Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI TEMMUZ 2012 İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI Temmuz 2012 Konya.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI TEMMUZ 2012 İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI Temmuz 2012 Konya."— Sunum transkripti:

1 T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI TEMMUZ 2012 İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI Temmuz 2012 Konya

2 Mevlana Kalkınma Ajansı Ulaşbaba Cad. No:28 Selçuklu / KONYA Telefon: +90 332 236 32 90 Faks : +90 332 236 46 91 18 Ekim 2011 Tarih ve 28088 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 20 – (3) Valilikler; illerdeki yatırım tekliflerinin hazırlanması, uygulanması, izlenmesi, ödeneklerin zamanında ve amacına uygun olarak kullanılması için kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlar, bu amaçla İKİS’in kullanımını teşvik ederler. Yatırımların bölge planlarına uyumu ve bölgesel bütünlüğünün sağlanması için kalkınma ajansları tarafından gerekli teknik destek sağlanır. Bu amaca yönelik olarak, illerin yatırım teklifleri kalkınma ajanslarının yönetim kurullarında görüşüldükten sonra merkeze gönderilir. MEVZUAT www.mevka.org.tr bilgi@mevka.org.tr

3 Mevlana Kalkınma Ajansı Ulaşbaba Cad. No:28 Selçuklu / KONYA Telefon: +90 332 236 32 90 Faks : +90 332 236 46 91 www.mevka.org.tr bilgi@mevka.org.tr TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ 2010 – 2013 BÖLGE PLANI EKSENLER, ÖNCELİKLER VE STRATEJİLER

4 MEVLANA KALKINMA AJANSI ARAŞTIRMA ETÜT VE PLANLAMA BİRİMİ Mevlana Kalkınma Ajansı Ulaşbaba Cad. No:28 Selçuklu / KONYA Telefon: +90 332 236 32 90 Faks : +90 332 236 46 91 www.mevka.org.tr

5 Mevlana Kalkınma Ajansı Ulaşbaba Cad. No:28 Selçuklu / KONYA Telefon: +90 332 236 32 90 Faks : +90 332 236 46 91 www.mevka.org.tr bilgi@mevka.org.tr TEMATİK EKSEN 1. BÖLGENİN REKABETÇİLİK DÜZEYİNİN ARTIRILMASI Öncelik 1.1.Tarımsal ve hayvansal üretimde kalite ve verimin artırılması Strateji 1.1.1.Suyun etkin kullanılması sağlanarak bölgede sulanabilir tarım arazilerinin modern alt yapı sistemleri ile sulu tarıma açılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır Strateji 1.1.2.Tahıl-ürün çeşitliliği münavebesinin tekniğine uygun yapılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir Strateji 1.1.3.Bölge iklimine uygun yüksek verimli çeşitler geliştirilecektir Strateji 1.1.4.Sertifikalı tohumluk kullanımı artırılacaktır ÖNCELİK VE STRATEJİLER

6 Mevlana Kalkınma Ajansı Ulaşbaba Cad. No:28 Selçuklu / KONYA Telefon: +90 332 236 32 90 Faks : +90 332 236 46 91 www.mevka.org.tr bilgi@mevka.org.tr Strateji 1.1.5.Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları konularında üreticiler ve ilgili tüm kesimler bilinçlendirilecektir Strateji 1.1.6.Arazi kullanım planlarının çıkarılmasına, arazi toplulaştırılmasına, bölge etüt ve toprak haritaları yenilenmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır Strateji 1.1.7.Hayvancılıkta modern tekniklere uygun şekilde bakım ve besleme yapılması konusunda faaliyetler gerçekleştirilecektir Strateji 1.1.8.Hayvan sağlığının korunmasına yönelik faaliyetler ve salgın hastalıklarla etkin mücadele çalışmaları artırılacaktır Strateji 1.1.9.Arıcılık faaliyetleri desteklenecektir ÖNCELİK VE STRATEJİLER

7 Mevlana Kalkınma Ajansı Ulaşbaba Cad. No:28 Selçuklu / KONYA Telefon: +90 332 236 32 90 Faks : +90 332 236 46 91 www.mevka.org.tr bilgi@mevka.org.tr TEMATİK EKSEN 1.BÖLGENİN REKABETÇİLİK DÜZEYİNİN ARTIRILMASI Öncelik 1.2. Pazarlama altyapısının güçlendirilmesi Strateji 1.2.1.Modern pazarlama teknikleri konusunda üreticiler bilinçlendirilecektir Strateji 1.2.2.Yeni pazar alanlarının bulunmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir Strateji 1.2.3.Sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılması sağlanacaktır Strateji 1.2.4.Üreticiler arasında örgütlenmenin geliştirilmesi ve örgütlerin pazarlama konusunda aktif rol almaları sağlanacaktır Strateji 1.2.5.Yerel ürünlerde tescilli coğrafi işaretlerin sayısı artırılacaktır Strateji 1.2.6.İşletmelerin ihracat potansiyellerini artırmaya yönelik çalışmalara destek verilecektir Strateji 1.2.7.Bölgenin tedarik ve dağıtım kanalları altyapısı güçlendirilecektir ÖNCELİK VE STRATEJİLER

8 Mevlana Kalkınma Ajansı Ulaşbaba Cad. No:28 Selçuklu / KONYA Telefon: +90 332 236 32 90 Faks : +90 332 236 46 91 www.mevka.org.tr bilgi@mevka.org.tr TEMATİK EKSEN 1.BÖLGENİN REKABETÇİLİK DÜZEYİNİN ARTIRILMASI Öncelik 1.3. Bölgede ortak iş yapma bilincinin geliştirilmesi Strateji 1.3.1.Üniversite-sanayi-kamu işbirliğinin artırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir Strateji 1.3.2.İnsan kaynağının geliştirilmesi alanında yapılan çalışmalar desteklenecektir Strateji 1.3.3.Potansiyeli olan sektörlerde kümelenme çalışmaları yapılacaktır Öncelik 1.4. İnovasyon, AR-GE ve projecilik konusundaki kültür ve bilincin artırılması Strateji 1.4.1.İnovasyon ve AR-GE konularındaki faaliyetler desteklenecektir Strateji 1.4.2.Firmalar arası AR-GE ve inovasyon amaçlı bölgesel, ulusal, uluslararası işbirliği geliştirilecektir ÖNCELİK VE STRATEJİLER

9 Mevlana Kalkınma Ajansı Ulaşbaba Cad. No:28 Selçuklu / KONYA Telefon: +90 332 236 32 90 Faks : +90 332 236 46 91 www.mevka.org.tr bilgi@mevka.org.tr TEMATİK EKSEN 1. BÖLGENİN REKABETÇİLİK DÜZEYİNİN ARTIRILMASI Öncelik 1.5. Bölgenin sanayi kapasitesinin ve kapasite kullanım oranının artırılması Strateji 1.5.1.Bölgede öne çıkan sanayi sektörlerinin organizasyonel kapasitesi artırılacaktır Strateji 1.5.2.Bölgenin sanayi kapasitesi tespit edilecektir Strateji 1.5.3.Fon kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılması sağlanacaktır Öncelik 1.6. Markalaşma ve kurumsallaşmanın sağlanması Strateji 1.6.1.Markalaşma bilinci artırılacaktır Strateji 1.6.2.Bölgeyi ön plana çıkarabilecek ürünlerin markalaşması desteklenecektir Strateji 1.6.3.İşletmelerde aile anayasası oluşturulmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir Strateji 1.6.4.Kurumsallaşma bilinci artırılacaktır Strateji 1.6.5.Üretim ve hizmet kalite standardizasyonunu artırmaya yönelik çalışmalara destek sağlanacaktır ÖNCELİK VE STRATEJİLER

10 Mevlana Kalkınma Ajansı Ulaşbaba Cad. No:28 Selçuklu / KONYA Telefon: +90 332 236 32 90 Faks : +90 332 236 46 91 www.mevka.org.tr bilgi@mevka.org.tr TEMATİK EKSEN 2. İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE İSTİHDAMIN ARTIRILMASI Öncelik 2.1. Mesleki eğitimin güçlendirilmesi Strateji 2.1.1.Vasıfsız iş gücüne yönelik mesleki eğitimler artırılacaktır Strateji 2.1.2.Dezavantajlı grupların çalışabilecekleri iş sahaları belirlenecek ve bu doğrultuda mesleki eğitim faaliyetleri düzenlenecektir Öncelik 2.2. İstihdam ve girişimcilik konusunda kadın ve gençlerin desteklenmesi Strateji 1.4.1.Kadın istihdamının artırılmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir Strateji 1.4.2.Kadın ve genç girişimciliği desteklenecektir ÖNCELİK VE STRATEJİLER

11 Mevlana Kalkınma Ajansı Ulaşbaba Cad. No:28 Selçuklu / KONYA Telefon: +90 332 236 32 90 Faks : +90 332 236 46 91 www.mevka.org.tr bilgi@mevka.org.tr TEMATİK EKSEN 2. İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE İSTİHDAMIN ARTIRILMASI Öncelik 2.3. Eğitimin işgücü talebine duyarlılığının artırılması Strateji 2.3.1.Eğitim kurumları ve işverenler arasında sürekli bir işbirliğinin kurulması sağlanacaktır Strateji 2.3.2.Kalifiye eleman konusunda işverenlerin bilinç düzeyleri artırılacaktır Strateji 2.3.3.Eğitim kurumlarının gelişen teknolojiye ayak uydurmaları sağlanacaktır Strateji 2.3.4.Meslek seçimi konusunda bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecektir Öncelik 2.4. Bölgenin nitelikli insan kaynağı kapasitesinin korunması ve güçlendirilmesi Strateji 2.4.1.Stratejik insan kaynakları yönetimine verilen önemin artırılması sağlanacaktır Strateji 2.4.2.Kadın ve genç girişimciliği desteklenecektir Strateji 2.4.3.Nitelikli eleman yetiştirilmesi ve istihdamı konusunda kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonun artırılması sağlanacaktır Strateji 2.4.4.Mevcut çalışanların niteliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır ÖNCELİK VE STRATEJİLER

12 Mevlana Kalkınma Ajansı Ulaşbaba Cad. No:28 Selçuklu / KONYA Telefon: +90 332 236 32 90 Faks : +90 332 236 46 91 www.mevka.org.tr bilgi@mevka.org.tr TEMATİK EKSEN 3. SOSYO-KÜLTÜREL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ Öncelik 3.1. Mesleki eğitimin güçlendirilmesi Strateji 3.1.1.Dezavantajlı gruplara yönelik farkındalığın ve hizmet kalitesinin artırılması Strateji 3.1.2.Altyapı hizmetlerinin özürlülerin de ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmesi desteklenecektir Öncelik 3.2. Sivil toplum kuruluşlarının etkinliğinin artırılması Strateji 3.2.1.STK'ların eğitim faaliyetlerine destek sağlanacaktır Strateji 3.2.2.STK'ların kurum ve kuruluşlarla koordinasyonunun güçlendirilmesi desteklenecektir Strateji 3.2.3. Halkın ve kurumların STK'ların önemi konusundaki bilinç seviyesi arttırılacaktır ÖNCELİK VE STRATEJİLER

13 Mevlana Kalkınma Ajansı Ulaşbaba Cad. No:28 Selçuklu / KONYA Telefon: +90 332 236 32 90 Faks : +90 332 236 46 91 www.mevka.org.tr bilgi@mevka.org.tr TEMATİK EKSEN 3. SOSYO-KÜLTÜREL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ Öncelik 3.3. Mesleki eğitimin güçlendirilmesi Strateji 3.3.1.Genç nüfusun sosyal yönden gelişimine katkı sağlayan faaliyetler desteklenecektir Strateji 3.3.2.Genç nüfusun zararlı alışkanlıklardan korunmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır Strateji 3.3.3. Okul Öncesi Eğitimin önemi ve gerekliliği hususunda farkındalık artırılacaktır ÖNCELİK VE STRATEJİLER

14 Mevlana Kalkınma Ajansı Ulaşbaba Cad. No:28 Selçuklu / KONYA Telefon: +90 332 236 32 90 Faks : +90 332 236 46 91 www.mevka.org.tr bilgi@mevka.org.tr TEMATİK EKSEN 4. DOĞAL KAYNAKLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI Öncelik 4.1. Su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması Strateji 4.1.1.Modern sulama tekniklerinin yaygınlaştırılmasına destek verilecektir Strateji 4.1.2.Atık su arıtma tesislerinin yaygınlaştırılması ve etkin kullanımına yönelik çalışmalar yapılacaktır Strateji 4.1.3.Katı atıkların düzenli depolanması ve geri dönüşümü sağlanacaktır Strateji 4.1.4.Yer altı suyunun kaçak ve bilinçsiz kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır Öncelik 4.2. Hava kalitesinin artırılması Strateji 4.2.1.Isınmada çevreye duyarlı yakıt kullanımının teşvik edilecektir Strateji 4.2.2.Bölge emisyon envanterinin çıkarılmasına yönelik çalışmalar desteklenecektir Strateji 4.2.3. Binalarda ısı yalıtımı sağlanması konusunda halkın bilinç seviyesi artırılacaktır Strateji 4.2.4. Binalarda ısı yalıtımı sağlanması konusunda halkın bilinç seviyesi artırılacaktır ÖNCELİK VE STRATEJİLER

15 Mevlana Kalkınma Ajansı Ulaşbaba Cad. No:28 Selçuklu / KONYA Telefon: +90 332 236 32 90 Faks : +90 332 236 46 91 www.mevka.org.tr bilgi@mevka.org.tr TEMATİK EKSEN 4. DOĞAL KAYNAKLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI Öncelik 4.3. Toprak kirliliğinin azaltılması Strateji 4.3.1.Gübre ve tarım ilaçlarının bilinçsiz kullanımının önlenmesi çalışmaları desteklenecektir Strateji 4.3.2.Erozyonun önlenmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır Öncelik 4.4. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması Strateji 4.4.1.Yenilenebilir enerjiye yönelik sanayi kolları desteklenecektir Öncelik 4.5. Tabiat varlıklarının korunması Strateji 4.2.1.Orman alanlarının korunmasına yönelik faaliyetler artırılacaktır Strateji 4.2.2.Bölgeye özgü fauna içindeki hayvan türlerinin korunması sağlanacaktır ÖNCELİK VE STRATEJİLER

16 Mevlana Kalkınma Ajansı Ulaşbaba Cad. No:28 Selçuklu / KONYA Telefon: +90 332 236 32 90 Faks : +90 332 236 46 91 www.mevka.org.tr bilgi@mevka.org.tr TEMATİK EKSEN 5. BÖLGENİN CAZİBESİNİN ARTIRILMASI Öncelik 5.1. Bölgeye yerli ve yabancı yatırımcının çekilmesi Strateji 5.1.1.Bölgedeki iş ve yatırım olanaklarının tanıtımı yapılacaktır Strateji 5.1.2.Bölgenin lojistik konumu güçlendirilecektir. ÖNCELİK VE STRATEJİLER

17 Mevlana Kalkınma Ajansı Ulaşbaba Cad. No:28 Selçuklu / KONYA Telefon: +90 332 236 32 90 Faks : +90 332 236 46 91 www.mevka.org.tr bilgi@mevka.org.tr TEMATİK EKSEN 5. BÖLGENİN CAZİBESİNİN ARTIRILMASI Öncelik 5.2. Turizm altyapısının geliştirilmesi Strateji 5.2.1. Turizmin geliştirilmesine yönelik araştırma ve planlama çalışmalarına destek sağlanacaktır Strateji 5.2.2. Turizmde çeşitlilik sağlanacaktır Strateji 5.2.3. Folklorik değerlerin çeşitli etkinliklerle tanıtımı yapılacak ve yaygınlaştırılacaktır Strateji 5.2.4.Bölgede yetişmiş tarihi şahsiyetlerin ve eserlerin tanıtımının yapılması sağlanacaktır Strateji 5.2.5.Turizm bilincinin artırılmasına yönelik faaliyetler artırılacaktır Strateji 5.2.6.Turistlere yönelik farklı sosyal alanlar oluşturulacak ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlenecektir ÖNCELİK VE STRATEJİLER

18 Mevlana Kalkınma Ajansı Ulaşbaba Cad. No:28 Selçuklu / KONYA Telefon: +90 332 236 32 90 Faks : +90 332 236 46 91 www.mevka.org.tr bilgi@mevka.org.tr TEMATİK EKSEN 5. BÖLGENİN CAZİBESİNİN ARTIRILMASI Öncelik 5.3. Tarihi ve kültürel varlıkların turizm potansiyeli açısından sürdürülebilirliğinin sağlanması Strateji 5.3.1.Kent planlamasında tarihi ve kültürel miras göz önünde bulundurulacaktır Strateji 5.3.2.Tarihi, doğal ve kültürel değerlerin korunması ve bu amaca yönelik yenileme projeleri desteklenecektir. ÖNCELİK VE STRATEJİLER


"T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI TEMMUZ 2012 İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI Temmuz 2012 Konya." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları