Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

POSTOPERATİF KOGNİTİF DİSFONKSİYON DR. AYŞE KARCI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "POSTOPERATİF KOGNİTİF DİSFONKSİYON DR. AYŞE KARCI"— Sunum transkripti:

1 POSTOPERATİF KOGNİTİF DİSFONKSİYON DR. AYŞE KARCI

2 Konu akışı Tanımı Fizyopatolojisi İnsidansı Kliniği
Önemi Tanımı Fizyopatolojisi İnsidansı Kliniği Önlenmesi ve tedavisi Anestezi literatüründeki yeri

3 Önemi Artan sayıda geriyatrik hasta Artan sayıda major girişim
Günlük aktivitelerini kısıtlanması İş hayatını daha erken terk etmeleri Sosyal bakım kurumlarına daha fazla gereksinim Bağımsız hareket edememe Toplumdan uzaklaşma ÖLÜM !! Seattle Longitudinal Study of Aging Berlin Aging Study

4 1995-2050 Yılları arasında Amerikan halkının yaşlarında değişiklikler
At the present time, the US population aged 65 years and older is approximately 35 million. Within the next 50 years, that number will double to nearly 75 million and those 85 years and older will increase more than four-fold to 18 million.

5 Erişkinlerde postoperatif kognitif bozukluklar
Postoperatif deliryum (POD) Postoperatif kognitif disfonksiyon (POKD) Moller JT, Acta Anaesth Scand, 1997

6 “Büyükbabam hiçbir zaman eskisi gibi olmadı”
YANIT : Nöropsikolojik testler – Yetersiz “Büyükbabam hiçbir zaman eskisi gibi olmadı” Bedford PD. Adverse effects of anaesthesia on old people. Lancet 1955………… During today’s lecture, I will emphasize the growing importance of geriatric anesthesia to our specialty. I will then define postoperative kognitif dysfunction and discuss the historical background for this problem. Next, I will mention several potential mechanisms for POCD and the current evidence for the existence of POCD after both cardiac and non-cardiac surgery. And, finally, I will finish the lecture by focusing on the long-term implications of kognitif decline and anesthetic management.

7 Olgu Cerrahi girişim: 2009 yılında TDP
Cognitive dysfunction after surgery and anaesthesia: what can we tell the grandparents? D. GWYN SEYMOUR, ANDREW M. SEVERN Olgu Cerrahi girişim: 2009 yılında TDP Ameliyattan sonra 1 hafta süreyle okuma güçlüğü başın ön kısmında baskı hissi Anesteziden kaynaklanan kalıcı veya geçici beyin hasarı olabilir mi ? Anestezikler hafızayı etkiler mi ? Dr Donohue: genel anesteziden sonra 65 yaş üzerindeki hastaların yaklaşık %60’ında ( 18 – 60 yaş arasında da) mental konfüzyon ortaya çıkar

8 Anestezinin Yaşlı Hastalarda İstenmeyen Olumsuz Etkileri
1193 hastanın anestezi kaydı Yaş ≥ 50 GA altında opere edilenler 120 hastada (%10) mental bozulma Sonuç Anestezik ajanlar ve hipotansiyon ile ilişkili kognitif gerileme “Yaşlı hastalardaki ameliyatlar gerçekten zorunlu ise uygulanmalıdır” Postoperative confusion has been reported in elderly patients for over a century and anesthesia has often been mentioned as a cause for this problem. Dr. Bedford, an internist, had heard many patients and their families complain of memory problems after surgery. In 1955, he published a retrospective review entitled “Adverse Cerebral Effects of Anesthesia in Elderly Patients”. He reviewed the anesthetic records of 1193 elderly patients and interviewed patients and their families. It is interesting to note that he defined elderly as 50 years or older. His review determined that 10% of his patients had experienced mental deterioration after surgery. Dr. Bedford felt that the cognitive problems were probably related to anesthetic agents and hypotension. In the conclusion of this article, he recommended that “operations in elderly patients should be confined to unequivocally necessary cases.” Bedford. The Lancet 1955

9 Yaşlılarda Ortopedik Girişimler
Yaş  80 kalça ve diz protezleri (GA & SA) Orta yaş (55-79) ve ileri yaşlarda ( 80 ) yaşam kalitesi, cerrahi sonuçlar ve ağrı karşılaştırması yapılan çalışmada: 6 ay sonra aralarında fark yok Yaş cerrahi kararı etkilememelidir Jones et al. Arch Intern Med 2001 In the past, there was a hesitancy to perform surgery on elderly patients and I certainly remember a time when patients were told that they were too old to have elective surgery. This is no longer the case as this study from the Archives of Internal Medicine illustrates. This prospective study compared pain, functional outcome, and quality of life in patients younger than 80 and those 80 years or older. All patients were undergoing joint replacement surgery. Improvement in pain, joint mobility and quality of life were similar in both groups. The author of this study concluded that age alone should not be a factor when determining who should receive this type of surgery. 9

10 ISPOCD Çalışması : Genel Anestezi & Cerrahiden Sonra Uzun Süreli Kognitif Disfonksiyon
Kontrol(321) GA (1218) Post op 1 hafta % % 25.8 Post op 3 ay % % 9.9 Moller JT et al. Lancet 1998 In the past, there was a hesitancy to perform surgery on elderly patients and I certainly remember a time when patients were told that they were too old to have elective surgery. This is no longer the case as this study from the Archives of Internal Medicine illustrates. This prospective study compared pain, functional outcome, and quality of life in patients younger than 80 and those 80 years or older. All patients were undergoing joint replacement surgery. Improvement in pain, joint mobility and quality of life were similar in both groups. The author of this study concluded that age alone should not be a factor when determining who should receive this type of surgery. 10

11 Bu hastalarda nelere dikkat etmeliyiz ?
Risk altındaki hastaların belirlenmesi Perioperatif arttıran faktörlerin önlenmesi Kognitif fonksiyonlardaki değişikliklerin izlenmesi Ciddi hiperaktif durumda temel tedavi yaklaşımlarının uygulanması During today’s lecture, I will emphasize the growing importance of geriatric anesthesia to our specialty. I will then define postoperative kognitif dysfunction and discuss the historical background for this problem. Next, I will mention several potential mechanisms for POCD and the current evidence for the existence of POCD after both cardiac and non-cardiac surgery. And, finally, I will finish the lecture by focusing on the long-term implications of kognitif decline and anesthetic management.

12 Tanımı POKD Deliryum Bazal performansta azalma
Hasta oryante Haftalar sürer – Kalıcı olabilir Anesteziden günler –haftalar sonraya kadar atlanabilir Demans ; Kronik, Kognitif fonksiyonlarda sinsi azalma (Örn: Alzheimer hst.) Deliryum Gün içinde dalgalanmalar Dezoryante Geçici, akut konfüzyon Hipo / Hiperaktif POD Genellikle rahat derlenme En sık postop 1 – 3. günlerde “YB psikozu = YB deliryumu”

13 Tanımı Deliryum: (Sınıf dışı akıl hastalığı)
Akut konfüzyon; dikkat ve düşünme süreci gibi nöropsikolojik fonksiyonlarda gerileme Algılama ile ilişkili (hallusinasyon) veya dezoryantasyon, uygun olmayan davranışlar, konuşmalar ve geçici hafıza kaybı gibi kognitif semptomlar (Classification of Disease and Diagnostic and Statistical Manual’de yer alır) POKD: Cerrahiden sonra entelektüel fonksiyonlar, düşünme, konsantrasyon ve hafıza ile ilgili problemler Postoperatif, kalıcı bir seri SSS disfonksiyon (inme, belirsiz nörolojik ve nöropsikolojik bulgular) (CDDSM’de yer almaz) During today’s lecture, I will emphasize the growing importance of geriatric anesthesia to our specialty. I will then define postoperative kognitif dysfunction and discuss the historical background for this problem. Next, I will mention several potential mechanisms for POCD and the current evidence for the existence of POCD after both cardiac and non-cardiac surgery. And, finally, I will finish the lecture by focusing on the long-term implications of kognitif decline and anesthetic management.

14 YAŞLANMA Hareket Bozukluğu Hafıza Kaybı Duygu Durum Değişikliği
Yaşa bağlı Nörodejeneretif Değişiklikler Nöronal Kayıp Oksidatif Stres Büyüme Faktörü Kaybı Miyelinli liflerdeazalma Protein Kümelenmesi Hormonal Kayıp YAŞLANMA POKD açısından risk faktörü olan yaşlanma birçok yapısal değişikliğe neden olur. Bunlar arasında beyinde volüm ve ağırlık kaybının, kognitif fonksiyonlardaki gerileme ile ilişkili olduğu gösterilmiştir.

15 Postoperatif Kognitif Bozukluklar
Deliryum POKD Demans Deliryum GA’den sonra yaşlı hastaların % ’i Hastaların %60’ı kalça kırığı Hafif nörokognitif bozukluk – POKD Demans (nadir) Çoğul kognitif bozukluklar Mesleki ve sosyal fonksiyonlarda bozulma Postoperative kognitif disorders can be classified into three categories: deliryum, Mild kognitif Disorder, which we commonly call POCD, and demans. We have all observed older patients who develop deliryum after surgery. deliryum is reported to occur in 10-15% of elderly patients who receive general anesthesia. demans is extremely rare following surgery and presents with kognitif deficits in multiple domains and severe impairment in occupational and social function. Today, I am going to focus on the mild neurokognitif disorder called postoperative kognitif dysfunction. It is not know if these three disorders are discrete problems or if they progress from one form to the next.

16 Normal yaşlanma, hafif kognitif bozulma ve demans gelişim süreci
POKD Demans Yaş Fonksiyon Normal Yaşlanma In recent years, neurologists have described a transitional state between normal aging and dementia called mild cognitive impairment or MCI. While all elderly individuals experience some gradual cognitive decline with normal aging, there are certain elders who experience greater memory loss than one would expect for their age but do not meet the criteria for dementia. When these people are observed longitudinally, they progress to dementia at an accelerated rate compared with healthy, age-matched individuals. It is possible that the elderly patients who experience postoperative cognitive problems have mild cognitive impairment prior to surgery and the stress of the perioperative period pushes them over their “functional cliff.” 16

17 Postoperatif (İnterval) deliryum:
Deliryum Etyolojisi Altta yatan medikal durum [Demans % ] İlaçlarla tetiklenen deliryum “Derlenme deliryumu” Pediyatrik hastalarda daha sık görülür Genel anestezi ile korele Sekelsiz geriler Madde yoksunluğu deliryum Postoperatif (İnterval) deliryum: Normal derlenme Geriyatrik popülasyon

18 Postoperatif kognitif disfonksiyon
Semptomların saptanması Deliryum tanısı Nöropsikolojik testlerin yapılması Gerilemenin saptanması POKD tanısı

19 Postoperatif kognitif bozukluklar (Kavrama ve yargılama)
Öğrenme hafıza Sözel yetiler Algılama dikkat İdari fonksiyonlar Soyut düşünme İlk ortaya çıkan hafıza değişikliği. Pre ve post operatif değerlendirilmelidir

20 POKD ve POD Risk Faktörleri
Deliryum Kognitif gerileme Erkek cinsiyet Demans İleri yaş Depresyon Preoperatif kognitif bozulma Yaş > Preoperatif fiziksel bozulma Preoperatif narkotik veya Hastanede kalış süresinde benzodiyazepin kullanımı kognitif bozulma Alkol kullanımı Deliryum Görme bozukluğu Ağır hastalık tabloları BUN/kreatinin oranı > 18 Sigara Malnütrisyon Vasküler cerrahi Marcantonio ER, JAMA, 1995 International Study on Postoperative Cognitive Dysfunction (ISPOCD); Lancet 1998

21 POKD ve Deliryum için Presipitan Faktörler
Narkotik kullanımı Ağır hastalık tabloları Üriner enf. Hiponatremi Hipoksemi İlaçlar (antikolinerjikler, sedatif hipnotikler, H2 blokerler, kortikosteroidler, santral etkili antihipertansifler vb.) ISOFLURAN (Amiloid- ß protein oluşumu & Apoptozis) Tune L, J Neuropsychiatry Clin 1993 Culley D, Anaesthesiology 2007

22 POKD insidansını arttıran faktörler
Intraoperatif fazla kan kaybı (Kan tx.) Anemi (perioperatif Htc < %30) Post-op ağrı Yaralanmalar (kalça krk !!) The Cause of Delirium in Patients With Hip Fracture Christopher Brauer YB gerektiren ağır hst Uzayan anestezi süresi (??) Tekrarlayan operasyonlar Postoperatif enfeksiyonlar Pulmoner komplikasyonlar International Study on Postoperative Cognitive Dysfunction (ISPOCD); Lancet 1998

23 POKD gelişimini etkileyen faktörler
Kardiyopulmoner bypass Emboliler Enflamasyon Serebral emboli Stres hiperventilasyon Genel anesteziklerin nörotoksisitesi İntraoperatif hipotansiyon International Study on Postoperative Cognitive Dysfunction (ISPOCD); Lancet 1998

24 Cerrahiden 3 ay sonra POKD Prediktörleri
NS 0.046 History of MI 0.021 Baseline Comorbidity 0.009 ASA Physical Status 0.003 History of Stroke 2.51 (p=0.057) 0.001 Age 0.86 (p=0.028) < 0.001 Years of Education 0.028 NYHA Status Anesthesia Time Baseline MMSE Gender Surgery Type Multivariate Odds Ratio Univariate P value Risk Factors for POCD Univariate predictors of kognitif dysfunction at 3 months after surgery included: Lower educational level, Older age, History of stroke, Higher ASA physical status class, Higher New York Heart Association class, and History of a previous myocardial infarction. When logistic regression was performed using the significant univariate indicators for kognitif decline, only lower educational level and older age remained significant. Multivariate c-statistic = (p = 0.003) Monk et al. Anesthesiology 2008. Monk et al. Anesthesiology 2001;

25 Nöropsikolojik testler
Hangi test(ler) kullanılmalıdır Ne kadar değişiklik anlamlıdır Test ne zaman uygulanmalıdır Mini Mental State Examination Logical Memory Test CERAD kelime hafızası Boston Naming test Category Fluency test Digit Span Test Trail making test Digit symbol substitution test Kelime öğrenme İş hafızası Olay hatırlama İşlem süresi

26 Testlerin uygulanma zamanı
Erken uygulama Ağrı Duggleby W, J Pain Symptom Manage. 1994 Heyer E, J Clin and Exper Neuropsychiatry. 2000 Wang Y, Am J Geriatr Psychiatry. 2007 İlaç etkileri (antikolinerjikler, sedatif hipnotikler[Bnzd.], H-2 blokerler, k.steroidler, santral etkili antihipertansifler, antiparkinsoniyen ilaçlar) Bulantı vb.

27 Testlerin uygulanma zamanı
Erken uygulama Hiponatremi Hipoksemi Anemi Sonuç: Postop 1 hf.ya kadar POKD değerlendirilmesi yapılmamalıdır ???

28 POKD etyolojisi Kardiyopulmoner bypass
Aort kökünün kanülasyonu – mikroemboli Enflamasyon KPBP ve off-pump Liu YH, Anesth Analg 2009 Culley DJ, Anesthesiology 2007 Sonuç : Cerrahinin etkisi kesin değildir

29 POD etyolojisi Enflamatuvar yanıtın bir sonucudur !!!
Kalça protezinde BOS’ta IL-6, prostoglandin E2 düzeyinde artma Buvanendran A, Anesthesiology, 2006 Off pump KABG’de BOS’ta IL-6 artışı Kalman J, Neurochem Intern 2006 Ortopedik ve abdominal cerrahide hipokampusta enflamasyon “Öğrenme” ve “hafıza”yı etkiler Dantzer R,Brain Behav Immun 2007 Günümüzde non-nörolojik, non-kardiyak cerrahiden sonra, BOS’ta proenflamatuvar sitokinlerdeki artış ile gösterildiği gibi nöroenflamasyon gelişir.

30 POD etyolojisi Voltaj kapılı iyon kanallarında değişme
Serebral oksidatif metabolizmada geri dönüşümlü bozulma Nörotransmiterlerde değişme Voltaj kapılı iyon kanallarında değişme Gamma-amino butirik asit (GABAA) Nikotinik asetilkolin reseptörler Potasyum kanalları α-amino-3-hidroksi-5-metilizoksazol-4- propiyonik asit (AMPA) Glutamat reseptörleri Günümüzde non-nörolojik, non-kardiyak cerrahiden sonra, BOS’ta proenflamatuvar sitokinlerdeki artış ile gösterildiği gibi nöroenflamasyon gelişir.

31 POKD etyolojisi Genel anestezikler nörotoksiktir
Isofluran Alzheimer’s hastalığına benzer bir tabloya neden olur Kognitif disfonksiyon Rejyonal anestezi < Genel anestezi Rejyonal anestezi = Genel anestezi Hole A, Acta Anaesth Scand 1980 Berggren D, Anesth Analg 1987

32 “Anestezi tekniği kognitif disfonksiyon şekli ve derecesini etkilemez”
POKD etyolojisi “Anestezi tekniği kognitif disfonksiyon şekli ve derecesini etkilemez” Rasmussen LS, Acta Anaesth Scand 2003 O’Hara D, Anesthesiology 2000 Moller J, Lancet 1998 Williams-Russo P, JAMA 1995

33 Anestezi yöntemi POKD etkilemiyor; Anestezi yönetimi ??
Hipotansiyon Williams-Russo P, Anesthesioogy, 1999 Ağrı Sadece analjezi etkili (ÇALIŞMA) Oral analjezik alanlarda en düşük * (KBB daha az geçerler) * Ağrı şiddeti daha düşük

34 Yaşlılarda Uzun-Süreli POKD ile ilgili Hipotezler
Yaşlılarda anestezi ve cerrahi uzun süreli kognitif disfonksiyona neden olur POKD insidansı yaş ile artış gösterir Olası POKD mekanizmaları Hipoksemi POKD’nun major nedenidir Hipotansiyon POKD’nun major nedenidir The hypothesis for this study was that anesthesia and surgery in elderly patients caused prolonged postoperative cognitive dysfunction and the incidence of this problem increased with aging. The investigators postulated that POCD was secondary to hypoxemia and hypotension. 34

35 Kognitif Rezerv Mevcut Fizyolojik rezervler Eğitim düzeyi
Mesleksel beceriler Bilgi testleri İlerleyen yaş Kullanılan fizyolojik rezervler In recent years, neurologists have described a transitional state between normal aging and dementia called mild cognitive impairment or MCI. While all elderly individuals experience some gradual cognitive decline with normal aging, there are certain elders who experience greater memory loss than one would expect for their age but do not meet the criteria for dementia. When these people are observed longitudinally, they progress to dementia at an accelerated rate compared with healthy, age-matched individuals. It is possible that the elderly patients who experience postoperative cognitive problems have mild cognitive impairment prior to surgery and the stress of the perioperative period pushes them over their “functional cliff.” Deiner S, Minerv Med, 2011 35

36 POKD ve POD İnsidansı POD
%5 – Bekkar AY, Best Prac Res Clin Anaesthesiol 2003 Femur frk:’de % 16 – 62 ( %35) Bitsch M,Acta Orthop Scand 2004 POKD Tanısı zor Ağır olgularda maskelenir Geç ortaya çıkabilir Moller JT, ISPOCD1 study. Lancet 1998 Monk TG, Anesthesiology 2008 Williams-Russo P JAMA 1995 Abildstrom H, Acta Anaesthesiol Scand 2000 2–10 günde %25 3 ayda %10 6 ayda % 5 1 yılda %1

37 Hastalarda ve Kontrol Gruplarında POKD İnsidansları
* %26 * %10 These investigators found that postoperative cognitive dysfunction occurred in 26% of patients at one week after surgery and in 10% of patients at three months after surgery, which was significantly higher than the 3% of control patients at each time point. %3 %3 * p < 0.004 Lancet 1998; 351:857

38 Erişkin Hastalarda POKD İnsidansları: Z Skoru Tanımı
%40 Hastaların oranları %33 %34 * This slide shows the results of the study. At hospital discharge the incidence of cognitive decline varied between 33-40%. Cognitive decline was common in all age groups and there were no differences among patients in any of the age groups. At three months after surgery, the incidence of cognitive dysfunction ranged between 4-5% in young and middle-aged patients. However, patients aged 60 years or greater had a 13% incidence of cognitive decline. This was significantly higher than the incidence in young and middle-aged patients. %13 %4 %5 *p < 0.05 Monk ve ark. Anesthesiology 2001; 95: A-50

39 Uzun sürede POKD Önemi Ameliyat sayı ve süresi genel sağlık durumunda
gerilemeye neden olur Kognitif fonksiyonlardaki gerileme öngörülemez !!! Stockton P, Am J Geriatr Psychiatry. 2000 Abildstrom H, Acta Anaesthesiol Scand. 2000 Dijkstra JB, J Am Geriatr Soc. 1998 Goldstein MZ Int Psychogeriatr. 1996 Billig N, Am J Geriatr Psychiatry. 1996

40 Uzun sürede POKD Önemi Non-kardiyak cerrahide POKD mortalite
artışı ile ilişkilidir Steinmetz J, Anesthesiology 2009 Monk TG, Anesthesiology 2008 Taburculuktaki POKD uzun süreli KD göstergesidir Avidan M, Anesthesiology 2009 21 Yıl izlem !! Demansı olmayan / hafif demans cerrahi ve major hastalık kognitif fonksiyonlarda hızla gerileme

41 POKD; Medyadaki yansıması
It is now accepted that cognitive deterioration following coronary artery bypass surgery is common and this information has made its way into the lay press. This article was published in my favorite medical journal, the New York Times, in September of It describes the case of a lawyer who believes that his surgeons sacrificed his mind to save his heart. He came through the surgery with no physical problems but when he went back to work several months after surgery, he had memory problems and was forced to retire from his law practice. He is quoted as saying “When you can’t remember anything, you can’t practice law. I was doing my clients an injustice (by continuing to practice).”

42 Kognitif Fonksiyonlar ve 1 Yıllık Mortalite
** * One year after their surgical procedure, we contacted all patients to determine survival status. Patients who had cognitive decline at hospital discharge had a 6.5% incidence of death in the first year and those who exhibited cognitive problems at 3 months after surgery had a 8.1% incidence. As mentioned earlier, longitudinal studies of aging without surgery have found that abrupt changes in cognition are associated with an early death. After we found the relationship between cognitive decline and early death, we felt it was important to further evaluate predictors of mortality in this population. * P = vs. Gerileme yok; ** P = vs. Gerileme yok

43 POKD Mortalite Taburculukta tüm yaş gruplarında aynı
Cerrahiden 3 ay sonra , POKD ≥60 yaş ve daha düşük eğitim düzeyinde daha sık 1 yıllık mortalite artışı ile de ilişkilendirilmiş Mortalite Yandaş hastalık varlığında artar Anestezik yaklaşım önemli rol oynar Volatil ajan kullanımı Uzun süreli derin anestezi Sistolik hipotansiyon The findings of this study can be summarized as follows. First, postoperative cognitive dysfunction is common in all adults, regardless of age, at hospital discharge. At three months after surgery, cognitive problems are significantly higher in those patients aged 60 years or older. Patients with less than a high school education were at higher risk of postoperative cognitive problems, which is probably related to less preoperative cognitive reserve. Long-term cognitive decline is also associated with a higher mortality rate in the first year after surgery. In addition to co-morbidity, anesthetic management also appears to exert a significant effect on mortality in the first year. Our results found an association between the use of volatile anesthetic agents, cumulative deep anesthesia time, and systolic hypotension and death within the first year after surgery.

44 POD Önlenmesi Destek tedavi (Hospital Elder Life Program)
Tetikleyici faktörlerden kaçınılması Sıvı – elektrolit replasmanı Beslenme Vitamin desteği (Tiamin veya siyankobalamin)

45 POD Farmakolojik Proflaksi
Ketamin (0.5 mg/kg) C-reaktif protein düşük Daha az deliryum Ketaminin nöroprotektif etkisi: Eksitotoksik hasarı önler Apoptozu önler SSS’de enflamatuvar yanıtı baskılar Rivastigmin Deliryum ile ilişkili kolinerjik transmisyon baskılanır

46 POD Sağaltımı Farmakolojik yaklaşım Nöroleptikler
Risperidon, tiapridal, haloperidol Haloperidol mg/10-15 dk. Ortostatik hipotansiyon, nöbet, hiperprolaktinemi, termoreg. bozulma QT uzaması Kısa etkili sedatifler (Lorazepam)

47 Anestezistlerle ilgili gerçekler
 65 yaş bireylerin yarısı yaşamlarında en az 1 ameliyat geçirirler >65 yaş > 7,000,000/yıl hastaya cerrahi girişim uygulanır Anestezistlerin çoğu geriyatrik anestezist olacaktır It is predicted that individuals aged 65 and older will have at least 1 surgery in the remainder of their lifetime, resulting in over 7 million inpatient surgeries per year. So whether you have an interest in geriatric medicine or not, most anesthesiologists will become geriatric anesthesiologists in future years.

48 Merhaba. Ben, Ben, Ben.... Özür dilerim, genellikle
This slide shows a typical presentation for a patient who experiences postoperative cognitive dysfunction. There are two businessmen talking at a cocktail party and the caption reads “Hi, I’m, I’m, I’m …..You’ll have to forgive me, I’m terrible with names.” This cartoon has a special significance for me because I have interviewed a patient with exactly this problem following total knee surgery. The patient was in her early 60’s and extremely fit. After surgery, she was able to return to playing tennis but could no longer remember a person’s given name. She had recently been at a social event with her mother and could not remember her mother’s name when she started to introduce her. After I discussed the possibility that her memory problem might be a result of the total knee surgery, she said : “I’m supposed to have my other knee fixed, but I am not going to do it because I can’t afford to lose any more of my memory.” - Merhaba. Ben, Ben, Ben.... Özür dilerim, genellikle İsimleri hatırlıyamıyorum “Merhaba, ben, ben, ben Özür dilerim, isimleri hatırlamakta zorlanıyorum da....” “”Mr””

49 Özet “Anestezik yaklaşım, direkt veya indirekt olarak, hafıza ile ilişkili olayların biyolojisinini etkileyebilir” “Anestezistler anestezik ve adjuvan uygulamaları ile uzun-süreli sonuçları etkileyebilirler” “Post-op yaşlılardaki mortaliteyi sadece %5 azaltmak her yıl 40, ,000 hayatın kurtarılması anlamını taşır” The fall Edition of the Anesthesia Patient Safety Newsletter was just released. In this edition, I was a co-author of an article entitled “Can We Alter Long-Term Outcome? The Role of Anesthetic Management and Inflammatory Response.” In this publication, we review the evidence that suggests that anesthetic management may contribute to the occurrence of remote adverse events. It is hard to imagine that the type of anesthesia or the depth of anesthesia during surgery really effects long-term outcomes. But I think it is possible that intraoperative management may lead to events in the immediate postoperative period such as delirium or respiratory problems. These events may predispose patients to worse long-term outcomes. If this is true, practicing anesthesiologists may be able to influence long-term outcomes by adjusting anesthetic regimens. If as a specialty we made an effort to reduce one-year mortality by just 5%, this would result in 40 to 50,000 lives saved each year. Meiler, Monk TG. APSF Newsletter 2003

50 Nasıl yanıt verelim (Aklımızda kalanlar)
Major non-kardiyak cerrahiden sonra POKD sık görülür İleri yaş uzun-süreli disfonksiyonların en önemli nedenidir I want to acknowledge the support that I received for the research that I have presented here.

51 İleri yaşlarda Superman
Dang !.. Ben nereye gidecektim ? We are now able to perform surgeries to keep elderly patients functional for many years, but we must focus on minor cognitive problems that may be related to anesthetic management. İleri yaşlarda Superman


"POSTOPERATİF KOGNİTİF DİSFONKSİYON DR. AYŞE KARCI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları