Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

M ÜHENDISLIK E KONOMISI Yrd. Doç. Dr. Gülgün DEDE

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "M ÜHENDISLIK E KONOMISI Yrd. Doç. Dr. Gülgün DEDE"— Sunum transkripti:

1 M ÜHENDISLIK E KONOMISI Yrd. Doç. Dr. Gülgün DEDE gulgunk@sakarya.edu.tr

2 PARANIN ZAMAN DEĞERİ Paranın zaman değeri paranın bekleme fiyatı veya faizidir. Enflasyon, kur ve fırsat maliyetinden dolayı mühendislik ekonomisi açısından önemlidir. Faiz F = P*i*n F = Basit faiz tutarı P = Anapara tutarı i = Yıllık faiz oranı n = Vade (periyot) Faizle biriken para tutarı=P+F F= P ( 1 + i )ⁿ P = Ana para i = Yıllık faiz oranı n = Yıl F = Gelecek değeri

3 PARANIN ZAMAN DEĞERİ Örnek: i=0.1 için Faizler dönemlik, aylık, yıllık, haftalık olabilir, buna göre formüldeki ‘n’ değişmektedir.

4 PARANIN ZAMAN DEĞERİ Mühendislik ekonomisinde, alternatifleri değerlendirme ve en son olarak seçim aşamasında finansal açıdan analiz yapıldığı için “paranın zaman değerinin” anlaşılması ve kavranması çok önemlidir.

5 P ARANıN Z AMAN D EĞERI Paranın zaman değeri faiz oranı cinsinden ölçülür. Faiz paranın maliyetidir. Borç alan için maliyet, borç veren için ise kazançtır.

6 P ARANıN Z AMAN D EĞERI Her bir proje çalışması için yatırıma, gelir ve gidere ait tablolar, nakit akışları birbirinden farklı olacağı için, mühendislik ekonomisi analizinde kullanılacak olan yöntemlerde birbirinden farklı olacaktır. ◦ Şimdiki Değer Metodu (Present Worth) ◦ Gelecek Değer Metodu(Future Worth) ◦ Yıllık Eşdeğer Miktar Metodu (Yıllık nakit akış met.) (Annual Worth) ◦ İç Verim oranı (Internal Rate of Return) ◦ Dış Verim oranı (External Rate of Return)

7 N AKIT A KıŞ D IYAGRAMı  Her dönem dönemin sonuyla gösterilir.  Her hangi bir döneme ait nakit akışı sayının üstünde gösterilir  Aşağı doğru olan nakit akışı cepten çıkan parayı (gider) gösterirken, yukarı doğru olan nakit akışı cebe giren parayı (gelir) gösterir.

8 D ÖNÜŞÜM F ORMÜLLERI

9 N AKIT A KıŞLARı Tek ödeme Eşit ödeme Düzensiz ödemeli seri Doğrusal artımlı seri Geometrik artımlı seri

10 Tek ödeme, bileşik faiz, gelecek değeri F Tek ödeme, bileşik faiz, şimdiki (bugünkü) değeri P

11 EŞİT ÖDEMELİ SERİ – GELECEK DEĞER ifadeye “amortisman sandığı faktörü” denir ve kısaca; (A/F,%i, n) şeklinde gösterilir. Bu faktör, gelecekte ulaşılmak istenen yığılmalı miktar için, bir fonda veya sandıkta toplanacak tasarrufun tek bir ödemesinin belirlenmesi için kullanılır. Genel formül;

12 EŞİT ÖDEMELİ SERİ N dönem boyunca %i kazandıran dönemsel ödemelerin (A) gelecekteki değeri, F

13 EŞİT ÖDEMELİ SERİ – BİRİKİM HESABI Birikecek para (F), ne kadar zamanda (N) birikmesi gerektiği ve faiz oranı (i) verilince dönemsel ödeme (A) değeri; Bu tür hesaplamalar genellikle sabit varlıkların yenilenmesi için her dönem bir hesaba sabit para yatırması ile ilgili hesaplardır.

14 Sermaye/Öz kaynak geri kazanım veya dönemsel ödeme hesaplamaları; Alınan kredi veya yatırım (P), ne kadar zamanda (N) geri ödenmesi gerektiği ve faiz oranı (i) verilince dönemsel ödeme (A) değerini hesaplamak için Eşit Ödemeli Seri

15 EŞİT ÖDEMELİ SERİ – BUGÜNKÜ DEĞERİ Düzgün Serilerde Şimdiki Değer Faktörü N periyodunca yapılan A eşit ödemelerinin i faiz oranına göre bugünkü değeri, P değerini hesaplama; düzgün serilerde şimdiki değer faktörü” olarak adlandırılır ve (P/A, %i, n) kısa gösterimidir. Genel formül;


"M ÜHENDISLIK E KONOMISI Yrd. Doç. Dr. Gülgün DEDE" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları