Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DÜNYADA TÜKETİCİ HAKLARI ve UYGULAMALARI DÜNYADA TÜKETİCİ MÜCADELESİ 1935 Yılında ABD’de Detroit ve çevre illerde üretilen-satılan pahalı ve sağlıksız.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DÜNYADA TÜKETİCİ HAKLARI ve UYGULAMALARI DÜNYADA TÜKETİCİ MÜCADELESİ 1935 Yılında ABD’de Detroit ve çevre illerde üretilen-satılan pahalı ve sağlıksız."— Sunum transkripti:

1

2 DÜNYADA TÜKETİCİ HAKLARI ve UYGULAMALARI

3 DÜNYADA TÜKETİCİ MÜCADELESİ 1935 Yılında ABD’de Detroit ve çevre illerde üretilen-satılan pahalı ve sağlıksız et ve diğer gıda maddelerinin tüketilmemesi doğrultusunda kadınların öncüğünde büyük çapta etkili boykotlar yapılmış,. ABD’deki tüm tüketici gruplarının birleşmesiyle 1936 yılında “Tüketiciler Birliği “oluşturuldu

4 DÜNYADA TÜKETİCİ ÖRGÜTLENME MÜCADELESİ 1950 ‘li yıllarlarda Avrupa’da yoğunlaşmaya başlamış, özellikle 1960’lı yıllarda tüm Dünya’da yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu Tarihlerde özellikle ABD, Japonya ve Avrupa ülkelerinde tüketici örgütlenmeleri yaygınlaşmıştır.

5 EVRENSEL TÜKETİCİ HAKLARI 15 Mart1962 tarihinde ABD Başkanı John F. Kennedy, Amerikan Kongresi’nde yaptığı bir konuşmada tüketici haklarınının yasal güvencelerle korunmasını istemiş ve aşağıdaki tüketici haklarını açıklamıştır. 1. Güvenlik hakkı. 2. Bilgi edinme hakkı. 3. Seçme hakkı. 4. Temsil edilme dır.

6 EVRENSEL TÜKETİCİ HAKLARI “ 15 Mart Dünya Tüketici Hakları günü olarak kabul edilmiş ve tüm Dünya da kutlanmaktadır. 1986 yılında Birleşmiş Milletler genel Kurulunda “Uluslar arası Tüketiciler örgütü” nün önerisiyle 8 maddeden oluşan “EVRENSEL TÜKETİCİ HAKLARI” kabul edilmiştir.

7 EVRENSEL TÜKETİCİ HAKLARI Temel gereksinimlerinin karşılanması hakkı Sağlık ve güvenliğinin korunması hakkı Ekonomik çıkarlarının korunması hakkı Bilgilendirilme hakkı Eğitilme hakkı Tazmin edilme hakkı Temsil edilme hakkı Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı

8 Temel gereksinimlerin karşılanması hakkı…

9 Barınma,ısınma,aydılanma,içecek ve kullanılacak su bulma,ulaşım, haberleşme tüketicilerin en temel haklarıdır. Her tüketici bu hakları talep edebilmeli, bu Haklara ulaşabilmeli ve bunları bir şekilde kullanabilmelidir TEMEL GEREKSİNİMLERİN KARŞILANMASI HAKKI…

10 Vatandaşların sağlık ve güvenliğinin korunması hakkı…

11 Tüketilmek üzere satışa sunulan her türlü mal ve hizmetin yaşam ve sağlık açısından kullanıcılarına zarar vermeyecek durumda bulunması hakkıdır. VATANDAŞLARIN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİNİN KORUNMASI HAKKI…

12 Vatandaşların ekonomik çıkarlarının korunması hakkı…

13 Tüketicilere çok çeşitli kaliteli mal ve hizmetlerin ucuz fiyattan sunulmsı satış sonrası hizmetlerin yeterli düzeyde olması yanında ; satıcının suistimalini gösterir tek taraflı sözleşmeler, sözleşmelerdeki haksız hükümler zorlayıcı kredi şartları ve baskı yaratan satış yöntemlerine karşı korunma hakkıdır. VATANDAŞLARIN EKONOMİK ÇIKARLARININ KORUNMASI HAKKI…

14 BİLGİLENDİRİLME HAKKI Mal ve hizmeti satın alırken doğru karar vermeye yardımcı olacak bilgilerin edinilmesi hakkıdır.

15 VATANDAŞIN EĞİTİLME HAKKI…

16 Tüketicilerin kendi hak ve yararlarını koruyup geliştirmesi bilinçlenmesi yönlendirilen değil yönlendiren tüketici olması amacıyla eğitim kurumlarında eğitilme hakkıdır. VATANDAŞIN E ĞİTİLME HAKKI …

17 VATANDAŞIN TAZMİN EDİLME HAKKI…

18 Satin alinan ürünlerin bozuk, eksik veya hatali çikmasi durumunda kusurlu malin geri alinmasi yenisi ile değiştirilmesi, kusurlu hizmetin yeniden görülmesi, gerekirse tazminat ödenmesi hakkidir. VATANDAŞIN TAZMİN EDİLME HAKKI…

19 VATANDAŞIN TEMSİL EDİLME HAKKI…

20 Hükümetlerin ekonomik politikalarının oluşturulmasında dikkate alınma kamu organlarında temsil, firmalarda,özellikle ürün geliştirme aşamasında görüşü alınma hakkıdır. VATANDAŞIN TEMSİL EDİLME HAKKI…

21 SAĞLIKLI BİR ÇEVREDE YAŞAMA HAKKI…

22 günümüz ve gelecek nesiller için doğayi KORUMA HAKKIDIR. SAĞLIKLI BİR ÇEVREDE YAŞAMA HAKKI… çevresel tehlikelerden korunma, Hes den

23 T.C.ANAYASASI MADDE 172.– Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder.

24 YASAYA GÖRE TÜKETİCİ  Bir mal veya bir hizmeti ticari ya da mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi ifade eder.  Yasada bahsedilen tüzel kişi şirketler olmayıp Dernekler ve Vakıflardır.

25 TÜKETİCİNİN EĞİTİLMESİ TKHK Madde 20-  Tüketicinin eğitilmesi konusunda örgün ve yaygın eğitim kurumlarının ders programlarına Milli Eğitim Bakanlığı’nca gerekli ilaveler yapılır.  Tüketicinin eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi için radyo ve televizyonlarda programlar düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar Tüketici Konseyi’nin önerisi ile Bakanlıkça tespit ve ilan olunur.

26

27

28


"DÜNYADA TÜKETİCİ HAKLARI ve UYGULAMALARI DÜNYADA TÜKETİCİ MÜCADELESİ 1935 Yılında ABD’de Detroit ve çevre illerde üretilen-satılan pahalı ve sağlıksız." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları