Grup Bşk.Keşif çıkartma işlemleri devam ediyor. 2NilüferKaraman S.O.Keşif çıkartma işlemleri devam ediyor. 3NilüferAkçalar S.O.Keşif çıkartma işlemleri devam ediyor. 4NilüferAtaevler S.O.Keşif çıkartma işlemleri devam ediyor. 5NilüferDemirci S.O.Keşif çıkartma işlemleri devam ediyor. 6NilüferHasanağa S.O.Keşif çıkartma işlemleri devam ediyor. 7OsmangaziMuradiye S.O.Keşif çıkartma işlemleri devam ediyor. 8OsmangaziAtıcılar S.O.Keşif çıkartma işlemleri devam ediyor. 9OsmangaziÇarşamba S.O.Keşif çıkartma işlemleri devam ediyor. 10OsmangaziHeykel S.O.Keşif çıkartma işlemleri devam ediyor. 11OsmangaziPanayır S.O.Keşif çıkartma işlemleri devam ediyor. 12OsmangaziÇaybaşı S.O.Keşif çıkartma işlemleri devam ediyor. 13OsmangaziGeçit S.O.Keşif çıkartma işlemleri devam ediyor. 14OsmangaziHürriyet S.O.Keşif çıkartma işlemleri devam ediyor. 15OsmangaziSoğukpınar S.O.Keşif çıkartma işlemleri devam ediyor. 16OsmangaziK. Balıklı S.O.Keşif çıkartma işlemleri devam ediyor. 17OsmangaziOvaakça S.O.Keşif çıkartma işlemleri devam ediyor.

50 2005 YILI İÇİNDE BAKIM VE ONARIMI YAPILACAK DİĞER KURUMLARIMIZ Sıra No İLÇESİKURUMUN ADIİHALE DURUMU 18OsmangaziSakarya S.O.Keşif çıkartma işlemleri devam ediyor. 19OsmangaziSoğanlı S.O.Keşif çıkartma işlemleri devam ediyor. 20OsmangaziMrk. Verem Savaş Disp.Keşif çıkartma işlemleri devam ediyor. 21YıldırımSağ.Grup Bşk.Keşif çıkartma işlemleri devam ediyor. 22YıldırımŞükraniye S.O.Keşif çıkartma işlemleri devam ediyor. 23YıldırımArabayatağı S.O.Keşif çıkartma işlemleri devam ediyor. 24YıldırımBeyazıt S.O.Keşif çıkartma işlemleri devam ediyor. 25YıldırımEmirsultan S.O.Keşif çıkartma işlemleri devam ediyor. 26YıldırımErtuğrulgazi S.O.Keşif çıkartma işlemleri devam ediyor. 27YıldırımVerem Savaş Disp.Keşif çıkartma işlemleri devam ediyor. 28B. OrhanMerkez S.O.Keşif çıkartma işlemleri devam ediyor. 29Gemlik1 Nolu S.O.Keşif çıkartma işlemleri devam ediyor. 30GemlikAtilla Mete Sağ.Bir.Keşif çıkartma işlemleri devam ediyor. 31Gemlik2 Nolu S.O.Keşif çıkartma işlemleri devam ediyor. 32GemlikK. Kumla S.O.Keşif çıkartma işlemleri devam ediyor. 33Gürsu3 Nolu S.O.Keşif çıkartma işlemleri devam ediyor. 34GürsuMerkez 1 nolu S.O.Keşif çıkartma işlemleri devam ediyor.

51 2005 YILI İÇİNDE BAKIM VE ONARIMI YAPILACAK DİĞER KURUMLARIMIZ Sıra No İLÇESİKURUMUN ADIİHALE DURUMU 35İnegölMerkez 1 nolu S.O.Keşif çıkartma işlemleri devam ediyor. 36İznikBoyalıca S.O.Keşif çıkartma işlemleri devam ediyor. 37İznikElbeyliKeşif çıkartma işlemleri devam ediyor. 38KaracabeyMrk. 2 nolu S.O.Keşif çıkartma işlemleri devam ediyor. 39KaracabeyKarakoca S.O.Keşif çıkartma işlemleri devam ediyor. 40KelesMerkez S.O.Keşif çıkartma işlemleri devam ediyor. 41KelesHarmandemirci S.O.Keşif çıkartma işlemleri devam ediyor. 42KelesAlpagut Sağlık EviKeşif çıkartma işlemleri devam ediyor. 43KelesBelenören Sağlık EviKeşif çıkartma işlemleri devam ediyor. 44KelesSorgun Sağlık EviKeşif çıkartma işlemleri devam ediyor. 45KestelMrk. 2 nolu S.O.Keşif çıkartma işlemleri devam ediyor. 46KestelMrk. 1 nolu S.O.Keşif çıkartma işlemleri devam ediyor. 47KestelÜmitalanKeşif çıkartma işlemleri devam ediyor. 48MudanyaMrk. 3 nolu S.O.Keşif çıkartma işlemleri devam ediyor. 49MudanyaZeytinbağı S.O.Keşif çıkartma işlemleri devam ediyor. 50OrhangaziMrk. 1 nolu S.O.Keşif çıkartma işlemleri devam ediyor. 51YenişehirKöprühisarKeşif çıkartma işlemleri devam ediyor.

52 LİSTEDE OLMAYIP MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE ACİL İHTİYAÇ OLDUĞU GÖRÜLEN KURUMLARIMIZIN TADİLATLARI DA İMKANLAR ÖLÇÜSÜNDE DEĞERLENDİRİLECEKTİR.


"BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Genel Bilgiler. KURUMSAL PROFİL SAĞLIK OCAĞI : 148 HASTANE : 23 AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ: 2 SAĞLIK BİRİMİ : 4 MERKEZ LABORATUVARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları