Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. DEFTERDARLIĞIN TEŞKİLAT YAPISI KURULUŞ KANUNU :  Bakanlığımız teşkilat yapısı; "Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. DEFTERDARLIĞIN TEŞKİLAT YAPISI KURULUŞ KANUNU :  Bakanlığımız teşkilat yapısı; "Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname""— Sunum transkripti:

1 1

2 DEFTERDARLIĞIN TEŞKİLAT YAPISI KURULUŞ KANUNU :  Bakanlığımız teşkilat yapısı; "Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ile yeniden düzenlenmiştir. Karar Sayısı : KHK /178 Karar Tarihi : Resmi Gazete : (Mükerrer)  Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-12. maddesi gereğince Defterdarlığımız birimleri, Defterdarın yönetimi altında Muhasebat, Milli Emlak ve Muhakemat birimleri ile Personel Müdürlüğünden İlçelerde ise 13 Malmüdürlüğünden oluşmaktadır. 2

3 DEFTERDARLIĞIN HİZMET ALANI VE KAPSAMI Merkez Birimleri :  Muhakemat Müdürlüğü  Muhasebe Müdürlüğü  Milli Emlak Müdürlüğü  Personel Müdürlüğü  Harran Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü  Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü  Defterdarlık Uzmanları Koordinatörlüğü İlçe Birimleri :  Akçakale Malmüdürlüğü Karaköprü Malmüdürlüğü  Birecik Malmüdürlüğü Siverek Malmüdürlüğü  Bozova Malmüdürlüğü Suruç Malmüdürlüğü  Ceylanpınar Malmüdürlüğü Viranşehir Malmüdürlüğü  Eyyübiye Malmüdürlüğü  Haliliye Malmüdürlüğü  Halfeti Malmüdürlüğü  Harran Malmüdürlüğü  Hilvan Malmüdürlüğü 3

4 DEFTERDARLIĞIN HİZMET ALANI VE KAPSAMI Defterdarlığın Görevleri :  Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre Taşra Teşkilatı olarak Defterdarlığımız özetle aşağıdaki görevleri yapmaktadır.  İl atamalı personelin atama, nakil, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak, memurların eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak,  Devletin gelirlerini tarh, tahakkuk ve tahsil etmek,  Devletin hesaplarını tutmak, saymanlık hizmetlerini yürütmek,  Devlete ait malları yönetmek, tahsis etmek, kiraya vermek, satmak, korumak ve bunlara ilişkin diğer hizmetleri yapmak,  Devletin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini yapmak. 4

5 DEFTERDARLIĞIN İNSAN KAYNAKLARI PERSONEL DURUMU:  Defterdarlığımızın Bakanlık ve Valilik atamalı dolu-boş kadro sayısı aşağıda belirtilmiştir.  Bakanlık ve Valilik atamalı toplam 281 kadrodan 179’u dolu, 102’si boş olup, ayrıca 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi gereğince 3 geçici personel çalışmaktadır. Toplam kadromuzun % 64’ü dolu, % 36‘sı boş olup, Defterdarlığımız birimlerinin iş hacmine göre mevcut personel sayısı yetersizdir. Bakanlık Atamalı Personel Sayısı DoluBoşToplam Valilik Atamalı Personel Sayısı DoluBoşToplam

6 DEFTERDARLIĞIN İNSAN KAYNAKLARI UNVANIDOLUBOŞTOPLAM DEFTERDAR 101 DEFTERDAR YARDIMCISI 000 BİRİM MÜDÜRLERİ MÜDÜR YARDIMCISI 505 HAZİNE AVUKATI 505 MÜHENDİS 1-1 DEFTERDARLIK UZMANI 808 DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCISI 202 TEKNİKER 101 TOPLAM

7 DEFTERDARLIĞIN İNSAN KAYNAKLARI UNVANIDOLUBOŞTOPLAM ARAŞTIRMACI011 SİVİL SAVUNMA UZMANI011 ŞEF V.H.K.İ MEMUR16622 ŞOFÖR437 TEKNİSYEN101 YARDIMCI HİZMETLER VEZNEDAR TAHSİLDAR101 TOPLAM GENEL TOPLAM Geçici Personel Sayısı: 3 (657 sayılı Kanunun 4/C ) 7

8 DEFTERDARLIĞIN TAŞIT DURUMU 8 Toplam 13 taşıtın 7’si 10 yaş üzerinde olan araçlardır. CİNSİ:MODELİ: PLAKASI: ADED İ: TAHSİSLİ OLDUĞU BİRİM: Ford Transit Connect M 35021Defterdarlık Personel Müd. Ford Transit (Panelvan) K Defterdarlık Milli Emlak Müd. Renault Fluence DD Defterdarlık Personel Müd. Ford Transit (Connect) ZR 708 1Küç. ve Ort.Ölç.Mük.Grup Baş. Renault Broadway taksi PR 129 1Defterdarlık Milli Emlak Müd. BMC (Tanker) AU 6931Defterdarlık Milli Emlak Müd. BMC (Tanker) ZY 2701Defterdarlık Milli Emlak Müd. Mitsubishi (Kamyonet) PA 3971Defterdarlık Milli Emlak Müd. Renault Broadway taksi NC 347 1Akçakale Malmüdürlüğü Tofaş -Fiat LN 252 1Birecik Malmüdürlüğü Renault Sedan VS 710 1Bozova Malmüdürlüğü Renault Toros TC 834 1Harran Malmüdürlüğü Renault Sedan AN 085 1Viranşehir Malmüdürlüğü

9 SAYMANLIK FAALİYETLERİ İlimizde saymanlık faaliyetleri;  Muhasebe Müdürlüğü,  Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü,  Harran Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü,  13 İlçe Malmüdürlüğü tarafından yürütülmektedir.. 9

10 10 SAYMANLIK FAALİYETLERİ TAHAKKUK(1)TAHSİLAT(2)Tahsilat/Tahakkuk % ,29 TAHAKKUK(1)TAHSİLAT(2)Tahsilat/Tahakkuk % /12/2015 tarihi itibariyle İlimizin Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri 31/12/2015 tarihi itibariyle İlimizin Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri 31/03/2016 * tarihi itibariyle İlimizin Merkezi Yönetim Bütçe Geliri (Bin) İlAit Olduğu AyGelir ŞanlıurfaAralık TL (Bin) * Not:Bilgiler Muhasebat Genel Müdürlüğü sayfasından alınmaktadır. Mart 2016 bilgileri henüz sayfaya girilmediğinden Mart 2016 ayı bilgilerinde ilimiz Vergi Dairelerinin Gelir ve Gider bilgileri söz konusu brifinge yansıtılmamıştır.

11 SAYMANLIK FAALİYETLERİ 31/03/2016* tarihi itibariyle İlimiz Merkezi Yönetim Bütçe Gideri (Bin TL) DÖNEMİTUTAR 31/03/2016 Tarihi Sonu İtibariyle Tahsilatın gideri karşılama oran %11 ‘dir. 29/02/2016 tarihi itibariyle Türkiye Geneli Merkezi Yönetim Bütçe Gideri (Bin TL) DÖNEMİTUTAR 29/02/2016 Tarihi Sonu İtibariyle Tahsilatın gideri karşılama oran % 52’ dir. 11 * * Not:Bilgiler Muhasebat Genel Müdürlüğü sayfasından alınmaktadır. Mart 2016 bilgileri henüz sayfaya girilmediğinden Mart 2016 ayı bilgilerinde ilimiz Vergi Dairelerinin Gelir ve Gider bilgileri söz konusu brifinge yansıtılmamıştır.

12 MİLLİ EMLAK FAALİYETLERİ :  İlimizde Milli Emlak Hizmetleri; Milli Emlak Müdürlüğü ve 10 İlçe Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisleri tarafından yürütülmektedir.  01/01/ /12/2015 dönemi Defterdarlığımız milli emlak gelirleri: 12 01/01/ /12/ /12/2015 TAŞINMAZ SATIŞ GELİRİ , ,31 TAŞINMAZ KİRA GELİRİ , ,64 ECRİMİSİL GELİRİ , ,59 LOJMAN KİRA GELİRİ , ,50 İRTİFAK HAKKI GELİRİ , ,73 TAŞINIR SATIŞ GELİRİ ,53 TOPLAM , ,77

13 MİLLİ EMLAK FAALİYETLERİ :  İlimizde Milli Emlak Hizmetleri; Milli Emlak Müdürlüğü ve 10 İlçe Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisleri tarafından yürütülmektedir.  İl genelinde adet gelir getirebilir, adet tahsisli olmak üzere toplam adet Hazineye ait taşınmaz bulunmaktadır.  01/01/ /03/2016 dönemi Defterdarlığımızın milli emlak gelirleri aşağıda belirtilmiştir. 01/01/ /02/ /03/2016 TAŞINMAZ SATIŞ GELİRİ , ,19 TAŞINMAZ KİRA GELİRİ , ,47 ECRİMİSİL GELİRİ , ,03 LOJMAN KİRA GELİRİ , ,36 İRTİFAK HAKKI GELİRİ TAŞINIR SATIŞ GELİRİ7.559,00 TOPLAM , ,05 13

14 14 MİLLİ EMLAK FAALİYETLERİ : 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik yapılması hakkında Kanunun Ek-3 üncü maddesi, 19/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara dayanılarak hazırlanan Kamu Taşınmazlarının Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslara göre belirlenen taşınmazların listesi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Bakanlığımız Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 09/12/2015 tarihli ve sayılı ve Yatırım Teşvik konulu yazısında; 4706 Sayılı Kanunun Ek-3 maddesi kapsamında 2015 yılına kadar İlimize ait ilan edilen 40 adet taşınmaz mevcut olup, 2015 yılından sonra ilan edilen taşınmazlar aşağıda belirtilmiştir. Ait Olduğu Ay İliİlçesiMahallesiAdaParselToplam Yüz Ölçümü (m 2 ) Cinsiİrtifak Hakkı Verilecek Kısım(m 2 ) İmar Planında Ayrıldığı Amaç Yatırım Türü Taşınmazın İrtifak Hakkı Verilecek Kısmının Toplam Rayiç Değeri (TL) Bakanlığımız İle yapılan Yazışmanın En Son yazışmanın tarih ve Sayısı OcakŞ.UrfaHalfetiKaraotlak ,46Arsa3x10.453,4 8 Sanayi Alanı Sanayi Yatırımı ,0001/10/2014 tarihli ve /36297 sayılı yazınız. OcakŞ.UrfaHilvanYeni Mahalle ,71Arsa4.988,71Katı Atık ve Bertaraf Tesis Alanı Sanayi Yatırımı ,5012/12/2014 tarihli ve /17437 sayılı yazınız. ŞubatŞ.UrfaEyyübiyeUmuroba ,00Taşlı Tarla ,00İmarsızHayvanc ılık ,0020/01/20111 tarihli ve /2157 sayılı yazınız. ŞubatŞ.UrfaEyyübiyeUmuroba ,0 0 Taşlı Tarla ,00İmarsızHayvanc ılık ,0020/01/20111 tarihli ve /2157 sayılı yazınız. MartŞ.UrfaEyyübiyeKaraali Tarla51.346İmarsızHayvanc ılık /03/2011 tarihli ve sayılı yazınız. MartŞ.UrfaAkçakaleAlatlar ,9 3 Tarla ,93İmarsızYatırım Türü belirtil memiş İlk Yazışma

15 MİLLİ EMLAK FAALİYETLERİ: DEFTERDARLIĞIMIZ MİLLİ EMLAK TAŞINMAZLARI: AY-YILMart-2016 İLÇE ADI MAHALLE SAYISI (1) BİNALAR ARSA VE ARAZİLER HİZMET MİSAFİRHANE (4) TÜM KAMU (5) LOJMAN SAYISI DOSYA BAZINDA İŞGALLİ(ECRİMİSİL) TAŞINMAZ ADEDİ TAHSİSLİ (7)İRATLI (8)İLİŞİKLİ (9)TOPLAM (10) TAHSİSLİ (2) KİRALIK (3) ADEDİm2ADEDİm2ADEDİm2ADETm2 Merkez , , , ,32 Akçakale , , , ,15 Birecik , , ,60 Bozova , , , ,15 Ceylanpınar , , ,95 Harran , , , ,71 Halfeti , , , ,20 Hilvan , , ,95 Siverek , , , ,90 Suruç , , ,04 Viranşehir , , ,61 TOPLAM , , , ,58 15

16 6292 SAYILI KANUNA GÖRE ŞANLIURFA VE İLÇELERİNE AİT HAZİNE TAŞINMAZLARINA YAPILAN SATIN ALMA TALEPLERİ (31/03/2016 tarihi itibariyle) SIRA NOİLİİLÇESİ 6292 SK.NA GÖRE YAPILAN SATIŞ TALEP ADEDİ 1ŞanlıurfaMerkez ŞanlıurfaAkçakale ŞanlıurfaBirecik 592 4ŞanlıurfaBozova ŞanlıurfaCeylanpınar 25 6ŞanlıurfaHalfeti 767 7ŞanlıurfaHarran ŞanlıurfaHilvan ŞanlıurfaSiverek ŞanlıurfaSuruç ŞanlıurfaViranşehir TOPLAM

17 DEFTERDARLIĞIMIZ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN DURUMU İl genelinde mülkiyeti Hazineye ait Defterdarlığımıza tahsisli 67 adet lojman bulunmakta olup bunların 59 adedi doludur. İLÇENİN ADILOJMAN ADEDİDOLUBOŞ MERKEZ AKÇAKALE MALMÜDÜRLÜĞÜ BİRECİK MALMÜDÜRLÜĞÜ BOZOVA MALMÜDÜRLÜĞÜ CEYLANPINAR MALMÜDÜRLÜĞÜ HALFETİ MALMÜDÜRLÜĞÜ 954 HARRAN MALMÜDÜRLÜĞÜ HİLVAN MALMÜDÜRLÜĞÜ SİVEREK MALMÜDÜRLÜĞÜ 11 SURUÇ MALMÜDÜRLÜĞÜ 11 VİRANŞEHİR MALMÜDÜRLÜĞÜ 321 TOPLAM

18 MUHAKEMAT FAALİYETLERİ : Defterdarlığımız Muhakemat Müdürlüğünce takip edilen ilçeler dahil toplam dava türlerine göre dosya sayıları aşağıda belirtilmiştir. HUKUK DAVALARI DAVACI 730 DAVALI TOPLAM CEZA DAVALARI MÜDAHİL DAVALI 465 TOPLAM SONUÇLANAN HAZİNE LEHİNE/DEVİR 54 HAZİNE ALEYHİNE 21 HUKUK ve CEZA DAVALARI TOPLAMI

19 İHTİYAÇLAR: 19  Defterdarlığımız birimlerinin iş hacmine göre mevcut personel sayısı yetersizdir. Defterdarlığımız hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için birimlerimize yönetici, hazine avukatı, teknik elaman ve memur atanması zorunluluk arz etmektedir. Yönetici İhtiyacı:  Defterdar Yardımcısı, Hilvan, Bozova, Halfeti ve Suruç ilçelerine Malmüdürü, Muhasebe Müdürlüğüne 1 Saymanlık Müdür Yardımcısı ve 1 Milli Emlak Müdür Yardımcısı atamasının yapılması.

20 20  Hazine Avukatı ve Teknik Eleman İhtiyacı : -3 Hazine Avukatı - 2 Harita Teknikeri - 1 Şehir Planlayıcısı  Memur ve Diğer Personel İhtiyacı : Defterdarlığımız Merkezine Milli Emlak ve Muhasebe Denetmeni kökenli denetimden sorumlu 4 Defterdarlık Uzmanı (2 Milli Emlak, 2 Muhasebe), 18 Uzman Yardımcısı, 5 Memur, 7 VHKİ, 2 Veznedar, 3 adet Şoför, 1 adet Teknisyen, 3 adet Hizmetli 1 adet Bekçi ve 1 adet Aşçıya ihtiyaç vardır.  Taşıt İhtiyacı: Defterdarlığımız Siverek, Halfeti, Suruç ve Hilvan ilçeleri için birer arazi taşıtı ihtiyacımız bulunmaktadır. Arz ederim.


"1. DEFTERDARLIĞIN TEŞKİLAT YAPISI KURULUŞ KANUNU :  Bakanlığımız teşkilat yapısı; "Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları