Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

E.K, 63 y, kadın hasta, ev hanımı, Sivas’lı, İstanbul’da oturuyor Şikayeti: –Tüm vücutta yaygın ağrı, eklem ağrıları, halsizlik, kabızlık.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "E.K, 63 y, kadın hasta, ev hanımı, Sivas’lı, İstanbul’da oturuyor Şikayeti: –Tüm vücutta yaygın ağrı, eklem ağrıları, halsizlik, kabızlık."— Sunum transkripti:

1 E.K, 63 y, kadın hasta, ev hanımı, Sivas’lı, İstanbul’da oturuyor Şikayeti: –Tüm vücutta yaygın ağrı, eklem ağrıları, halsizlik, kabızlık

2 Hikayesi 1 yıldır –Her 2 el küçük eklemlerinde şişlik ve ağrı –1 saat süren sabah tutukluğu 4 ay önce başka bir hastanede değerlendirilmiş –“Romatoid Artrit” tanısı düşünülmüş –Exen fort tb 2x1, Deltacortril 5 mg tb 1x1, Metoteksat 15 mg/hf tedavileri verilmiş 4 aydır –Halsizlik –Yaygın vücut ağrısı (özellikle kavşak bölgelerinde) 3-4 yıldır –Kabızlık (2-3 günde bir defekasyon) Şikayetlerinin devam etmesi üzerine yatırıldı

3 Özgeçmiş: Diabetes mellitus (7 yıl) Hipertansiyon (30 yıl) Kolesistektomi (8 yıl önce) Appendektomi (9 yıl önce) Liposuction operasyonu Periferik yüz felci (39 yıl önce) Soygeçmiş: Babada Hipertansiyon (+) Diabetes mellitus (+) Kızkardeşinde ve erkek kardeşinde Hipertansiyon (+)

4 Alışkanlıkları: –Sigara: - –Alkol: - Kullandığı ilaçlar : Atacand plus 16 mg tb 1x1 Tenoretic tb 1x1 Glifor 850 mg tb 2x1 Diamicron MR 1x2 Lipofen SR 1x1

5 FİZİK MUAYENE Obez görünümde, BKİ: 30 kg/m 2 Solukluk ve (++) orta sert ödem mevcut Akciğerlerde bilateral bazallerde ince raller duyuldu TA: 140/90 mmHg (sağ kol), TA: 150/90 mmHg (sol kol) NDS: 96/ritmik. Bilateral temporal arterler normal palpe ediliyor

6 Her 2 dizde kaba krepitasyon mevcut. Her 2 el bileği, her 2 el mkf ve pif’lerde 1 (+) ağrı mevcut, şişlik ve kısıtlılık yok

7 Laboratuvar ESH: 111 mm/saat CRP: 146 mg/L (0-5) Tam kan sayımı: Lökosit: 13,600/mm 3, Nötrofil#: 9,700/mm 3, Lenfosit # : 2,500/mm 3, Monosit # : 1000/mm 3, Eozinofil # : 300/mm 3, Bazofil # : 0/mm 3, Hb: 9.6 g/dL, Hct: %28.3, MCV: 76.9 fL, RDW-CV: %17.2, Trombosit: 628,000/mm 3

8 Serumun biyokimyasal incelemesinde: Glukoz: 157 mg/dL, BUN: 12 mg/dL, Kreatinin: 0,8 mg/dl, Na: 144 mmol/L, K: 4.6 mmol/L, Cl: 101 mmol/L, Ca: 9.6 mg/dL, P: 3.9 mg/dL, AST(SGOT): 24 U/L, ALT(SGPT): 24 U/L, LDH: 332 U/L, ALP: 433 U/L, GGT: 96 U/L, Total bilirubin: 1.17 mg/dL, Trigliserid: 293 mg/dL, Kolesterol: 210 mg/dL, HDL: 37 mg/dL, LDL: 131 mg/dL, VLDL: 42 mg/dL, Total protein: 8.1 g/dL, Albumin: 4.5 g/dL, Fe: 22 µg/dL, TDBK: 511 µg/dL, alfa 1: 0.46 g/dL, beta: 1.3 g/dL, gammaglobulin: 1.29 g/dL, HbA1c: %7.2 (4.8-6.5)

9 TSH: 1.35 mIU/L (0.27-4.2) sT4: 13.1 pmol/L (12-22) Vitamin B12: 248 pg/mL Folikasit: 5.9 ng/mL Ferritin: 52.61 ng/mL (4.6-204)

10 Tam İdrar Tetkiki: –Dansite: 1022 –Protein: (+) –Glukoz (-) –Bilirubin (-) –Ürobilin (-) –Sediment: 106 lökosit, 5 eritrosit, 5 hyalin silendir, 5 granüle silendir EKG: Normal sinüs ritmi, normal aks

11 PA Akciğer Grafisi: –Kardiyotorasik indeks kalp lehine artmış, aort topuzu belirgin –Bilateral kostafrenik sinüsler açık –Bronkovasküler izler belirgin –Bilateral akciğer parankimi doğal

12

13 ÖNTANILAR: Demir eksikliği anemisi –Etyoloji? Malignite ile ilişkili artrit? Temporal arterit? Geç başlangıçlı Romatoid Artrit? Kristal Artropatisi?? + Hipertansiyon + Diabetes Mellitus + Obezite + Hiperlipidemi + Konjestif kalp yetersizliği (Metabolik Sendrom)

14 Demir eksikliği anemisi etyolojisi? –Üst GİS endoskopisi –Kolonoskopi –Batın BT –Periferik yayma –Tümör belirteçleri Her 2 el direkt grafileri planlandı Piyüri için idrar kültürü gönderildi Kantitatif proteinüri tayini planlandı RF, ANA, ENA screening istendi Almakta olduğu Lipofen SR, Tarden 10 mg 1x1 ile; Tenoretic tb, Beloc zok 25 mg 1x1 ile değiştirildi Kan şekeri takibi kondu Demir replasmanı başlandı

15 Periferik yayma –Hipokromi ve mikrositoz Her 2 el grafisi: normal RF, ANA, ENA: (-) 24 saatlik idrarda protein: 100 mg/g İdrar kültürü: steril Tümör belirteçleri: –CA 19-9: <2 U/mL(<37) –CEA: 122 ng/mL (<5)

16 Üst GİS endoskopisi: –kardiya gevşekliği –antrum prepilorik alanda üzeri eksudalı, lineer 5 mm uzunluğunda ülser Kolonoskopi: –Rektosigmoid kavşakta anüler tarzda ülsere malign kütle lezyon görüldü –İleri geçiş sağlanamadı

17 Batın BT: –Sigmoid kolonda yaklaşık 5 cm’lik segment boyunca uzanım gösteren duvar kalınlık artışı –Karaciğerde en büyüğü 5. segmentte 3.5x3x3.5 cm boyutunda olmak üzere multipl hipodens lezyon (metastaz?)

18 Rektum Kütle Biyopsisi: –Adenokarsinom (iyi diferansiye)

19 Rektosigmoid kavşaktaki tümörün pasaja izin vermemesi nedeniyle Genel Cerrahi A.D’da palyatif operasyon yapılması için yatırılmak üzere hastaneden çıkarıldı

20


"E.K, 63 y, kadın hasta, ev hanımı, Sivas’lı, İstanbul’da oturuyor Şikayeti: –Tüm vücutta yaygın ağrı, eklem ağrıları, halsizlik, kabızlık." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları