Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSİMLERSIFATLAR Nominativus Genitivus Çoğul Küçültme Üç takılı sıfatlar İki takılı sıfatlar Tek takılı sıfatlar ErkekMusculusMusculi ulus longus dexter.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSİMLERSIFATLAR Nominativus Genitivus Çoğul Küçültme Üç takılı sıfatlar İki takılı sıfatlar Tek takılı sıfatlar ErkekMusculusMusculi ulus longus dexter."— Sunum transkripti:

1 İSİMLERSIFATLAR Nominativus Genitivus Çoğul Küçültme Üç takılı sıfatlar İki takılı sıfatlar Tek takılı sıfatlar ErkekMusculusMusculi ulus longus dexter lateralis anterior biceps simplex DişiArteriaArteriae ula longa dextra NötrLigementumLigamentiLigamentaulum longum dextrum laterale anterius

2

3

4 Ganglion cervicale superior İSİMLERSIFATLAR Nominati vus Genitivus Çoğul Küçültme Üç takılı sıfatlar İki takılı sıfatlar Tek takılı sıfatlar ErkekMusculusMusculi ulus longus dexter lateralis anterior biceps simplex DişiArteriaArteriae ula longa dextra NötrLigementumLigamentiLigamentaulum longum dextrum laterale anterius

5 N. splanchnicus major İSİMLERSIFATLAR Nominati vus Genitivus Çoğul Küçültme Üç takılı sıfatlar İki takılı sıfatlar Tek takılı sıfatlar ErkekMusculusMusculi ulus longus dexter lateralis anterior biceps simplex DişiArteriaArteriae ula longa dextra NötrLigementumLigamentiLigamentaulum longum dextrum laterale anterius

6 A. phrenica inferior çevresinde diaphragma’ya uzanır, plexus suprarenalis ve plexus hepaticus’a dallar verir İSİMLERSIFATLAR Nominati vus Genitivus Çoğul Küçültme Üç takılı sıfatlar İki takılı sıfatlar Tek takılı sıfatlar ErkekMusculusMusculi ulus longus dexter lateralis anterior biceps simplex DişiArteriaArteriae ula longa dextra NötrLigementumLigamentiLigamentaulum longum dextrum laterale anterius

7 Facies articularis talaris posterior İSİMLERSIFATLAR Nominati vus Genitivus Çoğul Küçültme Üç takılı sıfatlar İki takılı sıfatlar Tek takılı sıfatlar ErkekMusculusMusculi ulus longus dexter lateralis anterior biceps simplex DişiArteriaArteriae ula longa dextra NötrLigementumLigamentiLigamentaulum longum dextrum laterale anterius

8 Facies articularis calcanea posterior İSİMLERSIFATLAR Nominati vus Genitivus Çoğul Küçültme Üç takılı sıfatlar İki takılı sıfatlar Tek takılı sıfatlar ErkekMusculusMusculi ulus longus dexter lateralis anterior biceps simplex DişiArteriaArteriae ula longa dextra NötrLigementumLigamentiLigamentaulum longum dextrum laterale anterius

9 lamina medialis processus pterygoidei İSİMLERSIFATLAR Nominati vus Genitivus Çoğul Küçültme Üç takılı sıfatlar İki takılı sıfatlar Tek takılı sıfatlar ErkekMusculusMusculi ulus longus dexter lateralis anterior biceps simplex DişiArteriaArteriae ula longa dextra NötrLigementumLigamentiLigamentaulum longum dextrum laterale anterius

10 lamina perpendicularis ossis palatini İSİMLERSIFATLAR Nominati vus Genitivus Çoğul Küçültme Üç takılı sıfatlar İki takılı sıfatlar Tek takılı sıfatlar ErkekMusculusMusculi ulus longus dexter lateralis anterior biceps simplex DişiArteriaArteriae ula longa dextra NötrLigementumLigamentiLigamentaulum longum dextrum laterale anterius

11 Facies articularis acromii Facies articularis acromialis İSİMLERSIFATLAR Nominati vus Genitivus Çoğul Küçültme Üç takılı sıfatlar İki takılı sıfatlar Tek takılı sıfatlar ErkekMusculusMusculi ulus longus dexter lateralis anterior biceps simplex DişiArteriaArteriae ula longa dextra NötrLigementumLigamentiLigamentaulum longum dextrum laterale anterius

12 A. comitans nervi ischiadici İSİMLERSIFATLAR Nominati vus Genitivus Çoğul Küçültme Üç takılı sıfatlar İki takılı sıfatlar Tek takılı sıfatlar ErkekMusculusMusculi ulus longus dexter lateralis anterior biceps simplex DişiArteriaArteriae ula longa dextra NötrLigementumLigamentiLigamentaulum longum dextrum laterale anterius

13 Nucleus basolateralis corporis amygdaloidei İSİMLERSIFATLAR Nominati vus Genitivus Çoğul Küçültme Üç takılı sıfatlar İki takılı sıfatlar Tek takılı sıfatlar ErkekMusculusMusculi ulus longus dexter lateralis anterior biceps simplex DişiArteriaArteriae ula longa dextra NötrLigementumLigamentiLigamentaulum longum dextrum laterale anterius

14 Condylus lateralis ossis femoris İSİMLERSIFATLAR Nominati vus Genitivus Çoğul Küçültme Üç takılı sıfatlar İki takılı sıfatlar Tek takılı sıfatlar ErkekMusculusMusculi ulus longus dexter lateralis anterior biceps simplex DişiArteriaArteriae ula longa dextra NötrLigementumLigamentiLigamentaulum longum dextrum laterale anterius

15 Margo superior ossis scapulae İSİMLERSIFATLAR Nominati vus Genitivus Çoğul Küçültme Üç takılı sıfatlar İki takılı sıfatlar Tek takılı sıfatlar ErkekMusculusMusculi ulus longus dexter lateralis anterior biceps simplex DişiArteriaArteriae ula longa dextra NötrLigementumLigamentiLigamentaulum longum dextrum laterale anterius

16 Lobus pyramidalis glandulae thyroideae İSİMLERSIFATLAR Nominati vus Genitivus Çoğul Küçültme Üç takılı sıfatlar İki takılı sıfatlar Tek takılı sıfatlar ErkekMusculusMusculi ulus longus dexter lateralis anterior biceps simplex DişiArteriaArteriae ula longa dextra NötrLigementumLigamentiLigamentaulum longum dextrum laterale anterius

17 Nuclei parasymphatici sacrales Nucleus parasympaticus sacralis İSİMLERSIFATLAR Nominati vus Genitivus Çoğul Küçültme Üç takılı sıfatlar İki takılı sıfatlar Tek takılı sıfatlar ErkekMusculusMusculi ulus longus dexter lateralis anterior biceps simplex DişiArteriaArteriae ula longa dextra NötrLigementumLigamentiLigamentaulum longum dextrum laterale anterius

18 Tractus spinalis nervi trigemini İSİMLERSIFATLAR Nominati vus Genitivus Çoğul Küçültme Üç takılı sıfatlar İki takılı sıfatlar Tek takılı sıfatlar ErkekMusculusMusculi ulus longus dexter lateralis anterior biceps simplex DişiArteriaArteriae ula longa dextra NötrLigementumLigamentiLigamentaulum longum dextrum laterale anterius

19 fibrae arcuatae externae anteriores Fibra arcuata externa anterioris İSİMLERSIFATLAR Nominati vus Genitivus Çoğul Küçültme Üç takılı sıfatlar İki takılı sıfatlar Tek takılı sıfatlar ErkekMusculusMusculi ulus longus dexter lateralis anterior biceps simplex DişiArteriaArteriae ula longa dextra NötrLigementumLigamentiLigamentaulum longum dextrum laterale anterius

20 Nucleus dorsalis nervi vagi İSİMLERSIFATLAR Nominati vus Genitivus Çoğul Küçültme Üç takılı sıfatlar İki takılı sıfatlar Tek takılı sıfatlar ErkekMusculusMusculi ulus longus dexter lateralis anterior biceps simplex DişiArteriaArteriae ula longa dextra NötrLigementumLigamentiLigamentaulum longum dextrum laterale anterius

21 Nucleus reticularis lateralis medullae oblongatae İSİMLERSIFATLAR Nominati vus Genitivus Çoğul Küçültme Üç takılı sıfatlar İki takılı sıfatlar Tek takılı sıfatlar ErkekMusculusMusculi ulus longus dexter lateralis anterior biceps simplex DişiArteriaArteriae ula longa dextra NötrLigementumLigamentiLigamentaulum longum dextrum laterale anterius

22 Nucleus reticularis lateralis medullae oblongatae İSİMLERSIFATLAR Nominati vus Genitivus Çoğul Küçültme Üç takılı sıfatlar İki takılı sıfatlar Tek takılı sıfatlar ErkekMusculusMusculi ulus longus dexter lateralis anterior biceps simplex DişiArteriaArteriae ula longa dextra NötrLigementumLigamentiLigamentaulum longum dextrum laterale anterius

23 Anatomide sık kullanılan terimler

24 superior: Daha üst, daha üstte olan inferior: Daha alt, daha alta olan cranial: kafa ile ilgili caudal: kuyrukla ilgili anterior : Daha ön, daha önde olan posterior: Daha arka, daha arkada olan proximal : Merkeze yakın, başlangıca yakın. distal: Merkezden uzak, başlangıctan uzak. medial: iç yan, iç yandaki lateral: Dış yan, dış yandaki dexter : Sağ sinister : Sol dorsal : Sırtla ilgili ventral : Karınla ilgili

25 ala: kanat(Fem.) angulus: açı, köşe (Masc.) Anulus: küçük halka (Masc.) Apertura: açıklık, giriş (Fem.) Apex: tepe (Masc.) Arcus: kemer (Masc.) Arteria: atardamar(Gr.)(Fem.) Articulartio: eklem(Fem.) Bronchus: bronş (Gr.)(Masc.) Canalis: kanal(Masc.) Caput: baş(Neut.) Cornu: boynuz(Neut.)

26 Corpus: gövde (Neut.) Crista: ibik, keskin kenar (Fem.) Crus: bacak(Neut.) Ductus: kanal, boru(Masc.) Eminentia: geniş kabartı (Fem.) Facies: yüzey, yüz (Fem.) Fasciculus: küçük demet (masc.) Fissura: yarık(Fem.) Foramen: delik(Fem.) Fossa: çukur(Fem.) Fovea: genişçe ve fazla derin olmayan çukur (Fem.) Ganglion: düğüm(Gr.) (Neut.) Glandula: bez (Fem.)

27 Gyrus: kıvrım (Gr.)(masc.) Hiatus: yarık, açıklık (masc.) Hilum: böbek(Neut.) İncisura: çentik (Fem.) Labium: dudak (Neut.) Lamina: tabaka, yaprak (Fem.) Ligamentum: bağ (Neut.) Linea: çizgi(Fem.) Lobus: lob (masc.) Membrana: zar (Fem.) Musculus: kas (masc.) Nervus: sinir (masc.) Os: kemik, ağız (Neut.) Ostium: ağız, açıklık (Gr.) (Neut.)

28 Pars: parça (Fem.) Phalanx: parmak kemiği (Gr.) (Fem.) Processus: çıkıntı (masc.) Protuberentia: tümsek(Fem.) Radix: kök (Fem.) Ramus: kol, dal (masc.) Regio: bölge (Fem.) Retinaculum: saptayıcı bağ (Neut.) Septum: bölme (Neut.) Spina: diken (Fem.) Sinus: boşluk (masc.) Sulcus: oluk (masc.)

29 Trigonum: üçgen (Neut.) Truncus: kök, gövde, kütük (Gr.) (masc.) Tuber: yuvarlak kabartı (Neut.) Tuberculum: küçük kabartı (Neut.) Tuberositas: pürtüklü kabartı (Fem.) Vana: toplardamar (Fem.)

30 Sık kullanılan isim filler AbductorMusculus abductor pollicis AdductorMusculus adductor pollicis ConstructorMusculus constructor pharyngis DilatatorMusculus dilatator pupilla ErectorMusculus erector spinae ExtensorMusculus extansor indicis FlexorMusculus flexor hallucis longus PronatorMusculus pronator SupinatorMusculus supinator TensorMusculus tensor fasciae latae ElevatorMusculus levator labii superioris DepressorMusculus depressor anguli oris

31 KISALTMALAR

32 Sık kullanılan kısaltmalar MusculusM. MusculiMm. ArteriaA. ArteriaeAa. NervusN. NerviNn. ArticulatioArt. AtriculationesArtt. Dexterdext. Sinistersin. Lataralislat. Medialismed. Medianamedian. Anteriorant. Posteriorpost. Obliquusobl. Processusproc. Ligamentumlig. Ligamentaligg. RamusR. RamiRr. Superficialsuperfic. TruncusTr. TrigonumTrig. SuperiorSup. Cartilagocart.

33 ÖNEKLER Prefixus

34 Anatomide sık kullanılan önekler ab-, abs--den, -danabnormal ad-e doğruadductor ana-Gr. içinden, içinde ante-ön, öne, önde, önceAntevertio bi-, bin-iki, çiftbilateral circum-çevresindeOrganum circumventriculare ecto-Gr. karşı, dış taraftaEctoderm endo-Gr. içte, iç taraftaEndocard, Endometrium epi-Gr. üst, üstte, üstündeEpithalamus, Epicard ex-dış, dışarı, dışarıyaExpiration extra-dışında, dıştaSpatium extraperitoneale infra-alt, altındaTuberculum infraglenoidale inter-arasındaLigamentum intervertebrale

35 Anatomide sık kullanılan önekler intra-içindeIntrauterin hayat meta-Gr. –den sonra, öte, ötesindeMetafizik para-Gr. yan, yanındaParametrium peri-Gr. çevresindePericard, periostium post--sonra, ardındaPostnazal akıntı pre-ön, öncePrevezikal aralık pro-önce, ilkelProopiomelanocortin re-geri, yine, yenidenreversible, reabsorbsiyon retro-geri, arka, geridekiretropubik aralık, retrograd semi-yarımSemilunar kapak sub-alttaki, atta, altındaSubcostal sinir

36 Anatomide sık kullanılan önekler super-üst, üstünde, fazla, çokSuper supra-üst, üstünde, fazla, çokTuberculum supraglenoidal syn-, sym-Gr. birlikte, ortakSymphysis eklemler trans-içindenPlanum transpyloricum un-, uni-biruniforma, unilateral

37 Sık kullanılan önekler hemiyarımHemianopsi circum(L)çevresindeCircumventriculer Peri(Gr)çevresindePericard, Perimysium epi(Gr)üstündeEpicard, Epiderm, Epimysium Endo (Gr)iç taraftaEndoderm, Endocard Ecto (Gr)dış taraftaEctoderm infraaltıdamusculus infraspinatus supraüstündeMusculus supraspinatus parayanındaParamedikal, parapharnx semiyarımPlica semilunaris unibiruniform postsonraPostprandial, postauricular

38 BAĞLAÇLAR Conjugatio

39 Conjunctions 1.et, and 2.quod, because 3.sed, but

40

41 Senatus Populusque Romanus "The Senate and the People of Rome“ "The Senate and Roman People"

42 M. levator labii superioris alaeque nasi M. levator labii superioris et alae nasi

43

44

45 İLGEÇLER Praepositio

46 ad cum Kendisinden sonra gelen isim accusativus halindedir Kendisinden sonra gelen isim ablativus halindedir

47 Aditus ad orbitam Aditus ad antrum mastoideum Kendisinden sonra gelen isim accusativus halindedir

48 Ramus communicans nervi mediani cum nervo ulnari “Nervus medianus’u nervus ulnaris’e birleştiren dal” Kendisinden sonra gelen isim ablativus halindedir


"İSİMLERSIFATLAR Nominativus Genitivus Çoğul Küçültme Üç takılı sıfatlar İki takılı sıfatlar Tek takılı sıfatlar ErkekMusculusMusculi ulus longus dexter." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları