Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Performans ve Ücret Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Özlem BALABAN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Performans ve Ücret Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Özlem BALABAN"— Sunum transkripti:

1 Performans ve Ücret Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Özlem BALABAN
Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi

2 İŞ ANALİZİ 1- Kavramsal çerçeve 2- İş dizaynı 3- İş analizlerinin amaçları 4- Bilgi toplama yöntemleri 5- İş analizi süreci 6- İş analizi örnekleri

3 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE İŞ ANALİZİ
İnsan kaynakları yönetimi; “işletmelerin hedeflerine ulaşabilmeleri için gerekli olan fonksiyonları gerçekleştirecek yeterli sayıda vasıflı elemanın işe alınması, eğitilmesi, geliştirilmesi, motive edilmesi ve değerlendirilmesi işlemidir. İKY temel amaçlarına ulaşmak için; İnsan kaynakları planlaması, Kadrolama, Değerleme – ödüllendirme, Yetiştirme – geliştirme, Endüstri ilişkileri, Koruma gibi fonksiyonları yerine getirir.

4 İŞ ANALİZİ İş analizi, bir işin niteliğini, işin yapıldığı şartları, işi yapmak için gerekli beceri, sorumluluk, çaba ve asgari başarı standartlarını tespit etmek amacıyla yapılan çalışmalardır. En genel anlamıyla, örgütlerde mevcut olan işlerin incelenmesi ve kapsamlı bilgi toplanması için yapılan çalışmalara iş analizi denmektedir.

5 İş Dizaynı İş dizaynı; iş ve insan unsurlarını en uygun biçimde birleştirmek amacıyla; işin içeriğinin, işe ilişkin ödüllerin ve işin niteliklerinin çeşitli şekillerde düzenlenmesidir. 1. İş Basitleştirme: İşin yalnızca birkaç işlevden oluşan en küçük parçalara ayrılmasıdır. 2. İş Genişletme: İşin yalnızca birkaç işlevden oluşan en küçük parçalara ayrılmasıdır. 3.İş Rotasyonu: İş görenin basitleştirilmiş çeşitli işlerde sırasıyla çalıştırılmasıdır. 4. İş zenginleştirme: İş görene kendi işi ile ilgili olarak planlama, örgütleme, denetleme yapabilme konusunda yetki ve sorumluluk verilmesidir

6 İş Analizlerinin Amaçları
Gelecekte duyulabilecek çalışan ihtiyacını ve bu çalışanların ihtiyaçlarını saptayarak insan kaynakları planlamasına yardımcı olmak, İşe alımdaki açık ve kesin kriterleri oluşturmak, Şu andaki ya da gelecekte ortaya çıkabilecek eğitim ihtiyacını tespit etmek, Performans standartlarını belirlemek, Kariyer planının sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak, Olumsuz çalışma koşullarını ortadan kaldırmak, İş değerlemesi için her bir işin göreceli önemini ortaya koymayı sağlayacak temel bilgilere ulaşmak, İş ve işçilerin yasal düzenlemelerinin yapılmasında gerekli verileri sağlamak.

7 İş Analizinde Kullanılan Bilgi Toplama Yöntemleri
Gözlem Yöntemi Anket (Soru Formu) Yöntemi Mülakat Yöntemi Karma Yöntem

8 İŞ TANIMI-1 İş tanımı ile, iş analizinden elde edilen bilgiler açık ve anlaşılır biçimde kağıt üzerine belirli standart kalıplar haline dökülür. İş analizi ile toplanan verilerin sistematik hale getirilmesi gerektiğinden her bir işin kapsamına giren eylem ve işlemler, sorumluluk ve ödevler ile çalışma koşulları özet bir şekilde yazılı olarak ifade edilir. Bu belgeye iş tanımı adı verilir. İş tanımları başlıca üç bölümden meydana gelir. İşin kimliği, işin özeti ve yerine getirilecek görev ve sorumluluklar.

9 İŞ TANIMI-2 İşin kimliği: Bu bölümde işin adı, işin bulunduğu ana ve varsa ikinci bölümlerin adları, numaraları, kodu, iş tanımın hazırlandığı tarih gibi bilgiler yer alır. İşin özeti: Bu bölümde iş, diğer işlerden ayırt edici özellikleri belirtilecek şekilde yazılmalıdır. Görev, yetki ve sorumluluklar: Bu bölümde işe ilişkin görevler belli bir sıra içinde sistematik olarak sunulmaktadır.

10 İş Gerekleri-1 İşletme içinde belirli bir işi yapacak olan kişide bulunması gereken öğrenim, iş tecrübesi, iş becerisi gibi beşeri nitelikleri belirten ve iş analizi sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda hazırlanan yazılı belgedir.

11 İş Gerekleri-2 Yetenek Gerekleri Sorumluluk
Fiziksel yetenekler -Malzeme, makina Düşünsel yetenekler -Gözetim Eğitim Başkalarının Deneyim güvenliği Çaba Gerekleri Çalışma koşulları Fiziksel çaba -Aydınlatma Düşünsel çaba -Isı;Gürültü vs….

12 İş Analizi ile İKY’nin Temel İşlevleri Arasındaki İlişki
İŞ TANIMI -Görev -Sorumluluklar -İş Koşulları İŞ GEREKLERİ -Bilgi -Beceri -Yetenek -Kişisel Özellikler İŞ ANALİZİ İnsangücü Planlaması Personel Tedarik ve Seçim Eğitim ve Geliştirme İş Değerleme Ücretleme Performans Değerleme İş Güvenliği Çalışma İlişkileri

13 İş analizi çalışmalarında,
İşin gerekleri nelerdir? İş nasıl yapılır? İş ne zaman yapılır? İş nerede yapılır? İş neden yapılır? gibi temel sorulara cevap aranır.

14 İş Analizi Süreci İş analizi süreci birbirini izleyen şu aşamalardan oluşur: Analize hazırlık çalışmaları İş analizi örgütlenmesi Veri toplama yönteminin kararlaştırılması İş analizi bilgilerinin toplanması Toplanan bilgiler doğrultusunda iş tanımı ve iş gereklerinin oluşturulması

15 Örnek İş Analizi Formu İŞ ANALİZİ FORMU KADRO VEYA POZİSYON BİRİMİ
STATÜSÜ ÜNVANI A-GÖREV/İŞE İLİŞKİN BİLGİLER 1-GÖREV/İŞİN KISA TANIMI 2-GÖREV/İŞ, YETKİ VE SORUMLULUKLARI 3-ÇALIŞMA KOŞULLARI a) Çalışma Ortamı b) İş Riski 4- GÖREV/İŞİN GEREKTRDİĞİ AĞIRLIKLI ÇABA ( ) Fiziksel Çaba ( ) Zihinsel Çaba B- ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER  1-GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜ 2-GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA VE DİĞER EĞİTİMLER GEREKLİ YABANCI DİL VE DÜZEYİ GEREKLİ HİZMET SÜRESİ

16

17 Hazırlayan Kontrol Onay Başkanlık Ettiği Toplantılar:
Başkanlık Ettiği Toplantılar: Katıldığı Toplantılar: Haftalık Koordinasyon Toplantısı Hazırladığı Raporlar: Haftalık Değerlendirme Raporu Araç-Gereçler: Çalışma Şartları: Çalışma Ofis içersinde gerçekleştilmektedir. İŞ GEREKLERİ Eğitim :Üniversitelerin İİBF’den mezun olmak (İşletme ve İktisat tercih nedeni) Tecrübe : Beş yıllık mesleki deneyime sahip olmak Bilgisayar :Ofis programları, Finans-Bütçe programı Yabancı Dil :İyi düzeyde ingilizce Diğer :- YETKİNLİKLER Yönetsel Planlama, Organizasyon, Koordinasyon, Takip ve Denetleme Liderlik, Astlarını Geliştirme Karar Verme Zaman ve Toplantı Yönetimi Kurumsal Kurumsal duyarlılık, Esneklik, Problem Çözme (çare Buluculuk) Ekip çalışması ve işbirliği, İletişim Fonksiyonel Analitik Düşünme, Kavramsal Düşünme Maliyet Bilinci (Fayda-Maliyet Analizi) İnsiyatif Kullanma, Dikkatli Olmak, İkna Kabiliyeti Temel Finans ve Finansal Araçlar Bilgisi Sermaye Piyasası Bilgisi Finansal Matematik Genel Mali Mevzuat Bilgisi Mali Tablolar ve Analizi Bilgisi Hazırlayan Kontrol Onay


"Performans ve Ücret Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Özlem BALABAN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları