Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FİNANSAL TABLOLAR 03.03.2015 F.Dilvin Taşkın. Finansal Tablolar ve Raporlar Yıllık Rapor??? 1. Bilanço: belirtilen tarihte işletmenin sahip olduğu varlıkları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FİNANSAL TABLOLAR 03.03.2015 F.Dilvin Taşkın. Finansal Tablolar ve Raporlar Yıllık Rapor??? 1. Bilanço: belirtilen tarihte işletmenin sahip olduğu varlıkları."— Sunum transkripti:

1 FİNANSAL TABLOLAR F.Dilvin Taşkın

2 Finansal Tablolar ve Raporlar Yıllık Rapor??? 1. Bilanço: belirtilen tarihte işletmenin sahip olduğu varlıkları ve bur varlıklar üzerinde hak talebinde bulunanları 2. Gelir Tablosu: Belirli bir dönemdeki firmanın satışlarını ve maliyetlerini (sonuç olarak kârını) 3. Nakit Akış Tablosu: İşletmenin yıla ne kadar nakit ile başladığını, yılı ne kadar nakit ile kapattığını, nakdi azaltıp arttırmak için neler yaptığını 4. Özkaynak Değişim Tablosu: Yılın başında hissedarların elinde bulunan sermaye miktarını, sermayeyi arttıran ya da azaltan kalemleri ve yıl sonundaki sermayeyi gösterir. F.Dilvin Taşkın

3 Bilanço Varlıklar Dönen Varlıklar Nakit ve Benzerleri1080 Alıcılar Stoklar Toplam Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Maddi Duran Varlıklar Bir Yıldan Fazla Elde Bulundurulacak Diğer Varlıklar 00 Toplam Varlıklar F.Dilvin Taşkın

4 Borçlar ve Özkaynaklar Kısa Vadeli Yükümlülükler Satıcılar6030 Tahakkuklar Borç Senetleri11060 Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Tahviller Toplam Borç Özkaynak Adi Hisse Senetleri (50 mil. Hisse) 130 Dağıtılmamış Karlar Toplam Özkaynak Toplam Borçlar ve Özkaynaklar F.Dilvin Taşkın

5 İşletme Sermayesi: Dönen varlıklar devredilebilir olduklarından, yani yıl içinde kullanılıp yeniden yerine konulabilir olduklarından işletme sermayesi olarak adlandırılırlar. Net İşletme Sermayesi= Dönen Varlıklar- Kısa Vadeli Yükümlülükler Faaliyete Dayalı Net İşletme Sermayesi= Dönen Varlıklar (Kısa Vadeli Yükümlülükler-Borç Senetleri) Defter Değeri? Piyasa Değeri?? F.Dilvin Taşkın

6 Gelir Tablosu Net Satışlar Amortisman ve İtfa Payı Hariç Faaliyet Giderleri 2616,22497 Amortisman ve İtfa Payı10090 Toplam Faaliyet Giderleri2716,22587 EBIT283,8263 Faiz Gideri8860 Vergi Öncesi Gelir (EBT)195,8203 Vergiler (%40)78,381,2 Net Gelir117,5121,8 Toplam Temettü57,553 Dağıtılmamış Karlara Ek6068,8 F.Dilvin Taşkın

7 Nakit Akış Tablosu 2011 İşletme Faaliyetleri Net Gelir117,5 Amortisman ve İtfa Payı100 Stoklardaki Artış(200) Alıcılardaki Artış(60) Satıcılardaki Artış30 Tahakkuk Eden Ücret ve Vergilerdeki Artış 10 İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit (2,5) Uzun Vadeli Yatırım Faaliyetleri Maddi Duran Varlıklara Eklemeler(230) Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit (230) F.Dilvin Taşkın

8 Nakit Akış Tablosu-2 Finansman Faaliyetleri Borç Senetlerindeki Artış50 Çıkarılmış Tahvillerde Artış170 Hissedarlara Temettü Ödemesi(57,5) Finansal Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit 162,5 Özet Nakitteki Net Artış (Azalış)(70) Yılın Başındaki Nakit ve Benzerleri80 Yılın Sonundaki Nakit ve Benzerleri10 F.Dilvin Taşkın

9 Özkaynak Değişim Tablosu Hisseler (Bin) MiktarDağıtılmamış Karlar Toplam Özkaynak Bakiye, 31 Aralık , Net Gelir117,5 Nakden Ödenen Temettü (57,5) Dağıtılmamış Karlara İlave 60 Bakiye, 31 Aralık F.Dilvin Taşkın

10 Serbest Nakit Akışı Firmanın faaliyette bulunması ve ileride nakit akışı sağlaması becerisine zarar vermeden firmadan çekilebilen nakit miktarıdır. FCF=[EBIT (1-T)+ Amort. İtfa Payı]-[Sermaye Harcamaları+  Faaliyete Dayalı Net İşletme Sermayesi] +FCF?? -FCF?? F.Dilvin Taşkın

11 MVA-EVA Piyasa Katma Değeri (MVA): Sermayenin Piyasa değerinin defter değerini aşan kısmıdır. Ekonomik Katma Değer (EVA): NOPAT’ın sermaye maliyetini aşan kısmıdır. EVA= Vergi sonrası net kâr (NOPAT)- Sermayenin Yıllık Dolar Maliyeti F.Dilvin Taşkın


"FİNANSAL TABLOLAR 03.03.2015 F.Dilvin Taşkın. Finansal Tablolar ve Raporlar Yıllık Rapor??? 1. Bilanço: belirtilen tarihte işletmenin sahip olduğu varlıkları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları