Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eğitimde Hedefler Hedef Alanları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eğitimde Hedefler Hedef Alanları"— Sunum transkripti:

1 Eğitimde Hedefler Hedef Alanları

2 Konu Başlıkları Hedef Nedir? Eğitimde Hedefler Hedefler Hedef Türleri
Hedef Kaynakları Hedef Alanları Hedeflerin İşlevleri (işgörüleri)

3 Hedefler: Hedef Alanları
Bilişsel Alan Duyuşsal Alan Psiko-Motor (Devinişsel) Alan

4 Hedef Alanları: Bilişsel Alan
Bilişsel Alan Davranışları: Zihnin öğrenme amacıyla yaptığı etkinlikleri içerir. (Öğrenilmiş bilgilerin kodlandığı alandır). Okulda elde edinilen bilgiler bu türdendir. Bilişsel alanda davranışlar hedefin göstergesidir. Hedef davranışın, öğrenci davranışında doğrudan doğruya gözlenebilir ve ölçülebilir olması gerekir. Bloom ve arkadaşları basitten karmaşığa doğru aşamalı bir sınıflama yapmışlardır.

5 Hedef Alanları: Bilişsel Alan (2)
Blişsel alanın aşamaları-basamakları (6 basamak): Bilgi Kavrama Uygulama Analiz Sentez Değerlendirme

6 Hedef Alanları: Bilişsel Alan (3)
Blişsel alanın aşamaları-basamakları (6 basamak): Değerlendirme Sentez Analiz Uygulama Kavrama Bilgi

7 Hedef Alanları: Bilişsel Alan (4)
Bilgi: Bilginin, hiçbir değişime uğratılmaksızın, olduğu gibi alındığı basamak. Kavrama: Bilginin, birey tarafından içselleştirilip, özümsendiği; özünü yitirmeden özetlenip, yorumlandığı; farklı ifade biçimlerine dönüştürüldüğü basamak. Uygulama: Bilginin yeni durumları açıklamada ya da yeni problem durumlarını çözüme ulaştırmada kullanıldığı basamak.

8 Hedef Alanları: Bilişsel Alan (5)
Analiz: Bilginin, onu oluşturan alt unsurlara ayrıştırıldığı, temelinde yatan sayıltıların ya da örgütleme ilkelerinin belirlendiği basamak. Sentez: Bilginin, orjinal sayıltı ya da örgütleme ilkeleri doğrultusunda yeniden oluşturulup, yeni bir form kazandığı basamak. Değerlendirme: Örgütlenmiş bilgi bütününün, temelinde yatan sayıltı ya da örgütleme ilkeleri ile tutarlılığının; Örgütlenmiş bilgi bütününün, açıkladığı alanın özellikleriyle tutarlılığının belirlendiği basamak.

9 Bilişsel Alan Hedef Örnekleri
Sismometrenin temel çalışma prensibini açıklar. Kelime işlemcide amacına uygun tablolar oluşturur ve düzenler. Herhangi bir kaynaktan erişilen bilginin ihtiyacına uygun olup olmadığına karar verir.

10 Hedef Alanları: Duyuşsal Alan
Duyuşsal Alan Davranışları: Duyuşsal alan davranışları, duyuşsal güçleri gerektiren ve çoğunlukla toplumsal çevrede insanın geliştirdiği duygu, tutum ve değerlerle ilgili davranışlardır. (Öğrenilmiş duyguların kodlandığı alandır.) Bilişsel alanın "Bilgi" basamağı Duyuşsal alan davranışlarının temeli olmaktadır.

11 Hedef Alanları: Duyuşsal Alan (2)
Duyuşsal alan 5 basamaktan oluşur: Alma Tepkide Bulunma Değer Verme Örgütleme Bir Değerle Nitelenmişlik (Karakter Haline Getirme)

12 Hedef Alanları: Duyuşsal Alan (3)
Duyuşsal alan 5 basamaktan oluşur: Kişilik Örgütleme Değer Verme Tepkide Bulunma Alma

13 Hedef Alanları: Duyuşsal Alan (4)
Alma: Bireyin, ilgi, tutum ya da değer geliştirmesi istenen bilgi, nesne ya da durumların farkına vardığı basamak. Tepkide Bulunma: Bireyin, belli bir bilgi, nesne ya da durum karşısında, yerleşiklik kazanmamış bir tepkiden, gönüllü bir tepkiye kadar varan, bireysel tepkiler gösterdiği basamak. Değer Verme: Bireyin, belli bir bilgi, nesne ya da duruma, toplumsal kabuller doğrultusunda bir değer yükleyerek tepkide bulunduğu basamak.

14 Hedef Alanları: Duyuşsal Alan (5)
Örgütleme: Bireyin, toplumsal kabuller doğrultusunda bir değer yükleyerek tepkide bulunduğu belli bir bilgi, nesne ya da duruma, kendine özgü değerler atfettiği basamak. Kişilik: Bireyin, oluşturduğu yeni değerlere bağlılığı ile temsil edildiği basamak.

15 Duyuşsal Alan Hedef Örnekleri
Teknolojideki gelişmelerin farkında oluş. Teknolojik gelişmeleri izlemeye isteklilik. Teknolojiyi mesleki yaşamına taşımanın önemini kabul ediş. Teknoloji kullanımında etik değerlere uyma konusunda kararlılık.

16 Hedef Alanları: Psiko-Motor Alan
Psiko-Motor (Devinişsel) Alan Davranışları: Psiko-motor alan ile ilgili davranışlar zihin ve kas koordinasyonunu gerektiren davranışlardır. (Öğrenilmiş becerilerin kodlandığı alan.)

17 Hedef Alanları: Psiko-Motor Alan (2)
Psiko-motor Alan Hedeflerinin Aşamalı Sınıflaması: Uyarılma Rehber (Kılavuz) Denetiminde Yapma Beceri Haline Getirme Duruma Uydurma Yaratma

18 Hedef Alanları: Psiko-Motor Alan (3)
Psiko-motor Alan Hedeflerinin Aşamalı Sınıflaması: Yaratma Duruma Uydurma Beceri Haline Getirme Rehber Denetiminde Yapma Uyarılma

19 Hedef Alanları: Psiko-Motor Alan (4)
Uyarılma: Bireyin, zihin kas eşgüdümünü gerektiren bir işe, duyuları ve tüm vücuduyla hazır olduğu basamak. Kılavuzla yapma: Bireyin, zihin kas eşgüdümünü gerektiren bir işi, doğrudan ya da yönergeler yoluyla yardım alarak yapabildiği basamak. Beceri Haline Getirme: Bireyin, zihin kas eşgüdümünü gerektiren bir işi, yardım almaksızın ve işin gerektirdiği nitelikte yaptığı basamak.

20 Hedef Alanları: Psiko-Motor Alan (5)
Duruma Uydurma: Bireyin bir psiko-motor becerisini, benzer nitelikte başka bir durumda kullanabildiği basamak. Yaratma: Bireyin, uzmanlaştığı alanda orjinal bir beceri ortaya koyduğu basamak.

21 Psiko-Motor Alan Hedef Örnekleri
Suni solunumu bir uzman gözetiminde gerçekleştirir. Suni solunumu yardımsız beceriyle gerçekleştirir.

22 Bloom’un Aşamalı Sınıflaması
Bilişsel alan Duyuşsal alan Psiko-motor alan Bilgi Kavrama Uygulama Analiz Sentez Değerlendirme Alma Tepkide bulunma Değer verme Örgütleme Karakter haline getirme Uyarılma Kılavuz denetiminde yapma Beceri haline getirme Duruma uydurma Yaratma

23 Kaynakça Bilen, M. (1999). Plandan uygulamaya öğretim. Ankara: Anı Yayıncılık. Demirel, Ö. (2009). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme (12. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık. Ertürk, S. (1997). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Meteksan A.Ş. Seferoğlu, S. Sadi (2009). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Sönmez, V. (2007). Program geliştirmede öğretmen elkitabı. Ankara: Anı Yayıncılık.

24 Teşekkürler!!!


"Eğitimde Hedefler Hedef Alanları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları