Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EMEVİLER DÖNEMİNDE SOSYAL TABAKALAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EMEVİLER DÖNEMİNDE SOSYAL TABAKALAR."— Sunum transkripti:

1 EMEVİLER DÖNEMİNDE SOSYAL TABAKALAR

2 MÜSLÜMANLAR Müslüman Araplar Mevali Köle ve Cariyeler Bedeviler GAYRİ MÜSLİMLER Hristiyanlar Yahudiler Mecusiler, Sabiiler vd.

3 MÜSLÜMAN OLUP ARAP OLMAYANLAR
MÜSLÜMANLAR MÜSLÜMAN OLUP ARAP OLMAYANLAR (MEVALİ) MÜSLÜMAN ARAPLAR BEDEVİLER KÖLELER VE CARİYELER

4 MÜSLÜMAN ARAPLAR

5 Müslüman Olup Arap Olmayanlar (MEVALİ)

6 Emevîler Döneminin Başlangıcından Ömer b
Emevîler Döneminin Başlangıcından Ömer b. Abdülazîz Dönemi Sonuna Kadar Mevâlînin Durumu

7 Ömer b. Abdülazîz Dönemi Sonrası Mevâlînin Durumu, Emevî idarecilerinin Mevâlî Politikaları:
1- Hişâm b. Abdülmelik Döneminde ( / ) Mevâlînin Durumu HORASAN Soğd isyanı Haris b. Süreyc isyanı KUZEY AFRİKA BÖLGESİ Berberi isyanı 2- Hişâm b. Abdülmelik Döneminden Sonra Emevîler’in Yıkılışına Kadar Mevâlînin Durumu:

8 KÖLELER VE CARİYELER

9 BEDEVİLER

10 GAYRİ MÜSLİMLER (ZIMMİLER)
HRİSTİYANLAR YAHUDİLER MECUSİ VE SABİİLER

11 KAYNAKLAR * Aksu, Ali, Emevîler Döneminde Sosyal Tabakalar, İSTEM: İslâm San’at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2006, cilt: IV, sayı: 8, s *Aycan, İrfan, Emevîler Döneminde Mevâli ve Zımmîlerin İdaredeki Rolü, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1997, cilt: XXXVII, s * Atçeken, İsmail Hakkı ,Ömer b. Abdülazîz Dönemi Sonrası Emevî İdarecilerinin Mevâlî Politikaları, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi, 2002, sayı: 13, s * Delice, Ali, Emevi Devletinin Yıkılış Nedenleri Üzerine Bazı Mülahazalar, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1999, sayı: 3, s * Daftary, Farhad, Emeviler Döneminde ve Abbasilerin İlk Dönemlerinde İran, Horasan ve Mâverâünnehir’deki Mezhebi ve Milliyetçi Hareketler, çeviren: Mehmet Atalan, Kelâm Araştırmaları Dergisi, 2006, cilt: IV, sayı: 2, s * Aycan, İrfan, Müslüman Yönetimlerde Bir Arada Yaşama Tecrübeleri (Emevi Modeli), İslam ve Demokrasi, Kutlu Doğum Sempozyumu , 1998, s * Aydınlı, Osman, Mezheplerin Oluşum Sürecinde Mevâlî’nin Rolü, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003/1, cilt: II, sayı: 3, s * Öztürk, Levent,İslam Toplumunda Hristiyanlar, Ocak 2012 , s * Aycan, İrfan, Ömer b. Abdulaziz ve Gayr-i Müslimler, Dinî Araştırmalar, 1999, cilt: I, sayı: 3, s

12 HAZIRLAYANLAR Ayşe ÇINAR G120400099 Kevser SOSA G120400007
Ayşenur NUROĞLU G Maşite ŞENTÜRK G Seyhan UÇAR G Sümeyye YILMAZ G


"EMEVİLER DÖNEMİNDE SOSYAL TABAKALAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları