Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ölüm Belgesinin Veri akışı. Hastane HekimiBelediye TabibiSağlık Ocağı Hekimi Aile HekimiAdli Hekim Hastane Referans Hekimi Belediye Tabipliği Referans.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ölüm Belgesinin Veri akışı. Hastane HekimiBelediye TabibiSağlık Ocağı Hekimi Aile HekimiAdli Hekim Hastane Referans Hekimi Belediye Tabipliği Referans."— Sunum transkripti:

1 Ölüm Belgesinin Veri akışı

2 Hastane HekimiBelediye TabibiSağlık Ocağı Hekimi Aile HekimiAdli Hekim Hastane Referans Hekimi Belediye Tabipliği Referans Hekimi Sağlık Grup Baş. Toplum Sağlığı Merkezi Referans Hekimi İl Sağlık Müdürlüğü İl Sorumlusu TÜİK Bölge Müdürlüğü TÜİK MERKEZ ÖLÜM BELGESİ “İSTATİSTİK” NÜSHASININ TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞINA GÖNDERİLMESİ Adli tıp kurumu şube/bölge müdürlüğü (ya da adli tabip olarak görevlendirilen hekimin bağlı bulunduğu sağlık kurumu) Sağlık Ocağı Referans Hekimi

3 Hastane Hekimi Hastane Referans Hekimi İl Sağlık Müdürlüğü İl Sorumlusu TÜİK Bölge Müdürlüğü TÜİK MERKEZ DEVLET / ÜNİVERSİTE HASTANESİ HEKİMLERİ

4 Hastanede gerçekleşen doğal ölümlerde, ölüm belgesinin tamamını doldurmakla yükümlüdür. Hastane dışında gerçekleşen doğal ölümlerde ölümün gerçekleştiği yere giden hastane hekimi ölüm belgesinin tamamını doldurmakla yükümlüdür. Ölüm belgesini doldurduktan sonra hekim kendi kaşesini basıp imzalamakla yükümlüdür (belgenin üç nüshası için) DEVLET / ÜNİVERSİTE HASTANESİ HEKİMLERİ

5 İster hastanede olsun isterse hastane dışında olsun dışsal nedenlerden kaynaklanan şüpheli bir ölüm durumu varsa, hastane hekimi ölüm belgesini doldurmaz yükümlülüğü cumhuriyet savcılığı ve adli tabiplere bırakacaktır. Eğer hekim, cumhuriyet savcısı tarafından adli hekim olarak görevlendirilir ise bu vaka için de ölüm belgesi doldurmakla yükümlüdür. DEVLET / ÜNİVERSİTE HASTANESİ HEKİMLERİ (devam)

6 Ölüm belgesini kaşeleyip imzaladıktan sonra hastane yönetimine onaylatmakla yükümlüdür (hastane yönetimi belgenin üç nüshası için onay bölümünü mühürleyip imzalayacaktır). 2. nüshası defin ruhsatnamesinde kullanılmak üzere ölen kişinin yakınına teslim edilir. Bundan sonra ölen kişinin yakını mevcut sistemde izlenen yolu takip edecektir. DEVLET / ÜNİVERSİTE HASTANESİ HEKİMLERİ (devam)

7  Belgeyi dolduran hekim tarafından kurum onayı alındıktan sonra belgenin 1. ve 3. nüshaları hastanedeki referans hekime teslim edilecektir. Referans hekim belgenin sadece 1.nüshasını istatistik amaçlı kontrol ettikten sonra ilgili hekimden eksik ya da hatalı bölümlerin düzeltilmesini sağlayacaktır. Düzeltmeler sadece 1. nüshada yapılacaktır. DEVLET / ÜNİVERSİTE HASTANESİ HEKİMLERİ (devam)

8 Hastanedeki referans hekim tarafından, ölüm belgesinin –1. nüshası ölüm belgesinin doldurulduğu ayı takip eden ayın ilk haftası resmi yazı ile İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilir. İl Sağlık Müdürlüğü’nün sorumlu hekimi de aynı ayın 3. haftasında Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü’ne iletilmesinden sorumludur. –3. nüshası ise hastanedeki referans hekim/ilgili birim tarafından muhafaza edilecektir. DEVLET / ÜNİVERSİTE HASTANESİ HEKİMLERİ (devam)

9 Hastane Hekimi Hastane Referans Hekimi İl Sağlık Müdürlüğü İl Sorumlusu TÜİK Bölge Müdürlüğü TÜİK MERKEZ BELEDİYE HASTANESİ HEKİMLERİ

10 Belediye hastanesinde gerçekleşen doğal ölümlerde, ölüm belgesinin tamamını doldurmakla yükümlüdür. Belediye hastanesi dışında gerçekleşen doğal ölümlerde ölümün gerçekleştiği yere giden belediye hekimi ölüm belgesinin tamamını doldurmakla yükümlüdür. Ölüm belgesini doldurduktan sonra hekim kendi kaşesini basıp imzalamakla yükümlüdür (belgenin üç nüshası için) BELEDİYE HASTANESİ

11  İster belediye hastanesinde olsun isterse belediye hastanesi dışında olsun dışsal nedenlerden kaynaklanan şüpheli bir ölüm durumu varsa, hastane hekimi ölüm belgesini doldurmaz, yükümlülüğü cumhuriyet savcılığı ve adli tabiplere bırakacaktır. Eğer belediye hastanesi hekimi, cumhuriyet savcısı tarafından adli hekim olarak görevlendirilir ise bu vaka için de ölüm belgesi doldurmakla yükümlüdür. BELEDİYE HASTANESİ HEKİMİ (devam)

12 Ölüm belgesini kaşeleyip imzaladıktan sonra belediye hastanesi yönetimine onaylatmakla yükümlüdür (belediye hastanesi yönetimi belgenin üç nüshası için onay bölümünü mühürleyip imzalayacaktır). 2. nüshası defin ruhsatnamesinde kullanılmak üzere ölen kişinin yakınına teslim edilir. Bundan sonra ölen kişinin yakını mevcut sistemde izlenen yolu takip edecektir. BELEDİYE HASTANESİ HEKİMİ (devam)

13  Belgeyi dolduran hekim tarafından kurum onayı alındıktan sonra belgenin 1. ve 3. nüshaları belediye hastanesindeki referans hekime teslim edilecektir. Referans hekim belgenin sadece 1. nüshasını istatistik amaçlı kontrol ettikten sonra ilgili hekimden eksik ya da hatalı bölümlerin düzeltilmesini sağlayacaktır. Düzeltmeler sadece 1. nüshada yapılacaktır. BELEDİYE HASTANESİ HEKİMİ (devam)

14 Belediye hastanedeki referans hekim tarafından, ölüm belgesinin –1. nüshası ölüm belgesinin doldurulduğu ayı takip eden ayın ilk haftası resmi yazı ile İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilir. İl Sağlık Müdürlüğü’nün sorumlu hekimi de aynı ayın 3. haftasında Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü’ne iletilmesinden sorumludur. –3. nüshası ise belediye hastanedeki referans hekim/ilgili birim tarafından muhafaza edilecektir. BELEDİYE HASTANESİ HEKİMİ (devam)

15 Belediye Tabibi Belediye Tabipliği Referans Hekimi İl Sağlık Müdürlüğü İl Sorumlusu TÜİK Bölge Müdürlüğü TÜİK MERKEZ BELEDİYE TABİPLERİ

16 Hastane dışında gerçekleşen doğal ölümlerde ölümün gerçekleştiği yere giden belediye tabibi ölüm belgesinin tamamını doldurmakla yükümlüdür. Ölüm belgesini doldurduktan sonra hekim kendi kaşesini basıp imzalamakla yükümlüdür (belgenin üç nüshası için) BELEDİYE TABİPLERİ (devam)

17 Eğer dışsal nedenlerden kaynaklanan şüpheli bir ölüm durumu varsa, belediye tabibi ölüm belgesini doldurmaz, yükümlülüğü cumhuriyet savcılığı ve adli tabiplere bırakacaktır. Eğer belediye hekimi, cumhuriyet savcısı tarafından adli hekim olarak görevlendirilir ise bu vaka için de ölüm belgesi doldurmakla yükümlüdür. BELEDİYE TABİPLERİ (devam)

18 Ölüm belgesini kaşeleyip imzaladıktan sonra belediye tabipliği yönetimi onaylatmakla yükümlüdür (belediye tabipliği yönetimi belgenin üç nüshası için onay bölümünü mühürleyip imzalayacaktır). 2. nüshası defin ruhsatnamesinde kullanılmak üzere ölen kişinin yakınına teslim edilir. Bundan sonra ölen kişinin yakını mevcut sistemde izlenen yolu takip edecektir. BELEDİYE TABİPLERİ (devam)

19  Belgeyi dolduran belediye tabibi tarafından kurum onayı alındıktan sonra belgenin 1.ve 3. nüshaları belediye tabipliğindeki referans hekime teslim edilecektir. Referans hekim belgenin sadece 1. nüshasını istatistik amaçlı kontrol ettikten sonra ilgili hekimden eksik ya da hatalı bölümlerin düzeltilmesini sağlayacaktır. Düzeltmeler sadece 1. nüshada yapılacaktır. BELEDİYE TABİPLERİ (devam)

20 Belediye tabipliğindeki referans hekim tarafından, ölüm belgesinin –1. nüshası ölüm belgesinin doldurulduğu ayı takip eden ayın ilk haftası resmi yazı ile İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilir. İl Sağlık Müdürlüğü’nün sorumlu hekimi de aynı ayın 3. haftasında Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü’ne iletilmesinden sorumludur. –3. nüshası ise belediye tabipliğindeki referans hekim/ilgili birim tarafından muhafaza edilecektir. BELEDİYE TABİPLERİ (devam)

21 Sağlık Ocağı Hekimi Sağlık Grup Baş. İl Sağlık Müdürlüğü İl Sorumlusu TÜİK Bölge Müdürlüğü TÜİK MERKEZ SAĞLIK OCAĞI HEKİMİ Sağlık Ocağı. Referans Hekimi

22 Sağlık ocağında gerçekleşen doğal ölümlerde, ölüm belgesinin tamamını doldurmakla yükümlüdür. Sağlık ocağı dışında gerçekleşen doğal ölümlerde ölümün gerçekleştiği yere giden sağlık ocağı hekimi ölüm belgesinin tamamını doldurmakla yükümlüdür. Ölüm belgesini doldurduktan sonra hekim kendi kaşesini basıp imzalamakla yükümlüdür (belgenin üç nüshası için) SAĞLIK OCAĞI HEKİMİ

23 İster sağlık ocağında olsun isterse sağlık ocağı dışında olsun dışsal nedenlerden kaynaklanan şüpheli bir ölüm durumu varsa, sağlık ocağı hekimi ölüm belgesini doldurmaz, yükümlülüğü cumhuriyet savcılığı ve adli tabiplere bırakacaktır. Eğer sağlık ocağı hekimi, cumhuriyet savcısı tarafından adli hekim olarak görevlendirilir ise bu vaka için de ölüm belgesi doldurmakla yükümlüdür. SAĞLIK OCAĞI HEKİMİ (devam)

24 Ölüm belgesini kaşeleyip imzaladıktan sonra sağlık ocağı yönetimine onaylatmakla yükümlüdür (sağlık ocağı yönetimi belgenin üç nüshası için onay bölümünü mühürleyip imzalayacaktır). 2. nüshası defin ruhsatnamesinde kullanılmak üzere ölen kişinin yakınına teslim edilir. Bundan sonra ölen kişinin yakını mevcut sistemde izlenen yolu takip edecektir. SAĞLIK OCAĞI HEKİMİ (devam)

25  Belgeyi dolduran hekim tarafından kurum onayı alındıktan sonra belgenin 1. ve 3. nüshaları sağlık ocağındaki referans hekime teslim edilecektir. Referans hekim belgenin sadece 1. nüshasını istatistik amaçlı kontrol ettikten sonra ilgili hekimden eksik ya da hatalı bölümlerin düzeltilmesini sağlayacaktır. Düzeltmeler sadece 1. nüshada yapılacaktır. SAĞLIK OCAĞI HEKİMİ (devam)

26 Sağlık Ocağındaki referans hekim tarafından, ölüm belgesinin –1. nüshası ölüm belgesinin doldurulduğu ayı takip eden ayın ilk haftası resmi yazı ile İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilmek üzere bağlı olduğu Sağlık Grup Başkanlığı’na gönderilir. Sağlık Grup Başkanlığı da resmi yazı ile Ölüm belgesini, aynı ayın 2. haftasında İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderir. İl Sağlık Müdürlüğü’nün sorumlu hekimi de aynı ayın 3. haftasında Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü’ne iletilmesinden sorumludur. –3. nüshası ise sağlık ocağındaki referans hekim/ilgili birim tarafından muhafaza edilecektir. SAĞLIK OCAĞI HEKİMİ (devam)

27 Aile Hekimi Toplum Sağlığı Merkezi Referans Hekimi İl Sağlık Müdürlüğü İl Sorumlusu TÜİK Bölge Müdürlüğü TÜİK MERKEZ AİLE HEKİMİ

28 Aile hekimine bağlı olan nüfusta gerçekleşen doğal ölümlerde ölümün gerçekleştiği yere giden aile hekimi ölüm belgesinin tamamını doldurmakla yükümlüdür. Görevlendirilmesi halinde kendine bağlı olmayan nüfus için de bu belgeyi doldurmalıdır. Ölüm belgesini doldurduktan sonra aile hekimi kendi kaşesini basıp imzalamakla yükümlüdür (belgenin üç nüshası için) AİLE HEKİMİ (devam)

29 Eğer dışsal nedenlerden kaynaklanan şüpheli bir ölüm durumu varsa, aile hekimi ölüm belgesini doldurmaz, yükümlülüğü cumhuriyet savcılığı ve adli tabiplere bırakacaktır. Eğer aile hekimi, cumhuriyet savcısı tarafından adli hekim olarak görevlendirilir ise bu vaka için de ölüm belgesi doldurmakla yükümlüdür. AİLE HEKİMİ (devam)

30 Ölüm belgesini kaşeleyip imzaladıktan sonra toplum sağlığı merkezi yönetimine onaylatmakla yükümlüdür (toplum sağlığı merkezi yönetimi belgenin üç nüshası için onay bölümünü mühürleyip imzalayacaktır). 2. nüshası defin ruhsatnamesinde kullanılmak üzere ölen kişinin yakınına teslim edilir. Bundan sonra ölen kişinin yakını mevcut sistemde izlenen yolu takip edecektir. AİLE HEKİMİ (devam)

31  Belgeyi dolduran aile hekimi tarafından kurum onayı alındıktan sonra belgenin 1. ve 3 nüshaları toplum sağlığı merkezindeki referans hekime teslim edilecektir. Referans hekim belgenin sadece 1. nüshasını istatistik amaçlı kontrol ettikten sonra ilgili hekimden eksik ya da hatalı bölümlerin düzeltilmesini sağlayacaktır. Düzeltmeler sadece 1. nüshada yapılacaktır. AİLE HEKİMİ (devam)

32 Toplum sağlığı merkezindeki referans hekim tarafından, ölüm belgesinin, –1. nüshası ölüm belgesinin doldurulduğu ayı takip eden ayın ilk haftası resmi yazı ile İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilir. İl Sağlık Müdürlüğü’nün sorumlu hekimi de aynı ayın 3. haftasında Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü’ne iletilmesinden sorumludur. –3. nüshası ise toplum sağlığı merkezindeki referans hekim/ilgili birim tarafından muhafaza edilecektir. AİLE HEKİMİ (devam)

33 Özel Hastane Hekimi Hastane Referans Hekimi İl Sağlık Müdürlüğü İl Sorumlusu TÜİK Bölge Müdürlüğü TÜİK MERKEZ ÖZEL HASTANE HEKİMLERİ

34 Hastanede gerçekleşen doğal ölümlerde, ölüm belgesinin tamamını doldurmakla yükümlüdür. Hastane dışında gerçekleşen doğal ölümlerde ölümün gerçekleştiği yere giden hastane hekimi ölüm belgesinin tamamını doldurmakla yükümlüdür. Ölüm belgesini doldurduktan sonra hekim kendi kaşesini basıp imzalamakla yükümlüdür (belgenin üç nüshası için) ÖZEL HASTANE

35 İster hastanede olsun isterse hastane dışında olsun dışsal nedenlerden kaynaklanan şüpheli bir ölüm durumu varsa, özel hastane hekimi ölüm belgesini doldurmaz yükümlülüğü cumhuriyet savcılığı ve adli tabiplere bırakacaktır. Eğer hekim, cumhuriyet savcısı tarafından adli hekim olarak görevlendirilir ise bu vaka için de ölüm belgesi doldurmakla yükümlüdür. ÖZEL HASTANE (devam)

36 Ölüm belgesini kaşeleyip imzaladıktan sonra hastane yönetimine onaylatmakla yükümlüdür (hastane yönetimi belgenin üç nüshası için onay bölümünü mühürleyip imzalayacaktır). 2. nüshası defin ruhsatnamesinde kullanılmak üzere ölen kişinin yakınına teslim edilir. Bundan sonra ölen kişinin yakını mevcut sistemde izlenen yolu takip edecektir. ÖZEL HASTANE (devam)

37  Belgeyi dolduran hekim tarafından kurum onayı alındıktan sonra belgenin 1. ve 3. nüshaları hastanedeki referans hekime teslim edilecektir. Referans hekim belgenin sadece 1. nüshasını istatistik amaçlı kontrol ettikten sonra ilgili hekimden eksik ya da hatalı bölümlerin düzeltilmesini sağlayacaktır. Düzeltmeler sadece 1. nüshada yapılacaktır. ÖZEL HASTANE (devam)

38 Hastanedeki referans hekim tarafından, ölüm belgesinin, –1. nüshası ölüm belgesinin doldurulduğu ayı takip eden ayın ilk haftası resmi yazı ile İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderir. İl Sağlık Müdürlüğü’nün sorumlu hekimi de aynı ayın 3. haftasında Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü’ne iletilmesinden sorumludur. –3. nüshası ise hastanedeki referans hekim/ilgili birim tarafından muhafaza edilecektir. ÖZEL HASTANE (devam)

39 Poliklinikte gerçekleşen doğal ölümlerde, ölüm belgesinin tamamını doldurmakla yükümlüdür. Poliklinikte dışında gerçekleşen doğal ölümlerde ölümün gerçekleştiği yere giden poliklinik hekimi ölüm belgesinin tamamını doldurmakla yükümlüdür. Ölüm belgesini doldurduktan sonra hekim kendi kaşesini basıp imzalamakla yükümlüdür (belgenin üç nüshası için) ÖZEL POLİKLİNİK (devam)

40 İster poliklinikte olsun isterse poliklinik dışında olsun dışsal nedenlerden kaynaklanan şüpheli bir ölüm durumu varsa, poliklinik hekimi ölüm belgesini doldurmaz, yükümlülüğü cumhuriyet savcılığı ve adli tabiplere bırakacaktır. Eğer poliklinik hekimi, cumhuriyet savcısı tarafından adli hekim olarak görevlendirilir ise bu vaka için de ölüm belgesi doldurmakla yükümlüdür. ÖZEL POLİKLİNİK (devam)

41 Ölüm belgesini kaşeleyip imzaladıktan sonra poliklinik yönetimine onaylatmakla yükümlüdür (poliklinik yönetimi belgenin üç nüshası için onay bölümünü mühürleyip imzalayacaktır). 2. nüshası defin ruhsatnamesinde kullanılmak üzere ölen kişinin yakınına teslim edilir. Bundan sonra ölen kişinin yakını mevcut sistemde izlenen yolu takip edecektir. ÖZEL POLİKLİNİK (devam)

42  Belgeyi dolduran hekim tarafından kurum onayı alındıktan sonra belgenin 1. ve 3 nüshaları poliklinikteki referans hekime teslim edilecektir. Referans hekim belgenin sadece 1. nüshasını istatistik amaçlı kontrol ettikten sonra ilgili hekimden eksik ya da hatalı bölümlerin düzeltilmesini sağlayacaktır. Düzeltmeler sadece 1. nüshada yapılacaktır. ÖZEL POLİKLİNİK (devam)

43 Poliklinikteki referans hekim tarafından, ölüm belgesinin –1. nüshası ölüm belgesinin doldurulduğu ayı takip eden ayın ilk haftası resmi yazı ile İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderir. İl Sağlık Müdürlüğü’nün sorumlu hekimi de aynı ayın 3. haftasında Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü’ne iletilmesinden sorumludur. –3. nüshası ise poliklinikteki referans hekim/ilgili birim tarafından muhafaza edilecektir. ÖZEL POLİKLİNİK (devam)

44 Adli Tabip TÜİK Bölge Müdürlüğü TÜİK MERKEZ ADLİ TABİP Adli tıp kurumu şube/bölge müdürlüğü (ya da adli tabip olarak görevlendirilen hekimin bağlı bulunduğu sağlık kurumu) İl Sağlık Müdürlüğü İl Sorumlusu

45 ADLİ TABİP Sağlık kurumunda olsun ya da olmasın dışsal nedenlerden kaynaklanan şüpheli ölüm durumunda ölüm belgesini doldurmakla yükümlüdür. Adli tabipler (ya da adli tabip olarak görevlendirilen hekim) şüpheli ölüm vakalarında cumhuriyet savcısı ile birlikte vakayı inceler. –Eğer ölümün doğal ölüm olduğuna karar verilip otopsiye ihtiyaç duyulmazsa ölüm belgesi adli tabip (ya da adli tabip olarak görevlendirilen hekim) tarafından doldurulur.

46 ADLİ TABİP (devam) –Eğer otopsiye ihtiyaç duyuluyorsa otopsi yapıldıktan sonra cumhuriyet savcısı ile birlikte otopsi yapılan sağlık kurumunda ya da adli tıp kurumu birimindeki adli tabip (ya da adli hekim olarak görevlendirilen hekim) tarafından ölüm belgesinin tamamı doldurulur. –Otopsi yapıldıktan sonra yeni bulgular beklendiği için karar verilememiş ise ölüm belgesinde ölüm nedeni kısmına “TETKİK” yazılır, belgenin diğer kısımları tamamen doldurulur.

47 ADLİ TABİP (devam) Ölüm belgesini doldurduktan sonra hekim kendi kaşesini basıp imzalamakla yükümlüdür (belgenin üç nüshası için). Mevcut sistemde Cumhuriyet Savcısının da belgeyi onaylaması gerekiyor ise Cumhuriyet Savcısının da belgeyi onaylaması gereklidir. Belgeyi dolduran adli tabip (ya da adli tabip olarak görevlendirilen hekim), ölüm belgesinin, –1. ve 3. nüshalarının, adli tıp kurumu şube/bölge müdürlüğündeki (ya da adli tabip olarak görevlendirilen hekim bağlı bulunduğu sağlık kurumundaki) referans hekime iletilmesinden sorumludur.

48 ADLİ TABİP (devam) »Referans hekim belgenin sadece 1. nüshasını istatistik amaçlı kontrol ettikten sonra formu dolduran hekimden eksik ya da hatalı bölümlerin düzeltilmesini sağlayacaktır. Düzeltmeler sadece 1. nüshada yapılacaktır. Adli tıp kurumu şube/bölge müdürlüğü (ya da adli tabip olarak görevlendirilen hekimin bağlı bulunduğu sağlık kurumu) 1. nüshayı ölüm belgesinin doldurulduğu ayı takip eden ayın 1. haftasında resmi yazı ile İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderir. »Üçüncü nüsha ise Adli tıp kurumu şube/bölge müdürlüğü (ya da adli tabip olarak görevlendirilen hekimin bağlı bulunduğu sağlık kurumu) tarafından muhafaza edilecektir.

49 ADLİ TABİP (devam) –2. nüshası defin ruhsatnamesinde kullanılmak üzere ölen kişinin yakınına teslim edilir. Bundan sonra ölen kişinin yakını mevcut sistemde izlenen yolu takip edecektir. Ölüm nedeni TETKİK yazılan vakalar için tetkik aşaması tamalandıktan sonra Adli Tıp Kurumu için düzenlenmiş Ölüm Belgesi bu vaka için tekrar doldurularak (kesin ölüm nedeni otopsi raporundan alınacaktır) İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilir. İl Sağlık Müdürlüğü’nün sorumlu hekimi de aynı ayın 3. haftasında Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü’ne iletilmesinden sorumludur. NOT: Cumhuriyet savcıları tarafından doldurulan vakalarla ilgili süreç daha sonra tarafınıza iletilecektir.

50 Hastane HekimiBelediye TabibiSağlık Ocağı Hekimi Aile HekimiAdli Hekim Hastane Referans Hekimi Belediye Tabipliği Referans Hekimi Sağlık Grup Baş. Toplum Sağlığı Merkezi Referans Hekimi İl Sağlık Müdürlüğü İl Sorumlusu TÜİK Bölge Müdürlüğü TÜİK MERKEZ ÖLÜM BELGESİ “İSTATİSTİK” NÜSHASININ TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞINA GÖNDERİLMESİ Adli tıp kurumu şube/bölge müdürlüğü (ya da adli tabip olarak görevlendirilen hekimin bağlı bulunduğu sağlık kurumu) Sağlık Ocağı Referans Hekimi

51 Katıldığınız ve dinlediğiniz için teşekkürler


"Ölüm Belgesinin Veri akışı. Hastane HekimiBelediye TabibiSağlık Ocağı Hekimi Aile HekimiAdli Hekim Hastane Referans Hekimi Belediye Tabipliği Referans." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları