Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 VERGİ GÜVENLİK MÜESSESELERİ Örtülü sermaye, Transfer fiyatlandırması suretiyle örtülü kazanç dağıtımı, Kontrol edilen yabancı şirket (CFC), Zararlı vergi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 VERGİ GÜVENLİK MÜESSESELERİ Örtülü sermaye, Transfer fiyatlandırması suretiyle örtülü kazanç dağıtımı, Kontrol edilen yabancı şirket (CFC), Zararlı vergi."— Sunum transkripti:

1 1 VERGİ GÜVENLİK MÜESSESELERİ Örtülü sermaye, Transfer fiyatlandırması suretiyle örtülü kazanç dağıtımı, Kontrol edilen yabancı şirket (CFC), Zararlı vergi rekabetine vegi kesintisi uygulaması.

2 2 Uluslararası vergileme kavramı, Controlled Foreign Company (CFC) tanımlanmaktadır. Böylece sermaye mobilitesinin artması ile ülke içindeki vergi matrahını erozyona uğratma ve vergiyi erteleme çabalarına karşı somut tedbirler getirilmektedir. KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM (CFC)

3 3 Neden Örtülü Sermaye Düzenlemesine İhtiyaç Vardır? Kar payı ile faiz arasındaki fark : Kar payı gider yazılamaz, faiz gider yazılabilir. Dolayısıyla, finansal teori açısından, bir işletmenin değeri, borçsuz bir işletmeye göre, ilerde gider yazılacak faizler nedeniyle sağlanacak vergi avantajlarının bugünkü değeri kadar daha fazladır. Örtülü sermaye düzenlemelerinin amacı, vergi güvenlik müessesesi olarak, özellikle de borç verenin başka bir ülkede olduğu durumlarda; sermayedarın ticari icaplar dışında, sırf bu vergi avantajından yararlanmak amacıyla sağladığı borçların faizlerinin gider yazılmasında kısıtlama getirmektir. ÖRTÜLÜ SERMAYE

4 4 Genel Yorum 5422 sayılı Kanundaki düzenlemeyi, idareye geniş takdir yetkisi tanıyan, dolayısıyla da temel karakteristiği belirsizlik olan bir düzenleme olarak tanımlamak yanlış olmaz. 5520 sayılı Kanundaki düzenleme bu açıdan önemli bir iyileştirme anlamına gelmektedir. Mevcut ihtilafların büyük bir kısmı kendiliğinden sona erecektir. ÖRTÜLÜ SERMAYE

5 5 ORTAK KURUM (B) (C) KURUMU BORÇ KULLANAN KURUM (A) (D) KURUMU (E) KURUMU % 10 % 95 % 11 (A)Kurumunun, ortağı (B) den ve ilişkili Kurum olan (C) ve (E) Kurumundan yaptığı borçlanma örtülü sermaye kapsamındadır.


"1 VERGİ GÜVENLİK MÜESSESELERİ Örtülü sermaye, Transfer fiyatlandırması suretiyle örtülü kazanç dağıtımı, Kontrol edilen yabancı şirket (CFC), Zararlı vergi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları