Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

RADYOGRAFİK MUAYENE YÖNTEMLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "RADYOGRAFİK MUAYENE YÖNTEMLERİ"— Sunum transkripti:

1 RADYOGRAFİK MUAYENE YÖNTEMLERİ
Doç.Dr.Faruk Demir

2 RADYOGRAFİK MUAYENE Radyografi yöntemi parça içerisindeki hacimsel hataların tespit edilebildiği, oldukça hassas bir muayene yöntemi olması ve muayene sonuçlarının kalıcı olarak kaydedilebilir olmasından dolayı sanayide en yaygın olarak kullanılan tahribatsız muayene yöntemlerinden biridir.

3 Bu yöntem ferromanyetik ve ferromanyetik olmayan metaller ve diğer malzemelerde uygulanır.
X ışınları malzemelere zarar vermeden iç yapılarını inceleme olanağı sağladığından, tahribatsız muayenede yaygın olarak kullanılmaktadırlar. X ya da gama ışınlarıyla malzemelerdeki kalınlık değişimleri, yapısal değişiklikler, içteki hatalar, montaj detayları tespit edilebilmektedir.

4 Elektriksel olarak üretilen x ışınları ve radyoaktif izotoplardan yayılan gama ışınları, içerisinden geçtikleri malzeme tarafından absorbe edilirler. X ışınları içerisinde birçok dalga boyu bulunduran poli kromatik karakter taşıyan ışınlardır. X ışınları frenleme yoluyla tüplerden elde edilir. Buna karşın γ ışınları yapma radyoaktif elemanlardan elde edilir

5 Bir x ışını ünitesinin esas kısımlarının şematik resmi

6 γ ışınları yapma ya da radyoaktif elemanların bozunmaları suretiyle oluşan ışınlardır. Bunlar yarılanma ömürleri ya da süreleri adı verilen zaman içerisinde kullanılabilirler. Yarılanma süresi başlangıçta mevcut atomların yarısının bozunması için gerekli süreyi gösterir. Bu süreye göre ışınların şiddeti bozunan atom miktarı arttıkça azalır. Bu nedenle yarılanma süresinin dışında bunlar kullanılmamaktadır.

7 Mekanik kumandalı tipten Ir 192 radyografi cihazının şeması
Mekanik kumandalı tipten Ir 192 radyografi cihazının şeması. Üstte kaynak kullanılmaz konumda, altta ise ışınlama konumundadır.

8 Kalınlığın artmasıyla beraber absorbe edilen miktarda artar
Kalınlığın artmasıyla beraber absorbe edilen miktarda artar. Dolayısıyla, daha yoğun malzemede daha fazla radyasyon absorbe edilir.

9 Işık gibi x ve gama ışınları da elektromanyetik dalga grubuna aittirler. Aralarındaki tek fark dalga boylarının farklı olmasıdır. X ve gama ısınlarının dalga boyları çok küçük olduğundan gözle görülmezler ve malzemeleri delebilme yetenekleri vardır. X ve gama ışınları, ışık ile aynı özelliklere sahip olup, gümüş kristallerini fotoğraf filmi üzerinde metalik gümüşe çevirirler ve filme ulasan radyasyon yoğunluğu oranına göre bir resim oluştururlar.

10 Endüstriyel radyografide en temel kural, malzemenin bir tarafında ışın kaynağının, diğer tarafında ise bir algılayıcının (dedektör) bulunmasıdır. Radyasyon kaynağı olarak x yada gama ışın kaynağı, dedektör olarak da film kullanılmaktadır.

11 Radyasyon kaynağının enerjisi malzemeyi delebilecek güçte seçilmelidir.
Enerjinin delme gücünü belirleyen dalga boyudur. Dalga boyu küçüldükçe delme gücü artar. X ışını radyografisinde x ışınlarının delme gücü, x ışın tüpüne uygulanan voltaj ile ayarlanır.

12 Çelik için her inç kalınlığa yaklaşık olarak 1000 volt gereklidir.
Gama radyografisinde delme gücünü izotop belirler ve her izotop için değiştirilmesi olanaksızdır. ½” ten 1” e kadar çelikler için iridyum 192, ¾” ten 2 ½” e kadar çelikler için sezyum 134 kullanılır.

13 Malzemeyi delerek karsı tarafa geçen ısınları algılayan film, genellikle ışık geçirmez bir zarf içerisine konularak test edilen malzemenin arka tarafına yerleştirilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken kural, zarfın ön yüzeyi ışınları kolaylıkla geçirebilecek malzemeden yapılmış olmasıdır. X ışınlarının film üzerinde oluşturduğu görüntü, normal bir ışık kaynağının oluşturduğu gölgeye benzemektedir. Gölgeden farklı olarak malzemenin kalınlığına ve yoğunluğuna bağlı olarak film üzerinde oluşan gölgenin (görüntünün) yoğunluğumda değişmektedir

14 Görüntünün netliği ve büyüklüğü, radyasyon kaynağının odak büyüklüğüne, radyasyon kaynağının filme olan uzaklığına, malzemenin filme olan mesafesine bağlıdır. Kaset içerisindeki film, test parçasının arkasına yerleştirildikten sonra belli bir süre x ısınları ile pozlanır. Pozlanmış film, banyo edildikten sonra kararma miktarına bakılır. Filmin kararması kısaca yoğunluk olarak adlandırılmaktadır. Filmde farklı yoğunlukların olması, test edilen parçada farklı yapıların olduğunu göstermektedir.

15 Filmin fazla radyasyon alan kısımları daha fazla kararır
Filmin fazla radyasyon alan kısımları daha fazla kararır. Bunun anlamı, bu bölgede film yoğunluğu yüksektir. Örneğin, malzemedeki bir boşluk film üzerinde daha siyah olarak görülür. Filmin sağlıklı okunup değerlendirilebilmesi için ışıklı film okuma cihazları kullanılmaktadır.

16

17

18 Radyografik görüntü oluşumu
Radyografik yöntemde görüntü oluşumu; muayene edilecek parçadan geçme özelliğine sahip ışınlar, malzemeden geçişi sırasında zayıflamaktadır. Malzemedeki hatalardan dolayı ışınlar emilmeden geçer. Malzemenin hatasız olan kısmından geçen ışınlar emildiğinden dolayı malzeme altına yerleştirilen filmde az etki bırakır. Hatalı olan kısımdan emilmeden geçen ışınların filmde daha fazla etki bırakmasıyla film üzerinde radyografik görüntü oluşur.

19 Radyografik görüntünün oluştuğu filmlerin yapısı, her iki yüzeyi duyarlı olan simetrik bir yapıya sahiptir. Duyarlı tabakayı oluşturan Ag Br (Gümüş Bromür) büyüklüğü ve miktarı fotoğraf özelliğini belirtir. Yüzeydeki Ag Br miktarı artarsa belirli bir poz müddetinde daha çok kararma yani fotografik yoğunluk sağlanır.

20 Radyografinin prensip şeması

21 filme bakarak kaynak hatalarının tanımı ve muayene sonunda radyografik görüntüleri

22

23 Radyografi yönteminin avantajları
Sonuç resim olarak görüntülenir. Test ortamından farklı bir yerde ve zamanda görülebilecek kalıcı kayıt sağlar. İnce parçalar için uygundur. Hassasiyet her film üzerinde gösterilmektedir. Herhangi bir malzemede uygulanabilir.

24 Radyografi yönteminin dezavantajları
Genel olarak kalın parçalarda uygun değildir. Sağlık için zararlı olabilir. Irki boyutlu hatalar için direkt ısın gereklidir. Filmin pozlanması ve görüntülenmesi gereklidir. Otomasyona uygun değildir. Yüzey hataları için uygun değildir. Yüzeyin altındaki hatanın derinliği hakkında bilgi vermez.

25 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER..


"RADYOGRAFİK MUAYENE YÖNTEMLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları