Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SEYHAN HAVZASI SEKTÖREL SU TAHSİS PLANI HAZIRLANMASI PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Güney CAN Uzman Havza Yönetimi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SEYHAN HAVZASI SEKTÖREL SU TAHSİS PLANI HAZIRLANMASI PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Güney CAN Uzman Havza Yönetimi."— Sunum transkripti:

1 SEYHAN HAVZASI SEKTÖREL SU TAHSİS PLANI HAZIRLANMASI PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Güney CAN Uzman Havza Yönetimi Dairesi Başkanlığı Kasım 2015 – Antalya

2  Amaç ve Kapsam  Proje Bileşenleri  Proje Çalışmaları o Tamamlanan Çalışmalar o Gerçekleştirilecek Çalışmalar

3

4 Proje Dayanağı  645 Sayılı KHK: ‘Nehir havza yönetim planlarına uygun olarak sektörel bazda su kaynaklarının tahsislerine ilişkin gerekli koordinasyonu yapmak’ Yetkili ve sorumlu kuruluşlar için önemli bir rehber doküman Başlangıç: Nisan 2015 Bitiş: Eylül 2016

5  Mevcut durum analizleri kapsamında Havzanın hidrolojik yapısı ve su kaynakları potansiyeli Havzanın tahsis edilebilir su potansiyeli ve sektörel taleplerin neler olduğu Havzada çevresel, sektörel ve münferit olarak ne kadar suya ihtiyaç duyulduğu belirlenmektedir. Proje kapsamında, o Mevcut Durum Analizi o Tematik Analizler o Sektörel Su Tahsis Planı o Sektörel Su Tahsisi Haritaları

6  Tematik analizler kapsamında Kuraklık öngörüsüne karşılık ne gibi önlemlerin alınacağı belirlenecek Su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı için çeşitli su tahsisi senaryoları geliştirilecek Çevresel, ekonomik, sosyal analizler gerçekleştirilerek su kullanım optimize edilmesi sağlanacak Düzenlenecek eğitim ve çalıştay gibi toplantılarla çalışmalarda elde edilen teknik birikimden faydalanılacaktır. Mevcut durum ve gelecek için sosyal, ekonomik ve çevresel analizler yapılarak optimum su tahsisi belirlenecek; nihayetinde Sektörel Su Tahsisi Planı Raporu hazırlanacak ve Sektörel Su Tahsisi Haritaları oluşturulacaktır.

7  Doğrudan çıktılar; Çevresel Akış Analizi Ekonomik Analiz Havza Bazlı Sektörel Su Tahsis Planı

8  Dolaylı Çıktılar; Projeksiyon seçenekleri ile kalkınma politikalarına uyumlu tahsis uygulamalarına destek Bilimsel, adil su paylaşımı Kurak dönemler için tahsis önceliklerinin belirlenmesi Su kaynaklarının kullanımının kısa,orta ve uzun vadede planlanması Su tahsisinin sektörel denetimi

9  Tamamlanan Çalışmalar Sözleşme 20 Nisan 2015 tarihinde imzalandı. Proje 29 Nisan 2015 tarihinde başladı. Proje Açılış Toplantısı, 26 Mayıs 2015 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

10  Tamamlanan Çalışmalar 30 Haziran 2015 tarihinde proje değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda çalışmaların kapsamı belirlendi, bu doğrultuda ilgili kurumlardan veri temini sağlandı. Mevcut Durum Analizi Raporu hazırlık aşamasında. 17 – 18 Eylül 2015 tarihlerinde Kayseri, Niğde ve Adana illerinde arazi çalışması gerçekleştirildi.

11 Bahçeli Barajı Zamantı Sulama Birliği

12 Seyhan Barajı Aşağı Seyhan Ovası Sulaması

13 Kılıçlı Göleti

14 Proje kapsamında Yönlendirme Komitesi & Çalışma Grubu oluşturuldu. I. Yönlendirme Komitesi Toplantısı 1 Ekim 2015’te gerçekleştirildi.

15 Tematik Analizler: Mevcut durumların birbirleriyle ilişkileri kurulacaktır. o Nüfus analizleri, o Çevresel akış analizleri, o Sektörel Gelişim ve Sektörlerin Su Talep Projeksiyonu o Ekonomik analizler  Nüfus analizleri, Nüfus projeksiyonları (proje bitiminden 20 yıl sonrasına kadar) Demografik yapıların ve mevcut planların değerlendirilmesi Sektörel gelişmelerin dikkate alınması

16  Çevresel akış analizleri, Ekosistemin (özellikle sucul ekosistemin) zarar görmemesi ve su kaynaklarının yenilenme kapasitesi aşılmadan kullanımı için gereken optimum ve en az akış oranı tespit edilecektir. Normal dönem için akışların seyri, Kurak dönemde alınacak teknik ve sektörel önlemler, belirlenecektir.

17  Sektörel Gelişim ve Sektörlerin Su Talep Projeksiyonu Faaliyet kollarının ve gelişme potansiyelinin belirlenmesi Mevcut planlar doğrultusunda su ihtiyacının projeksiyonu Sektörel projeksiyonlar ile su bütçesi projeksiyonlarının mukayesesi sonucu miktar üzerindeki baskı ve etkilerin belirlenmesi Sektörel gelişimlerin sürdürülebilir kullanıma etkileri Kuraklık öngörüsü doğrultusunda sektörel etkiyi en aza indirecek tedbirler Kuraklık şiddetine göre sektörlerin etkilenebilirlik derecelerinin (normal durum, hafif, orta ve şiddetli kuraklık durum olmak üzere 4 sınıf) sayısallaştırılmış analizi Sosyo-ekonomik değerlendirmeler neticesinde sektörel önceliklendirmeler

18  Ekonomik analizler 5, 10 ve 20 yıllık dönemde su potansiyelinin talebi karşılayamaması öngörüsüne karşılık alternatif sektörel gelişim önerisi ekonomik analizlerle desteklenecektir. Kurak dönem koşullarında sektörler arası önceliklendirmenin değişimi ve sektörel tahsis önerisi ekonomik analizlerle desteklenecektir. Sektörel su taleplerini etkileyebilecek faktörler değerlendirilerek ekonomik analizleri yapılacaktır. Geliştirilecek sektörel su tahsis planlama modeli ile havza özelinde sektörel su tahsis planı hazırlanmasına yönelik sentezler ekonomik ve ekolojik optimum düzey gözetilerek sentezlenecektir.

19 Sektörel Su Tahsis Planı Sektörel su tahsis kararları açıklanacak, genel ve özel hükümlerin yer alacağı sektörel su tahsisi planı ortaya konacaktır Bir yıl sonrası için sektörel su tahsisi, Beş, on ve yirmi yıl sonrası için sektörel gelişim, değişim ve dağılıma göre sektörel su tahsisi, Kuraklık simülasyonunun sonuçlarına göre sektörel su tahsis dağılımı stratejisi ve planı hazırlanacaktır. Plana ek olarak metodoloji raporu hazırlanacaktır.

20 Sektörel Su Tahsisi Haritaları 1, 5, 10 ve 20 yıl sonrası için, ayrıca kuraklık simülasyonu (normal durum, hafif, orta ve şiddetli kuraklık) sonuçlarına göre sektörel gelişim, değişim ve dağılıma göre ayrı ayrı hazırlanacaktır.

21 Havza Bilgilendirme Toplantıları Tematik analiz, çapraz etki analizi ve kuraklık simülasyonu konularında eğitimler Su Kaynakları Tahsis Modeli kullanımı eğitimi

22  Seyhan Havzası için Sektörel Su Tahsis Planı  Su kullanımlarının sektörel olarak değerlendirilmesi  25 Nehir Havzası için benzer planların hazırlanması

23 İletişim: gcan@ormansu.gov.tr


"SEYHAN HAVZASI SEKTÖREL SU TAHSİS PLANI HAZIRLANMASI PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Güney CAN Uzman Havza Yönetimi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları