Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUSAL SAĞLIK BİLGİ SİSTEMİ VİZYON PAYLAŞIM TOPLANTISI 20 NİSAN 2007 ANKARA MİNİMUM SAĞLIK VERİ SETİ (MSVS) SONER KIRICI BİLGİ ve YÖNETİM SİSTEMLERİ DANIŞMANI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUSAL SAĞLIK BİLGİ SİSTEMİ VİZYON PAYLAŞIM TOPLANTISI 20 NİSAN 2007 ANKARA MİNİMUM SAĞLIK VERİ SETİ (MSVS) SONER KIRICI BİLGİ ve YÖNETİM SİSTEMLERİ DANIŞMANI."— Sunum transkripti:

1 ULUSAL SAĞLIK BİLGİ SİSTEMİ VİZYON PAYLAŞIM TOPLANTISI 20 NİSAN 2007 ANKARA MİNİMUM SAĞLIK VERİ SETİ (MSVS) SONER KIRICI BİLGİ ve YÖNETİM SİSTEMLERİ DANIŞMANI

2 2 Sunum Planı  Amaç ve Kapsam  MSVS Tanımlama Standardı  Sistemin Yapısı ve İşleyişi  Yapılan Çalışmalar

3 3 Amaç:  Ulusal çapta veri toplamak  Taşradan merkeze en kısa zamanda doğru verileri toplamak  Karar vericiler için doğru veriye en kısa zamanda ulaşmak  Sağlıkla ilgili standart verileri oluşturmak ve tanımlamak  Standart Verileri yönetmek  Doğru veriyi kurum ve kuruluşlarla paylaşmak.

4 4 Kapsam:  Sağlık bakanlığı kurum ve kuruluşları(1.basamak,2.basamak ve 3.basamak)  Özel sağlık kurumları  Üniversite Hastaneleri

5 5 Minimum Sağlık Veri Seti Minimum Sağlık Veri Seti Minimum Mali Veri Seti Minimum Mali Veri Seti Minimum İdari Veri Seti Minimum İdari Veri Seti Minimum Veri Setleri

6 6 MSVS Tanımlama Standardı Veri Setlerinin sahip olduğu özellikler: 1. Genel Özellikler 2. Tanımlayıcı ve Niteleyici Özellikler 3. İlişkisel ve Gösterimsel Özellikler 4. Yönetimsel Özellikler

7 7 MSVS Tanımlama Standardı Genel Özellikler İdari Durumu Veri Seti ID Sürüm numarası Oluşturulma Tarihi Sürüm Tarihi Kaldırılma Tarihi Tanımlayıcı ve Niteleyici Özellikler Adı Kapsamı İlişkisel ve Gösterimsel Özellikler İstatistiksel Birimi Toplama metotları Ulusal Raporlama Düzenlemesi Toplama Zaman ve Periyodu İlişkili Veri Seti Destekleyici Veri Seti Yönetimsel Özellikler Kaynak organizasyon Açıklama

8 8 SİSTEMİN YAPISI VE İŞLEYİŞİ

9 USBS Yapısı 9 SAHA Aile Hekimliği 2.-3. Basamak Sağlık Kurumları Diğer Kurumlar KARARVERİCİİzleme-DeğerlendirmeStrateji Hizmet Kalitesi Politika Yön Verme Elektronik Sağlık Kaydı (ESK) Karar Destek Sistemi (KDS) VERİ BİLGİ Minimum Sağlık Veri Setleri Cografi Bilgi Sistemleri Cinsiyet Yaş Bölge, il Tarih Hastalık Kurum Tanı İlaç

10 Sistemin Veri Yapısı 10 USVSUSVS Verielemanı VeriSeti

11 11 Sistemin İşleyişi XML, HL7

12 12 Bu sistemle

13 13 Sistemin özellikleri  MSVS sistemi dinamik bir sistemdir  Değişkendir,  Yeni veri setleri eklenebilir  Revize edilebilir  Belli periyotlarda güncellenebilir,  Web tabanlı bir uygulamadır.

14 14 YAPILAN ÇALIŞMALAR

15 15 Yapılan MSVS Çalışmaları  Mevcut yapı incelenerek ne tür veriler toplanıyor veya toplanamıyor onlar belirlendi  Birimlerle birlikte veri setleri hazırlandı

16 16 Çalışma yapılan Birimler  Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü  Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü  Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü  Verem Savaş Daire Başkanlığı  Sıtma Savaş Daire Başkanlığı  Kanser Savaş Daire Başkanlığı  Refik Saydam Hıfzıssıhha Başkanlığı

17 17 Hazırlanan Veri Seti Grupları  1.Basamak veri setleri (Hasta kayıt, Muayene, Gebe takip, Bebek takip) (Hasta kayıt, Muayene, Gebe takip, Bebek takip)  2.Basamak veri setleri (Poliklinik, Sevk, Yatan hasta, Taburcu, Operasyon.) (Poliklinik, Sevk, Yatan hasta, Taburcu, Operasyon.)  Kronik hastalıklar veri setleri (Verem savaş,Kanser savaş veri seti vb.) (Verem savaş,Kanser savaş veri seti vb.)

18 18 1.BASAMAK VERİ SETLERİ VERİ SETİ GRUBUVERİ SETİ ADI 1. Basamak veri setleri Genel Muayene İşlemleri Muayene Planlama İşlemleri 15-49 Yaş Kadın İzlem Gebelik Bilgileri / Gebelik Bildirimi Gebe Takip Gebelik Sonlandırma Lohusa Takip Bebek Bilgileri Bebek Takip İzlem Muayenesi Planlaması Ruh Sağlığı veri setleri Suicide Girişimi-Kriz (X 60-84) Tespit Veri Seti Suicide Girişimi-Kriz Yaşamış Hasta İzlem Veri Seti Poliklinik veri setleri Genel Muayene MVS Sigara Bağımlılığı Tespit Veri Seti

19 19 2.BASAMAK VERİ SETLERİ VERİ SETİ GRUBUVERİ SETİ ADI Hasta kayıt ve ilişik kesme veri setleri Hasta Kayıt Minimum Sağlık Veri Seti Hastanın özlük ve sağlık bilgilerinin Veri Seti Hasta kayıt düzeltme (kesin kayıtlı) Hasta ilişik kesme (kesin kayıtlı) Tetkik veri setleriLaboratuar Tetkik MVS 2. Basamak veri setleriYatan Hasta MVS Diyabet sağlık veri setleri Diyabet Hastası Bildirim MVS Diyabet İzlem MVS Laboratuar Tetkik MVS Organ nakli veri setleri Organ Nakli Bekleyen Hasta Veri Seti Organ Nakli Olan Hasta Veri Seti Doku nakli veri setleri Doku Nakli Veri Seti Doku Nakli İzlem Veri Seti Özürlüler sağlık veri setleriÖzürlü Hasta Bildirim MVS

20 20 KRONİK HASTALIKLAR VERİ SETLERİ VERİ SETİ GRUBUVERİ SETİ ADI Hıfzıssıhha sağlık veri setleriHastane Enfeksiyonları MVS Kanser sağlık veri setleriKanser MVS Sıtma sağlık veri setleriSıtma MVS Verem sağlık veri setleri Verem Bildirim MVS Verem Sonuçlandırma MVS Madde bağımlılığı veri setleriMadde Bağımlılığı Sağlık Veri Seti HIV veri setleri HIV Vaka Tespit Veri Seti HIV Taşıyıcı Tespit Veri Seti Diyaliz veri setleriDiyaliz MVS Ağız-diş veri setleriDis Minimum Veri Seti

21 21 TOPLAM 37 ADET MSVS MEVCUT

22 22 MİNİMUM SAĞLIK VERİ SETLERİ VE VERİ ELEMANLARI MSVS IDMİNİMUM SAĞLIK VERİ SETİ ADI 1Muayene 215-49 yaş kadın izlem MSVS 3Gebelik bildirim MSVS 4Gebe izlem MSVS 5Gebelik sonlandırma MSVS 6Lohusa izlem MSVS 7Bebek bilgileri MSVS 8Bebek izlem MSVS 9Bebek ölüm MSVS 10Çocuk /adolesan izlem MSVS 11Aşı MSVS 12İntihar Girişimi ve Kriz MSVS 13Hasta Kayıt MSVS 14Hasta Özlük Bilgileri MSVS 15Aile Hekimliği Kayıt Yönetim MSVS 17Tetkik MSVS 18Diyabet hastası bildirim MSVS 19Diyabet hastası izlem MSVS 20Özürlü raporu bildirim MSVS 21Organ nakli bekleyen hasta MSVS 22Organ nakli yapılan hasta MSVS 23Kemik iliği nakli MSVS 24Doku nakli izlem MSVS 25Hastane enfeksiyonlsrı MSVS 26Kanser MSVS 27Sıtma MSVS 28Verem Bildirim MSVS 29Verem Sonuçlandirma MSVS 30Madde bağımlılığı bildirim MSVS 32Diyaliz MSVS 34Ruh Hastalarının Sevk Bilgisi MSVS 35Ruh Sağlığı Bulguları MSVS 36Agiz ve Dis Sagligi 37Krize Müdahale İzlem MSVS

23 23 Genel olarak Veri Setleri; BildirimBildirim İzlemİzlem SonuçlandırmaSonuçlandırmatüründedir.

24 24 TEŞEKKÜRLER…


"ULUSAL SAĞLIK BİLGİ SİSTEMİ VİZYON PAYLAŞIM TOPLANTISI 20 NİSAN 2007 ANKARA MİNİMUM SAĞLIK VERİ SETİ (MSVS) SONER KIRICI BİLGİ ve YÖNETİM SİSTEMLERİ DANIŞMANI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları