Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜNİTE4. AHLAK FELSEFESİ YAZILIYA HAZIRLIK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜNİTE4. AHLAK FELSEFESİ YAZILIYA HAZIRLIK."— Sunum transkripti:

1 ÜNİTE4. AHLAK FELSEFESİ YAZILIYA HAZIRLIK

2 BOŞLUK DOLDURMA SORULARI:
1-Kişinin hiçbir dış etki olmadan, kendi istenci ile yapabileceği eylemleri seçmesi ve onları yapmasına, ……………………….. Denir. Cevap: Özgürlük

3 2-İnsanın tüm eylemlerini, ‘ben sevgisi’nin belirlediğini savunan görüşe………… denir.
Cevap: egoizm

4 3-Sokrates ahlaklı olmayı, ……………… sahibi olmaya bağlamıştır.
Cevap:bilgi

5 4-Platona göre ahlak, ………. İdeasına göre davranmaktır.
Cevap:iyi

6 5-Kişinin yaptıklarının ve yapmadıklarının sonucunu üstlenmesine………………… denir.
Cevap:sorumluluk

7 6-’İnsanların özgürlüğünü kısıtlayan her türlü kurum ortadan kaldırılmalıdır’ diyerek evrensel ahlak yasasının varlığına da karşı çıkan anlayışa …………… Denir. Cevap:anarşizm

8 7-Kişinin içinde olduğu varsayılan yargılama gücüne…………….. Denir.
Cevap:vicdan

9 8-Kant’ın ahlak anlayışına …………….. Denir.
Cevap:ödev ahlakı

10 9-………………… göre ‘insan sezgileri ile hareket ederse doğru olanı yapmış olur.
Cevap:Henry Bergson

11 10- ‘Olan biten her şey, önceden, doğa üstü bir varlık tarafından belirlenmiştir; kimse, bunun dışına çıkamaz’ görüşüne …………….. Denir. Cevap:fatalizm(kadercilik)

12 11- ‘Yaratılanı severiz yaratandan ötürü’ sözü ………………. Aittir.
Cevap:Yunus Emre

13 12- ‘su, 100 derecede kaynar yargısı bir ………… yargısıdır.
Cevap:gerçeklik

14 13-Epiküros ve Aristippos’un hazcı ahlak anlayışına, ………………… denir.
Cevap:hedonizm

15 D-Y SORULARI 1-İnsanın yaptığı eylemlerin sonucunu üstlenebilmesine, özgürlük denir (....) Yanlış 2-Anarşizm, evrensel bir ahlak yasasınınvarlığını önemser. (…..)

16 3-Platon’a göre ahlaklı davranış, iyi idea sına uygun davranıştır. (…
Cevap:doğru 4-Ahlaki yargılar normatiftir.(……) 5-Ahlak, iyi ile kötünün ne olduğuna dair bilgidir. (……..)

17 6-Liberalizm (Libertaryanizm), insanın özgür olduğunu savunur. (……)
Cevap:doğru 7-Determinizm, insanın özgür olduğunu savunur. (……) Cevap:Yanlış 8-Tasavvuf, ahlak yasasını akla dayandırır.(….) Cevap:yanlış(imana sezgiye dayandırır) 9-Ödev ahlakı Sokrates’in ahlak nanlayışıdır.(…) Cevap:Yanlış (ödev ahlakı Kant’a aittir.)

18 10-Nietzsche, varoluşçu ahlak felsefesinin temsilcisidir.(……)
Cevap:yanlış (Nihilizmin temsilcisi) 11-Spinoza, tutkulardan arınmayı mutluluğun ve ahlakın anahtarı olarak görür. (……) Cevap:doğru 12-Gerçeklik yargıları öznel ve görecelidir.(….) Cevap:yanlış (nesneldir.) 13-Egoizme göre evrensel ahlak yasaları olamaz(….) 14- Ahlak normatif bir alandır.(……)

19 Kavram eşleştirme 1- J.Bentham A.Egoizm 2-Kant B.Nihilizm
3-Platon C.İyilik İdeası 4-Nietzsche D.Toplumsal faydacılık 5-T.Hobbes E.Ödev ahlakı 1-D 2-E 3-C 4-B 5-A

20 Klasik sorular 1-Ahlak felsefesinin konusu nedir? Kısaca açıklayınız.
Cevap:Ahlak Felsefesinin konusu insanın davranışları,yapıp etmeleridir.İnsanın yalnızca iradeli davranışları ahlak felsefesinin konusuna girer.İstenç dışı davranımlarla ahlak felsefesi ilgilenmez.

21 2-İ.Kant’ın ödev ahlakı anlayışını kısaca açıklayınız.
Cevap:Bir davranış yapılmadan önce o davranışın yapılış amacı (niyeti) önemlidir. Buradaki niyet sadece ödeve uygun olarak, amacı kendisi için olan salt iyiyi (niyeti) gerçekleştirmektir. Salt iyi yasaya uygun olandır. Kant’ın bu düşüncesine ödev ahlakı (iyi niyet ahlakı) denir.

22 3-Anarşizm, evrensel ahlak yasasının varlığını hangi gerekçe ile reddeder?
Cevap:Her türlü yasa ve kural insan özgürlüğünü kısıtlar o nedenle ahlak da dahil tüm kanun ve kuralları yıkılması gerekir o yüzden evrensel anlamda bir ahlaktan söz edilemez.

23 5- Etik kurallara uygun davranmanın toplumsal yaşam açısından önemini açıklayınız.
Cevap: Etik (ahlak kuralları) toplumda düzen ve devamlılığın sağlanması için gereklidir. Bu kurallara uyulmazsa toplumda kargaşa çıkar. O nedenle uyulması gerekir.

24 6-Aristo’ya göre ahlaki davranış nasıl olmalıdır?
Cevap:Aristoteles ahlâkı, insan hayatının gayesini insanın mutluluğu olarak görür. Mutluluğu da ölçülülük olarak açıklar. Ölçülü olmak aşırılıktan kaçınmayı gerektirir. Buna göre aklını kullanan insan ölçülü olmayı öğrenir ve bu ona mutluluğu sağlar.

25 BAŞARILAR…


"ÜNİTE4. AHLAK FELSEFESİ YAZILIYA HAZIRLIK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları