Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GİRİŞİMSEL KARAR VERME SÜRECİ GİRİŞİMCİLİĞİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GİRİŞİMSEL KARAR VERME SÜRECİ GİRİŞİMCİLİĞİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER"— Sunum transkripti:

1 GİRİŞİMSEL KARAR VERME SÜRECİ GİRİŞİMCİLİĞİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
4. HAFTA

2 Birçok insan zihninde yeni fikirlere sahip olmakla, yenilikler yapmakla birlikte bunu ticarileştirmede güçlükler yaşadığı görülür. Bir ülkede girişimcilik düzeyini etkileyen pek çok faktör olabilir.

3 Girişimciliği etkileyen faktörler
Toplum ve girişimcilik kültürü Aile yapısı ve Sosyal (toplumsal ) çevre Ekonomik faktörler (mali çevre) Hukuki düzenlemeler Yasal siyasal ve idari faktörler Psikolojik faktörler Eğitim ve insan kaynakları Din

4 Kültürün Girişimciliğe Etkisi
Kültür «geleneksel fikirler ve bunlara bağlı olan değerlerdir». Hofstede’nin kültürel farklılaşmaya sebep olan dört boyutu: Belirsizlikten kaçınma boyutu: bilginin hiç olmadığı ya da belirsiz olduğu durumlarda toplumda duyulan tedirginlik düzeyi. Güç mesafesi: bir toplumda bireylere güç verdiği düşünülen yaş, eğitim, makam, gelir düzeyi, sosyal sınıf gibi faktörlerin toplum içinde eşit olmayan bir şekilde dağılımıdır. Bir toplumun bireyleri arasındaki eşitlik veya eşitsizlik derecesini göstermektedir. Eril veya dişil değerler: bir toplum üzerinde daha baskın olarak ortaya çıkan değerledir. Dişillikte merhamet, şefkat, sadakat, sevgi, anlayışlılık gibi değerler baskın durumda iken, erillikte atılganlık ve materyalist değerler ön plana çıkar. Bireycilik ve toplumculuk: bir toplumda kollektivisit anlayışın ya da bireyci anlayışın baskın olduğunu ifade eder.

5 Girişimci kişiliğin oluşumuna etki eden faktörler
Ailenin etkisi Eğitimin etkisi Diğer Faktörler (kişisel değerler, yaş, cinsiyet, daha önceki iş tecrübeleri, rol modelleri vb. )

6 Girişimcilikte başarı nedenleri
İş olanağının bulunması İşe başlamak için uygun zamanın seçilmesi Yönetim yeteneği ve tecrübesi Özsermaye ve kredi olanakları Riske karşı sigorta

7 Girişimcilikte başarısızlık nedenleri
Kuruluş yerinin iyi seçilmemiş olması Rekabet aktörlerinin dikkate alınmaması Sermaye yetersizliği Yetersiz zaman Kişisel unsurlar (ticaret bilgisinin yetersizliği- hazırlıklı olmadan işe başlamak)

8 GİRİŞİMCİLİĞİN AVANTAJLARI
Bağımsızlık Başarma hissi Finansal kontrol Saygınlık elde etme Kâr elde etmek Kişisel gelişime olan katkısı Diğer

9 GİRİŞİMCİLİĞİN DEZAVANTAJLARI
Kişisel özveriler (çok yoğun çalışma ) Sorumluluk yükü Zarara fazla tolerans gösterememek Fiziksel problemler (stres, ülser, uykusuzluk vb.) Bozulan aile ilişkileri

10 GİRİŞİMCİLİĞİN TEMEL FONKSİYONLARI
1. Yeni mal veya hizmet üretmek veya bilinen mal veya hizmetin nitelik ve kalitesini yükseltmek. 2. Yeni üretim yöntemleri geliştirme ve uygulayabilme yeteneği. 3. Çağdaş örgüt modelleri geliştirmek (yeni iş yapma modelleri geliştirmek) 4. Yeni pazarlara girmek 5. Üretim kaynaklarının sağlanabileceği yeni alanlar bulmak.

11 TÜRKİYE’DE GİRİŞİMCİLERİN YAŞADIĞI SORUNLAR
Genç ve dinamik nüfus yapısı Girişimcilik, yöneticilik ve mülkiyetin işletme sahibinde bütünleşmesi Kurumsallaşma ve aile işletmesi Birinci nesilden ikinci nesile geçiş İşletme sahiplerinin teknik kökenli olması Fizibilite çalışmalarının yetersizliği

12 Piyasa araştırmasının düzgün yapılmaması
Yenilikler ve taklitçilik Finansman sorunları Ortaklık sorunları Tipik yatırım senaryosu İşletmeler arası işbirliği Cesaret ve risk üstlenme

13 Devlet teşvikleri Vergi sistemi Kalite güvence desteği Devlet ihalelerinde kota ayrılması Bilgiye ulaşmada yetersizlik Girograt (girişimci bürokrat)


"GİRİŞİMSEL KARAR VERME SÜRECİ GİRİŞİMCİLİĞİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları