Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (ARGE) (ARGE) Stratejik Planlama Geleceğe Yönelim “Geleceğe Yönelim”2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (ARGE) (ARGE) Stratejik Planlama Geleceğe Yönelim “Geleceğe Yönelim”2014."— Sunum transkripti:

1 ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (ARGE) (ARGE) Stratejik Planlama Geleceğe Yönelim “Geleceğe Yönelim”2014

2 Stratejik Planlama Nedir? BAŞLAMADAN… Ekip Yönetimi....mp4

3 Bir örgütün; ne olduğu, ne yaptığı, niçin yaptığı bilinciyle & Temel Kararlar Üretmeye yönelik disiplinli Çabasıdır. Stratejik Planlama Nedir?

4 Bulunduğumuz nokta ile ulaşmayı arzu ettiğimiz durum arasındaki yoldur.

5 Temel Unsurlar  Uzun dönemli  Bütünleştirilmiş bir anlayış  Dış dünyanın ve değişen eğilimlerin farkında olma  Okulun var olan/ olabilecek kaynaklarının farkında olma

6 Temel Unsurlar

7 Yanıt Aranacak Temel Sorular  Nerdeyiz?  Nereye, Nasıl Ulaşırız?  Ulaşılanı Nasıl Takip Ederiz?  Ulaşılanı Nasıl Değerlendiririz?

8 Hazırlık Dönemi Çalışmaları ve Hazırlık Programı

9  Stratejik plan hazırlama çalışmalarının başlatıldığının duyurulması  Stratejik Planlama Üst Kurulu ve Ekiplerinin Oluşturulması  Stratejik Planlama Ekiplerinin eğitilmesi  Stratejik Plan Hazırlama Takviminin oluşturulması

10 Duyuru  İlçe MEM’ler Okul/Kurumlara Okul/Kurumlar Personeline Stratejik Plan Hazırlık sürecine girildiğini resmi yazıyla duyurur.

11 Kurul ve Ekiplerin Kurulması (Ocak-2014)  Tüm Kurumlar, Stratejik Planlama Üst Kurulunu ve Ekibini kurmak zorundadır.  Okul/Kurumlar (Ek4) ile İlçe MEM’e; Bildirmek durumundadırlar.

12 İlçe MEM Düzeyinde Kurul ve Ekipler  Stratejik Plan Üst Kurulu:  İlçe MEM Müdürü  Şube Müdürleri  Okul Müdürü (En az 2)  Stratejik Plan Ekipleri: İlçe MEM’in büyüklüğüne göre Müdürün belirleyeceği İlçe MEM Personeli  Okul Müdürü/Müdür Yard. vd. Personel.

13 Okul Kurum Düzeyinde Kurul ve Ekipler (OCAK-2014)  Stratejik Plan Üst Kurulu:  Okul Müdürü  1 Müdür Yardımcısı  1 Öğretmen (5 KİŞİ)  OAB Başk.  1 OAB Yön. Kur. Üyesi  Stratejik Plan Ekipleri: (OGYE, KK) Okul Müdürü tarafından görevlendirilen ve üst kurul üyesi olmayan;  Müdür Yard. (Başkan)  Belirlenen öğretmenler (?)  Gönüllü veliler

14 Ekiplerin Eğitilmesi (ŞUBAT, MART-2014)  Söz konusu ekiplerin oluşturulmasının ardından; Gerekli eğitimler, İlçe Kalite Temsilcileri tarafından ilçe, Okul/Kurum ekip ve Kurullarına verilir.

15 Stratejik Plan Hazırlama Takviminin Oluşturulması

16 Stratejik Planlama Süreci

17 STRATEJİK PLAN MEVCUT DURUM TARİHİ GELİŞİM YASAL YÜKÜMLÜLÜK LER ÜRÜN VE HİZMETLER PAYDAŞ ANALİZİ KURUM İÇİ ANALİZ Örgüt Yapısı İnsan Kaynakları Teknoloji Mali Kaynaklar İstatistiki veriler ÇEVRE ANALİZİ PEST Üst Politika Belgeleri GZFT ANALİZİ GELECEĞE BAKIŞ MİSYON VİZYON DEĞERLER TEMALAR AMAÇLAR VE HEDEFLER PERFORMAN S GÖSTERGELE Rİ FAALİYET/PR OJELER STRATEJİLER İZLEME VE DEĞERLENDİ RME RAPORLAMA

18 A.Mevcut Durum (Durum Analizi) A.Mevcut Durum (Durum Analizi)

19 A. Mevcut Durum (Durum Analizi)

20 A.1. Tarihi Gelişim KURUMUN; Kuruluş tarihi, Hizmet amaçları, Geçirdiği kritik aşamalar, Önemli yapısal dönüşümler Analitik Bakış Açısıyla değerlendirilir.

21 A.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Yanıtlanması Gereken Sorular Mal ve hizmetlerin kapsamı nedir? Hizmetlerin nitelik/niceliğine ilişkin hükümler nedir? Kurumun diğer kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla ilişkilerini düzenleyen hükümler nelerdir?

22 A.3. Faaliyet Alanları, Ürün/Hizmetler Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat analizi çıktılarından yararlanılarak üretilen Temel ürün ve Hizmetler belirlenir.

23 ÖRNEKLENDİRME Yönetim Hizmetleri Personel Hizmetleri Eğitim-Öğretim Hizmetleri Bütçe -Yatırım Hizmetleri Araştırma-Planlama-İstatistik Hizmetleri Sivil Savunma Hizmetleri …

24 A.4. Paydaş Analizi Hizmetin şekillendirilmesi için Paydaş Taleplerinin bilinmesi gerekir.  İç Paydaş  Dış Paydaş  Yararlanıcılar

25 A.4. Paydaş Tespiti Kurumun Faaliyet/Hizmetleriyle İlgisi olan kim? Kurumun Faaliyet/Hizmetlerini Yönlendirenler kim? Kurumun Faaliyet/Hizmetlerini Kullananlar kim? Kurumun Faaliyet/Hizmetlerinden Etkilenenler kim? Kurumun Faaliyet/Hizmetlerini Etkileyenler kim?

26 A.4. Paydaş Önceliklendirme Dikkat Edilecek Husus: Paydaşın Kuruluş faaliyetlerini Etkileme/Etkilenme derecesi

27 A.5. Kurum İçi Analiz ve Çevre Analizi GZFT (SWOT): Kurumun etkilediği/etkilendiği koşulların sistematik incelemesidir. Diğer aşamalara temel teşkil eder. GZ (İÇ) FT (DIŞ)

28 A.5. Kurum İçi Analizde Dikkat Edilecek Hususlar

29 A.5. Çevre Analizinde Dikkat Edilecek Hususlar

30 A.5. Çevre Analizinde Bir Diğer Yöntem PEST Analizi:  Politik  Ekonomik  Sosyal  Teknolojikgözlem. Söz konusu faktörlerden, önemli olanları tespit etmek Bu faktörlerin, kimleri (olumlu/olumsuz) etkilediğini ortaya çıkarma analizi.

31 A.5. PEST ANALİZİ POLİTİK / YASAL FAKTÖRLER EKONOMİK FAKTÖRLER  İlgili Mevzuat  MEB Strateji Belgesi  Milli Eğitim Şuraları  İş Kanunları  Politik İstikrar  Kamu ve Özel  Uluslararası İlişkiler  9. Kalkınma Planı  Bölgesel Ekonomik Durum  Enflasyon ve Değişim Oranları  İstihdam Politikaları  Enerji ve Maliyet SOSYAL / KÜLTÜREL FAKTÖRLER TEKNOLOJİK FAKTÖRLER  Eğitimde Fırsat Eşitliği  Çevreye Duyarlılık  Tüketici Eğilimleri  Sağlık Bilinci  Nüfus Artış Oranı  Gelir Dağılımındaki Farklılık  TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitimde İnsan Kaynakları Raporu  ARGE Çalışmaları  Teknolojik Gelişme Hızı  Enerji Kaynakları ve Kullanılabilirlik

32 B. Geleceğe Yönelim

33

34 B.1. Misyon Bildirimi Şemsiye bir kavramdır. Üst yönetim tarafından Planlama ekibiyle birlikte diğer birimlerin görüşleri alınarak belirlenir. “Bir anlamda bizi bulunduğumuz yeri”

35 B.1. Misyon Bildirimi Dikkat edilecek Hususlar: Özlü, Açık ve Çarpıcı şekilde ifade edilir. Hizmetin yerine getirilme sürecini değil, amacını tanımlar. Yasal görev ve yetkiler çerçevesinde belirlenir. Hizmet sunulan kişi ve kuruluşlar belirtilir. Sunulan hizmet/ürünler tanımlanır.

36 B.1. Misyon Bildirimi NE yapmamız gerekiyor/bekleniyor? Bunları KİM için yapıyoruz? Hangi yöntem, yaklaşım ve değerler ile NASIL üretiyoruz? Nasıl çalışıyoruz? Bunları NEDEN yapıyoruz? Neden varız? Yanıtlanması Gereken Sorular

37 B.1. Misyon Bildirimi NE? Hizmet alanların ihtiyaçları NE? Hizmet alanların ihtiyaçları NEDEN? Var oluş nedeni, kuruluş amacı NEDEN? Var oluş nedeni, kuruluş amacı NASIL?Yaklaşımlar,yöntemler Yaklaşımlar,yöntemler KİME? Hizmet alan kesimler KİME? Hizmet alan kesimler

38 B.1. Misyon Bildirimi Örnek Misyon; Eğitimin başkentinde Türk Milli Eğitim Sistemi’nin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda yasa ve mevzuatları uygulayarak bilimsel temelli araştırmalarla eğitimin kalitesini arttırmak; mevcut durumu etkili ve verimli hale getirmek.

39 B.2. Vizyon Bildirimi İdeal geleceği sembolize eder. Uzun vadede nelerin yapılacağının güçlü anlatımıdır. Çalışanları ve karar alıcıları ilerlemeye teşvik etmeli, düğer yandan ulaşılabilir olmalı. Bir anlamda ulaşılmak isteneni ifade eder.

40 B.2. Vizyon Bildirimi Güçlü bir vizyon : İdealisttir. Özgündür. Çekicidir. Kısa ve akılda kalıcıdır. İlham verici ve iddialıdır. Gerçekleşmek zorunda değildir. Heyecan vericidir.

41 B.2. Vizyon Bildirimi Kuruluşun İdeal geleceği nedir? Kuruluş, çalışanları ve yaralanıcıları tarafından nasıl algılanmak istiyor? Hesap verme sorumluluğunu taşıyan otorite nasıl bir gelecek öngörüyor? Yanıtlanması Gereken Sorular

42 B.2. Vizyon Bildirimi Örnek Vizyon: Varlık nedenini bilen, geleceği yöneten, gelişmeyi amaç edinen önder bir kurum olmak.

43 B.3. Temel Değerler Kurumsal ilkeler, davranış kuralları ile yönetim biçimini ifade eder. Misyon, vizyon ve kurumsal kimliğinin gerisinde Temel Değerler ve İnançlar vardır. Temel Değerler Planlamaya ve diğer süreçlere rehberlik eder.

44 B.3. Temel Değerler Temel Değerler 3 temel alana ilişkin olabilir: Kişiler: Çalışanlar ve paydaşlar. Süreçler: Yönetim, karar alma, hizmet üretimi. Performans: Üretilen hizmet/ürünlerin kalitesi

45 B.3. Temel Değerler  Ulaşılabilirlik,  Çözümden Yana Olmak,  Teknolojiyi Kullanmak,  Değişime Açık Olmak,  Vatandaş Odaklılık,  Şeffaflık,  Katılımcılık.

46 B.4. Amaçlar Ulaşılması gereken hedeflerin kavramsal ifadesidir. Vizyona ulaşma basamaklarından birisi

47 B.4. Amaçlar Özellikleri: Misyonu gerçekleştirmeye katkı sağlamalı. Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerle uyumlu olmalı. Gerçekçi ve ulaşılabilir olmalı. Ulaşılacak sonuçlar açıkça ifade edilmeli ancak nasıl ulaşılacağı ayrıntısına girilmemeli. Hedefler için bir çerçeve çizmelidir. Durum analizi sonuçlarına göre şekillenmelidir.

48 B.4. Amaçlar Eğitim çağına gelmiş bireylerin ilgi, istek, yetenekleri ve Ankara ilinin ihtiyaçları doğrultusunda okullaştırılmalarını sağlamak; yeni öğretim ortamlarının planlanmasını, var olan imkânların verimli ve etkili bir biçimde kullanılmasını desteklemek. Örnek Amaç:

49 B.5. Hedefler Amaçların gerçekleştirilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir Alt Amaçlardır. Ulaşılması öngörülen çıktı ve sonuçların tanımlanmış bir zaman dilimi içinde, nitelik ve nicelik ifadesidir. Bir amaca birden fazla hedef belirlenir.

50 B.5. Hedefler Özellikleri : Açık ve anlaşılabilir ayrıntıda olmalı. Ölçülebilir olmalı. Sonuca odaklanmış olmalı. Zaman çerçevesi belli olmalı. İmkansız olmamalı.

51 B.5. Hedefler Örnek Hedef: Okul öncesi eğitimde, okullulaşma oranını yükseltmek. Ortaöğretimden Yükseköğretime geçiş sınavlarında İlimiz başarısını yükseltmek.

52 B.6. Performans Göstergeleri Hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ifadesidir. Ölçülebilirliğin sağlanması için Miktar-Zaman-Kalite- Maliyet cinsinden ifade edilir.

53 B.7. Stratejiler Hedef 1.1: Ortaöğretimden Yükseköğretime geçiş sınavlarında İlimiz başarısını yükseltmek. Bu hedef ilişkin izlenecek stratejiler: ………………………… ………………………….. ………………………………

54 Örneklendirme Amaç 1. Karşılaştırmalı sınavlarda öğrenci başarısını ortalamanın üzerine çıkarmak. Hedef 1.1: Okul düzeyinde, Matematik derslerindeki %20 olan başarı oranını, plan dönemi sonuna kadar %70’e çıkarmak

55 Örneklendirme Stratejiler:  Strateji 1: Matematik soru bankası oluştur.  Strateji 2: Ücretsiz ek ders faaliyetleri Planla  Strateji 3: Deneme sınavları hazırla ve yaygınlaştır.

56 Örneklendirme SAM1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ SH1.1 PG1.1.1 Yapılan deneme sınavı sayısı PG1.1.2 Sınav sonuçlarına göre matematik dersinden başarılı öğrenci sayısı Hedef 1.1: Okul düzeyinde, Matematik derslerindeki %20 olan başarı oranını, plan dönemi sonuna kadar %70’e çıkarmak PERFORMANS HEDEFLERİ 20152016201720182019 P.G.1.1.1 23456 P.G.1.1.2 250300350400450

57 B.8. Maliyetlendirme Okul/Kurumların stratejik planları ve bütçeleri arasındaki bağlantıyı güçlendirmeyi ve harcamaların önceliklendirilmesini amaçlar. **NOT: FAALİYET VE PROJELERİN S. PLANDA YER ALMASI ZORUNLU DEĞİLDİR.

58 B.8. Maliyetlendirme Maliyetlendirme Tablosu

59 B.8. Maliyetlendirme Kaynak Tablosu

60 C. İzleme/Değerlendirme

61 C.1. İZLEME/DEĞERLENDİRME İzleme: Sistematik olarak takip etmek ve raporlamaktır. Değerlendirme: Sonuçların amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve amaç ve hedeflerin tutarlılığının analizi

62 Örneklendirme SAM1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ SH1.1 PG1.1.1 Yapılan deneme sınavı sayısı PG1.1.2 Sınav sonuçlarına göre matematik dersinden başarılı öğrenci sayısı PERFORMANS HEDEFLERİ 20152016201720182019 P.G.1.1.1 23456 P.G.1.1.2 250300350400450 Hedef 1.1: Okul düzeyinde, Matematik derslerindeki %20 olan başarı oranını, plan dönemi sonuna kadar %70’e çıkarmak

63 Gerçekleşme Oranları Nasıl Hesaplanmaktadır? Azalan (-) Hedefler; Sürekli devamsızlık yapan öğrenci sayısı Artan (+) Hedefler; Öğrenci başına düşen kitap sayısı PERFORMANS HEDEFLERİ 20152016201720182019 P.G.1.1.1705030155 PERFORMANS HEDEFLERİ 20152016201720182019 P.G.1.1.13040506070

64 Gerçekleşme Oranı Formülü Artan (+) Hedeflerde; Azalan (-) Hedeflerde; Gerçekleşme oranı =(Sonuç/Hedef)*100 Gerçekleşme oranı =(Hedef/Sonuç)*100 Not: Gerçekleşme oranlarının ortalaması hesaplanırken %100 ü geçen hedefler 100 olarak kabul edilmelidir.

65 Örneklendirme SAM1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ SH1.1 PG1.1.1 Yapılan deneme sınavı sayısı PG1.1.2 Sınav sonuçlarına göre matematik dersinden başarılı öğrenci sayısı PERFORMANS HEDEFLERİ 20152016201720182019 P.G.1.1.1 2 (1)3456 P.G.1.1.2 250 (225)300350400450 Hedef 1.1: Okul düzeyinde, Matematik derslerindeki %20 olan başarı oranını, plan dönemi sonuna kadar %70’e çıkarmak

66 D. Sonuç / Özet

67 SONUÇ / ÖZET 2015 2019 2016 2017 2018 & & Planlı Süreç Yönetimi

68 2015-2019 STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI VİZYON ÖNCÜ ÖNDER ve ÖRNEK OLMAK.

69 2015-2019 STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI İLKE VE DEĞERLERİMİZ  Ulaşılabilirlik,  Çözümden Yana Olmak,  Teknolojiyi Kullanmak,  Değişime Açık Olmak,  Vatandaş Odaklılık,  Şeffaflık,  Katılımcılık.

70 2015-2019 STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI (Önceliklerimiz) Öğretmen Saygınlığı Zararlı Alışkanlıklar Kurumsal Kimlik ve Aidiyet Milli Manevi Değerlerin Öne Çıkarılması (Törenlerin rutinin dışına çıkarılması) Şiddet

71 2015-2019 STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI KRİTİK SORULAR 1.Liselerin zorunlu olmasından dolayı artan okul/derslik ihtiyacı nasıl karşılanacaktır? 2.Ortaokuldan sonra ayrılan öğrencilerin önemli çoğunluğunun başarısız ve uyum becerisi düşük(suçlu, madde bağımlısı, çalışan vb.) olduğu düşünülürse bu öğrencilerin okuldaki sorunları nasıl çözülecek? 3.Liselerin sınavla almaya başlamasıyla bu liselere giremeyen ve meslek lisesine de gitmek gitmek istemeyen öğrencilerin durumu ne olacak? 4.Dersanelerin kapanması sürecinde ders dışı çalışmalar konusunda öncü bir çalışma yapılabilir mi? 5.Öğretmen notlarına itirazlar yeni dönemde sistemi çalışmaz hale getirebilir mi? 6.Üniversiteye girişte oluşturulacak bir model için çalışma yapılarak destek sağlanabilir mi? (En yüksek akademik başarıya sahip Ankara’dan bir öneri gelirse etkili olabilir mi?)

72 TEŞEKKÜR EDERİM.


"ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (ARGE) (ARGE) Stratejik Planlama Geleceğe Yönelim “Geleceğe Yönelim”2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları