Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EMEVİLER DÖNEMİNDE SOSYAL TABAKALAR. MÜSLÜMANLAR Müslüman Araplar Mevali Köle ve Cariyeler Bedeviler GAYRİ MÜSLİMLER Hristiyanlar Yahudiler Mecusiler,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EMEVİLER DÖNEMİNDE SOSYAL TABAKALAR. MÜSLÜMANLAR Müslüman Araplar Mevali Köle ve Cariyeler Bedeviler GAYRİ MÜSLİMLER Hristiyanlar Yahudiler Mecusiler,"— Sunum transkripti:

1 EMEVİLER DÖNEMİNDE SOSYAL TABAKALAR

2 MÜSLÜMANLAR Müslüman Araplar Mevali Köle ve Cariyeler Bedeviler GAYRİ MÜSLİMLER Hristiyanlar Yahudiler Mecusiler, Sabiiler vd.

3 MÜSLÜMANLAR MÜSLÜMAN OLUP ARAP OLMAYANLAR (MEVALİ) MÜSLÜMAN ARAPLAR BEDEVİLER KÖLELER VE CARİYELER

4 MÜSLÜMAN ARAPLAR

5 Müslüman Olup Arap Olmayanlar (MEVALİ)

6 Emevîler Döneminin Başlangıcından Ömer b. Abdülazîz Dönemi Sonuna Kadar Mevâlînin Durumu

7 Ömer b. Abdülazîz Dönemi Sonrası Mevâlînin Durumu, Emevî idarecilerinin Mevâlî Politikaları: 1- Hişâm b. Abdülmelik Döneminde (105- 125/724-743) Mevâlînin Durumu HORASAN Soğd isyanı Haris b. Süreyc isyanı KUZEY AFRİKA BÖLGESİ Berberi isyanı 2- Hişâm b. Abdülmelik Döneminden Sonra Emevîler’in Yıkılışına Kadar Mevâlînin Durumu:

8 KÖLELER VE CARİYELER

9 BEDEVİLER

10 GAYRİ MÜSLİMLER (ZIMMİLER) HRİSTİYANLARYAHUDİLER MECUSİ VE SABİİLER

11 KAYNAKLAR * Aksu, Ali, Emevîler Döneminde Sosyal Tabakalar, İSTEM: İslâm San’at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2006, cilt: IV, sayı: 8, s. 63-82 *Aycan, İrfan, Emevîler Döneminde Mevâli ve Zımmîlerin İdaredeki Rolü, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1997, cilt: XXXVII, s. 175-190 * Atçeken, İsmail Hakkı,Ömer b. Abdülazîz Dönemi Sonrası Emevî İdarecilerinin Mevâlî Politikaları, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi, 2002, sayı: 13, s. 69-88 * Delice, Ali, Emevi Devletinin Yıkılış Nedenleri Üzerine Bazı Mülahazalar, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1999, sayı: 3, s. 299-320 * Daftary, Farhad, Emeviler Döneminde ve Abbasilerin İlk Dönemlerinde İran, Horasan ve Mâverâünnehir’deki Mezhebi ve Milliyetçi Hareketler, çeviren: Mehmet Atalan, Kelâm Araştırmaları Dergisi, 2006, cilt: IV, sayı: 2, s. 139-158 * Aycan, İrfan, Müslüman Yönetimlerde Bir Arada Yaşama Tecrübeleri (Emevi Modeli), İslam ve Demokrasi, Kutlu Doğum Sempozyumu - 1998, 1998, s. 31-39 * Aydınlı, Osman, Mezheplerin Oluşum Sürecinde Mevâlî’nin Rolü, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003/1, cilt: II, sayı: 3, s. 1-26 * Öztürk, Levent,İslam Toplumunda Hristiyanlar, Ocak 2012, s.175-183 * Aycan, İrfan, Ömer b. Abdulaziz ve Gayr-i Müslimler, Dinî Araştırmalar, 1999, cilt: I, sayı: 3, s. 65-81

12 HAZIRLAYANLAR Ayşe ÇINAR G120400099 Kevser SOSA G120400007 Ayşenur NUROĞLU G120400075 Maşite ŞENTÜRK G130400079 Seyhan UÇAR G120400144 Sümeyye YILMAZ G110400101


"EMEVİLER DÖNEMİNDE SOSYAL TABAKALAR. MÜSLÜMANLAR Müslüman Araplar Mevali Köle ve Cariyeler Bedeviler GAYRİ MÜSLİMLER Hristiyanlar Yahudiler Mecusiler," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları