Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH HAVZASI İZLEME PROGRAMI Özge YILDIRIM Aralık 2015 DSİ 26. Bölge Müdürlüğü-Artvin’de yapılan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH HAVZASI İZLEME PROGRAMI Özge YILDIRIM Aralık 2015 DSİ 26. Bölge Müdürlüğü-Artvin’de yapılan."— Sunum transkripti:

1 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH HAVZASI İZLEME PROGRAMI Özge YILDIRIM Aralık 2015 DSİ 26. Bölge Müdürlüğü-Artvin’de yapılan Çoruh Havzası İzleme Programı Paydaş Toplantısı 1

2 SUNUM İÇERİĞİ 2  Mevcut Durum  SYGM Görevleri  Mevzuat  Mevzuata Göre İzleme Türleri  Su Kütleleri ve Tiplerin Belirlenmesi  İzleme Programlarının Hazırlanması  İzleme Noktalarının Seçimi  İzleme Parametreleri/Sıklıklar

3  Orman ve Su İşleri Bakanlığı, –Araştırma Maksadıyla Hizmet Alımı İle İzleme Yapan Kurumlar  Su Yönetimi Genel Müdürlüğü  Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü –Laboratuvar Alt Yapısı Olan Kurumlar  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, –Araştırma Maksadıyla Hizmet Alımı İle İzleme Yapan Kurumlar  Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü –Laboratuvar Alt Yapısı Olan Kurumlar  ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, –Laboratuvar Alt Yapısı Olan Kurumlar  Tarım Reformu Genel Müdürlüğü  Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü (Mevcut laboratuvarı bulunmayıp İl Gıda Kontrol Laboratuvarları ve Enstitülerde analizler yapılmaktadır.) ÜLKEMİZDE İZLEME YAPAN KURUMLAR 3

4  Sağlık Bakanlığı, –Laboratuvar Alt Yapısı Olan Kurumlar  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu  Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı  Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığı  Halk Sağlığı Laboratuvarları Daire Başkanlığı  Belediyeler –Laboratuvar Alt Yapısı Olan Kurumlar  Büyükşehir Belediyelerinde 1 Merkez Laboratuvar, ayrıca İçme Suyu Arıtma ve Atık Su Arıtma Tesislerinde de İşletme Laboratuvarları mevcuttur. 4 ÜLKEMİZDE İZLEME YAPAN KURUMLAR

5 5 *** Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyelerinden izleme noktaları temin edilemediği için haritaya işlenmemiştir.

6 6 KURUMLARIN HAVZALARDA ÇAKIŞAN İZLEME NOKTALARI

7 7 Yönetmeliğe Göre İzlenen Parametreler Yönetmeliğe Göre İzlenmeyen Parametreler ** Mikrokirleticiler ve spesifik kirleticiler dahil MEVZUATA GÖRE KURUMLARIN İZLEDİĞİ PARAMETRELER

8 8 Parametre Grubu DSİ Genel Müdürlüğü Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Çevre Şehircilik Bakanlığı Fiziksel Parametreler (Sıcaklık,pH, İletkenlik, Renk) + + (Renk Hariç) + + Oksijenlendirme Parametreleri (Çözünmüş Oksijen,KOİ BOİ) ++ (KOİ,BOİ Hariç) + (KOİ,BOİ Hariç)+ Nurtientler++++ İz Elementler+ + (Tarım Reformu Gn. Md. Hariç) ++ Pestisitler+-++ KURUMLAR TARAFINDAN MÜKERRER İZLENEN PARAMETRELER

9 Toplam 31 parametre 9 Tüm Kurumlar için Ortak (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bak. Pestisitler Hariç) Toplam 47 parametre Toplam 19 parametre 3 Kurum Ortak İzlemekte 2 Kurum Ortak İzlemekte KURUMLAR TARAFINDAN MÜKERRER İZLENEN PARAMETRELER

10 MEVZUAT  29/6/2011 Tarihli, 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile; «Yer üstü ve yer altı sularının kalite ve miktarının korunmasına yönelik hedef, ilke ve alıcı ortam standartlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte belirlemek, su kalitesini izlemek veya izletmek» «Su yönetiminin ulusal ve uluslararası düzeyde koordinasyonunu sağlamak » görevi Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’ ne verilmiştir. 10 İzleme ve Su Bilgi Sistemi Daire Başkanlığı

11 1. Planlama (Havza Eylem ve Yönetim Planları) 2. Koordinasyon 3. Su Politikası, Sınıraşan ve Sınır Oluşturan Sular 4. Su ile Alakalı Uluslararası İlişkiler 5. Su Hukuku ve Mevzuat Geliştirme 6. Envanter ve Ulusal Su Bilgi Sistemi 7. Havza Esaslı Sektörel Su Tahsisi 8. Su Kütlelerinin Kalitesini Belirleme 9. Su Kalite Standardı ve Kriterleri Geliştirme 10. Alıcı Ortam Su Kalite Standartları Geliştirme 11 SYGM GÖREVLERİ - I

12 12 SYGM GÖREVLERİ - II 11. Kirliliğe Karşı Hassas Alanların Belirlenmesi, Yönetimi 12. İzleme İstasyonlarını, İzlenecek Parametreleri, İzleme Periyotlarını ve Metotlarını Belirleme 13. İzleme Programı Hazırlama ve Uygulamaları İzleme 14. Kalite Ölçümlerinin Koordinasyonu 15. Taşkın Yönetimi Planlaması 16. Kuraklık Yönetimi Planlaması 17. İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi ve Uyum 18. Su Verimliliği 19. Arıtma Sistemleri ve Su Teknolojisi 20. Su Kaynaklarının Modellenmesi

13 YÜZEYSEL SULAR VE YERALTI SULARININ İZLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK 28910 Sayılı 11/02/2014 tarihli R.G.  Amaç Ülke genelindeki bütün yüzeysel sular ve yeraltı sularının miktar, kalite ve hidromorfolojik kalite unusurları açısından izlenmesi, Mevcut durumunun ortaya konulması, Suların ekosistem bütünlüğünü esas alan bir yaklaşımla izlenmesi, İzlemede standardizasyonun ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanmasına yönelik esasların belirlenmesi  İzleme programlarının oluşturularak Ulusal İzleme Ağının kurulması,  İzleme verilerinin Ulusal Su Bilgi Sistemine aktarılmasıdır. 13 Yönetmelik, yüzey ve yeraltı suları olmak üzere tüm kıta içi suları, kıyı-geçiş sularını ve doğal mineralli suları kapsar.

14 Su Kütlelerinin ve Tiplerinin Belirlenmesi Referans Şartların Belirlenmesi Baskı ve Etkilerin Belirlenmesi İzleme Noktalarının Belirlenmesi İzleme Programlarının Hazırlanması Ulusal İzleme Ağının Oluşturulması YÜZEYSEL SULAR VE YERALTI SULARININ İZLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

15 15  Yüzeysel Su Kalitesi İyi Su Durumu İyi Ekolojik Durum Hidromorfolojik Fiziko-kimyasal Biyolojik kalite unsurları İyi Ekolojik Durum Hidromorfolojik Fiziko-kimyasal Biyolojik kalite unsurları İyi Kimyasal Durum YÜZEYSEL SULAR VE YERALTI SULARININ İZLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

16 YÖNETMELİĞE GÖRE İZLEME TÜRLERİ 16 Korunan alan…..

17 Genel Amaçlı İzleme Yüzeysel sulardaki doğal şartlardan ve insani faaliyetlerden kaynaklanan uzun dönemli değişikliklerinin değerlendirilmesi maksadıyla yapılan izlemedir. Daha sonra yapılacak izleme programlarının etkili ve verimli dizaynı için gereklidir. Her bir izleme noktasında en az bir yıllık süreyle,  Genel fizikokimyasal ve kimyasal kalite elementleri  Biyolojik  Hidromorfolojik 17 İZLEME TÜRLERİ

18 Operasyonel İzleme Kirleticiler açısından risk altında bulunan su kütlelerinde, kirletici girişinin olduğu yerlerde yapılan izlemedir. Çevresel hedeflerine ulaşamama riski olan su kütlelerinin durumlarının belirlenmesi, Risk altındaki su kütlelerinin önlemler programı ile durumlarındaki değişimin izlenmesi maksadıyla yapılmaktadır. Operasyonel İzleme Noktasında; Havzaya deşarj edilen bütün öncelikli maddeler, Diğer kirletici maddeler Baskıya karşı hassas olan biyolojik ve hidromorfolojik kalite elementleri 18 İZLEME TÜRLERİ

19 Araştırmacı İzleme Çevresel hedeflere ulaşamama sebebinin ve kazara oluşan kirliliğin boyutunun ve etkisinin belirlenmesi maksadıyla yapılan izlemedir. Sadece ilgili kalite unsurları izlenir. Referans Alanların İzlenmesi Yüzeysel sularda, baskıların olmadığı veya etkilerin ekosistem işleyişini etkilemediği, bozulmanın olmadığı veya doğala yakın özellikteki noktalar referans alan olarak belirlenir. 19 İZLEME TÜRLERİ

20 20 Korunan Alanların İzlenmesi Korunan Alanİzleme Sıklığı İÇME SUYU ÇEKİM NOKTALARI Hizmet verilen toplumun nüfusu 30.000den fazla ise yılda 12 kez Hizmet verilen toplumun nüfusu 10.000 ile 30.000 arasındaysa yılda 8 kez. Hizmet verilen toplumun nüfusu 10.000den az ise yılda 4 kez SUCUL TÜRLERİN KORUNMASI İÇİN TAHSİS EDİLEN ALANLAR Aylık KABUKLULARIN KORUNMASI İÇİN TAHSİS EDİLMİŞ ALANLAR YÜZME SULARI Haziran ve Eylül arasında aylık olarak (yılda 4 kez) DUYARLI BÖLGELER Aylık HASSAS ALANLAR Yılda 6 kez HABITAT VE TÜR KORUMA ALANLARI İzleme Programları çerçevesinde belirlenen sıklıkta uygulanır. İZLEME TÜRLERİ

21 21 Yapay Su Kütleleri Sulak Alan = YAS Bağlantılı Ekosistemler Nehirler Geçiş Suları = haliç, delta, lagün Kıyı Suları Yeraltı SuyuGöller SU KÜTLESİ KATEGORİLERİ Doğal Su Kütleleri Büyük Ölçüde Değiştirilmiş Su Kütleleri Yapay Su Kütleleri

22 SU KÜTLELERİNİN BELİRLENMESİ 22 Nehir kategorisi olarak ayrılan su kütleleri daha sonra morfolojik olarak bölümlere ayrılır.  Eğer su kütlesinin bir kısmı korunan alan olarak tespit edilmişse bu kısım ayrı bir su kütlesi olarak değerlendirilmelidir, çünkü korunan alan durumundaki su kütleleri için farklı koruma önlemlerinin alınması ve farklı izleme yükümlülüklerinin uygulanması gerekmektedir.  Coğrafi ve hidromorfolojik özellikler de yüzey suyu ekosistemini ve bunların insani faaliyetlere duyarlılığını önemli oranda etkileyebilir. Bu özellikler su kütlelerinin belirlenmesinde göz önünde bulundurulması gereken önemli faktörlerdir.  Su kütlelerinin belirlenmesi sırasında Strahler 1 ve 2 ölçeğindeki nehirler, içme suyu kaynağı veya koruma alanı olmadıkları sürece dikkate alınmamış, 3 ve üstü ölçekteki nehirler su kütlesi olarak belirlenmiştir.

23 23

24 Göl su kütlelerinin belirlenmesi nehir su kütlelerinin belirlenmesinden farklılık gösterir.  Bir göl ya da rezervuar tek başına bir su kütlesi olarak belirlenebileceği gibi, bir bölümünün diğer bölümlerden farklı özellikler göstermesi nedeniyle birden fazla su kütlesine bölünebilir.  Göl su kütlelerinin belirlenmesinde batimetri ve tuzluluk da önemli faktörlerdir. 24 SU KÜTLELERİNİN BELİRLENMESİ

25 25

26 26

27 25 Havzada; HAVZA BAZINDA HASSAS ALANLARIN VE SU KALİTESİ HEDEFLERİNİN BELİRLENMESİ PROJESİ 1814 adet nehir su kütlesi, 656 adet göl su kütlesi belirlenmiştir. 27

28 DEKOS Projesi kapsamında; Kıyı suları için 76 Su Yönetim Birimi tanımlanmıştır. 28 SU KÜTLELERİNİN BELİRLENMESİ

29 Tipoloji: Çeşitli parametrelere göre su kütlelerinin kendi içerisinde sınıflandırılmasını sağlayan bilimsel çalışmadır. Tipolojiler değişik biyolojik toplulukları barındıran su kütleleri için doğru referans değerlerin belirlenmesi amacıyla kullanılır. SU TİPLERİNİN BELİRLENMESİ Tip; çeşitli kriterler kullanılarak suların sınıflandırılması

30 30 NEHİR TİPOLOJİSİ KRİTERLERİ FaktörlerSeçeneklerKodYorum Akış rejimi Mevsimsel A1 İlk yaklaşım Sürekli A2 Büyüklük (Drenaj Alanı) <1000 km2 (kurak alanlarda <3000 km2) D1 (Yalnızca sürekli akış olması halinde kullanılır) >1000 km2 (kurak alanlarda >3000 km2) D2 Yağış <400 mm Y1 (Yalnızca sürekli akış olması halinde kullanılır) >400 mm Y2 Eğim <%2 E1 Hepsi için kullanılır >%2 E2 Rakım 0-800 m R1 Hepsi için kullanılır 800-1600 m R2 >1600 m R3 Jeoloji Yüksek mineralizasyon J1 Hepsi için kullanılır Düşük mineralizasyonJ2 FaktörlerSeçeneklerKod Rakım 0-800 mR1 800-1600 mR2 > 1600 mR3 Derinlik< 5 mD1 > 5 mD2 Yüzey alanı< 500 haA1 > 500 haA2 JeolojiYüksek mineralizasyonJ1 Düşük mineralizasyonJ2 GÖL TİPOLOJİSİ KRİTERLERİ

31 Geçiş Suyu Tipi Kriterleri Kıyı Suları Tipi Kriterleri SU TİPLERİNİN BELİRLENMESİ

32  1814 nehir suyu kütlesi için 56 nehir tipi  656 göl suyu kütlesi için 23 göl tipi tespit edilmiştir. 32

33 Havza İzleme Programları 33

34 34 HAVZA İZLEME PROGRAMLARI

35 HAVZADAKİ SU KÜTLELERİ 35 Havzada; 32 nehir su kütlesi 13 göl su kütlesi bulunmaktadır. Havzada; 32 nehir su kütlesi 13 göl su kütlesi bulunmaktadır.

36 HAVZADAKİ TİPLER 36 Havzada; 8 Nehir Tipi 5 Göl Tipi Bulunmaktadır. Havzada; 8 Nehir Tipi 5 Göl Tipi Bulunmaktadır.

37 37 GENEL AMAÇLI İZLEME NOKTALARININ SEÇİMİ Havzadaki genel maksatlı izleme noktaları seçilirken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmuştur:  Her nehir su kütlesi tipine yönelik en az bir genel maksatlı izleme istasyonu,  Her göl su kütlesi tipine yönelik en az bir genel maksatlı izleme istasyonu,  Risk altında olmayan su kütlelerine yönelik genel maksatlı izleme istasyonları,  Havzanın genel durumu ile ilgili yeterli veri sağlayacak genel maksatlı izleme noktaları belirlenmiştir

38 38 Aynı tipte olan su kütleleri arasından, izleme noktasının hangi su kütlesine konulacağı belirlenirken;  Bulunduğu tipi en iyi temsil eden,  Daha büyük alan kaplayan (uzun nehir, yüksek akış, büyük yüzey alanı vb.),  Hidrolojik bağlantı bakımından en membada veya en mansapta olan,  Üzerinde daha önceden izleme noktası bulunan,  Düşük baskıya sahip,  Ulaşım sorunu olmayan, su kütleleri tercih edilmiştir GENEL AMAÇLI İZLEME NOKTALARININ SEÇİMİ

39 ÇORUH HAVZASI GENEL MAKSATLI İZLEME NOKTALARI 39 No İzleme Noktasinin Kodu MevkiiSu Kütlesi Adı Koordinatlar XY 1ÇOGİG001_1Borçka ArtvinMuratlı Barajı7262224594732 2ÇOGİG001_2Borçka ArtvinMuratlı Barajı725510,94591937 3ÇOGİG002_1Uzundere ErzurumTortum I Barajı7243084503716 4ÇOGİG002_2Uzundere ErzurumTortum I Barajı723302,64500991 5ÇOGİG002_3Uzundere ErzurumTortum I Barajı722492,34498011 6ÇOGİG003_1Merkez ArtvinDeriner Barajı741287,94561416 7ÇOGİG003_2Merkez ArtvinDeriner Barajı740454,54555900 8ÇOGİG003_3Merkez ArtvinDeriner Barajı746889,24559710 9ÇOGİG004_1Olur ErzurumÜrünlü Glt262886,74533885 10ÇOGİG004_2Olur ErzurumÜrünlü Glt263831,24534125 11ÇOGİG005_1Demirözü BayburtDemirözü Barajı576454,94441661 12ÇOGİG005_2Demirözü BayburtDemirözü Barajı576287,34440689 13ÇOGİG005_3Demirözü BayburtDemirözü Barajı5759524439750 14ÇOGİN001Oltu Çayı Aşağıkumlu Köyü köprüsü Oltu ErzurumOltu Çayı258422,94502449 15ÇOGİN002Murgul Çayı Murgul Yolu KöprüsüMurgul Çayı7146104572391 16ÇOGİN003 Kop Deresi Erzurum Bayburt Yolu Üzeri Köprü Merkez Bayburt Kop Deresi619449,34446438 17ÇOGİN004 Tortum Çayı Erzurum Artvin Yolu Üzeri Köprü Uzundere Erzurum Tortum Çayı713682,84487580 18ÇOGİN005Çoruh Nehri Artvin İspir Yolu Eskiyan köprüsü İspir ErzurumÇoruh Nehri684787,74499304 19ÇOGİN006 Değirmenli Çayı Artvin İspir yolu Öztoprak-Güllübağ Köyleri arası Yol Üzeri Köprü İspir Erzurum Değirmenli Çayı673381,64486486 20ÇOGİN007Sarıgöl köyü Sonrası Köprü DSİ İkizkavak AGİ Yusufeli ArtvinBarhal Çayı710388,14536126 21ÇOGİN008Ulubağ köyü Atatürk Mahallesi Mevkii Yusufeli ArtvinTortum Çayı725910,74506644

40 40 ÇORUH HAVZASI GENEL MAKSATLI İZLEME NOKTALARI Toplam 21 izleme noktası

41 41 OPERASYONEL İZLEME NOKTALARININ SEÇİMİ Noktalar seçilirken izlenen yöntem;  Risk altında olan tüm su kütleleri için operasyonel izleme yapılması gerektiği belirlenmiştir.  Öncelikli maddelerin deşarj edildiği su kütleleri için operasyonel izleme yapılması gerektiği belirlenmiştir.  Diğer kirleticilerin önemli miktarlarda deşarj edildiği su kütleleri için operasyonel izleme yapılması gerektiği belirlenmiştir.  Bu kriterler göz önünde bulundurularak izleme noktaları seçilmiştir.  Baskının tipine göre izlenecek parametreler ve sıklıklar belirlenmiştir.

42 42 ÇORUH HAVZASI OPERASYONEL İZLEME NOKTALARI No İzleme Noktasinin Kodu MevkiiSu Kütlesi Adı Koordinatlar XY 1ÇOOİG001_1Borçka ArtvinBorçka Barajı724000,64580035 2ÇOOİG001_2Borçka ArtvinBorçka Barajı724984,94580789 3ÇOOİG001_3Borçka ArtvinBorçka Barajı727210,44578769 4ÇOOİG002_1Borçka ArtvinMuratlı Barajı7262224594732 5ÇOOİG002_2Borçka ArtvinMuratlı Barajı725510,94591937 6ÇOOİG003_1Uzundere ErzurumTortum I Barajı7243084503716 7ÇOOİG003_2Uzundere ErzurumTortum I Barajı723302,64500991 8ÇOOİG003_3Uzundere ErzurumTortum I Barajı722492,34498011 9ÇOOİN001Çoruh Nehri Bayburt Of Karayolu Üzeri Köprü Merkez BayburtÇoruh Nehri605698,54469416 10ÇOOİN002Çoruh Nehri Artvin İspir Yolu Eskiyan köprüsü İspir ErzurumÇoruh Nehri684787,74499304 11ÇOOİN003Çoruh Nehri Stadyum Yanı Köprü Borçka ArtvinÇoruh Nehri723936,14581849 12ÇOOİN004Murgul Çayı Murgul Yolu KöprüsüMurgul Çayı7146104572391 13ÇOOİN005 Tortum Çayı Ulubağ köyü Atatürk Mahallesi Mevkii Yusufeli Artvin Tortum Çayı725910,74506644 14ÇOOİN006Oltu Çayı Kars Artvin yolu Üzeri köprü Oltu ErzurumOltu Çayı742405,54515202 15ÇOOİN007Artvin Girişi Kazım Karabekir Cad Üzeri Köprü Merkez ArtvinÇoruh Nehri737130,14563646 16ÇOOİN008 Demirözü Barajı Çıkışı Karayaşmak Köyü Köprüsü Demirözü Bayburt Gökçedere576740,54443290 17ÇOOİN009Güllübağ Barajı Çıkışı Bahçeli Köyü Köprüsü İspir ErzurumÇoruh Nehri675222,94491814 18ÇOOİN010Arkun Barajı Çıkışı Artvin-İspir Yolu Üzeri Köprü İspir ErzurumÇoruh Nehri696628,54506301

43 43 ÇORUH HAVZASI OPERASYONEL İZLEME NOKTALARI Toplam 18 operasyonel izleme noktası

44 KORUNAN ALAN İZLEME NOKTALARININ SEÇİMİ  Korunan alanlara ilişkin izleme noktaları, ülkemiz mevzuatına göre koruma altına alınmış alanlar; (sulak alan, içme suyu koruma alanı, milli park, tabiat parkı vb.) kapsamında belirlenmiştir. 44

45 ÇORUH HAVZASI KORUNAN ALAN İZLEME NOKTALARI 45 No İzleme Noktasinin Kodu MevkiiSu Kütlesi AdıKoruma Türü Koordinatlar Parametre Paketi XY 1ÇOKAİG001_1Uzundere ErzurumTortum I BarajıHabitat7243084503716KAİ2 2ÇOKAİG001_2Uzundere ErzurumTortum I BarajıHabitat723302,64500991KAİ2 3ÇOKAİG001_3Uzundere ErzurumTortum I BarajıHabitat722492,34498011KAİ2

46 46 ÇORUH HAVZASI KORUNAN ALAN İZLEME NOKTALARI Toplam 3 korunan alan izleme noktası

47 İZLEME NOKTALARI Genel Maksatlı İzleme Noktası Operasyonel İzleme Noktası Korunan Alan İzleme Noktası Nehir810- Göl1383 Toplam21183 47 42 izleme noktası

48 İZLEME NOKTALARI 48 42 izleme noktası

49 6 yılda 1 yıl, yılda 4 kez 6 yılda 1 yıl, yılda 12 kez 6 yılda 1 yıl, yılda 2 kez 6 yılda 1 yıl, yılda 4 kez Sürekli/Aylık Fiziko-kimyasal Parametreler, Belirli Kirleticiler, Pestisitler, Mikrobiyolojik Parametreler Öncelikli Maddeler Biyolojik Parametreler (Klorofil-a 6 yılda 1 yıl, yılda 4 kez) Hidromorfolojik Parametreler Hidroloji 49 PARAMETRELER VE SIKLIKLARI  Genel Amaçlı İzleme Parametreleri / Sıklıkları

50 Her yıl 4 kez Her yıl 12 kez 6 yılda 2 yıl, yılda 2 kez Her yıl 4 kezSürekli/Aylık Fiziko-kimyasal Parametreler, Belirli Kirleticiler, Mikrobiyolojik Parametreler Öncelikli Maddeler Biyolojik Parametreler (Klorofil-a Her yıl 4 kez) Hidro-morfolojik Parametreler Hidroloji 50  Operasyonel İzleme Parametreleri / Sıklıkları PARAMETRELER VE SIKLIKLARI

51 Koruma AlanıParametreSıklık İçme Suyu Koruma Alanı İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik kapsamındaki parametreler Nüfus ve miktara bağlı olarak belirlenir (4/8/12 kez) Habitat Koruma Alanlarıİlgili mevzuatta yer alan parametreler İlgili mevzuatta yer alan izleme sıklıkları 51  Korunan Alan İzleme Parametreleri / Sıklıkları PARAMETRELER VE SIKLIKLARI

52 Dinlediğiniz için Teşekkür Ederim… 52 Özge YILDIRIM oerdem@ormansu.gov.tr (0312) 207 51 63


"ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH HAVZASI İZLEME PROGRAMI Özge YILDIRIM Aralık 2015 DSİ 26. Bölge Müdürlüğü-Artvin’de yapılan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları