Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER DENEME SINAVI 1-) İki yaşındaki oğluna nesnelerin isimlerini her gün göstererek öğrettiği halde oğlum.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER DENEME SINAVI 1-) İki yaşındaki oğluna nesnelerin isimlerini her gün göstererek öğrettiği halde oğlum."— Sunum transkripti:

1 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER DENEME SINAVI 1-) İki yaşındaki oğluna nesnelerin isimlerini her gün göstererek öğrettiği halde oğlum pek çok nesneyi birbirine karıştırmasından şikayet eden bir anne, onun zihinsel gelişimindeki en çok hangi özelliğini göz ardı etmektedir ? A. Olgunlaşma B. Öğrenme C. Yaşantı D. Büyüme E. Özümseme

2 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 2-)Aşağıdakilerden hangisi, işlem öncesi döneme özgü bilişsel bir beceridir? A. Mantıklı düşünme B. Uyarıcıları bir tek özelliğe göre sınıflayabilme C. Nesnelerin sürekliliği D. Tersine çevrilebilirlik E. Nesnelerin korunumu

3 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 3-)Sorduğu bir atasözünün anlamını açıklayamadığı için ilköğretim dördüncü sınıfta okuyan öğrencisine kızan bir öğretmen, aslında öğrencisinden bir sonraki dönemin bilişsel becerisi olan ……….. özelliğini beklemektedir. A. Somut düşünme B. Mantıklı düşünme C. Soyut düşünme D. Sezgisel düşünme E. Sembolik düşünme

4 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 4-)Altı yaşındaki bir çocuğun istediği halde iki tekerlekli bisikleti kullanamaması, aşağıdaki kavramlardan iyi hangisi ile açıklanabilir? 4-)Altı yaşındaki bir çocuğun istediği halde iki tekerlekli bisikleti kullanamaması, aşağıdaki kavramlardan en iyi hangisi ile açıklanabilir? A. Öğrenme B. Büyüme C. Olgunlaşma D. Gelişim E. Kritik dönem

5 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 5-)Aşağıdakilerden hangisi, ergenlik dönemine ilişkin gelişimsel görevlerden birisi değildir? A. Bir mesleğe yönelme ve mesleğe hazırlık B. Yetişkin erkek ya da kadın sosyal rolünü benimseme C. Kendi bedensel özelliklerini kabul etme D. Toplumsal sorumluluklar almaya istekli olma E. Cinsel kimliğini kazanma

6 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 6-)Fiziksel değişimin bireyin kişilik gelişimini göreceli olarak daha çok etkilediği dönem aşağıdakilerden hangisidir? A. Ergenlik B. Bebeklik C. Yetişkinlik D. İlk Çocukluk E. Son çocukluk

7 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 7-)Bir anne, oğluna tuvalet eğitimi verirken onunla bir türlü anlaşamadığını ve oğlunun kendisiyle adeta inatlaştığını söylemektedir. Bu ifade, Freud'un ve Erilkson'un hangi gelişim dönemlerini yansıtmaktadır? A. Oral- Temel Güvene Karşı Güvensizlik B. Anal- Girişimciliğe Karşı Suçluluk C. Genital- Bağımsızlığa Karşı Kuşku ve Utanç D. Anal- Bağımsızlığa Karşı Kuşku ve Utanç E. Fallik- Girişimciliğe Karşı Suçluluk

8 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 8-)Bireyde iyi-kötü, doğru-yanlış kavramlarının aşamalı olarak kazanılmasında belirleyici olan faktör aşağıdakilerden hangisidir? A. Yaşadığı kültürel ortam B. Bilişsel gelişimi C. Psikososyal gelişimi D. Psikoseksüel gelişimi E. Fiziksel gelişimi

9 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 9-)Bir baba, oğlunun son dönemlerde eve daha geç geldiğini ve bunun nedeni sorulduğunda ise artık büyüdüğünü ve kendisine çocuk gibi davranılmaması gerektiğini söylediğini belirtmektedir. Bu ifade, Erikson'un hangi gelişim dönemini yansıtmaktadır? A. Temel güvene karşı güvensizlik B. Bağımsızlığa karşı kuşku ve utanç C. Girişimciliğe karşı suçluluk D. Üretkenliğe karşı durgunluk E. Kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası

10 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 10-)Öğrenci velilerine yönelik bir toplantıda konuşan okul öncesi öğretmeni, okul öncesinde çocukların ince uçlu kalemleri kullanarak resim, boya yapmakta zorlanabileceklerini, ancak ilköğretime başladıklarında bu tür çalışmaları daha kolay gerçekleştirebileceklerini belirtmektedir. Bu durum, aşağıdaki hangi gelişim ilkeleri ile açıklanabilir? A. A. Gelişimde bireysel farklılıklar esastır/Gelişimde kahtım ve çevrenin bir etkileşimi söz konusudur. B. B. Gelişimde içten dışa ve baştan ayağa bir yönelim vardır / Gelişim genelden özele bir eğilimdedir. C. C. Gelişim sürekli ve aşamalıdır / Gelişim alanları bir bütünün parçaları olarak birbirleriyle ilişki içindedirler. D. D. Gelişim genelden özele bir eğilimdedir/Gelişim sürekli ve aşamalıdır. E. E. Gelişimde içten dışa ve baştan ayağa bir yönelim vardır / Gelişimde bireysel farklılıklar esastır.

11 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 11-)Matematik sınavından düşük not alan bir öğrencinin "sorular çok zordu" ya da "bu öğretmen bana hiçbir zaman yüksek not vermiyor" gibi bahaneler bulması, Freud'un kişilik kuramındaki hangi yapının işlevini yansıtmaktadır? A. Bilinç B. İd C. Bilinç öncesi D. Süper ego E. Ego

12 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 12-)İnsanın en temel hakkının "yaşam hakkı" olduğuna inandığını, ancak toplumsal düzenin sağlanmasında caydırıcı bir nitelik taşıdığı için gerektiğinde idam cezasının uygulanabileceğini söyleyen bir kişi, Kohlberg'in ahlak gelişimi dönemlerinin hangi aşamasında yer almaktadır? A. Evrensel ahlak ilkeleri Ceza-itaat B. Sosyal sistem (Kanun-düzen) C. Kişilerarası uyum D. Çıkarcılık

13 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 13-)Soyutlama ve genellemelerin önceden verilmediği, somut örnek ve olaylara öğretim sürecinde yer verildiği, öğrencilerin bu süreç sonunda bilgiyi yapılandırdığı öğretim stratejisine ne ad verilir? A. Araştırma inceleme yoluyla öğretim B. İşbirliğine dayalı öğrenme C. Buluş yoluyla öğrenme D. Sunuş yoluyla öğretim E. Tam öğrenme

14 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 14-)Öğretmenin öğretim sürecini öğrencilerin oyun ihtiyacını dikkate alarak düzenlemesinin gerekçesi aşağıdakilerden hangisi olamaz? A. Oyun, öğrencilerin güdülenme düzeyini artırır. B. Oyun, öğrencileriı1 etkileşimine fır­sat sağlar. C. Oyun, dersi ilginç hale getirir. D. Oyuna karşı öğrencilerin doğal eğilimleri vardır. E. Oyun, derste zamanın kolay geçmesini sağlar.

15 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 15-)Dramatizasyon tekniklerinden olan "Rol yapma" tekniği öğrencinin hangi özelliğini geliştirir? 15-)Dramatizasyon tekniklerinden olan "Rol yapma" tekniği öğrencinin en hangi özelliğini geliştirir? A. Tutum B. Motor beceri C. Dil becerisi D. İlgi E. Güdü

16 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 16-)Derste öğretim sürecinde kullanılmak üzere örnek olay kaynağı olarak aşağıdakilerden hangisinin seçilmesi öğrenciler üzerinde daha az etkiyaratır? A. TV B. Ders kitabı C. Gazete D. Haber dergisi E. İnternet

17 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 17-)Aşağıdakilerden hangisi işbirlikli öğrenmenin yararları arasında yer almaz? A. Öğretim sürecini bireyselleştirmesi B. Özel düzenleme ve harcama gerektirmemesi C. Olumlu bir öğrenme çevresi hazırlaması D. Öğrencileri değerlendirmenin güç olması E. Öğrencilerde paylaşma ve liderlik özeliklerini geliştirmesi

18 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 18-)Aşağıdaki duygulardan hangisinin işbirlikli öğrenme grubunun içinde yer alan öğrencide gelişmesi beklenmez? A. Kıskançlık B. Destek C. Dayanışma D. Paylaşım E. Yardım

19 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 19-)Bir uzmanlar grubu tarafından bir senaryo yazıldıktan sonra, problemin ortaya çıkış nedenleri ve çözüm önerilerini öğrencilerin adım adım çalışarak elde ettikleri ve öğrencilerin küçük gruplar halinde çalıştıkları aktif öğrenme modeline ne ad verilir? A. Ön örgütleyici B. Yerleşik öğrenme C. Probleme dayalı öğrenme D. Bilişsel çıraklık E. Beyne dayalı öğrenme

20 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 20-)Sultanahmet’te turistlere kartpostal satan öğrencisinin İngilizce dersinde başarısız olduğunu gören öğretmen çok şaşırmıştır. Bu durum hangi aktif öğrenme modelinin uygulanma gerekçeleri arasında yer alır? A. Ön örgütleyici B. Yerleşik öğrenme C. Probleme dayalı öğrenme D. Sunuş yoluyla öğrenme E. Beyne dayalı öğrenme

21 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 21-)Öğrencinin önce bir beceriye yönelik olarak bir uzmanı gözlediği, sonra giderek beceriyi yalnız başına ve kendine özgü biçimde yapabilecek hale geldiği öğrenme modeli aşağıdakilerden hangisidir? A. Ön örgütleyici B. Yerleşik öğrenme C. Probleme dayalı öğrenme D. Bilişsel çıraklık E. Beyne dayalı öğrenme

22 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 22-)Aşağıda verilen konuların hangisinde proje yöntemini kullanmanın, istenen öğrenmeleri gerçekleştirmesi beklenmez? A. Sınırlı ortamda bitki yetiştirme B. Orta Asya' dan göç nedenlerini belirleme C. Köydeki çöplük problemini giderme D. Suyu arıtmada alternatif bir yol bulma E. Okul eşyalarının kullanımındaki aksaklıkları giderme

23 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 23-)Öğretmen uygulayacağı öğretim tekniğini seçerken hangi özelliği göz önüne almaz? A. Öğretmenin kendi özellikleri B. Öğrencilerin özellikleri C. İşlenen konunun özelliği D. Gerçekleştirilecek hedeflerin özellikleri E. Mevcut materyaller

24 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 24-)Verilen bir problemi önce öğrencilerin kendi başına düşündüğü ardından iki, dört, sekiz kişilik gruplar içinde tartışarak çözüm üretmeye çalıştığı öğretim tekniğine ne ad verilir? A. Vızıltı grubu B. Karşılıklı öğretim C. Kartopu D. Nesi var? E. Paylaşmalı öğretme

25 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 25-)Araştırma inceleme yoluyla öğrenme stratejisi aşağıdaki problemlerin han­gisinin çözümünde en etkili biçimde kullanılabilir? A. Havuz ve işçi problemleri B. Ege bölgesinde turizm C. Okul çevresinin temizlik sorunu D. Sınıfın kirli havasını temizleme E. Dört halife devri

26 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 26-)Aşağıdakilerden hangisi "problem çözme" tekniğinin aşamaları arasında yer almaz? A. Problemin farkına yarma B. Olası çözüm seçeneklerini saptama C. Denenceleri uygulama D. Kavramları tanımlama E. Değerlendirme

27 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 27-)Aşağıdaki aktif öğretim stratejilerinden hangisinin yanlış uygulanması nedeniyle en çok eleştirildiği gözlenmektedir? A. Sunuş yoluyla öğretim B. Buluş yoluyla öğrenme C. Problem çözme D. Araştırma inceleme yoluyla öğrenme E. İşbirliğine dayalı öğrenme

28 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 28-)Hayat bilgisi dersinde öğretmenin öğ­ rencilerine mesleklerle ilgili, drama, sembol hazırlama, şiir yazma, şarkı üretme, gibi etkinlikler yapılmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Öğrenme ortamını eğlenceli hale getirme B. Öğrencileri motive etme C. Çoklu zeka kuramını öğretim sürecine uygulama D. Öğrencileri süreç içinde gözleme E. Derste akıcılığı sağlama

29 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 29-)Aşağıdaki öğrenci güdülenmelerinden hangisi diğerlerinden farklı düzeydeki öğrenciye yöneliktir? A. Akran grubu değerlerine bağlılık B. Öğretmenin beğenisini kazanma C. Öğretmene benzeme D. Derslerde başarılı olma E. Öğretmence takdir edilme

30 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 30-) "İyi öğretmenler doğuştan gelir" sayıltısı en çok hangi sürecin geliştirilmesine engel olmuştur? A. Sınıf içi öğretim süreci B. Öğretmen yetiştirme C. Eğitim yöneticisi yetiştirme D. Güdülenme süreçleri E. Ölçme değerlendirme süreci

31 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 31-)Öğrenme öğretme süreçleri eğitim bi­ limlerinin hangi disiplin alanının te­mel uğraşı içinde ele alınmaktadır? A. Psikolojik danışma ve rehberlik B. Eğitim teknolojisi C. Eğitim yönetimi ve denetimi D. Eğitim programları ve öğretim E. Eğitimde ölçme ve değerlendirme

32 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 32-)Aşağıda verilen öğretimsel işlerden hangisinde öğrencilerin en az aktif olduğu söylenebilir? A. Benzetim B. Sesli okuma C. Proje yapma D. Deney yapma E. Özet yapma

33 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 33-)Öğretim sürecinde öğrencinin hangi duygu içinde bulunması en yararlı olacaktır? A. Tedirgin B. Dingin uyanık C. Kaygılı D. Heyecanlı E. Telaşlı

34 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 34-)Hızlı öğrenen öğrenciler ders öğretim sürecinin hangi özellikte olmasını en çok arzularlar? A. Tempolu B. Esprili C. Dingin D. Şaşırtıcı E. Zorlayıcı

35 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 35-)Aşağıda verilen etkinliklerden hangisini yapan öğrenci, kalıcılığı sağlama ve bilgiyi yeniden yapılandırma sürecini işletmiş olmaz? A. İzlediği, dinlediği bir etkinlikten not alma B. Çalışma yapraklarını doldurma C. Kavram haritası oluşturma D. Öğretmene ödevini gösterme E. İşlenen konuyu özetleme

36 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 36-)Proje tekniğinde aşağıdaki aşamalardan hangisi ile çalışmaya başlanır? A. Zamanlamanın planlanması B. Amacın belirlenmesi C. Ölçütlerin belirlenmesi D. Gerekli malzemenin belirlenmesi E. Proje sunumu için hazırlık

37 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 37-)Senaryo (örnek olay) tekniği aşağıda verilen tekniklerden hangisi ile birlikte kullanıldığında daha etkili olur? A. Kavram haritası B. Drama C. Yansıtma D. Görsel imaj oluşturma E. Siz olsaydınız ne yapardınız?

38 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 38-)Öğretim süreci içinde öğrencinin hangi etkinliği yapması bilginin kalıcılığını sağlamada en az etkili olacaktır? A. Özet çıkarma B. Öğrendiklerini karşılaştırma C. Hatırladıklarını yazma D. Geri plandaki düşünceleri bulma E. Analoji kullanma

39 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 39-)Aşağıdaki etkinliklerin hangisinin sonrasında öğrencilerin hatırlama ve öğrenme düzeyleri yüksek olur? A. Öğretmenin sınav sonuçlarını değerlendirmesi B. Öğrencinin arkadaşının ödevini değerlendirmesi C. Öğretmenin ödevleri değerlendirmesi D. Tahtada öğretmenin sınav sorularını çözmesi E. Bir öğrencinin sınav sonuçlarını açıklaması

40 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 40-)Aşağıdaki etkinliklerin hangisinin yapılması sınıftaki öğrencilerin hatırlama ve öğrenme düzeylerini yükseltecektir? A. Konunun öğretmen tarafından anlatılması B. Konunun öğrenci tarafından anlatılması C. Konunun anahatları ve alt başlıklarının tahtaya asılması D. Konunun öğretmen tarafından yazdırılması E. Konunun sessizce okunması

41 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 41-)Öğretim sürecinin öğrenci merkezli olarak düzenlenmesi hangi temel ilkeye dayanmaktadır? A. Öğrencinin uyarana karşı tepkide bulunması sonucu öğrenmenin gerçekleşmesi B. Öğrenme sürecinde öğretmenin edilginliği C. Öğrenme öğretme sürecinde kullanılan materyalin özellikleri D. Bilginin öğrenen kişi tarafından kendine özgü biçimde oluşturulduğu E. Öğretim sürecinde denetimin öğretmende olması

42 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 42-)Öğrencilerin öğretim sürecinde hangi yöntemle karşı karşıya kalmaları öğrenme ve hatırlama düzeylerini en aza indirir? A. Anlatım B. Okuma C. Gösteri D. Tartışma E. Soru-yanıt

43 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 43-)Ünite ya da konu sonlarından yapılan sınavlar hangi değerlendirme amacına hizmet eder? A. Tanıma yerleştirme B. Düzey belirleyici C. Biçimlendirici D. Yönlendirici E. Mutlak

44 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 44-)Vermiş olduğu ölçme sonuçları ile sadece büyüklük, küçüklük ya da eşitlik karşılaştırılması yapılabilen ölçek türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Oran B. Aralık C. Adlandırma D. Sıralama E. Sınıflama

45 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 45-)Öğrencilerin seviyelerini tespit ederek homojen grupların oluşturulması için yapılan değerlendirmeye ne ad verilir? A. Öğretimin değerlendirilmesi B. Öğrenci başarısının değerlendirilmesi C. Düzey belirleyici değerlendirme D. Hazır bulunuşluk düzeyinin değerlendirilmesi E. Biçimlendirici değerlendirme

46 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 46-)Bir öğretmenin sınav kağıtlarını okuyarak, her kağıda bir not vermesi iş­lemine ne denir? A. Ölçüt B. Değerlendirme C. Ölçme D. Ölçek E. Sıralama

47 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 47-)Bir öğretmenin okuduğu her kağıda fazladan 5 puan vermesi durumunda yapılan hata hangisidir? A. Sabit B. Sistematik C. Tesadüfi D. Oranlı E. Dolaylı

48 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 48-)Bir testi iki yarıya bölerek elde edilen puan dağılımları arasında hesaplanan korelasyon katsayısı 0,82 ise, testin güvenirlik katsayısı kaçtır? A. 0,73 B. 0,75 C. 0,78 D. 0,82 E. 0,90

49 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 49-)Ölçmenin standart hatası 2 ise, sınav­dan 70 puan alan bir bireyin % 68 olasılıkla gerçek puanı hangi aralıktadır? A. 64 76 B. 66-74 C. 68-72 D. 70 -72 E. 72-74

50 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 50-)Bir öğretmenin yaptığı matematik sınavında soruların yanı sıra kağıt düzeni ve yazı güzelliğine de puan vermesi ölçmenin hangi niteliğini düşürür? A. Geçerlik B. Güvenirlik C. Objektiflik D. Tutarlılık E. Kullanışlılık

51 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER I. Yazılı yoklamalar I. Yazılı yoklamalar II. Çoktan seçmeli testler II. Çoktan seçmeli testler III. Doğru-yanlış testleri III. Doğru-yanlış testleri IV. Kısa yanıtlı testler IV. Kısa yanıtlı testler 51-)Yukarıda verilen sınav türlerinin en objektif olandan en az objektif olana doğru sıralanması nasıldır? A. I, II, III, IV B. II,l,III,IV C. II,III,I,IV D. II,III,IV,I E. III,I,II,IV

52 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 52-)Aşağıdakilerden hangisinde kapsam geçerliğini sağlamak daha olanaklıdır? A. Kısa yanıtlı testler B. Yazılı yoklamalar C. Sözlü sınavlar D. Ödevler E. Projeler

53 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 53-)Şans başarısının en az olduğu sınav türü hangisidir? A. Çoktan seçmeli testler B. Kısa yanıtlı testler C. Doğru-yanlış testleri D. Sınıflama gerektiren testler E. Objektif testler

54 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 54-)Öğrencinin yeteneğini süreç içinde ölçebilen, değerlendirmeye öğrenci­nin de katıldığı değerlendirme türü hangisidir? A. Biçimlendirici değerlendirme B. Gelişim dosyası ile değerlendirme C. Tanı ve yerleştirme değerlendirmesi D. Düzey belirleyici değerlendirme E. Hazır bulunuşluk değerlendirilme­si

55 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER  55-57. soruları aşağıdaki tabloya göre Soru No:8 AB C*C*C*C*DEToplam Üst Grup 77153840 Alt Grup 8896940 Toplam15152491780 * Anahtarlanmış doğru yanıt

56 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 55-)Yukarıda verilen sorunun güçlük indeksi kaçtır? A. 0,15 B. 0,30 C. 0,40 D. 0,50 E. 0,55

57 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 56-)Bu sorunun ayırıcılık gücü indeksi kaçtır? A. A.0,15 B. B.0,30 C. C.0,45 D. D.0,50 E. E.0,60

58 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 57-)Bu soru için aşağıda söylenenlerden en doğrusu hangisidir? A. Oldukça zor bir maddedir. B. "D" çeldiricisi güçlendirilmelidir. C. Anahtarlanmış doğru yanıt hatalıdır. D. Bu madde teste alınmamalıdır. E. Üst ve alt grup başarıları yakındır.

59 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 58-)50 maddeden oluşan bir testin standart sapması 5 ve ortalaması 25 ise bağıl değişkenlik katsayısı kaçtır? A. 20 B. 30 C. 40 D. 50 E. 60

60 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER  59. ve 60. soruları aşağıdaki tabloya Sınıflar Aritmetik Ortalama Standart Kayma Yukarıdaki tabloda bir öğretmenin beş şubede uyguladığı sınavların istatistikleri verilmiştir.

61 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 59-)Her beş sınıfta da aynı puanı alan öğrencilerden hangi sınıfta olanı daha başarılıdır? A. A B. B C. C D. D E. E

62 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 60-)Öğrenciler arasındaki farklıkların en çok olduğu sınıf hangisidir? A. A B. B C. C D. D E. E

63 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 61-)Aşağıdakilerden hangisi öğrenme ürünü bir davranış değildir? A. 5 Yaşındaki bir çocuğum pijamalarını tek başına giymesi B. İlköğretim birinci kademeye devam eden bir öğrencinin okuluna yürüyerek gitmesi. C. Ameliyat sonrası narkozun etkisinden henüz kurtulmamış hastanın kendi kendine konuşması. D. Yeni evli bir bayanın bir süre sonra yemek yapabilmesi. E. Yaz kampından sonra bir öğrencinin futbolu kurallarıyla oynayabilmesi.

64 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 62-)Bir çocuğun bisiklete binmeyi öğrenmek istemesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? A. Algı B. Ön öğrenmeler C. Güdülenme D. Dikkat E. Olgunlaşma

65 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 63-)Klasik koşullama ilkeleriyle bir sirk hayvanına herhangi bir davul ritmi duyduğunda zıplaması öğretilmiştir. Bir süre sonra ise sadece belli bir ritim duyduğunda zıplaması öğretilmiştir. Bu durumda klasik koşullama ilkelerinden hangisi kullanılmıştır? A. Genelleme B. Pekiştirme C. Habercilik D. Birden fazla uyarıya koşullama E. Ayırt etme

66 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 64-)Dilenciden korkutulan bir çocuğun iki büklüm yürüyen yaşlı bir ihtiyarı gördüğünde de korkması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? A. Ayırt etme B. Gölgeleme C. Bitişiklik D. Genelleme E. Habercilik

67 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 65-)Derse geç kalan öğrenci öğretmeninden azar işitmiştir. Arkadaşlarına mahcup olan öğrenci bir daha asla derse geç kalmamıştır. Öğrencinin geç kalmama davranışı ne tür bir davranıştır? A. Tepkisel bir davranış B. Dürtüsel bir davranış C. İnformal bir davranış D. Edimsel bir davranış E. Genellenmiş bir davranış

68 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 66-)Kardeşiyle kavga ettiği için anne çocuğun bilgisayarla oynama iznini kaldırmıştır. Bu durumda anne çocuğun davranışını değiştirmek için aşağıdakilerden hangisini kullanmıştır? A. İkinci tip ceza B. Olumlu pekiştirme C. Birinci tip ceza D. Olumsuz pekiştirme E. Sönme

69 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 67-)Arkadaşlarının oyununu bozan ve kendi isteklerinin yapılması için direnen bir çocuğa ailesi "bizim çocuğumuz lider özelliğine sahip diyerek" çocuğun davranışlarını desteklemekte, davranışın artarak devamını sağlamaktadırlar. Bu durumda ailenin davranışı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? A. Olumlu pekiştireç B. Olumsuz pekiştirme C. Olumlu pekiştirme D. Olumsuz pekiştireç E. Ödül

70 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 68-)Öğretmen ısrarla, sınıf ta bağırarak söz isteyen öğrencilere söz hakkı vermeyerek, bir süre sonra sessizce parmak kaldıran öğrenci sayısının artmasını sağlamıştır. Bu durumda öğretmen hangi edimsel koşullama ilkesini uygulamıştır? A. İkinci tip ceza B. Olumlu pekiştirme C. Olumsuz pekiştirme D. Birinci tip ceza E. Sönme

71 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 69-)Guthrie'ye göre öğrenmenin tek yasası aşağıdakilerden hangisidir? A. Sonunculuk B. Habercilik C. Genelleme D. Ayırt etme E. Bitişiklik

72 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 70-)Temizlik yaparken annesine yardım etmek isteyen çocuk annesini yavaşlatmaktadır. Anne de bir sonraki temizlikte evin tüm tozlarını çocuğun almasını istemiştir. Bir süre sonra toz alma zevkli olmaktan çıktığından, çocuk artık toz almak istememiştir. Bu durumda anne aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanmıştır? A. Zıt tepki yöntemi B. Eşik yöntemi C. Bıktırma yöntemi D. Sistematik duyarsızlaştırma E. Öğrenilmiş çaresizlik

73 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 71-)Aşağıdakilerden hangisi deneme ­ yanılma yoluyla öğrenmeye ilişkin yanlış bir ifadedir? A. Organizma ne kadar fazla deneme ­ yanılma yoluyla öğrenme durumuyla karşı karşıya kalırsa problem çözme süresi o oranda kısalır. B. Deneme-yanılmalar sonucunda mutlaka amaca ulaşılır. C. Organizmaya deneme-yanılma yoluyla elde edilen sonuç olumlu ise başarıya götüren tepkiler kalıcı olur. D. Deneme-yanılmalar sırasındaki girişimler organizma için öğretici olur. E. Deneme-yanılmalar sırasındaki her girişim organizmayı sonuca götürmez.

74 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 72-)Aşağıdakilerden hangisi Thorndike'ın öğrenme kuramının eğitime katkılarından değildir? A. Öğrencilerde kazandırılacak hedef davranışlar belirlenirken, öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri dikkate alınmalıdır. B. Öğrenme birdenbire değil küçük adımlarla oluşmaktadır. C. Öğrenci dikkati çeken uyarıcıları seçerek tepkide bulunduğundan, hedefe dikkati çekecek uyarıcılar konulmalıdır. D. Her öğrenmeden sonra sınav yapılmalı, başarısız olanların isimleri panoya asılmalıdır. E. Öğrenme-öğretme ortamında öğrencinin aktif olması sağlanmalıdır.

75 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 73-)Okul öncesi dönemde Üç yaşındaki çocuktan, geometrik şekillerin kesimiyle ilgili bir etkinliği yapması istendiğinde çocuk başarısız olacaktır. Bu durum öğrenmeye ilişkin kavramların hangisiyle açıklanır? A. Büyüme B. Hazırbulunuşluk C. Olgunlaşma D. Gelişme E. Kavrama

76 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 74-)Soğuk havada vücudun titremesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır? A. Tepkisel davranış B. Edimsel davranış C. Dürtüsel davranış D. Öğrenilmiş davranış E. İnformal davranış

77 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 75-)5 yaşındaki Emre gece karanlıkta uyumaktan korktuğu için anne, sabaha kadar gece lambasını açık tutarak, karanlığı ortamdan çıkarmıştır. Böylece çocuk korkmadan tek başına uyuyabilmiştir. Bu durumda annenin davranışı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? A. Olumsuz pekiştirme B. Olumlu pekiştireç C. Olumsuz pekiştireç D. Olumlu pekiştirme E. Ödül

78 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 76-)Çocuğa dişlerini fırçalama alışkanlığı kazandırmak için her dişlerini fırçaladığında, sevgi gösterisinde bulunulması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır? A. Sabit oranlı pekiştirme B. Değişken aralıklı pekiştirme C. Sabit aralıklı pekiştirme D. Değişken oranlı pekiştirme E. Sürekli pekiştirme

79 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 77-)Bir pazarlama firmasında satılan her 5 üründen sonra elemanlara prim verilmektedir. Bu durumda firma verimi artırmak için aşağıdaki pekiştirme tarifelerinden hangisini kullanmaktadır? A. Sürekli pekiştirme B. Sabit aralıklı pekiştirme C. Sabit oranlı pekiştirme D. Değişken oranlı pekiştirme E. Değişken aralıklı pekiştirme

80 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 78-)6 yaşındaki çocuğa “Kalemlerini toplarsan, evcilik köşesinde oynayabilirsin” diyen bir öğretmenin davranışı edimsel koşullama ilkelerinden hangisi ile açıklanabilir? A. Premack ilkesi B. Koşullu anlaşma C. Olumlu pekiştirme D. Olumsuz pekiştirme E. Programlı öğretim

81 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 79-)İlk defa otomatik ayakkabı boyama makinasını gören bir genç, ne olduğunu anlamak için başkalarını izler ve daha sonra o da ayakkabılarını boya­mak için makinayı kullanır. Gencin makinayı kullanmayı öğrenebilmesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır? A. Öngörü kapasitesi B. Öz düzenleme kapasitesi C. Öz yargılama kapasitesi D. Dolaylı öğrenme kapasitesi E. Sembolleştirme kapasitesi

82 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 80-)Asık suratlı, hoşgörüsüz bir müdür, okulda öğrenci ve öğretmenlerin kaygılı olmalarına ve kendinden uzaklaşmalarına neden o olmaktadır. İnsanlar kendinden uzaklaştıkça müdür kendini yalnız hissetmektedir. Tanımlanan süreç, en iyi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir? A. Öz yargılama B. Öngörü kapasitesi C. Dolaylı duygu D. Karşılıklı belirleyicilik E. Öz düzenleme

83 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 81-)Tabağında yemeği biten birinin ısrarlar karşısında 'doydum istemiyorum' demesi ve yemek almaması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir? A. Öz yargılama kapasitesi B. Dolaylı öğrenme kapasitesi C. Sembolleştirme kapasitesi D. Öz düzenleme kapasitesi E. Öngörü kapasitesi

84 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 82-)Aşağıdakilerden hangisi model alma yoluyla kazanılabilecek davranışlardan değildir? A. Yeni bilişsel ve psikomotor beceriler öğrenme B. Birincil uyarıcılar karşısında tepi vermeyi öğrenme C. Yeni değer ve inançlar kazanma D. Çevrenin ve eşyaların nasıl kullanılacağı öğrenme E. Kendi duygularını ifade etmeyi öğrenme

85 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 83-)Su faturası ödemek için kuyrukta bekleyen kişilerin bir grup olarak algılanmasının temelinde yatan algılama yasası aşağıdakilerden hangisidir? A. Yakınlık yasası B. Benzerlik yasası C. Şekil zemin ilişkisi D. Tamamlama yasası E. Devamlılık yasası

86 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 84-)Hareket eden trenin arka vagonları küçük görünmesine, bazen de hiç görünmemesine rağmen treni hep aynı düşünüp, algılanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? A. Devamlılık yasası B. Benzerlik yasası C. Yakınlık yasası D. Algıda değişmezlik E. Algıda tamamlama

87 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 85-)Ailesi çok sık taşınan bir çocuğun ilk evlerinin adresini hatırlayamaması Gestalt kuramına göre aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? A. Yeterli ipucu bulunmamasından dolayı hatırlayamamıştır. B. Belleği kuvvetli olmadığından hatırlayamamıştır. C. Uzun süreli belleğe göndermediği için hatırlayamamıştır. D. İz sisteminde bozulma olduğundan dolayı hatırlayamamıştır. E. Yeterli kodlamayı yapmadığı için hatırlayamamıştır.

88 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 86-)Öğretmen öğrencilerden tahtadaki problemi yazmalarını isterken bir yandan da ödevle ilgili açıklamalar yapmaktadır. Ancak daha sonra çocukların çoğunluğu öğretmenin açıklamalarını duymadıklarını belirtmişlerdir. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? A. Öğretmen kısık sesle açıklama yaptığından söyledikleri duyulmamıştır. B. Öğrenciler açıklamaları duymuş ancak kısa süreli bellekte kaldığın­dan daha sonra hatırlayamamışlardır. C. Öğrenciler tahtadakileri yazmakla meşgul olduklarından öğretmenin söyledikleri duyusal kayda girmemiştir. D. Öğrenciler geri getirmede başarısız olduklarından hatırlayamamışlardır. E. Öğrenciler zihinsel tekrar yapmadıkları için hatırlayamamışlardır.

89 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 87-)Annesi tarafından bakkala gönderilen çocuk yol boyunca alacaklarını tekrar etmiş, alışverişi yapıp döndükten sonra, neler aldın diye sorulduğunda eksiksiz cevaplayamamıştır. Bilgiyi işleme kuramına göre bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Alışveriş listesi kısa süreli bellekten hemen sonra davranış olarak ortaya konmuştur. B. Çocuk yeterli dikkati göstermemiştir. C. Çocuk, zihinsel tekrar yapmış ancak kodlama yapıp uzun süreli belleğe göndermemiştir. D. Liste çocuğa çok uzun gelmiştir. E. Listede çocuğun daha önce almadığı malzemeler olduğu için eksiksiz söyleyememiştir.

90 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 88-)"Kiraz kırmızı bir yaz meyvesidir" cümlesi bellek türlerinden hangisinde ne şekilde depolanır? A. Daha önce kirazı görmüştür ve anısal bellekte saklanır. B. Önerme ağı şeklinde anlamsal bellekte saklanır. C. İşleyen bellekte şemalar halinde saklanır. D. Meyvalarla ilgili şemalar içinde kısa süreli bellekte saklanır. E. Önerne ağları içinde anısal bellekte saklanır.

91 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 89-)Turist rehberinin tarihi bir kalıntı hakkında bilgi verirken "şu noktaya dikkat edin" demesi dikkat çekme yollarından hangisinin kullanılmasıyla açıklanabilir? A. Sözel mesaj verilmiştir. B. Emir verici uyarıcı kullanılmıştır. C. Duygusal uyarıcılar kullanılmıştır D. Fiziksel uyarıcılar kullanılmıştır. E. Aykırı uyarıcılar kullanılmıştır

92 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 90-)Ulaşım araçlarının neler olduğunun öğretilmesi sırasında öğretmenin, havada, karada ve denizde gidenler ve bunları da kendi içinde ayırarak gösteren şemalar halinde göstermesinin nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? A. Bilgilerin birbiriyle ilişkilerini göstererek hiyerarşik yapılar içinde daha anlamlı hale getirilip uzun süreli belleğe aktarılmasını sağlamak. B. Bilgilerin kısa süreli, bellekte tekrarını kolaylaştırmak. C. Kısa süreli bellekteki tekrar sayısını azaltmak. D. Bilgilerin dikkat çekme yoluyla duyusal kayda girmesini sağlamak E. Bilgilerin duyusal kayda alınmasını sağlamak

93 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 91-)Bireyin seçme ve karar verme gibi temel kişilik haklarından en üst düzeyde yararlanabilmesi inancı ve anlayışı, aşağıdaki hizmetlerden hangisinin ortaya çıkması ve gelişmesine temel olmuştur? A. Eğitim öğretim hizmetleri B. Sağlık hizmetleri C. Kredi-Burs hizmetleri D. Rehberlik hizmetleri E. Özel yetiştirme hizmetleri

94 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 92-)Aşağıdakilerden hangisi rehberlik hizmetlerinin en temel amacıdır? A. Öğrencilerin sosyal yardım ihtiyacının giderilmesi B. Öğrencinin akademik başarısını yükseltmesi C. Özel yetenekleri geliştirme çalışmaları D. Bireyin çevresine uyumuna yardımcı olma E. Bireyin kendini gerçekleştirmesine yardımcı olma

95 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 93-)Aşağıdakilerden hangisi öğrenci kişilik hizmetleri kapsamında sunulan hizmetlerden biri değildir? A. Öğrencilerin sağlık taramasından geçirilmesi B. Başarısızlığı giderici yetiştirme çalışmaları C. Boş zaman eğitimi verme D. Okulun donanım ihtiyacının karşılanması için ücretli bilgisayar kursu açma E. Okulda öğrencilere yöneltme ve yerleştirme hizmeti verilmesi

96 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 94-)Öğrencilerin başarısız oldukları ders­lerine yardım amacıyla kurslara alınmaları hangi kişilik hizmetleri kapsamına girer? A. Rehberlik hizmetleri B. Özel yetiştirme hizmetleri C. Sosyal ve kültürel hizmetler D. Sağlık hizmetleri E. Sosyal yardım hizmetleri

97 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER I-Günümüzde rehberlik hizmetleri Avrupa Ülkelerinde daha hızlı gelişmektedir. II-Frank Parsons Boston Meslek Bürosunu açarak ilk mesleki rehberlik çalışmalarını başlatmıştır. III-1909' da ilk çocuk rehberlik kliniği Almanya' da kurulmuştur. IV-Rehberlikle ilgili ilk çalışmalar Amerika' da 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmıştır. 95-)Rehberlik hizmetlerinin gelişim sürecine ilişkin olarak yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? A. I ve II B. II ve III C. III ve IV D. II ve IV E. I ve IV

98 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 96-)Aşağıdakilerden hangisinde rehberlik servisinin okulun rehberlik programının hazırlanması ile ilgili görevlerinden biri doğru olarak verilmiştir? A. Okul rehberlik programı örneğini hazırlayarak rehberlik hizmetleri yürütme komisyonuna sunmak B. Her sınıf için yıllık rehberlik çalışma planı hazırlamak C. Rehberlik programının rehberlik ve araştırma merkezine iletilmesini sağlamak D. Eğitsel kol çalışmalarına yıllık rehberlik programında yer vermek E. Rehberlik programının uygulanmasını denetlemek

99 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 97-)Rehberlik hizmetleri kapsamında o­kulda yürütülen psikolojik danışma hizmetlerini diğer rehberlik hizmetlerinden ayıran en belirgin özelliği hangisidir? A. Hem bireylere hem gruplara sunulur B. Öğrenci tanıma sürecinde verilen bir hizmettir. C. Tüm rehberlik çalışmalarının merkezinde yer alır. D. Bireyin kendini tanımasına yardımcı olan hizmetlerdendir. E. Bireyin çevresine uyumuna yardımcı olur.

100 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 98-)İzleme ve değerlendirme hizmetleri diğer rehberlik hizmetlerinin hangisiyle bağlantılı olarak yürütülür? A. Bireysel psikolojik danışma B. Özel yetenek testlerinin uygulanması C. Yerleştirme hizmetleri D. Müşavirlik hizmetleri E. Bilgi toplama ve yayma hizmetleri

101 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 99-)Bireylere uzman kişilerce sunulan terapötik yardım hizmeti aşağıdakilerden hangisidir? A. Bireysel psikolojik danışma B. Grupla rehberlik C. Konsültasyon hizmetleri D. Bireysel rehberlik E. Öğrenciyi tanıma

102 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 100-)Öğrencilerin stresi e başa çıkma becerilerinin geliştirilmesi için yapılan grup çalışmaları hangi tür rehberlik hizmetlerindendir? A. Ayarlama yapma amaçlı rehberlik B. Önleyici rehberlik C. Eğitsel rehberlik D. Uyum sağlayıcı rehberlik E. Yönetici rehberlik

103 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 101-)Aşağıdakilerden hangisinin mesleki rehberlik sürecinde bilinmesi gerekmez? A. Mesleğin çalışma koşulları B. Bireyin kişilik özellikleri C. Ailenin meslek hakkındaki düşünceleri D. Bireyin psikolojik yardıma ihtiyacı olup olmadığı E. Bireyin fiziksel özellikleri

104 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 102-)Aşağıdakilerden hangisi yetenek testlerinin uygulama amaçları arasında yer almaz? A. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencileri belirlemek B. Üst öğrenim kurumlarına yönlendirmede bireyi tanıma C. Yetenek-başarı karşılaştırmasını yapmak D. Bireyin seçim yapmasına yardımcı olmak E. Bireyleri kişilik özellikleri yönünden tanımak

105 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 103-)Aşağıdakilerden hangisinde başarı testlerinin özelliği belirtilmiştir? A. Bireyin akademik hedeflerine ne ölçüde ulaştığını ölçmeyi amaçlar. B. Öğrencinin kişilik özelliklerinin ölçülmesini amaçlar C. Öğrencinin çevresi ile uyumunu ölçmeyi amaçlar D. Öğrencinin zihinsel performansını ölçmeyi amaçlar. E. Öğrencinin yetenek ve ilgilerinin neler olduğunu ölçmeyi amaçlar.

106 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 104-)Problem tarama listelerinin sonuçlarından hangi alanda yararlanılabilir? A. Öğrencinin mesleklere yönlendirilmesinde B. Sorun alanlarının belirlenip çözüm aranmasında C. Öğretmenlerin formasyonunun geliştirilmesinde D. Okul-aile birliğinin kurulmasında E. Okulda lider öğrencilerin tespit edilmesinde

107 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 105-)Sosyometrinin sonuçları hangi amaçlarla kullanılır? A. Öğrencilerin gideceği okulların belirlenmesinde B. Öğrencilerin sosyal uyumsuzluklarının nedenlerini ortaya koymak amacıyla C. Sınıfın sosyal dokusunu görmek amacıyla D. Okul rehberlik programlarının geliştirilmesinde yararlanmak amacıyla E. Öğrencilerin ailevi sorunlarının çözümüne yardım amacıyla

108 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 106-)Sınıf rehber öğretmeni öğrenci gelişim dosyalarının tutulmasında kiminle işbirliği yapar? A. Müdür yardımcısı ile B. Okul müdürü ile C. Veli temsilcileriyle D. Şube öğretmenler kurulu ile E. Okul rehberlik servisi ile

109 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 107-)Okul müdürü okul psikolojik danışmanı ihtiyacını hangi ölçütlere göre belirleyerek milli eğitim müdürlüğüne bildirir? A. Öğretmen sayısına göre B. Okulun fiziki olanaklarına göre C. Öğrenci sayısına göre D. Rehberlik hizmetlerine duyulan ihtiyaca göre E. Okul personel sayısına göre

110 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 108-)Okulda özel eğitim gerektiren öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanması hangi rehberlik ilkesiyle ilintilidir? A. Rehberlik hizmetleri profesyonel düzeyde sunulmalıdır. B. Rehberlik hizmetlerinde bireysel farklara saygı esastır. C. Rehberlik hizmetleri gönüllülük esasına dayalıdır. D. Rehberlik hizmetleri demokratik bir temele sahiptir. E. Rehberlik programı her okulun kendi amaçlarına uygun olmalıdır

111 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 109-)Bir eğitim programı geliştirilirken, eğitim programını oluşturan öğelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hanginde doğru olarak verilmiştir? A. Hedef, davranış, değerlendirme, eğitim durumu, içerik B. Hedef, davranış, içerik, eğitim durumu, değerlendirme C. Hedef, eğitim durumu, içerik, değerlendirme, davranış D. Hedef, değerlendirme, eğitim durumu, içerik, davranış E. Hedef, içerik, davranış, eğitim durumu, değerlendirme

112 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 110-)Hedefler saptanırken ilgili disiplin alanının özelliklerinin belirlenmesinde hangisi incelenmelidir? A. Kalkınma ihtiyacı B. Kalkınma düzeyi C. Konu alanı D. Birey E. Toplum

113 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 111-)Aşağıdakilerden hangisi Öğrenci Merkezli Program yaklaşımlarından değildir? A. Teknolojik Yaklaşım B. Açık Okul Yaklaşımı C. Fonksiyonel Yaklaşım D. Etkinliğe Dayalı Yaklaşım E. Korelasyon Desen Yaklaşımı

114 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 112-)Bir içerikte, verilmek istenilen temel fikir ya da ana nokta metinin başında ya da ortasında açıkça ifade edilmemişse, bu durumda içerik düzenleme ilkelerinden hangisi ihmal edilmiş olur? A. Alıştırma B. Soyutlama C. Şema D. Vardama E. Düzey

115 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 113-)Eğitim psikolojisi bakımından hedefler incelenirken aşağıdakilerden hangisi gerekmez? A. Hedefin eğitimin çalışma alanına girip girmediği B. Hedefin, diğer hedeflerle tutarlı olup olmadığı C. Hedefin öğrencinin gelişim düzeyine uygun olup olmadığı D. Hedefin eğitim yoluyla ulaşılabilir olup olmadığı E. Hedefin uzun süre kullanılabilir nitelikte olup olmadığı

116 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 114-)Eğitimde kullanılan planlar en genel olanından en ayrıntılı olanına doğru sıralanırsa, sıralama nasıl olur? A. Yıllık Plan-Ünite Planı-Günlük Plan B. Ünite Planı-Yıllık Plan- Günlük Plan C. Günlük Plan-Yıllık Plan-Ünite Planı D. Yıllık Plan-Günlük Plan-Ünite Planı E. Ünite Planı- Günlük Plan -Yıllık Plan

117 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 115-)Erozyonu önleme ile ilgili çalışmala­ra katılmaktan zevk alan bir öğrenci, duyuşsal alanın hangi basamağında bir davranış göstermektedir? A. Alma B. Tepkide Bulunma C. Değer Verme D. Örgütleme E. Niteleme

118 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 116-)" Coğrafya dersinde verilen bir grafiği okuyabilme", hedef taksonomisinde bilişsel alanın hangi basamağını ifade eder? A. Bilgi B. Kavrama C. Uygulama D. Analiz E. Sentez

119 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 117-)Aşağıdakilerden hangisi materyal hazırlamada" yaratma" ilkesine uygun bir üründür? A. Boşaltım Sistemi Maketi B. Çalışma Yaprakları C. Mevsim Şeridi D. Öğrenci Özellikleri Diyagramı E. Ünite Panoları

120 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 118-)"Dört işlem gerektiren belli başlı problemleri çözebilme" hedefinin düzeyine uygun olmayan davranış hangisidir? A. Dört işlem gerektiren problemde verilenleri yazma/ söyleme B. Dört işlem gerektiren problemde is­tenilenleri yazma/ söyleme C. Problemin çözümü için gereksiz olan verileri seçip işaretleme D. Problemde verilenler arasındaki ilişkileri saptayabilme E. Problemin çözümü için gerekli matematik işlemleri yapma

121 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 119-)Bir öğretmenin sorduğu bir soruya karşılık, öğrencinin yanlış cevap vermesi durumunda, öğretmenin "ders kitabının şu sayfalarındaki alıştırmalara bir daha bak" demesi, eğitim durumu değişkenlerinden hangisine örnektir? A. İpucu B. Dönüt C. Düzeltme D. Pekiştireç E. Öğrenci katılganlığı

122 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 120-)Ülkenin politik felsefesini yansıtan hedeflere ne ad verilir? A. Uzak Hedef B. Genel Hedef C. Özel Hedef D. Aday Hedef E. Kesin Hedef

123 AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER 1-A13-C25-C37-E49-C61-C73-C85-D97-C109-B 2-B14-E26-D38-C50-a62-c74-a86-c98-c110-c 3-c15-a27-a39-b51-d63-e75-a87-c99-a11-e 4-c16-b28-c40-c52-a64-D76-E88-B100-B112-B 5-E17-D29-A41-D53-B65-D77-C89-B101-D113-E 6-A18-A30-A42-A54-B66-A78-B90-A102-E114-A 7-D19-C31-D43-C55-B67-C79-D91-D103-A115-B 8-B20-B32-B44-D56-A68-E80-D92-E104-B116-B 9-E21-D33-B45-D57-D69-E81-D93-D105-C117-D 10-D22-B34-A46-C58-D70-C82-B94-B106-E118-B 11-E23-A35-D47-B59-E71-B83-A95-D107-C119-B 12-C24-C36-C48-E60-C72-D84-D96-A108-B120-A


"AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi Suphi ÖZSUER DENEME SINAVI 1-) İki yaşındaki oğluna nesnelerin isimlerini her gün göstererek öğrettiği halde oğlum." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları