Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SU  İnsanoğlu, bir yandan sulardan faydalanmış, bir yandan da endüstrileşmenin ve kentleşmenin sonucu olarak ortaya çıkan atıklarını sulara dökmüştür.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SU  İnsanoğlu, bir yandan sulardan faydalanmış, bir yandan da endüstrileşmenin ve kentleşmenin sonucu olarak ortaya çıkan atıklarını sulara dökmüştür."— Sunum transkripti:

1 SU  İnsanoğlu, bir yandan sulardan faydalanmış, bir yandan da endüstrileşmenin ve kentleşmenin sonucu olarak ortaya çıkan atıklarını sulara dökmüştür. Fakat zamanla sulara atılan her şeyin yok olmadığı ve bunun sonuçlarından da yine insanların zararlı çıkacağı anlaşılmıştır. Yeryüzünde sular; okyanuslarda, denizlerde, göllerde, akarsularda ve yer altında bulunur. Su bir döngü halinde,yeryüzünden atmosfere, atmosferden ise yoğuşarak yeryüzüne gelmektedir.  İnsanlar,yaşamlarını sürdürebilmek ve ekonomik ihtiyaçlarını giderebilmek için suyu bu dolaşımdan alır, kullandıktan sonra yine aynı dolaşıma verirler.  Bu olaylar sırasında suya karışan maddeler, suların doğal yapısını ve bileşimini bozabilir. Suyun doğal yapısı ve bileşiminin, insanı ve diğer canlıları olumsuz etkileyecek şekilde değişmesi su kirliliği olarak adlandırılır.

2 EROZYONUN SEBEPLERİ  Verimli üst toprak katmanının akarsu, çığ, rüzgâr ve yağış gibi etkilerle aşınması, yer değiştirmesi erozyon olarak adlandırılır.  Erozyonun sebepleri 1.Eğimli ve bitki örtüsünden yoksun alanlarda yağmur sularının toprak tarafından emilemeyen bölümü toprağı sürükleyerek akarsu, göl, baraj ve denizlere taşır. 2. Çığ oluşumunu sağlayan büyük kar kütlelerinin hareketi de bir bölüm toprağın aşınıp taşınmasına neden olur. Karların erimesiyle kar suları toprağı çok daha uzak mesafelere taşıyabilir. 3.Rüzgârın etkisiyle gevşek yapıdaki ince taneli toprağın taşınmasıdır.Konya'nın Karapınar ilçesi, son yıllarda rüzgâr erozyonu ile çölleşmiştir. Özellikle bitki örtüsünün zayıf olduğu ya da hiç bulunmadığı alanlarda, rüzgâr erozyonu ile toprak, kıtalar arasında bile taşınabilmektedir. 4.Verimli arazilere bina, fabrika yapılması, tarım arazilerinin yanlış kullanımı, 5.Aşırı otlatma yapılması. 6.ormanların tahrip edilmesi doğal bitki örtüsünü yok etmekte ve erozyonla toprak kaybı artmaktadır.  Not :Günümüzde Türkiye topraklarının %63'ü çok şiddetli ve şiddetli, %20'si ise orta şiddetli erozyon tehlikesiyle karşı karşıyadır.

3 OKU VE DEĞERLENDİR

4 SU KİRLİLİĞİNİN CANLILARI ETKİLEMESİ

5 SU KİRLETİCİLERİ Su kirleticilerinden en yaygın olanlar, 1.kimyasal gübreler. 2. tarım ilaçları, 3.deterjanlar, 4.iyi arıtılmamış fabrika atıkları ve evsel atıklardır. Not:sayfa 165 in son paragrafından başla 166 nın sonuna kadar oku değerlendir.

6 İLMİ GERÇEKLER

7 TOPRAK KİRLİLİĞİ  İnsanlar ve diğer canlılar toprağa bağlı bir yaşam sürer.Besinlerin büyük bir kısmı topraktan elde edilir.  İnsanlığın geleceği, toprağı nasıl kullandığına bağlıdır. Toprak, yerine konulamayan, üretilmesi olanaksız doğal kaynakların başında gelmektedir.  Toprağın özelliklerini bozan, içinde yaşayan canlılar ve insan için olumsuz etkileri bulunan her türlü madde, toprak kirliliğine neden olur.

8 İLMİ GERÇEKLER

9 TOPRAK KİRLİLİĞİNİN NEDENLERİ 1.Tarım ilaçlarının kontrolsüz kullanımı. 2.Endüstri atıklarının toprağa karışması. 3.Çöplerin işlenmeden toplanması. 4.Suyu kirleten her şeyin toprağı kirletmesi. BİLİMSEL GERÇEKLER  Organik ortamda yani kirlenmemiş ortamda yetiştirilen besin maddesi % 50 daha fazla vitamin, mineral, enzim ve faydalı elementler içerir.

10 TOPRAK KANSERİ EROZYON


"SU  İnsanoğlu, bir yandan sulardan faydalanmış, bir yandan da endüstrileşmenin ve kentleşmenin sonucu olarak ortaya çıkan atıklarını sulara dökmüştür." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları