Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DÜNYADA TÜKETİCİ HAKLARI ve UYGULAMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DÜNYADA TÜKETİCİ HAKLARI ve UYGULAMALARI"— Sunum transkripti:

1

2 DÜNYADA TÜKETİCİ HAKLARI ve UYGULAMALARI

3 DÜNYADA TÜKETİCİ MÜCADELESİ
1935 Yılında ABD’de Detroit ve çevre illerde üretilen-satılan pahalı ve sağlıksız et ve diğer gıda maddelerinin tüketilmemesi doğrultusunda kadınların öncüğünde büyük çapta etkili boykotlar yapılmış,. ABD’deki tüm tüketici gruplarının birleşmesiyle 1936 yılında “Tüketiciler Birliği “oluşturuldu

4 DÜNYADA TÜKETİCİ ÖRGÜTLENME MÜCADELESİ
1950 ‘li yıllarlarda Avrupa’da yoğunlaşmaya başlamış, özellikle 1960’lı yıllarda tüm Dünya’da yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu Tarihlerde özellikle ABD, Japonya ve Avrupa ülkelerinde tüketici örgütlenmeleri yaygınlaşmıştır.

5 EVRENSEL TÜKETİCİ HAKLARI
15 Mart1962 tarihinde ABD Başkanı John F. Kennedy, Amerikan Kongresi’nde yaptığı bir konuşmada tüketici haklarınının yasal güvencelerle korunmasını istemiş ve aşağıdaki tüketici haklarını açıklamıştır. 1. Güvenlik hakkı. 2. Bilgi edinme hakkı. 3. Seçme hakkı. 4. Temsil edilme dır.

6 EVRENSEL TÜKETİCİ HAKLARI
“15 Mart Dünya Tüketici Hakları günü olarak kabul edilmiş ve tüm Dünya da kutlanmaktadır. 1986 yılında Birleşmiş Milletler genel Kurulunda “Uluslar arası Tüketiciler örgütü” nün önerisiyle 8 maddeden oluşan “EVRENSEL TÜKETİCİ HAKLARI” kabul edilmiştir.

7 EVRENSEL TÜKETİCİ HAKLARI
Temel gereksinimlerinin karşılanması hakkı Sağlık ve güvenliğinin korunması hakkı Ekonomik çıkarlarının korunması hakkı Bilgilendirilme hakkı Eğitilme hakkı Tazmin edilme hakkı Temsil edilme hakkı Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı

8 Temel gereksinimlerin karşılanması hakkı…

9 TEMEL GEREKSİNİMLERİN KARŞILANMASI HAKKI…
Barınma,ısınma,aydılanma,içecek ve kullanılacak su bulma ,ulaşım , haberleşme tüketicilerin en temel haklarıdır. Her tüketici bu hakları talep edebilmeli, bu Haklara ulaşabilmeli ve bunları bir şekilde kullanabilmelidir

10 Vatandaşların sağlık ve güvenliğinin korunması hakkı…
hukukun üstünlüğünü savunma gücsüzün yanında olma

11 VATANDAŞLARIN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİNİN KORUNMASI HAKKI…
Tüketilmek üzere satışa sunulan her türlü mal ve hizmetin yaşam ve sağlık açısından kullanıcılarına zarar vermeyecek durumda bulunması hakkıdır.

12 Vatandaşların ekonomik çıkarlarının korunması hakkı…

13 VATANDAŞLARIN EKONOMİK ÇIKARLARININ KORUNMASI HAKKI…
Tüketicilere çok çeşitli kaliteli mal ve hizmetlerin ucuz fiyattan sunulmsı satış sonrası hizmetlerin yeterli düzeyde olması yanında ; satıcının suistimalini gösterir tek taraflı sözleşmeler , sözleşmelerdeki haksız hükümler zorlayıcı kredi şartları ve baskı yaratan satış yöntemlerine karşı korunma hakkıdır.

14 BİLGİLENDİRİLME HAKKI
Mal ve hizmeti satın alırken doğru karar vermeye yardımcı olacak bilgilerin edinilmesi hakkıdır.

15 VATANDAŞIN EĞİTİLME HAKKI…

16 VATANDAŞIN EĞİTİLME HAKKI…
Tüketicilerin kendi hak ve yararlarını koruyup geliştirmesi bilinçlenmesi yönlendirilen değil yönlendiren tüketici olması amacıyla eğitim kurumlarında eğitilme hakkıdır.

17 VATANDAŞIN TAZMİN EDİLME HAKKI…

18 VATANDAŞIN TAZMİN EDİLME HAKKI…
Satin alinan ürünlerin bozuk, eksik veya hatali çikmasi durumunda kusurlu malin geri alinmasi yenisi ile değiştirilmesi, kusurlu hizmetin yeniden görülmesi, gerekirse tazminat ödenmesi hakkidir.

19 VATANDAŞIN TEMSİL EDİLME HAKKI…

20 VATANDAŞIN TEMSİL EDİLME HAKKI…
Hükümetlerin ekonomik politikalarının oluşturulmasında dikkate alınma kamu organlarında temsil, firmalarda,özellikle ürün geliştirme aşamasında görüşü alınma hakkıdır.

21 SAĞLIKLI BİR ÇEVREDE YAŞAMA HAKKI…

22 SAĞLIKLI BİR ÇEVREDE YAŞAMA HAKKI…
çevresel tehlikelerden korunma, günümüz ve gelecek nesiller için doğayi KORUMA HAKKIDIR. Hes den

23 T.C.ANAYASASI kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder.
MADDE 172.– Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder.

24 YASAYA GÖRE TÜKETİCİ Bir mal veya bir hizmeti ticari ya da mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi ifade eder. Yasada bahsedilen tüzel kişi şirketler olmayıp Dernekler ve Vakıflardır.

25 TÜKETİCİNİN EĞİTİLMESİ
TKHK Madde 20- Tüketicinin eğitilmesi konusunda örgün ve yaygın eğitim kurumlarının ders programlarına Milli Eğitim Bakanlığı’nca gerekli ilaveler yapılır. Tüketicinin eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi için radyo ve televizyonlarda programlar düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar Tüketici Konseyi’nin önerisi ile Bakanlıkça tespit ve ilan olunur.

26 TÜKODER MEYDANLARDA

27

28


"DÜNYADA TÜKETİCİ HAKLARI ve UYGULAMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları