Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİCİ DRAMANIN TANIMI Drama konusunda, farklı uzmanlar çeşitli tanımlar yapmışlardır. Lindvaag ve Moen'in (1980), genel tanımlarına göre, eğitim amaçlı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİCİ DRAMANIN TANIMI Drama konusunda, farklı uzmanlar çeşitli tanımlar yapmışlardır. Lindvaag ve Moen'in (1980), genel tanımlarına göre, eğitim amaçlı."— Sunum transkripti:

1 EĞİTİCİ DRAMANIN TANIMI Drama konusunda, farklı uzmanlar çeşitli tanımlar yapmışlardır. Lindvaag ve Moen'in (1980), genel tanımlarına göre, eğitim amaçlı drama; özel olarak düzenlenen yaşantıları somut bir şekilde hissetme yolu ile, . sosyal, Evrensel ve soyut kavramların, tarih, edebiyat gibi konuların canlandırılarak anlamlı hale getirildiği, öğrenildiği bir eğitim tekniğidir.

2 Eğitici drama, mümkün olduğunca esnek olmakla birlikte, temel kuralları önceden ve dışarıdan belirlenmiş, bir grupta yaşanan, yetişkin bir lider (örneğin bir öğretmen) tarafından yönlendirilen ya da en azından başlatılan ve çocuklar tarafından bir grup oyunu gibi algılanabilen etkinlikler bütünüdür.

3 Diğer bir açıdan, başka bir tanımlama da şöyle yapılabilir: Eğitici Drama; Önceden belirlenmiş açık ve net eğitim amaçları olan, tüm çocukların kendi öğretmenleri ile birlikte, daha çok büyük motor hareketlerle yaptıkları, ifade etmeye, rol oynamaya, canlandırmaya ve tartışmaya dayalı grup etkinlikleridir.

4 Taklit edebilme, drama etkinliğine katılabilmenin en temel ön şartıdır
Taklit edebilme, drama etkinliğine katılabilmenin en temel ön şartıdır.Taklit edebilme drama için temel bir davranıştır. Taklit etme davranışıyla ilişkili olan dikkat ve bellek yetenekleri de gereklidir. Çevresinde olup bitenlere, işittiği ve gördüğü olaylara, kişilere, nesnelere dikkatini veremeyen, onları belleğinde tutamayan bir çocuğun drama etkinliğine katılabilimesi olanaksız olmasa da güçtür

5 Taklit etme davranışının ilişkili olduğu diğer bir yetenek de zihinsel olarak simgeleştirebilmektir . Zihinde canlandırma, hareket yolu ile simgeleştirme de taklit etme ve dolayısı ile drama etkinliğine katılabilme, ile ilişkilidir.

6 Drama etkinliğine katılabilme konusunda yalnızca bazı zihinsel yetenekler değil, bazı sosyal becerilerin de kazanılmış olması gerekir. Çocuğun kendi yaşıtları ile işbirliğine, etkileşime dayalı kurallı oyunlar oynama sosyal becerisini de elde etmiş olması, onun dramaya katılmasını ve dramadan yararlanmasını kolaylaştırabilir

7 Sözü edilen zihinsel ve sosyal yeteneklere sahip sahip olma yaşının, ortalama olarak 3-3,5 yaş civarı olduğu kabul edildiğine göre, drama etkinliğine başlama yaşının 3,5 yaşından sonra olması gerektiği ortaya çıkar.

8 Drama Uygulamaları Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar 1-HAZIRLIK. 1
Drama Uygulamaları Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar HAZIRLIK 1.Planlama yapılmalı. 2. Malzeme–mekan –süre ayarlaması yapılmalı. 3.Tartışma soruları , destekleyici etkinlikler planlanmalı. 4.Hangi grupla hangi drama örnekleri çalışılacak. 5.Düzeye uygunluk.

9 2. ORTAM- ARAÇ – GEREÇ

10 3-BAŞLANGIÇ Açıklamalar çocukların anlayabileceği tanımlardan oluşmalı
3-BAŞLANGIÇ Açıklamalar çocukların anlayabileceği tanımlardan oluşmalı. Yönergenin anlaşılıp anlaşılmadığı test edilmeli.

11 4-YÖNERGELER Başlangıç ve drama esnasındaki tüm yönergeler anlaşılır olmalı.Konuşma ses tarzı ve ses ton olup. çocukları motive etmeli.

12 5-GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI

13 6- ETKİNLİĞE GEÇİŞ Önceki etkinlik bitmiş olmalı
6- ETKİNLİĞE GEÇİŞ Önceki etkinlik bitmiş olmalı. dikkat dramaya çekilmeli.Önceki etkinlik ile ilgili çocukların ihtiyaçları karşılanmalı. Merak ettikleri, tamamlayıcı sorular vb. Yeni etkinliğe geçildiği açıklanmalı.

14 7- ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARI 1. Yönerge anlamsız veya geçersiz olmamalı. 2
7- ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARI 1.Yönerge anlamsız veya geçersiz olmamalı. 2.Çocukların tepkilerine saygı duyulmalı. 3.Oyun içindeki rol ile hitap edilmeli.çocuğun kendisine değil. 4.Geziler yapılmalı.

15 5. Çocukları önerileri dikkate alınmalı. 6
5.Çocukları önerileri dikkate alınmalı. 6.Çocuklara yeterli zaman tanınmalı. 7.İlginç malzeme ve araç kullanılmalı. 8.Bir nesnenin başka bir amaçla kullanımına önem verilmeli. 9.Çocuklara bir sonraki aşamayı belirtmek için zaman ayrılmalı.

16 8- DEĞELENDİRME Çocuğun kendisi değil ,performans değelendirilmelidir
8- DEĞELENDİRME Çocuğun kendisi değil ,performans değelendirilmelidir . böylece çocuk öğretmen içi değil kendisi için onar. Kaygısızca.

17 9. ÇOCUKLAR BİRBİRİNİ DEĞERLENDİRMEMELİDİR.

18 10- TARTIŞMA SORULARI Amaçlar doğrultusunda ,önceden hazırlanır
10- TARTIŞMA SORULARI Amaçlar doğrultusunda ,önceden hazırlanır.Çocukların düzeyine uygun ve çocukların anlayabileceği dilde olmalı.

19 13-ANLATICI ROLDE ÖĞRETMEN Etkinliği anlatır ses tonu ve anlatım önemlidir.

20 14-ANNE – BABA KATILIMI

21 11-DESTEKLEYİCİ ETKİNLİK Resim , kolaj,şarkı vb. etkinlikler yapılmalı.

22 12-MERKEZİ ROLDE ÖĞRETMEN Mümkün olduğunca öğretmen rol alır , çocukları motive eder . Ama liderlik görevini ve yönergeleri aksatmamalı.


"EĞİTİCİ DRAMANIN TANIMI Drama konusunda, farklı uzmanlar çeşitli tanımlar yapmışlardır. Lindvaag ve Moen'in (1980), genel tanımlarına göre, eğitim amaçlı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları