Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Nazal Polipli Hastalarda karakteristik IL-25/IL-33 cevaplı Th2 hücreler ve mukozadaki Th1 hakimiyeti Giriş Nazal polip: mukozada kronik enflamasyon zemininde.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Nazal Polipli Hastalarda karakteristik IL-25/IL-33 cevaplı Th2 hücreler ve mukozadaki Th1 hakimiyeti Giriş Nazal polip: mukozada kronik enflamasyon zemininde."— Sunum transkripti:

1

2 Nazal Polipli Hastalarda karakteristik IL-25/IL-33 cevaplı Th2 hücreler ve mukozadaki Th1 hakimiyeti Giriş Nazal polip: mukozada kronik enflamasyon zemininde gelişen ve klinik olarak nazal obstrüksiyonla seyreden benign patoloj’ Tedaviye kısmen cevap vermekte ve çoğu zaman astim + Endotiplerde coğrafi varyasyonlar; Batı ülkelerinde daha çok eozinofilik Th2 ilişkili polipler, Staf Aureus superantijenleri tarafından tetiklenen Th2 cevabı Güney Asya’da nötrofilik infiltrasyon ve lokal Th1/Th17 Lokal immün mekanizma? Sağlıklı nazal mukozadaki T hücre cevabı?

3 IL-25, IL-33 IL-17reseptör B, ST2 reseptörü Son çalışmalarda; IL-25 (IL-17E olarak da adlandırılır) IL-17RB reseptörü üzerinden IL-33 ST2 reseptörü üzerinden Hayvanlarda alerjik enflamasyon modellerinde  Th2 cevabı IL-17RB: timik stromal lenfopoietin uygulanan dendritik hücrelerle diferansiye olan Th2 hücrelerde gösterilmiş IL-25 astımlı hastaların bronş mukozalarında ve alerjen cilt testleri geç yanıtta ILC2 hücrelerinin hem IL-17RB hem de ST2 reseptörlerini ko-eksprese ettiği, ve IL-25 ve IL-33 e cevap olarak IL-5 ve IL-13 ürettiği saptanmış ST2 reseptörü farede Th2 cevabı ile ilişkili bulunmuş. Ayrıca nazal polipli hastalarda ILC2 ve eozinofillerde yüksek bulunmuş Tedaviye dirençli nazal polip epitelinde IL-33 mRNA seviyesi tedaviye cevap verenlere göre anlamlı olarak yüksek Nazal mukozadaki T hücre – IL-25 ve IL-33 arasındaki ilişki araştırılmamış

4 Materyal-Metod Periferik kan mononükleer hücre kültürü Th1/Th2 diferansiyasyonu (CD4 Pozitif İzolasyon kiti) Doku eksplant kültürleri Nazal polip dokusunda kollagenaz ile disosiyasyon Flow sitometri analizi Antikorlar Yüzey boyama İntrasellüler sitokin boyama FACSAria II flow sitometri (Fluorescence-activated cell sorting) İmmünohistokimyasal analiz Gen ekspresyon analizi Microarray Quantitative real time PCR T hücre reseptör variable beta zincir repertuar analizi (TCR Vβ) Cytometric bead array İstatistiksel analiz Opere edilen 20 nazal polipli hasta Opere edilen 20 nazal polipli hasta 10 sağlıklı gönüllü Polip –nazal mukozadokusu ve periferik kan örneği

5 Nazal polip T hücreleri efektör-hafıza tip T hücre Çoğunluğu αβT hücre, minimal γδT hücre Polip, nazal mukoza ve kanda CD4+ hücre analizi Anti-CD3/CD28 stimülasyonu ve IL-2 eklenerek 7 gün Hem polip hem kanda CD45RO  (hafıza hücre) Polipte kana göre CD62 ligand ve CCR7 , CD49a  (doku hafıza hücrelerinde olan integrin) Buna göre nazal poliplerdeki T hücreler efektör-hafıza fenotipli Sonuçlar

6 Nazal poliplerde Th17 ve Th2 sitokin profili var Polip CD4 hücrelerinin sitokinleri IL-17, IL-22 IL-5, IL-9 ve IL-13 (Aynı donorlerin kan analizlerinde böyle değil) IL-17, IL-22, INFγ koekspresyonu Polip T hücrelerinde TNF-α kana göre daha yüksek INFγ polip ve kan T hücrelerinde benzer

7 Th2 sitokin profili nazal poliplere özgü fakat nazal mukoza T hücrelerinin karakteri değil Hem polipli hem de sağlıklı nazal mukozada Th17 sitokinleri IL-17 hem sağlıklı hem de polipli mukozada  Sağlıklı mukozada IL-13 minimal IL-4, IL-5 ve IL-13 polipte 

8 IL-17RB in vitro Th2 polarize olmuş hücrelerde eksprese ediliyor fakat Th1 yönünde polarize olmuş hücrelerde değil (periferik kan T hücre kültür analizi) Ayrıca IL-17RB ekspresyonu Th2 hücrelerinde IL-13 ekspresyonu ile korele Bu bulgular IL-17RB nin güçlü bir Th2 hücresi markerı olabileceğini göstermekte

9 IL17RB + hücreler nazal polip CD4 T hücrelerinde  Kanda ve sağlıklı nazal mukozada ihmal edilebilir miktarda.. CRTH2 (Th2 ilişkili Prostoglandin D 2 reseptörü) ile IL-17RB koekspresyonu Th17 ilişkili CCR6 ve Th1 ilişkili CXCR3 hücrelerde IL- 17RB ihmal edilebilir düzeyde

10 Nazal poliplerden elde edilen IL-17RB + CD + hücreler in vivo diferansiye hafıza Th2 hücrelerini yansıtıyor IL-17RB+CD4+ ve IL17RB- CD4+ hücreler kıyaslandığında Th2 ile ilişkili IL4, IL5, IL9, IL13 ve GATA3 geni daha  fazla upregüle Aynı şekilde daha  Th1 ilişkli gen ekspresyonu ; IFNG, LTA, CCL3 Promelanin concentrating hormon ve prostoglandin endoperoksit senraz 2 IL-17RB+ hücrelerde 

11 IL-33 reseptörü olan ST2 de aynı zamanda IL-17RB+ hücrelerde eksprese ediliyor Nazal poliplerdeki T hücreler IL-33 reseptörü mRNA eskprese ediyor, hem çözünmüş hem de transmembran formunu IL-17RB+ T hücreler IL-33e cevaplı olabilir IL-17RB ve ST2 nazal polip hücrelerinde fonksiyonel ve Th2 sitokin üretimini potansiye ediyor (rekombinant sitokinlerle sitimüle edilerek gösterilmiş)

12 IL-25 hücresel kaynağı nazal polip epiteli ve eozinofiller İmmünohistokimyasal incelemede nazal polip epitelinde var ama sağlıklı mukozada yok Polip submukozasında da önemli miktarda IL-25+ hücre; eozinofil morfolojisinde IL-33 ise hem polipli hem de sağlıklı nazal mukozada baskın olarak epitelyal ve endotelyal paternde eksprese

13 IL-17RB+ ve IL-17RB- hücrelerde farklı T hücre reseptörü özellikleri IL-17RB+ T hücreleri klonal ekspansiyona uğramış Buna farklı hastalarda aynı epitoplar sebep olmuş olabilir Klonal özelliği incelemek için nazal poliplerde ImmunoSEQ assay ile T hücre reseptörü değişken β zinciri analizi yapılarak IL- 17RB+CD4+ ve IL-17RB-CD4 hücreler karşılaştırılmış CDR3 bölgelerinin sekanslarında IL-17RB+ hücrelerde az sayıda klon Incelenen 4 hastanın (burada sadece 4 polipli hastadan alınanlara bakılmış) analizinde IL-17RB+ hücrelerde 2 farklı klon Vβ5.2 ve Vβ6 ailelerine ait

14 Normal nazal mukozal immunolojik homeostaide Th17 hücreleri baskın

15 Nazal poliplerdeki Th17 hücrelerin azalmış IFNγ ekspresyonu potansiyel kouruyu homeostatik görevini gösteriyor Th17 hücreleri IFNγ ve IL-22 koeksprese edebilir IL-17/INFγ double pozitif hücreler patojenik proenflamatuar özellikte Polip dokusunda azalmış IL-17/INFγ

16 Özet.. Nazal polipli hastalarda ILC2 hücreler ve Th2 hücrelerin varlığı daha önce çalışmalarla gösterilmiş Fakat lokal T hücre cevabı hala netleşmemiş Bu çalışmada Poliplerde yüksek miktarda IL-17RB eksprese eden Th2 hücresi (Polip CD4+ IL-5+ IL-13+ hücrelerin %50sinde IL-17RB+) IL-17RB + hücreler bir Th2 hücre alt grubu mu? Bu çalışma ilk defa direkt bağlantı kuruyor IL-17RB+CD4+ hücrelerde ST2 reseptör mRNA ekspresyonu Ve bu hücreler IL-25 ve IL-33 3 cevap vermekte (IL-5 ve IL-13 salgılanmasının uyarılması) Normal nazal mukozadaki Th cevabı periferle kıyaslandığında Th17 yönünde bulunmuş. Bunu diğer Th hücre fenotipleri ile kıyaslamamışlar fakat 5 en fazla eksprese edilen genler yüksek ölçüde Th17 ilişkili IL-17RB ve ST2 reseptörlerinin nazal poliplerdeki belirgin koekspresyonu ileride teröpetik hedef olarak kullanılabilir…


"Nazal Polipli Hastalarda karakteristik IL-25/IL-33 cevaplı Th2 hücreler ve mukozadaki Th1 hakimiyeti Giriş Nazal polip: mukozada kronik enflamasyon zemininde." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları