Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 İ L E T İ Ş İ M ve E M P A T İ Dr. Mustafa Aydın BAŞAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 İ L E T İ Ş İ M ve E M P A T İ Dr. Mustafa Aydın BAŞAR."— Sunum transkripti:

1

2 1 İ L E T İ Ş İ M ve E M P A T İ Dr. Mustafa Aydın BAŞAR

3 2 İnsanlar birbirlerinden nefret ediyorlar, Çünkü birbirlerinden korkuyorlar. İnsanlar birbirlerinden korkuyorlar, Çünkü birbirlerini tanımıyorlar. İnsanlar birbirlerini tanımıyorlar, Çünkü iletişim kuramıyorlar. Martin Luther King

4 İLETİŞİM Bilgi, düşünce, tutum ve duyguların bir kişi veya grup tarafından, diğer kişi ya da gruplara, uygun semboller kullanarak paylaşılması sürecidir. Anlamların ortak kılınması sürecidir.

5 K A Y N A K Fikir, bilgi Duygu, tutum Beceriler * İletişim bece. * Kültür * Sosyal sistem A L I C I Fikir, bilgi Duygu, tutum Beceriler M E S A J *İçerik *Öğeler * Kullanılan kod Hareket, jest, mimik, ses, söz, ışık, ısı,çizim, resim, heykel, yazı, formül vb.. K A N A L Beş Duyuya yönelik * Araç gereçler *Yöntem ve teknikler İ L E T İ Ş İ M D Ö N Ü T   G ü r ü l t ü

6 5 Kaynağın iletişim başarısı; * Kendisi, alıcısı ve ileteceği konu hakkındaki bilgi ve becerilerine * Kendisi, alıcısı ve ileteceği konu hakkındaki tutumuna * * Yetişmiş olduğu ve halen içinde bulunduğu toplumsal ve kültürel çevreye * İletişim becerisine Konuşma – Yazma (Kodlama) Dinleme – Okuma (Kod çözme) DÜŞÜNME bağlıdır.

7 6 Kaynağın güvenirliği Daha çok alıcının kaynağa yüklediği bir özelliktir. Kaynağın uzmanlığı Bir değer olarak bilgi, ona ulaşana da değer katar. Kaynağın inanırlığı Kendi çıkarını savunmayanlar daha güvenilir görülür. Kaynağın çekiciliği Benzerlik, görünüş, hoşa gitme ikna etkisini arttırır.

8 7 Ortak Yaşantı Alanı OYA

9

10

11 SÖZLÜ PLANLIPLANLI PLANSIZPLANSIZ DilDil ötesi Konuşma Yazma YÜZ ve BEDEN B E D E N D İ L İ BEDENSEL TEMAS MEKAN KULLANIMI ARAÇLAR ZAMAN BİREYLERARASI İLETİŞİM SÖZSÜZ

12 İlk İzlenim - Kıyafet Aynalama Buzları Kırma Yıkıcı TartışmaEmpati * Hoşnutsuzluk * Duyarsızlık * Duygudaşlık Hoşgörü İLETİŞİM KURMA

13 12 YIKICI TARTIŞMA * KAÇINMAK * HASIRALTI ETMEK * SUÇLU HİSSETTİRMEK * KONUYU DEĞİŞTİRMEK * OLUMSUZ ELEŞTİRMEK *AKIL OKUMAK * TUZAK KURMAK * İMA ETMEK * BARDAĞI TAŞIRMAK * TEDİRGİN ETMEK * ŞAKAYA BOĞMAK * YARAYA DOKUNMAK * DEĞİŞMEYE İZİN VERMEMEK * YOKSUN BIRAKMAK * YARDIMI ESİRGEMEK

14 İLETİŞİMDE BEN – SEN  1. BEN HAKLI DEĞİLİM – SEN HAKLI DEĞİLSİN * Kendi davranışının yanlışlığını ima eder. Fakat gerçekte karşısındakinin de hata yaptığını söyler.  2. BEN HAKLI DEĞİLİM – SEN HAKLISIN * Kendi davranışının yanlışlığını ima eder. Fakat gerçekte karşısındakinin de hata yaptığını söyler.  3. BEN HAKLIYIM – SEN HAKLI DEĞİLSİN * Kişinin sık sık baba rolü üstlenmesidir. Böyle bir tavır, kişileri isyana sürükler.  4. BEN HAKLIYIM – SEN HAKLISIN * Anlaşmazlıkları çözmek için yetişkin davranışı sergiler. Karşısındakine saygı duyar ve görüş açısını anlamaya çalışır. Amaç, her zaman uzlaşma-anlaşma sağlamaktır.

15 Senin sorunların karşısında sen ne düşünüyor ve ne hissediyorsun? Senin sorunların karşısında ben ne düşünüyor ve ne hissediyorum? Senin sorunların karşısında onlar (TOPLUM) ne düşünüyor ve ne hissediyor? ONLAR BASAMAĞI SEN BASAMAĞI BEN BASAMAĞI 1. Senin sorunların karşısında başkaları ne düşünüyor ve ne hissediyor? 6. Benim duygularım 5. Bende de var 4. Teşhis 3.Akıl verme 2. Eleştiri 10. Derin duyguları anlama 9. Tekrarlama 8. Soruna eğilme 7. Destekleme

16 SUNUŞ Yola çıkınca her sabah, Bulutlara selam ver, Taşlara, kuşlara, Atlara, otlara, İnsanlara selam ver. Ne görürsen selam ver. Sonra çıkarıp cebinden aynanı Bir selam da kendine ver. Hatırın kalmasın el gün yanında Bu dünyada sen de varsın! Üleştir dostluğunu varlığa, Bir kısmı seni de sarsın. Üstün Dökmen 1976

17

18 Telefon ç alar. Y ö netici, “ Bir saat i ç inde odama gelin, manzaraya bakacağız. ” der. Kapı a ç ıktır. Işıklar yanmaktadır. Y ö netici “ Manzara karanlık. ” diye ekler. Aşağıda beş cümleyle anlatılmış bir olay ve bu olayla ilgili yirmi ifade bulacaksınız. Her ifadenin karşısında da Doğru (D), Yanlış (Y) ve Belirsiz (?) seçenekleri vardır. Her ifade için bu seçeneklerden birini işaretleyiniz.

19 DY? 1. Telefon eden yöneticidir.DY? 2. Olayda iki kişi vardır.DY? 3. Yöneticinin odasına gelmesini istediği kişi, daha alt kademedeki biridir.DY? 4. Yönetici telefonla konuştuğu birine odasına gelmesini söylemiştir.DY? 5. Yöneticinin odasının kapısı açıktır.DY? 6. Yöneticiye göre şirketin durumu iç açıcı değildir.DY? 7. Olay gece geçmektedir.DY? 8. Olay işyerinin kapanmasından sonra geçmektedir.DY? 9. Yönetici erkektir.DY? 10. Yöneticinin odasının ışığı yanmaktadır.DY? 11. Telefone birisi yanıt vermiştir.DY? 12. Telefonda iki kişi konuşmuştur.DY? 13. Olayı anlatan kişi yönetici değildir.DY? 14. Olayda yönetici bir manzaraya bakmaktadır.DY? 15. Yönetici ile diğer kişi bir manzaraya bakmaktadır.DY? Yönetici “manzara” demekle aşağıdakilerden hangisini kastetmiştir? 16. Bir bütçeDY? 17. Bir tahminDY? 18. Bir raporDY? 19. Bir resimDY? 20. Bir fotoğrafDY?

20 İletişimin temel unsuru ETKİN DİNLEME PASİF DİNLEMEDEN - ETKİN DİNLEMEYE * Dalıp giden gözler * Ezbere yanıtlar * Son kelimeyi yinelemek * Soruları yanıtlayabiliyorsanız (GERÇEK DİNLEME) * Başkalarına anlatabiliyorsanız. * Başkalarına öğretebiliyorsanız.

21 BİRBİRİMİZİ NEDEN DİNLEMEYİZ? * İlgi düzeyi * Dikkat dağıtan etmenler * İçsel söyleşi * Sunuluş biçimi * Beden dili * Göz teması * Konuşma sırasını beklemek * Alışkanlık (dinleme) * Savunma mekanizmaları

22 KONUŞMACI YI * Verdiği bilgilere gereksinimiz varsa, * Kişi bizim için önemliyse * Yanlış anlama / anlaşılma riski yüksek olan durumlarda (Konunun karmaşıklığı – yabancılığı) * Konuşmacı sesine duygusal bir ton kattığında DİKKATLİCE DİNLEMELİYİZ.

23 ETKİN DİNLEME * Doğru orantıyı kullanın * Göz teması sağlayın * Not alın * Başkalarının lafını ağızından almayın * Ezbere karar vermekten kaçının * Tepki verin * Yargılamalardan kaçının * Sorular sorun * Konunun özüne yönelik sorular soru * Yanıt vermeden önce duraklayın

24 DİNLEME ŞEKİLLERİ * Kapalı Tepki (Yansıtıcı Dinleme) * Açık Tepki (Yansıtıcı Dinleme)

25 İletişim sanatı ilgi çekici değil ilgili olmaktır. Karşımızdaki insanı ne kadar iyi dinler ve ne kadar iyi anlarsak, karşımızdaki insanlar bizi dikkatle dinler.

26 Ö Ğ RENC İ N İ ZLE ÇOCU Ğ UNUZLA KONU Ş UR, ONU D İ NLER M İ S İ N İ Z?

27 KOÇİMİZİ DİNLEME - EMPATİ Kabul Dili (SÖZSÜZ) * Çocuğa karışmayarak kabul ettiğini göstermek * Edilgin dinleyerek kabul ettiğini göstermek Kabul Dili (SÖZLÜ) * Kapıları aralamak * Evet dili

28 SORUN KİMİN? Belli bir sorunla karşılaştığımızda ilk yapılması gereken sorunun kime ait olduğunu kendimize sormaktır.

29 SORUN KİMİN? Eğer yanıtımız sorun benim ise karşımızdaki kişi ile ilişkilerimizin boyutunu ve onun bizden beklentisini de göz ardı etmeden; ona sorunu tanımlayan ve bizim üzerimizdeki etkisini açıklayan bir ben dili mesajı vermeliyiz.

30 SORUN KİMİN? Eğer yanıtımız sorun onun ise o zaman ona konuşmaya yüreklendirici, kapı aralayıcı mesajları iletip etkin dinleme konumuna geçmeliyiz.

31 SORUN KİMİN? Belli bir sorunla karşılaştığımızda ilk yapılması gereken sorunun kime ait olduğunu kendimize sormaktır. Eğer yanıtımız sorun benim ise karşımızdaki kişi ile ilişkilerimizin boyutunu ve onun bizden beklentisini de göz ardı etmeden; ona sorunu tanımlayan ve bizim üzerimizdeki etkisini açıklayan bir ben dili mesajı vermeliyiz. Eğer yanıtımız sorun onun ise o zaman ona konuşmaya yüreklendirici, kapı aralayıcı mesajları iletip etkin dinleme konumuna geçmeliyiz.

32 SORUN KİMİN? Sınıfta havada kağıtlar uçuşuyor! Anne – babası boşanıyor! SORUN BENİM BEN DİLİ Kağıtları bu şekilde attığınızda (SORUN) Dikkatim dağılıyor, (SOMUT ETKİ) Sinirleniyorum. (YARATTIĞI DUYGU) SORUN ONUN! Edilgin sessizlik Kapı aralayıcıları Kabul tepkileri Etkin dinleme (Yansıtıcı/açılımlı/geri iletiye dayalı dinleme

33 BİLİNÇALTI ŞİFRELEME SÜRECİ E V E T Karşı tarafın olumlu tavır sergilemesi için EVET’e götürücü ifade! Demek yeşil rengi sevmiyorsun? Sanırım maaşıma zam yapmayacaksınız. Sanırım odanı toplamayı düşünüyorsun.

34 Öyle değil mi? Şöyle mi yapsak? Yapar mıyız? Daha iyi, değil mi? Ödevini bitireceksin, öyle değil mi?

35 BİLİNÇALTI ŞİFRELEME SÜRECİ E V E T  Kişisel Talimatlar  Bilinçaltı  Soruların gücü  Referans nasıl alınır?

36 AKILDA KALICILAR * İlkler * Sonlar * Alışılmadık şeyler * Bağlantılar (hikaye, benzetme) * Tekrar * Heyecan

37 DİNLEMEYİ ENGELLEYEN ANA-BABA TAVIRLARI * Emir vermek, yargılamak * Uyarmak gözdağı vermek * Ahlak dersi vermek * Öğüt vermek, çözüm ve öneri getirmek * Öğretmek, nutuk çekmek, mantıklı düşünceler önermek * Yargılamak, eleştirmek, suçlamak, aynı düşüncede olmamak * Övmek, aynı düşüncede olmak * Yorumlamak, analiz etmek, tanı koymak * Ad takmak, alay etmek * Güven vermek, desteklemek, avutmak, duygularını paylaşmak * Soru sormak, sınamak, çapraz sorgulamak * Sözünden dönmek, oyalamak, şakacı davranmak, konuyu saptırmak

38 DİNLEMEYİ ENGELLEYEN ANA-BABA TAVIRLARI EMİR VERMEK, YARGILAMAK Çocuğa emir vererek bir şey yapmasını söylemek. * Başka ana babaların ne yaptığı umurumda değil, bahçeyle sen uğraşacaksın. * Benimle böyle konuşma * Şimdi onlara git, Ufuk ve Elif Eylül ile oyna! * Yakınmayı bırak.

39 Komutan Tavrı “Ne diyorsam onu yap, soru sorma”

40 DİNLEMEYİ ENGELLEYEN ANA-BABA TAVIRLARI UYARMAK, GÖZDAĞI VERMEK İstemediğiniz şeyi yaparsa çıkacak sonucu çocuğa söylemek * Onu yaparsan, pişman oluşun. * Bir kelime daha söylersen, arkadaşlarına göndermem. * Kendi iyiliğini düşünüyorsan onu yapmazsın.

41 Tehdit etmeyin “Eğer dediğimi yapmazsan...”

42 DİNLEMEYİ ENGELLEYEN ANA-BABA TAVIRLARI AHLAK DERSİ VERMEK Çocuğa yapması gerekenleri söylemek * Öyle davranmamalısın * Büyüklerine karşı her zaman saygılı olmalısın.

43 ÖĞÜT VERMEK, ÇÖZÜM VE ÖNERİ GETİRMEK Çocuğa öneriler vererek sorununu nasıl çözeceğini söylemek * Tuğçe ve Efe’ye seninle oynamaları için buraya gelmelerini neden söylemiyorsun? * Üniversite konusunda karar vermeden önce birkaç yıl bekle. * Bu konuda öğretmeninle konuşmanı öneririm. * Git, başka çocuklarla arkadaşlık et.

44 Nasihatçi Tavrı

45 ÖĞRETMEK, NUTUK ÇEKMEK, MANTIKLI DÜŞÜNCELER ÖNERMEK Çocuğu gerçeklerle, bilgi mantık ve kendi görüşlerimizle etkilemeye çalışmak * Üniversite senin için çok yararlı olabilir. * Çocuklar birbirleriyle nasıl geçineceklerini öğrenmeli * Üniversite bitirenlerin durumuna bir bakalım. * Çocuklar küçükken sorumluluk almayı öğrenirlerse büyüyünce de sorumlu yetişkin olurlar. * Buna şu açıdan bak; benim evde senin yardımına gereksinimim var. * Ben senin yaşındayken iki mislini yapardım.

46 * Her şeyi bilen (Uzman) ana baba tavrı (Konferans vermeyin)

47 YARGILAMAK, ELEŞTİRMEK, SUÇLAMAK, AYNI DÜŞÜNCEDE OLMAMAK Çocuğu değerlendirmek ve olumsuz yargılamak * Doğru düşünmüyorsun. * Bu deneyimsiz birinin görüşü * Bu konuda çok yanılıyorsun.

48 * Savcı tavrı ( Yargılamayın ) “Sen zaten hep böylesin”

49 ÖVMEK, AYNI DÜŞÜNCEDE OLMAMAK Olumlu değerlendirme yapmak ve düşüncesini paylaşmak * Çok güzelsin * İyi şeyler yapacak yeteneğin var * Haklı olduğunu düşünüyorum. * Sana katılıyorum.

50 AD TAKMAK, ALAY ETMEK Çocuğu utandırarak kendisini aptal hissettirmek * Sen ne şımarık bir çocuksun! * Hey, buraya bak, sivri zekalı. * Vahşi hayvan gibisin. * Tamam, bebecik

51 YORUMLAMAK, ANALİZ ETMEK, TANI KOYMAK Çocuğun davranışının nedenlerini anlatmak, ona koyduğumuz tanıyı iletmek * Sen Beren’i kıskanıyorsun. * Sen bunu beni kızdırmak için söylüyorsun. * Okulda durumun iyi olmadığı için böyle düşünüyorsun.

52 Teşhis koymayın “Bence sen...”

53 GÜVEN VERMEK, DESTEKLEMEK, AVUTMAK, DUYGULARINI PAYLAŞMAK Çocuğun duygularındaki yoğunluğu gözardı ederek onları unutmasına ve kendisini daha iyi hissetmesine çalışmak * Yarın kendini daha iyi hissedeceksin * Tüm çocuklar arada bir böyle olur * Üzülme, herşey düzelir. * Yeteneklisin, başarılı bir öğrenci olabilirsin. * Ben de senin gibi düşünürdüm. * Sen arkadaşlarınla hep iyi geçinirsin.

54 SORU SORMAK, SINAMAK, ÇAPRAZ SORGULAMAK Nedenler bulmaya çalışarak, sorunu çözmeye yardım edecek daha fazla bilgi için sorgulamak. * Ne zaman böyle hissetmeye başladın? * Neden okuldan nefret ediyorsun? * Arkadaşların seninle oynamak istemediklerini söylediler mi? * Bu fikri senin aklına kim soktu? * Üniversiteye girmezsen ne yaparsın?

55 Sorgulamayın “Kim, nerede, nasıl, niçin, ne zaman, neden...”

56 SÖZÜNDEN DÖNMEK, OYALAMAK, ŞAKACI DAVRANMAK, KONUYU SAPTIRMAK Çocuğu sorunundan uzaklaştırmaya çalışmak * Unut gitsin. * Bu konuyu yemekte konuşmayalım. * Hadi gel, daha güzel şeylerden konuşalım. * Eee Umut, basketbol nasıl gidiyor? * Bütün bunları biz de yaşadık. * Okulu dinamitlemeye ne dersin?

57


"1 İ L E T İ Ş İ M ve E M P A T İ Dr. Mustafa Aydın BAŞAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları