Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Postmodernism and The Socio-economic Approach to Organizations Michael Peron - Monique Peron 2003 Journal Of Organizational Change Management Ders : Organizational.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Postmodernism and The Socio-economic Approach to Organizations Michael Peron - Monique Peron 2003 Journal Of Organizational Change Management Ders : Organizational."— Sunum transkripti:

1 Postmodernism and The Socio-economic Approach to Organizations Michael Peron - Monique Peron 2003 Journal Of Organizational Change Management Ders : Organizational Change Öğretim Üyesi : Prof.Dr.İNCİ ARTAN ERDEM Türkçe Çeviri Sunum : ÖMER OCAK

2 Bu makale, bir mimari olarak düşünülen yönetime sosyoekonomik bakış(seam) ve post modern hareket arasındaki bağlantıları ortaya çıkarmaktadır. Yazarlar, sosyo ekonomik müdahale frameworkü içerisinde yönetimsel söylevlerin yapılandırılması ve yeniden yapılandırılması süreci boyunca yönetime sosyoekonomik bakışın postmodernizm yönetim anlayışına olan katkılarını analiz etmişlerdir. Postmodern yaklaşımdaki optimizm pesimizm karşılaştırılması gibi tartışmalı konuların üstesinden gelmeye çalışmışlardır.

3 SEAM pozitif değişiklikler yapmak amacıyla kaos ve düzeni daha iyi kontrol etmeye yarayabilecek bir araç veya yöntemdir.

4 POSTMODERNİZM mimar i sana t formülle r

5 SEAM Bir mimaridir. Kesin kalıpları reddeder, geleneksel yaklaşım ve paradigmaları kabul etmez. Yönetim alanında; modaya uymaz. Yaratıcılık, inovasyon ve ifadelerde özgürlükten yanadır.

6 Sosyoekonomik yönetim metodları, Picasso’nun insan gösterimiyle karşılaştırılabilir, aynı postmodern görünümden adamın iki yönüne bakar. Bu durumda, yapısal analizden başlayarak bir kişi bir şirketi yeniden yapmak ya da oluşturmak için uğraşmayı kafasında canlandırabilir Ayna etkisi vasıtasıyla saklı maliyetlerden anahtar raporlardan yararlanabilir, işlevsiz bölümleri arayabilir. Diğer taraftan da bu parçalardan yeni bir insan yaratılabilir.

7 AYNA ETKİSİ İki insanin, benzer kisilik ozelliklerine sahip oldugu durumlarda ortaya cikan negatif etkilenmeleri tanimladigi gibi; sadece benzer ozellikler tasiniyor olmasini da ifade etmek icin kullanilabilen kavram.

8 Aslında postmodernizmin konsepti 1950 lere geri dönmektedir. Amerikan şiir sanatında yeni bir trend oluşturan ve düzensizliğe meyilli olan bu konseptte, daha resmi geleneksel stillere karşıdır. Fakat SEAM bu iki durumdan da sakınır çünkü gelecekle ilgili bir yöntemdeki estetik hareketlerle bağlantılı değildir.

9 Amerika da postmodernizm; - anarşi ve genel bir gerileme - toplumsal değerlerin yıkımı

10 Darek Jarman- Jübile(1977) ‘de postmodernizm; -harabeye dönmüş bir şehirde bir duvardaki endişe verici bir İncil mesajı olarak görülmüştür. Bunu kimisi bir umut olarak çevirmiştir

11 ISEOR ( Socio-Economic Institute of Firms and Organizations ) 1970 yılında kurulmuştur ve o dönem şüphe, belirsizlik ve bozuk bir sosyal iklim vardır. Farklı bir çalışma, üretim ve yönetim gerekiyordu. Sosyo ekonomik model huzur bozucu değildir ve bizi optimist ve yapıcı postmodernizm yorumlarına getirmiştir.

12 Sosyoekonomik Model: Sosyal statünün ekonomik parametrelerle soslanmış hali. Genel olarak insanların gruplanarak sınıflandığı bir skala olduğu söylenebilir. a statüsü en bir sosyoekonomi kahramanı iken, f statüsü ekonomide toplumda sosyal bir hayvan sayılamayacak kadar f lemiş biridir mesela. Amerika gibi pazarlama guruları yetiştiren toplumlarda a+ ve a- gibi daha detaylı bir sınıflandırma yapılır.

13 Postmodernizm insanları farklılıklar hakkında düşünmeye teşvik eder, ister istemez gelişme göstermeye neden olan küçük parça dizilerinin değişimi canladırmak için gereklidir. Değişimin temel ideolojisine terstir. Önemli söz veya söylemler bir şirketin sosyo ekonomik modelinde anahtar elemandır. Mesela “ reed bends does not break” sözü Şirketin bütün seviyeleri boyunca gereken, iletişim koordinasyon, işbirliği eksikliğinden sakınmak için önemlidir.

14 Sosyo ekonomik yaklaşım kişilere daha fazla dinamik iletişim sistemini benimsemelerini ve görüşmeler yapmaları konusunda itici güç olur. SEAM bilgiye erişim ve karar vericiler için interaktif sözleşmeli bir yaklaşımı benimser. Bu da SEAM’in postmodern organizasyonun yeni bir şekline sebep olur yani postmodern anarşiye sebep olmaz. ISEOR araştırmacıları arkaizm (eski dönem aitçilik), geleneksellik ve klasikler gibi düşünmezler. Sosyoekonomik metodun başlangıcını açıklamak gerekirse bizim için gerekli olmayan temel yönetim konseptlerini(taylor- fayol vs) bile hesaba katmalıyız.

15 Postmodernizmi benimseyen biri kendini hem heryerde hem hiçbir yerde görebilir. Sözlüklerin yaptığı gibi kategorize etmez. Postmodernizm tarihsel bir perspektiften bakılınca daha iyi anlaşılabilir. Anti modernist jurgen habermas bunu “modernite-bitmiş bir proje” isimli yazısında anlatmış. Dünyanın sürekli değişirken düşünce ve sistemin de değişebileceğini belirtmiştir. Lyotard’ın zıttına postmodernizmin bir imkansız olmadığı ve modernitenin bir çıkış olduğu söylenmiştir.

16 Nous “la modernite” nin ön sözünde postmodernizmin modernite stratejilerini yeni bir tanımlama olarak özetlemiştir. Post kelimesinin o kadar da önemli bir kelime anlamı olmadığını söylemiştir. Le monde bir röportajda postmodernizm kelimesini açıklayacak en uygun sözcüğün anti modern modernizm olduğunu söylemiştir. Modernizm ve sosyal bozulmanın birbiriyle ilişkilemek yerine kriz durumlarında bile düşüncenin ilerlemesi gelişmesi durumlarından yarar sağlamak önemlidir.

17 Lyotard “pragmatizmin sürekli bir postmodernizmi işaret ettiğini savunmuştur.”. bu da bizi birbirini izleyen yeni moderniteler tanımına getirmiştir Sosyoekonomik metod aynı zamanda sosya bilişseldir. Bilgi interaktif bir şekilde üretilir.

18 Sosyoekonomik müdahale araştırma işleminin katılımcı özelliğine göre- bir araştırmacı sadece gözlemci değildir ve şirketin bütün seviyelerindeki operasyonlarla ilgilidir ve önemli bilgilerin paylaşılıp gerçek kararların alındığı toplantıların dışında tutulamaz. Bilginin çapraz çoğalması yönetimde postmodern analizin bütünü oluşturan önemli bir parçası gibidir.

19 30 yıldır, ISEOR bir yandan sürekli güncellenen bir veritabanı oluşturarak bilginin yayılımını artırmayı üstlenmiştir diğer yandan, uygun bulunan gerekli bilgileri elde etmeye çalışmaktadır. SEAM, hem mücadele hem araştırmadır ama açıklama değildir, interaction ile elde edilen bilgi iç yapılanmada yardımcı olması için bir araca çevirilmelidir. SEAM yaklaşımı çağdaş postmodern teorisine çok yaklaşmıştır. Postmodernizm açıklama veya tanımlama yapmadan toplumu gerçekliğe yaklaştırmaktadır. Oluşturduğu trendlerin yansıması gibidir ve aynı zamanda değişendir. Önce bütün trendleri analiz etmek ve rollerin yıkıcı ya da yapıcı olduğunu belirlemek gerekir.

20 Sanatı, politika, bilim ve toplumu bir bütün olarak görmek gerekir. 19.yüzyılda birşey ya çirkin ya güzeldir anlayışı yerini çirkin ve güzelin aynı anda varolabileceği düşüncesi gelmiştir. Pozitif ve negatif bütünün bir parçasıdır ve ikisi de diğerinin yerine tercih edilmez fakat kararsız bir bütünün parçaları gibi dikkate alınmalıdır. Müzik notaları gibi bütün parçalar bütünün oluşmasına katkıda bulunur. Komplikeliğin farkına varamadan hiçbir şey çözülemez. Düzen ve kaos sırasıyla da var olabilir eşzamanlı da var olabilir.

21 SEAM Bir örgüt içinde çeşitli farklı görüşleri daha iyi kontrol etmek için önemli bir metod ve araçtır. Stratejik seviyede, çalışma şartları-zaman yönetimi- stratejilerin gerçekleştirilmesi-bürokrasi-değişime isteksizlik gibi davranışlarda fiziksel ve mental yapıların etkileşimini hesaba katar.

22 Üretkenlik, maliyet azalması ve karların maksimize edilmesi gibi durumlara da insan kaynakları ve işin kendisine göre çalışmalı ve müdahale etmelidir. Örgütün, grupların, kişilerin şirketin aktivitelerini destekleyecek tüm yapılar (fiziksel-teknolojik-demografik- örgütsel-mental ) tanımlanmalıdır. Metodolojik seviyede, teşhis hem akademik araştırmaya hem de gerçek dünya deneyimlerine dayanmalıdır. Örgütün yaşamına devam etmesi fonksiyonlarının iyi işlemesi için gerekli olan düzeltmeler ve çözümler örgüte yatkın toollar aracılığıyla getirilmelidir.

23 TEŞEKKÜRLER


"Postmodernism and The Socio-economic Approach to Organizations Michael Peron - Monique Peron 2003 Journal Of Organizational Change Management Ders : Organizational." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları