Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Cumhuriyet Dönemi Roman ve Hikâye -Bu dönemde roman ve hikaye cumhuriyet düşüncesi etrafında biçimlenmiştir. -O dönemdeki sosyal ve siyasi ortamı yansıtır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Cumhuriyet Dönemi Roman ve Hikâye -Bu dönemde roman ve hikaye cumhuriyet düşüncesi etrafında biçimlenmiştir. -O dönemdeki sosyal ve siyasi ortamı yansıtır."— Sunum transkripti:

1

2 Cumhuriyet Dönemi Roman ve Hikâye -Bu dönemde roman ve hikaye cumhuriyet düşüncesi etrafında biçimlenmiştir. -O dönemdeki sosyal ve siyasi ortamı yansıtır. -Tenkitçi bakış bu dönemde de devam eder. -Değişimin ikilemi eserlerde işlenmiştir. -Cumhuriyetin ilk yıllarında milli mücadele ve Cumhuriyet işlenen ilk temalardır.

3 -İlk romanlarla birlikte İstanbul dışına çıkış başlamış Anadolu, Anadolu İnsanı, Anadolu’ya giden aydınlar, köylüler ve savaş bölgeleri ile konuları oluşturur. -İnkılaplar ve milli mücadele, İstanbul’dan Anadolu’nun nasıl görüldüğü anlatılır. -Bu dönemde kazanılan savaşlarda birlikte yeni umutlar tabiat, yoksul insanlar, cehaletle savaş hedefler arasındadır. -Aşk romanları ahlahsal çöküntüler ve İstanbul yine işlenmiştir. -İşçi ve işveren sorunları işlenmiştir. -Psikolojik eserler, bireyin iç dünyası işlenmiştir. ---

4 - Milli edebiyat zevk ve anlayışına uygun olay hikâyeleri görülür. Aynı zamanda da durum hikâyeleri de vardır. Son zamanlarda modern hikâye de ortaya çıkmıştır. -Maziye özlem, 1940 sonrası romanlarda görülür. -Demokratikleşme, siyasi partiler, ihtilal vs gibi siyasi görüşe göre de romanlar yazılmıştır. -İhmal edilmiş olan köy ve köy yaşamı ideolojik bakış açısıyla işlenmiştir. -Anadolu’dan büyük kentlere göç, gecekondu yaşamı, göçün ortaya çıkardığı sorunlar, işçi ve işveren gibi konular 1950’lerden sonra yazılmaya başlamıştır. -Tarihi romanlar yeni bakış açısıyla yazılmıştır.

5 -Kadın konusu kadın sanatçılarımızla birlikte işlenmeye başlamıştır. -1960’tan sonra Almanya’ya göç ve gurbetçi insanları anlatan eserler ortaya çıkmıştır. -Dini romanlarda bu dönemlerde yazılmaya başlanmıştır. -1980’den sonra yeni temalarda yazılmaya başlanmıştır. -Eski İstanbul’a özlem işlenmiştir. -Postmordenizm ve modernizm son yıllarda ortaya çıkan yeni konulardır.

6 Şu başlıklarda incelenir. 1- Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Eserler 2- Toplumcu Gerçekçi Eserler 3- Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler 4- Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Eserler


"Cumhuriyet Dönemi Roman ve Hikâye -Bu dönemde roman ve hikaye cumhuriyet düşüncesi etrafında biçimlenmiştir. -O dönemdeki sosyal ve siyasi ortamı yansıtır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları