Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AİLE Akrabalık bağı, evlilik hukuku, evlat edinme ve partnerlik Hanehalkı: Aynı adreste yaşayan insanlar grubu. (Öğrenci evleri ve yalnız yaşayanlar da.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AİLE Akrabalık bağı, evlilik hukuku, evlat edinme ve partnerlik Hanehalkı: Aynı adreste yaşayan insanlar grubu. (Öğrenci evleri ve yalnız yaşayanlar da."— Sunum transkripti:

1 AİLE Akrabalık bağı, evlilik hukuku, evlat edinme ve partnerlik Hanehalkı: Aynı adreste yaşayan insanlar grubu. (Öğrenci evleri ve yalnız yaşayanlar da dâhil) Ataerkillik Evlilik Türleri: Tekeşlilik, görücü usulü, çokeşlilik, gey/lezbiyen evliliği Aile Türleri: Çekirdek aile ve geniş aile, ataerkil aile ve anaerkil aile, simetrik aile, üvey aile (yeniden yapılandırılmış aile), tek ebeveynli aile, gey/lezbiyen ailesi

2 AİLE YAPISINDA DEĞİŞİMLER Yaşlı nüfus Aile hacminin küçülmesi Akraba ilişkilerinin zayıflaması Boşanmaların artması Birden fazla evlilik yapanların artması Evlilik dışı birlikte yaşam ve evlilik dışı doğum Tek ebeveyni ailelerin artması Yalnızlaşma

3 Boşanmaların Artış Nedeni Boşanmayı kolaylaştıran hukuksal düzenlemeler Kentleşme Çekirdek aile Kadının çalışması Erkek şiddeti Kadınların bilinçlenmesi Sosyal devletin gelişmesi Ailenin işlevinin azalması Toplumsal yaptırımların azalması Dinî baskının azalması Geniş akrabalık bağlarının zayıflaması Gebeliği önleyici tıp Geçim sıkıntısı

4 Çocuk Merkezlilik Ailede birey sayısı düştükçe özen artıyor Çocuk sayısı düştükçe özen artıyor Geç yaşta evlilikler, olgun ebeveynler Gelir düzeyi artarsa özen artıyor Okul öncesi eğitimin yaygınlaşması Çocuk haklarının gelişimi Bilimsel gelişmeler: Tıp, psikoloji, pedagoji Beslenmenin gelişmesi Kitlesel iletişimin rolü Zorunlu eğitim Özel eğitim Eğlence kültürünün gelişmesi Tüketim toplumu

5 Anne İşteyken Çocuğa Kim Bakıyor? (ABD, 2005) Baba% 21 Büyük anneler, büyük babalar% 17 Anne işte bakıyor % 4 Kreşte% 23 Evde bakıcı% 17 Yalnız kalıyor veya düzensiz bakım % 14 Diğer akrabalar% 4

6 Aile İçi Sorunlar Çocuğa yönelik taciz (cinsel, fiziksel, duygusal taciz ve ihmal etme) Ev içi şiddet: Çocuğa, kadına ve kardeşe Evlilikte tecavüz Erkeğin iktidar baskısı Mülkiyet eşitsizliği

7 Olumlu Gelişmeler Ölüm oranları azalıyor Bebek ölüm oranları azalıyor Doğumda yaşam beklentisi artıyor Hijyen, sağlık politikaları ve tıp gelişiyor Refah toplumu Sosyal devlet politikaları Eğitim

8 Yaşlılık Yalnızlık Çalışma dışı kalmak Bakıma muhtaçlık Hastalıkların çoğalması ve sürekliliği Yaşlı bakım hizmeti Düşük emekli maaşları ABD’de 1900 yılında ortalama yaş beklentisi 47 yıl iken 2011 yılında 78 yıla çıkmıştır. Japonya’da (2013) 84,6 yıl. Erkekler 82, kadınlar 87,3 yıl. İzlanda’da 83,3 yıl, İtalya’da 83,1 yıl, İsveç’te ve Avustralya’da 83 yıl. Türkiye’de 74,4 yıl. Erkeklerde 72,4, kadınlarda 76,4 yıl.

9 Nüfus Değişimleri Yüzyıllar içinde iyi beslenme, tıptaki gelişmeler ve iklim koşullarının iyileşmesi nedeniyle ölüm oranları hızla düşmüştür. Ayrıca gelir düzeyinin artması, ömrü uzatan bir faktördür. Yine tıptaki gelişmeler, özellikle gebeliği önleyici tıp sayesinde doğum oranları da azalmıştır. Beklenen ömür, gelişmiş ülkelerde daha yüksektir. Nüfusun bu ülkelerde yaşlandığını söylemek mümkündür. Savaş, kıtlık, salgın hastalıklar yüzünden Afrika gibi bölgelerde ortalama ömür dönem dönem azalmaktadır. Gelişmiş ülkelerde doğum oranlarının, ölüm oranlarının altına düşmesi nedeniyle nüfus mutlak olarak da azalma eğilimindedir.

10 Nüfus Değişimleri Bir bölgenim veya ülkenin nüfusuna etki eden diğer önemli faktör göçlerdir. Dünya nüfusu, gelişmiş ülkelere doğru hareket etme eğilimdedir. Bu ülkeler de, göçleri önleyici politikalar izlemektedir. Kapitalizmin gelişmesi, son 250 yılda insanların kırsal bölgelerden kentlere göç etmesine yol açmıştır. Sanayileşmenin kentlerde yoğunlaşması, nüfusunda buralara yığılmasına neden olur. Nüfus yoğunluğunun (km. başına insan sayısı) en fazla olduğu kentler; Japon ve Hint kentleri, İstanbul, Mexico City, Santiago, Sao Paulo vb. kentlerdir. Evlenme yaşının düşük olduğu ülkelerde nüfus artış hızı da yüksektir.

11 2050 yılı nüfus tahminleri Ülkeler2000 (milyon kişi)2050 (milyon kişi) Çin12751400 Hindistan10201530 ABD285410 Endonezya212295 Brezilya172235 Rusya145100 Pakistan145350 Bangladeş140255 Japonya125110 Nijerya115260 Etiyopya70170 Türkiye70100

12 Kentleşmenin Olumsuz Sonuçları İnsanların yaşama ve çalışma alanlarının iç içe olduğu kentler, birçok sorunu barındırmaktadır. Gürültü, hava kirliliği, atıklar, hastalıklar, stres vb. Yol, kanalizasyon, elektrik, su, doğalgaz gibi altyapı sorunları Yeşil alanların tahrip olması, CO 2 salımı vb. yüzünden iklimin bozulması Üretim artışı ve tüketim fetişizm yüzünden kent ve doğal çevre sürekli tahrip olmakta, eksilmekte ve yok olmaktadır. Kentlerin en önemli sorunlarının başında enerji ve su sorunu gelmektedir. Her ikisi de kıtlaşmaktadır. Su aynı zamanda temiz olarak korunmak zorundadır.

13 Kentler (2015) Tokyo 37,8 milyon Jakarta30,5 milyon Delhi25 milyon Manila24 milyon Seul23,5 milyon Şangay23,4 milyon Karaçi22,1 milyon Pekin22 milyon New York20,6 milyon Guangzhou 20,6 milyon Sao Paulo20,3 milyon

14 Suyun Metalaşması Metalaşma, kamusal olan ve doğada serbest olan suyun piyasa koşullarında satılmasıdır. Kamusal hizmet özelleştirilir. Doğada serbest bulunan su; barajlar, şişelemeler vb. şeklinde meta haline dönüştürülür. Nihai ürün olarak su (şişelenmiş su) Hammadde olarak su (sanayi, tarım ve enerji sektöründe kullanımı) Kıtlaşma sorunu ve fiyatlara yansıması: Kıtlaşma, metalaşma sürecini hızlandıracaktır. Piyasaların başlangıçta kurumsallaşmaması yüksek fiyatlara neden olur. Piyasalar yerleştikçe ve teknoloji/sermaye kullanımı yaygınlaştıkça su ucuzlar. Yaygın kullanım kıtlaşmayı artırır. Fiyatlar tekrar yükselir.

15 Suyun Metalaşma Süreci Kapitalistin suyu kaynağından bedava bir girdi olarak edinmesi. Suyun devlet tarafından bedelsiz sağlanması Devlet tarafından maliyetine sağlanması Devlet tarafından dünya piyasalarındaki fiyatından sağlanması Devlet ve özellikle özel sektör tarafından, oluşan piyasa fiyatı üzerinden sağlanması

16 Suyun Metalaşmasını Geciktiren Faktörler Toplumsal muhalefet Hukukî-idarî düzenlemelerin zaman alması Gerekli altyapı yatırımlarının maliyetli ve uzun vadeli yapılabilmesi Sermaye ve teknoloji yetersizliği Tüketim alışkanlıklarının ve kültürünün uyumlulaşmasının zaman alması

17 Su Kıtlığının Nedenleri Su kaynaklarının eşitsiz dağılımı Temiz suyun boşa harcanması Kötü yönetim Suyun kirlenmesi Hızlı nüfus artışı

18 Suyun Metalaştırılması, Özelleştirme Kentsel su dağıtım hizmetleri Şişelenmiş su Barajlar ve HES’ler Su boru hatları Atık su arıtma sistemleri Deniz suyu arıtma sistemleri Yer altı su kaynakları Sanal su ticareti

19 Suyun Metalaştırılması, Özelleştirme Su kaynaklarının sömürülmesi ve kirletilmesi Eşitsiz tüketim Ekosistemin bozulması Yer altı su kaynaklarının azalması Kamu sağlığının bozulması Su fiyatlarının aşırı yükselmesi Su kalitesi düşmektedir. Su, ekonomik bir mal haline gelmiştir.

20 1,1 milyar insan temiz içme suyuna erişemiyor. 2,6 milyar insan yetersiz su tüketiyor. Her 20 saniyede bir bir çocuk “sudan” ölüyor. Henüz tüm dünyada suyun % 5’i özeleştirilmiş durumda. Bir insanın ortalama günlük (içme, yemek pişirme ve temizlenme için) 50 litre suya ihtiyacı vardır. Kuzey ülkelerinde günde 100-575 lt/kişi. Hindistan’da 25 lt/kişi, kurak Afrika’da 20 lt/kişi. 1 milyardan fazla insan günde 19 lt’den az su kullanabiliyor.

21 Tatlı su kıtlaşıyor Yüzey suları kirletiliyor Yer altı su kaynakları tükeniyor Gezegen kuruyor: Buzullar eriyor, iklim değişikliği ve çölleşme Kentleşme ve ormanların yok edilmesi Yüksek teknolojik çözümler sorunun parçasıdır: Barajlar, derivasyon ve deniz suyu arıtma Yeni teknolojiler: Atmosferik su jeneratörleri, bulut tohumlama, nükleeer enerji ve nano teknolojiler Gelişen Sorunlar

22 Malların Üretiminde Kullanılan Su Miktarı Bir çift ayakkabı8.000 lt. Kot pantolon10.855 lt. Bilgisayar35.000 lt. Televizyon30.000 lt. Bir adet A4 kâğıdı10 lt. 1 kg. çikolata24.000 lt. 1 kg. dana eti15.500 lt. 1 kg. şeker1.500 lt.


"AİLE Akrabalık bağı, evlilik hukuku, evlat edinme ve partnerlik Hanehalkı: Aynı adreste yaşayan insanlar grubu. (Öğrenci evleri ve yalnız yaşayanlar da." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları