Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ALACAKLAR-BORÇLAR ALACAKLAR Ticari alacaklar: Bir mal satışı,hizmet yapılması yada borç verilmesi karşılığı ortaya çıkan bedeli isteme hakkına alacak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ALACAKLAR-BORÇLAR ALACAKLAR Ticari alacaklar: Bir mal satışı,hizmet yapılması yada borç verilmesi karşılığı ortaya çıkan bedeli isteme hakkına alacak."— Sunum transkripti:

1

2 ALACAKLAR-BORÇLAR

3 ALACAKLAR Ticari alacaklar: Bir mal satışı,hizmet yapılması yada borç verilmesi karşılığı ortaya çıkan bedeli isteme hakkına alacak denir. Ticari alacak gurubu hem dönen varlıklar hem de duran varlıklar içerisinde bulunur. Ticari işlemler sonucu ortaya çıkan ve bir yıl içerisinde paraya çevrilmesi beklenen alacaklar dönen varlıklarda, tahsili bir yıldan uzun sürecek olanlar ise duran varlıklar gurubunda yer alır. Diğer Alacakalar: Ticari bir nedene dayanmayan,bir yıl içerisinde tahsil edilecek olan senetli veya senetsiz alacaklardır.

4 ALACAKLAR TİCARİ ALACAKLAR Ticari faaliyetlerden oluşuyorsa DİĞER ALACAKLAR Ticari olmayan faaliyetlerden oluşuyorsa 1 Dönen varlıklar 1213 Vadeleri 1 yıldan kısa ise 2 Duran varlıklar 2223 Vadeleri 1 yıldan uzun ise

5 12.Ticari alacaklar hesap gurubunda aşağıdaki hesaplar yer alır.( 1 yıldan daha kısa vadeli) Dönen varlıklar 120 Alıcılar Hesabı 122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı(-) 121 Alacak Senetleri Hesabı 124 Kazanılmış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri Hesabı(-) 126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı 127 Diğer Ticari Alacaklar Hesabı 128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı (-)

6 13.Diğer Alacak Hesap Gurubunda Aşağıdaki Hesaplar Yer Alır(Vadeleri 1 yıldan kısa ise) Dönen Varlıklar 131 Ortaklardan Alacak Hesabı 132 İştiraklerden Alacak Hesabı 133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hesabı 135 Personelden Alacaklar Hesabı 136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı 137 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı(-) 138 Şüpheli Diğer Alacaklar Hesabı 138 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı Hesabı(-)

7 22.Ticari alacaklar hesap gurubunda aşağıdaki hesaplar yer alır.( 1 yıldan daha uzun vadeli)  Duran Varlıklar  220 Alıcılar Hesabı  221 Alacak Senetleri Hesabı  222 Alacak Senetleri Reeskontu Hesebı (-)  224 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Geliri Hesabı(-)  226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı  229 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı (-)

8 23.Diğer Alacaklar Hesap Grubunda Aşağıdaki Hesaplar Yer Alır(Vadeleri 1 yıldan uzun olan) Duran Varlıklar 231 Ortaklardan Alacaklar Hesabı 232 İştiraklerden Alacaklar Hesabı 233 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hesabı 235 Personelden Alacaklar Hesabı 236 Diğer Çeşitli alacaklar Hesabı 237 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı(-) 239 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı Hesabı(-)

9 BORÇLAR Mali Borçlar: İşletmelerin kredi kuruluşları ya da piyasalardan sağlanan ve en fazla bir yıl içinde geri ödenecek olan borçların, anapara, taksit ve faizleri mali borçlar hesap gurubunda izlenir. Ticari Borçlar: İşletmelerin ticari işlemleri sonucu bir yıla kadar vadeli senetli ve senetsiz alacaklar bu hesap gurubunda yer alır. Diğer Borçlar: İşletmenin ticari işlemlerinin dışında ortaya çıkan senetli veya senetsiz borçlar bu hesapta yer alır.

10 BORÇLAR TİCARİ BORÇLAR Ticari Faaliyetlerde Oluşuyorsa DİĞER BORÇLAR Ticari Olmayan Faaliyetlerden Oluşuyorsa 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 3233 Vadeleri 1 yıldan kısa ise 4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4243 Vadeleri 1 yıldan uzun ise

11 32.Ticari Borçlar hesap Gurubunda Aşağıdaki Hesaplar Yer Alır(1 yıldan daha kısa vadeli) Dönen Varlıklar 320 Satıcılar 321 Borç Senetleri 322 Borç Senetleri Reeskontu(-) 326 Alınan Depozito ve Teminatlar 329 Diğer Ticari Borçlar

12 33. Diğer Borçlar Hesap Gurubunda Aşağıdaki Hesaplar Yer Alır(1 yıldan kısa vadeli) Dönen Varlıklar 331 Ortaklara Borçlar Hesabı 332 İştiraklere Borçlar Hesabı 333 Bağlı Ortaklıklara Borçlar Hesabı 335 Personele Borçlar Hesabı 336 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı 337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu Hesabı(-)

13 42.Ticari Borçlar Hesap Gurubunda Aşağıdaki Hesaplar Yer Alır(1 yıldan uzun vadeli) Duran Varlıklar 420 Satıcılar 421 Borç Senetleri 422 Borç Senetleri Reeskontosu (-) 426 Alınan Depozito ve Teminatlar 429 Diğer Ticari Borçlar

14 43.Diğer Borçlar hesap Gurubunda Aşağıdaki Hesaplar Yer Alır(1 yıldan uzun vadeli) Duran Varlıklar 431 Ortaklara Borçlar 432 İştiraklere Borçlar 433 Bağlı Ortaklıklara Borçlar 436 Diğer Çeşitli Borçlar 437 Diğer Borç Senetleri Reeskontosu (-) 439 Kamuya olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar

15 ALICILAR İşletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan senetsiz yani veresiye alacaklarının izlenmesi için kullanılan hesaptır. İşletmeler mal veya hizmeti müşterilerine yani alıcılarına sattıklarından dolayı veresiye satışlarda alıcılar hesabı kullanılır.

16 SATICILAR İşletmelerin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan senetsiz borçların izlendiği hesaptır. İşletmeler mal ve hizmeti satıcılardan aldıklarından dolayı veresiye alışlarda satıcılar hesabı kullanılır.

17 ALICILAR VE SATICILAR ALICILAR Veresiye mal veya hizmet satılıyorsa SATICILAR Veresiye mal veya hizmet alınıyorsa 120320 Vadeleri 1 yıldan kısa ise 220420 Vadeleri 1 yıldan uzun ise

18 ALACAK SENETLERİ İşletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan senetli alacakların izlediği hesaptır. İşletmeler mal veya hizmeti müşterilerine yani alıcılarına sattıklarından dolayı senetli satışlarda alacak senetleri hesabı kullanılır. Alınan senetler alacak senetleridir

19 BORÇ SENETLERİ İşletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan senede bağlanmış ticari borçlarının izlenmekte olduğu hesaptır. İşletmeler mal veya hizmeti satıcılardan aldıklarından dolayı senetli alımlarda borç senetleri hesabı kullanılır. Verilen senetler borç senetleridir.

20 ALACAK SENETLERİ VE BORÇ SENETLERİ ALACAK SENETLERİ Senet ile mal veya hizmet satıyorlarsa (senet alınıyorsa) BORÇ SENETLERİ Senet ile mal veya hizmet alınıyorsa (senet veriliyorsa) 121321 Vadeleri 1 yıldan kısa ise 221421 Vadeleri 1 yıldan uzun ise

21 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM…


"ALACAKLAR-BORÇLAR ALACAKLAR Ticari alacaklar: Bir mal satışı,hizmet yapılması yada borç verilmesi karşılığı ortaya çıkan bedeli isteme hakkına alacak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları