Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ar-Ge Proje Becerileri Geliştirme Eğitimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ar-Ge Proje Becerileri Geliştirme Eğitimi"— Sunum transkripti:

1 Ar-Ge Proje Becerileri Geliştirme Eğitimi
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Ar-Ge Proje Becerileri Geliştirme Eğitimi Serkan ÇETİN Sinerji Ar-Ge Proje Danışmanlık Ltd. Şti ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

2 Eğitimi Amacı Ar-Ge proje önerisi hazırlayacak kişilerin,
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Eğitimi Amacı Ar-Ge proje önerisi hazırlayacak kişilerin, Ar-Ge destek programları hakkında bilgi sahibi olması Destek programına uygun doğru proje konularını belirlemek, Destek programı ölçütlerine uygun olarak proje önerisi hazırlamak, Proje Uygulama Yönetimi konularındaki becerilerini geliştirmek. ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

3 Eğitim Programı 22 Şubat – 26 Şubat 13:00 - 17:00
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Eğitim Programı 22 Şubat – 26 Şubat 13: :00 İnovasyon, Ar-Ge ve Yenilik Tanımı, İnovasyon Türleri, Ar-Ge Fonları, Proje fikri Ar-Ge Proje Tasarımı, Ar-Ge Çıktıları, Yenilikçi Yönler, Benchmarking Ar-Ge Organizasyon Şeması, İş paketleri, Zaman Planlaması Kaynak Planlaması, Bütçe Planlama, Pazar Analizi, Finansal Analiz, Ulusal Kazanım Proje Değerlendirme Kriterleri, Projelerin önceliklendirilmesi, Projelerin sunumu ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

4 Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı
Eğitim Programı: 1. Gün 13:00-13:15 Açılış, eğitimin amaçları, katılımcılarla tanışma Oturum 1 13:15-14:15 İnovasyon tanımı, Teşvik ve Destek Mekanizmalarının Tanıtımı 14:15-14:30 Ara(15dk.) Oturum 2 14:30-15:15 Proje nedir? Ar-Ge tanımı, yenilik türleri, Ar-ge proje fikirleri 15:15-15:45 Uygulama Çalışması 1: Proje Önerisi Öncesi Yapılacak Hazırlıklar 15:45-16:00 Ara(15dk.) Oturum 3 16:00-17:00 Uygulama Çalışması 1 ile ilgili grup sunumları ve genel tartışma ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

5

6 Mucit: Mehmet ARIKAN Patent Başvuru No: TR Buluş Başlığı: Otomatik Çivili Oto Lastiği

7

8

9

10

11

12

13 Kapalı inovasyon prensipleri Açık inovasyon prensipleri
Firmamız en yetenekli insanlarla çalışır Tüm yetenekli insanları bizim firmamızda çalışmaz. Gerek firmamızda, gerek firmamızın dışındaki yetenekli işgücü ile çalışmalıyız Ar-ge’den kar edebilmek için icat etmeliyiz, geliştirmeliyiz ve kendimize maletmeliyiz Firma dışında yapılan Ar-Ge’nin önemli bir değeri vardır; bünyede yapılan Ar-Ge ise, dışarıdaki değerden yararlanmalıdır Firma, yarattığı yenilikçi değeri pazara ilk sunan firma olmalıdır Pazarda ilk olmaktan çok iyi bir iş modeli geliştirmek önemlidir Sektördeki en iyi ve en çok fikri üreten kurum kazançlı çıkar Dışarıda ve içerideki en iyi fikirlerden yararlanmasını bildiğimiz takdirde firmamız kazançlı çıkacaktır Inovasyon süreçlerimizi kontrol etmeliyiz. Böylece rakiplerimiz fikirlerimizden yararlanıp kar edemezler Inovasyon proseslerimizi diğer kurumların/firmaların kullanmasından kar etmeliyiz; aynı zamanda, eğer iş modelimizi daha iyiye taşıyacaksa diğer kurumların/firmaların fikri mülkiyet haklarını satın almalıyız.

14

15

16

17 AÇIK İNOVASYON YÖNETİM SÜRECİ

18 İnovasyon – Patent İlişkisi
İnovasyon Süreci İşlev Strateji izleme rakipler + teknoloji Teknik bilginin geliştirilmesi Başkalarının geliştirdiği bilginin kullanımı Hak ihlallerinin önlenmesi fikir - esinlenme, yeni fikirler üretme, - Teknik çözümler (nasıl?) - piyasa bilgisi (kim?) - stratejik bilgiler (lisansla <-> kendin geliştir) konsept prototip koruma ürün Ar-Ge için yapılan maliyetin gelire dönüşmesi koruma Piyasaya çıkış izleme rakipler + teknoloji

19 TÜRKİYE’DE TEŞVİK VE DESTEKLER

20 Fon Kaynakları Mekanizması

21 TÜRKİYE’DE TEŞVİK VE DESTEKLER
ULUSAL FONLAR Kalkınma Bakanlığı Destekleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri Kültür ve Turizm Bakanlığı Destekleri T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Destekleri ULUSLARARASI FONLAR AB Mali Yardımları Kapsamında Sağlanan Destekleri Büyükelçilik Fonları

22 Teknik Destek Proje Teklif Çağrıları Doğrudan Faaliyet Desteği Güdümlü Proje Desteği Kalkınma Bakanlığı Destekleri (ÇKA)

23 Teknik Destek Ajansın ilgili kurum ve kuruluşların teknik kapasitelerinin artırılması amacıyla, herhangi bir mali destek vermeksizin mevcut personeli ya da hizmet alımı yolu ile sağladığı destek türüdür. Proje Teklif Çağrısı Ajans tarafından yürütülen belirli bir destek programı kapsamında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet edilmesidir. Doğrudan Faaliyet Desteği Ajansın, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınması ve kritik öneme sahip araştırma, planlama ve fizibilite çalışmaları gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak olan faaliyetlere verdiği desteklerdir. Güdümlü Proje Desteği Güdümlü projeler, proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmadan doğrudan destek sağlamaya yönelik olarak; bölge planında öngörülen öncelikler doğrultusunda, konusu ve koşulları ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli model projelerdir.

24 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri
Bakanlık Desteği San-Tez Ar-Ge Destek Programı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ar-Ge Merkezleri Teknogirişim Sermaye Desteği Teknoyatırım Destek Programı Ar-Ge Ürünleri Pazarlama Destek Programı TÜBİTAK KOSGEB

25 SAN-TEZ DESTEK PROGRAMI
Üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaştırılması ve üniversitelerimizde yapılan bilimsel çalışmaların ticarileştirilerek ülkemize katma değer yaratacak, uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak yeni ürün ve/veya üretim yöntemi geliştirilmesi, mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik yapılması amacıyla sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek yüksek lisans ve/veya doktora tez çalışmalarının desteklenmesidir.

26 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ
Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörleri arasında işbirliği sağlanarak; Ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması amacıyla teknolojik bilgi üretilmesi, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirilmesi, ürün kalitesinin veya standardının yükseltilmesi, verimliliğin artırılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, teknolojik bilginin ticarileştirilmesi, teknoloji yoğun yatırım ve girişimciliği desteklemek, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji transferine katkıda bulunmaktır.

27 AR-GE MERKEZLERİ Bu Kanun kapsamında sağlanan teşvik ve muafiyetlerden yararlanacak; Ar-Ge Merkezleri, Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri Teknogirişim Sermaye Desteği ile ilgili işlemler Bakanlığımızca yürütülmektedir.

28 TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ
Teknogirişim Sermaye Desteği ile yeni ve yenilikçi iş fikirleri olan genç girişimcilerin, bu iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için çekirdek sermaye sağlanarak desteklenmesi amaçlanmaktadır.

29 TEKNOYATIRIM DESTEK PROGRAMI
AR-GE ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI

30 Sanayi Proje Destekleri
Akademik Destekleri Bilim ve Toplum Proje Destekleri AB Çerçeve Programları Destekleri İkili ve Çoklu İşbirlikleri TÜBİTAK Destekleri

31 Sanayi Proje Destekleri Akademik Destekleri
Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Proje Pazarları Destekleme Programı TÜBİTAK Üniversite – Sanayi İşbirliği Destek Programı KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 1509 – Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı 1512 – TÜBİTAK Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı Akademik Destekleri 1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı 1002 – Hızlı Destek Programı 1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı 1007 – Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı 1008 – Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı 1010 – Evrensel Araştırmacı (EVRENA) Programı 1011 – Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı 1301 – Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları ve Platformları Kurma Girişimi Projeleri (İŞBAP) Destekleme Program 3501 – Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı (Kariyer Programı)

32 Bilim ve Toplum Proje Destekleri
4004 – Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı 4003 – Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı AB Çerçeve Programları Destekleri Konsorsiyum Oluşturma Amaçlı Seyahat Desteği Katılımı Özendirme Ödül Destek Desteği Proje Önerisi Ön-Değerlendirme Desteği İkili ve Çoklu İşbirlikleri İkili İşbirliği / Proje Başvuru Çağrıları COST Programı Projeleri ESF- Avrupa Bilim Vakfı Projeleri

33 AB

34 KOBİ Proje Destek Programı
Tematik Proje Destek Programı İşbirliği Güçbirliği Destek Programı AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Genel Destek Programı Girişimcilik Destek Programı Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı Kredi Faiz Desteği Laboratuvar Hizmetleri KOSGEB Destekleri

35 Kültürel Faaliyetlerin Teşviki
Bireyin ve toplumun kültürel gereksinimlerinin karşılanmasını; Kültür varlıkları ile somut olmayan kültürel mirasın korumasını ve sürdürülebilir kültürün birer öğesi haline getirilmesini; Kültürel iletişim ve etkileşim ortamının etkinleştirilmesini; Sanatsal ve kültürel değerlerin üretilmesi; Toplumun bu değerlere ulaşım olanaklarının yaratılması ve geliştirilmesini; Ülkemizin kültür varlıklarının yaşatılması ve ülke ekonomisine katkı yaratan bir unsur olarak değerlendirilmesi, kullanılması; Kültür merkezlerinin yapımı ve işletilmesine yönelik kültür yatırımı ve kültür girişimlerinin teşvik edilmesidir.

36 T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı
Programın amacı; gençlerin evrensel ve insanî değerlere sahip, milli ve manevi değerlerine bağlı, çevreye saygılı, bilgi ve özgüven sahibi, etkin, girişimci, toplumsal aidiyet duygusu yüksek, toplumsal hayata aktif katılan, temel hak ve hürriyetlerini etkin bir biçimde kullanan ve uluslararası alanda akranlarıyla rekabet edebilecek seviyede bireyler olarak kendi potansiyellerini tam anlamıyla gerçekleştirebilecekleri imkân ve zemini oluşturmak amaçlanmaktadır.

37 Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Destekleri
Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği Ticarileştirme Projeleri Desteği İleri Teknoloji Projeleri Desteği Ar-Ge Proje Destekleri Çevre Teknolojileri Desteği Enerji Verimliliği Desteği Çevre Proje Destekleri

38 AB Mali Yardımları Kapsamında Sağlanan Destekleri
Uluslararası Fonlar AB Mali Yardımları Kapsamında Sağlanan Destekleri Büyükelçilik Fonları (Uluslararası Fonlar) Japonya Büyükelçiliği Kanada Büyükelçiliği Avustralya Büyükelçiliği Hollanda Büyükelçiliği İngiltere Büyükelçiliği

39 Proje Nedir? Tanım - 1 Tanım – 2
Belirli bir amacı gerçekleştirebilmek için ne, nerede, ne zaman, niçin, nasıl (5N), kim, kime ve kaç paraya (3K) yapılacaktır soru ve cevaplarının organize edildiği fikirler ve uygulama sürecidir. Tanım – 2 Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir.

40 Genel Proje Süreçleri

41 Proje Çeşitleri

42 Niçin Proje Desteği?

43 Ar-Ge Projeleri Ar-Ge Desteği ve Yenilik Kavramı
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Ar-Ge Projeleri Ar-Ge Desteği ve Yenilik Kavramı Destek Kapsamı ve Destekleme Oranları ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

44 Ar-Ge Projeleri Destekleme Programları
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Ar-Ge Projeleri Destekleme Programları Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ile; yeni bir ürün üretilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirmesi konularında yürütülen nitelikli Ar-Ge projeler desteklenmektedir. ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

45 Ar-Ge(*) Nedir? Araştırma ve deneysel geliştirme (Ar-Ge), insan, kültür ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır. (* Frascati Kılavuzu/OECD 2005) Frascati ve Oslo Klavuzları OECD – Bilim ve Teknoloji 2005/7 Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kararı

46 Ar-Ge Türleri: Ar-Ge Uygulamalı Araştırma Temel Araştırma
Deneysel geliştirme

47 Yenilik: TÜBİTAK’ın Tanımı (*)
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Yenilik: TÜBİTAK’ın Tanımı (*) Bir fikri, satılabilir, yeni ya da geliştirilmiş bir ürün veya mal ve hizmet üretiminde kullanılan yeni ya da geliştirilmiş bir yöntem haline dönüştürmek; estetik alana yönelik değişiklikler ile ürünün yapı, nitelik ya da performansını teknik açıdan değiştirmeyen görünüm farklılıklarından ibaret basit değişiklikler hariç teknolojik yenilik yapma ya da yaratma süreci, bir dizi bilimsel, teknolojik/teknik, mali ve ticari etkinliği ifade eder. (*) TÜBİTAK Sanayi Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programı Teknik ve Mali Kılavuz ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

48 Oslo Kılavuzuna Göre Yenilik Türleri (*)
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Oslo Kılavuzuna Göre Yenilik Türleri (*) Ürün Yeniliği Süreç Yeniliği Pazarlama Yeniliği Organizasyonel Yenilik Destek Kapsamında Kapsam Dışı Oslo Kılavuzu: Yenilik Verilerinin Toplanması ve Yorumlanması İçin İlkeler, 3. Baskı, OECD ve Eurostat ortak yayını, Türkçe 1. Basım, TÜBİTAK, Şubat 2006, ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

49 Ürün Yeniliği Tanımları
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Ürün Yeniliği Tanımları Oslo Kılavuzuna göre tanım (*) : Özellikleri ya da tasarlanan kullanım alanları tamamıyle yeni veya önemli ölçüde iyileştirilmiş olan mal veya hizmetlerdir. (*) Oslo Kılavuzu Işığında ‘Yenilik’ TÜBİTAK Bilim ve Teknoloji Politikaları Dairesi, Eylül 2005, Ankara, TEYDEB Teknik ve Mali Kılavuz’a göre tanım (**): Teknolojik açıdan yeni ürün, önceki ürün kuşağıyla karşılaştırıldığında malzemesi, parçaları ve yerine getirdiği işlevler açısından öze ilişkin teknolojik farklar gösteren bir ürünü ifade eder. (**) TÜBİTAK Sanayi Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programı Teknik ve Mali Kılavuz (TEKNIK_VE_MALI_KILAVUZ_ doc) ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

50 Ürün Yeniliği Sınıfları (*)
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Ürün Yeniliği Sınıfları (*) Firmada Mevcut Bir Ürünün Yeni Modellerinin Geliştirilmesi: temel bir üründe yapılan değişikliklerle yeni ürünler geliştirilmesi veya mevcut bir ürünün yeni bir alana uygulanması için yapılan uyum çalışmaları Firma İçin Yeni Bir Ürün Geliştirilmesi: benzerleri pazarda veya sektörde mevcut olup firmanın ürün ailesinde olmayan bir ürünün geliştirilmesi Firma İçin Yeni Bir Ürün Platformu Geliştirilmesi kendisinden yeni modellerin türetilebileceği temel bir ürünün geliştirilmesi Ülke İçin Yeni Bir Ürün Geliştirilmesi Dünya İçin Yeni Bir Ürün Geliştirilmesi: yeni bir fikir odağında dünya pazarlarında olmayan bir ürünün geliştirilmesi küçük yenilik BÜYÜK yenilik (*) AGY100-01: Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (Ar-Ge Yardımı) Proje Öneri Bilgileri (AGY100_ doc) ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

51 Ürün Yenililiği Dünya için yeni olan ürünler Ülke için yeni
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Ürün Yenililiği Dünya için yeni olan ürünler Ülke için yeni olan ürünler Şirket için yeni olan ürünler Platform Ürünler Bir defaya mahsus ürünler İzleyen, daha ucuz ürünler İzleyen, daha üstün ürünler Ürün gamı Genişletme Maliyet azaltma İyileştirme ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

52 Ürün Yeniliği Olmayan Durumlar(*)
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Ürün Yeniliği Olmayan Durumlar(*) Mal veya hizmetin işlevsel ve teknik özelliklerini değiştirmeyen tasarım değişiklikleri Rutin güncellemeler Küçük değişiklikler ya da iyileştirmeler Giyim sektöründe meydana gelen düzenli mevsimsel değişiklikler Tek bir müşteriye göre hazırlanan ve diğer ürünlerden önemli ölçüde farkı bulunmayan özel ürünler Diğer işletmelerden satın alınan yeni mal ve hizmetlerin yeniden ticareti (*) Oslo Kılavuzu Işığında ‘Yenilik’ TÜBİTAK Bilim ve Teknoloji Politikaları Dairesi, Eylül 2005, Ankara, ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

53 Süreç Yeniliği Tanımları
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Süreç Yeniliği Tanımları Oslo Kılavuzuna göre tanım (*) : Yeni ya da önemli ölçüde iyileştirilmiş üretim ve teslimat yöntemleridir. Teknikte, ekipmanda ve/veya yazılımda meydana gelen önemli ölçüdeki değişiklikleri de içerir. (*) Oslo Kılavuzu Işığında ‘Yenilik’ TÜBİTAK Bilim ve Teknoloji Politikaları Dairesi, Eylül 2005, Ankara, TEYDEB Teknik ve Mali Kılavuz’a göre tanım (**): Üretim yöntemlerinde yenilik, geleneksel üretim tesislerinde üretilemeyen, yeni ya da geliştirilmiş ürünlerin üretilmesinde veya halen üretilmekte olan ürünlerin yeni tekniklerle üretilmesinde kullanılan yöntemi ifade eder. (**) TÜBİTAK Sanayi Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programı Teknik ve Mali Kılavuz (TEKNIK_VE_MALI_KILAVUZ_ doc) ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

54 Süreç Yeniliği Sınıfları (*)
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Süreç Yeniliği Sınıfları (*) Maliyet Düşürücü veya Standart/Kalite Yükseltici Sonuçların Elde Edilmesi Amacıyla Yeni Tekniklerin Geliştirilerek Uygulanması Üretimle İlgili Olarak Yeni Bir Yöntem veya Teknoloji Geliştirilmesi AGY100-01: Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (Ar-Ge Yardımı) Proje Öneri Bilgileri (AGY100_ doc) ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

55 Süreç Yeniliği Olmayan Durumlar (*)
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Süreç Yeniliği Olmayan Durumlar (*) Küçük değişiklikler ya da iyileştirmeler Kullanılmakta olan imalat ve lojistik sistemlerinin çok benzerlerinin kurulması yoluyla imalat ve hizmet yeteneklerinin artırılması (*) Oslo Kılavuzu Işığında ‘Yenilik’ TÜBİTAK Bilim ve Teknoloji Politikaları Dairesi, Eylül 2005, Ankara, ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

56 Desteklenen Ar-Ge Aşamaları
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Desteklenen Ar-Ge Aşamaları Kavram geliştirme Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuar ve benzeri çalışmalar Tasarım, tasarım geliştirme ve tasarım doğrulama çalışmaları Prototip üretimi Pilot tesisin kurulması Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması Satış sonrasında ürün tasarımından kaynaklanan sorunların çözümü faaliyetleri ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

57 Neler Destekleniyor? Personel giderleri: Seyahat giderleri:
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Neler Destekleniyor? Personel giderleri: Brüt ücret, SSK & İşsizlik Sig. işveren payı, ikramiye Seyahat giderleri: Şehirlerarası yol + konaklama Alet/Techizat/Yazılım/Yayın alımları* Yurtiçi Ar-Ge kuruluşlarına yaptırılan işler Danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alımları** Malzeme alımları TPE’den alınacak patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili giderleri * Üretim aşamasında da kullanılan techizata proje süresine bağlı kısmi destek verilir. ** Yurtdışından alınan danışmanlık ve hizmetler proje toplamının %20’sini aşamaz. ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

58 Öncelikli Alanlar(*) Enformatik
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Öncelikli Alanlar(*) Enformatik Esnek üretim/esnek otomasyon teknolojileriyle ilgili uyarlama İleri malzeme teknolojileri Gen mühendisliği/biyoteknoloji Uzay ve havacılık teknolojileri Çevreye duyarlı teknolojiler (*) 98/10 sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu tebliğinde tanımlanmış olan öncelikli alanlar ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

59 AR-GE Fikri Nasıl Geliştirilir?
Çevredeki ve ürünlerinizdeki problemleri izlemek Gözlem yapmak Dünyayı ve teknolojiyi takip etmek Geribildirimler

60

61

62

63 Proje Portfolyosu Belediye İnovasyon Yönetim Süreci
Şehir Yatırım ve Marka Karar Destek Sistemi Dijital Turizm Rehberi Belediye LivingLab

64 Proje Önerisi Öncesi Yapılacak Hazırlıklar
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Proje Önerisi Öncesi Yapılacak Hazırlıklar Bu proje destek kapsamına girer mi? Bu proje yapmaya değer mi? Destek için başvurmaya değer mi? ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

65 Bu proje destek kapsamına girer mi?
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Bu proje destek kapsamına girer mi? Ne Ar-Ge sayılır, nereye kadar sayılır, ne sayılmaz? Destek programının kısıtları ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

66 Bu proje yapmaya değer mi?
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Bu proje yapmaya değer mi? Kime, neyi, nasıl yapacaksınız? Yapabilir misiniz? Mevcut bilgi, beceri ve altyapınız yeterli mi? Satabilir misiniz? İş modeliniz gerçekçi mi?    Kaça satılabilir? Maliyet ne olmalı? ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

67 Destek için başvurmaya değer mi?
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Destek için başvurmaya değer mi? Projemizin süresi ne kadar? > 6 ay ? Projemizin bütçesi ne? > 50 bin YTL? Birkaç benzer küçük projeyi bir şemsiye proje altında toplayabilir miyiz? ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

68 Uygulama Çalışması-1: Ar-Ge Proje Fikirleri
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Uygulama Çalışması-1: Ar-Ge Proje Fikirleri Proje Önerisi Öncesi Yapılacak Hazırlıklar ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

69 Proje Önerisi Hazırlarken Dikkat Edilecek Konular
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Proje Önerisi Hazırlarken Dikkat Edilecek Konular Gerekli bilgileri istenen formata uygun olarak vermek Projeyi hakemin bakış açısıyla hazırlamak: Hakem sorularının yanıtlarını öneri dosyasında bulmalı! Hakem için yeterli bilgi vermek/ ticari sırları saklı tutmak ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

70 Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı
ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

71 Hakem nelere bakar? Proje Değerlendirme Formu AGY200-1
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Hakem nelere bakar? Proje Değerlendirme Formu AGY200-1 Üç ana başlık: Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü Proje Planı ve Kuruluşun Altyapısının Uygunluğu Proje Çıktılarının Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği Her ana başlık altında üç kategoride toplanmış değerlendirme kriterleri: Çok iyi (7/11/10) İyi (18/11/15) İyi değil/Yetersiz (9/8/6) ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

72 TEYDEB Proje Önerisi Formatı
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı TEYDEB Proje Önerisi Formatı Bölüm A- Proje ve Kuruluş Bilgileri Bölüm B- Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü Bölüm C- Proje Planı ve Kuruluşun Alt Yapısı Bölüm D- Projenin Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği Bölüm E- Proje Bütçesi ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

73 Ar-Ge Proje Önerisi Formatı
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Ar-Ge Proje Önerisi Formatı Bölüm A- Proje ve Kuruluş Bilgileri Bölüm B- Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü Bölüm C- Proje Planı ve Kuruluşun Alt Yapısı Bölüm D- Projenin Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği Bölüm E- Proje Bütçesi ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

74 Projenin Endüstriyel Ar-Ge Yönü ve Teknolojik Düzeyi
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Bölüm B- Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü Proje Tanıtımı Projenin Endüstriyel Ar-Ge Yönü ve Teknolojik Düzeyi Yenilikçi ve Özgün Yönleri ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

75 Proje Tanıtımı: proje özeti formu
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Proje Tanıtımı: proje özeti formu ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

76 Projenin Endüstriyel Ar-Ge Yönü ve Teknolojik Düzeyi
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Projenin Endüstriyel Ar-Ge Yönü ve Teknolojik Düzeyi Proje amaçları ve çıktıları Projenin teknolojik karmaşıklık düzeyi Projenin dolaylı teknolojik etkileri ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

77 Proje Amaçları ve Çıktıları
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Proje Amaçları ve Çıktıları Projenin başlatılma gerekçeleri, amacı ve proje sonuçlarının başarı ölçütleri Projede kullanılacak yöntem ve teknikler Uyulacak ulusal/uluslararası standartlar ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

78 Proje Amaçları ve Çıktıları (devam)
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Proje Amaçları ve Çıktıları (devam) Projenin başlatılma gerekçeleri, amacı ve proje sonuçlarının başarı ölçütleri Ne yapmak istiyoruz? Neden yapmak istiyoruz? Proje sonuçlarımızın başarı ölçütleri neler? Performans Maliyet Zamanlama ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

79 Proje Amaçları ve Çıktıları (devam)
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Proje Amaçları ve Çıktıları (devam) Projede kullanılacak yöntem ve teknikler Hangi Ar-Ge aşamaları planlandı? Nasıl bir Geliştirme Süreci izlenecek? Hangi aşamalarda hangi tasarım ve test teknikleri kullanılacak? Tasarım ve testler sırasında hangi araçlar kullanılacak? Standartlara uyum testleri nerede ve nasıl yapılacak? ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

80 Şelale Geliştirme Süreci
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Şelale Geliştirme Süreci Müşteri gereksinimleri Spesifikasyon Mimari tasarımı Ayrıtılı tasarım Prototip Boom! Test ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

81 Adımsal (Incremental) Geliştirme Süreci
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Adımsal (Incremental) Geliştirme Süreci Müşteri gereksinimleri Spesifikasyon Mimari tasarımı adım 1 adım 2 adım N Ayrıntılı tasarım Ayrıntılı tasarım Prototip Prototip Modül testi Modül testi Sistem testi ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

82 İterasyona Dayalı (Döngülü) Geliştirme Süreci
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı İterasyona Dayalı (Döngülü) Geliştirme Süreci iterasyon 1 iterasyon N Müşteri gereksinimleri Müşteri gereksinimleri Spesifikasyon Spesifikasyon Tasarım Tasarım Prototip Prototip Test Test Sistem testleri ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

83 Proje Amaçları ve Çıktıları (devam)
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Proje Amaçları ve Çıktıları (devam) Uyulacak ulusal/uluslararası standartların listesi Firma içi standartlar Ulusal standartlar Uluslararası standartlar ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

84 Uygulama Çalışması-2: Proje Amaçları ve Çıktıları
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Uygulama Çalışması-2: Proje Amaçları ve Çıktıları ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

85 Projenin Teknolojik Karmaşıklık Düzeyi
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Projenin Teknolojik Karmaşıklık Düzeyi Proje konusu hangi teknolojik uzmanlık alanlarını kapsıyor? Hangi bilgi, beceri ve altyapı bizde mevcut? Bilgi, beceri açığımız varsa bunu nereden/kimden temin edeceğiz? Projenin teknolojik karmaşıklık düzeyi nedeni ile ne gibi oluşabilecek teknik sorunlarla karşılaşabiliriz? (teknik riskler) ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

86 Projenin Dolaylı Teknolojik Etkileri
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Projenin Dolaylı Teknolojik Etkileri Ulusal/uluslararası teknolojik gelişmeye katkı, Firma içinde/dışında yeni Ar-Ge projelerine yol açması Farklı teknoloji alanlarında yeni uygulamalara/Ar-Ge çalışmalarına yol açması ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

87 Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı
Uygulama Çalışması-3: Teknolojik Karmaşıklık ve Dolaylı Teknolojik Etkiler ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

88 Projenin Yenilikçi ve Özgün Yönleri
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Projenin Yenilikçi ve Özgün Yönleri Proje çıktılarının Yenilikçi ve Özgün yönlerini, farklılıkları, sağlanan avantajları ve üstünlükleri Firmanızın mevcut ürünlerine göre Ülkedeki ve dünyadaki mevcut benzerlerine göre kıyaslamalı olarak açıklayın. Yenliklerinizi TÜBİTAK’ın tanımladığı ürün ve süreç yeniliği sınıfları altında açıklayın Yeniliklerin getirdiği (teknik) riskleri açıklayın Firma ürün çeşitliliğine etkisini açıklayın ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

89 Projenizdeki YENİLİK hangi düzeyde?
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Projenizdeki YENİLİK hangi düzeyde? Dünya için yeni olan ürünler Ülke için yeni olan ürünler Şirket için yeni olan ürünler Platform Ürünler Bir defaya mahsus ürünler İzleyen, daha ucuz ürünler İzleyen, daha üstün ürünler Ürün gamı Genişletme Maliyet azaltma İyileştirme ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

90 Projenin Yenilikçi ve Özgün Yönleri
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Projenin Yenilikçi ve Özgün Yönleri Proje önerisinin içerdiği çalışmalar firmanın daha önce kazanmış olduğu bir yeteneğin tekrarı niteliğinde olmamalıdır: “Kuruluşun Ar-Ge desteği alarak gerçekleştirdiği diğer projelerden edindiği bilgi birikimi ve teknolojik altyapısı esas alınarak kuruluş bazında değerlendirme ölçütü yükseltilebilir.” (*) (*) TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programına İlişkin Yönetmelik, Madde 16, son cümle. ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

91 Uygulama Çalışması-4: Projenin Yenilikçi ve Özgün Yönleri
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Uygulama Çalışması-4: Projenin Yenilikçi ve Özgün Yönleri ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

92 TÜBİTAK Proje Önerisi Formatı
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı TÜBİTAK Proje Önerisi Formatı Bölüm A- Proje ve Kuruluş Bilgileri Bölüm B- Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü Bölüm C- Proje Planı ve Kuruluşun Alt Yapısı Bölüm D- Projenin Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği Bölüm E- Proje Bütçesi ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

93 Bölüm C- Proje Planı ve Kuruluşun Alt Yapısı
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Bölüm C- Proje Planı ve Kuruluşun Alt Yapısı İş Planı İş Paketi Tanımlama Formları İş-Zaman Çubuk Grafiği Ara Çıktılar Formu Proje Gider Kalemleri Gerekçelendirmesi Proje Yönetimi ve Organizasyonu Kuruluşun Ar-Ge Olanakları ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

94 Proje İş Ağacı ve İş Paketi Yapıları (eyleme/sürece dayalı yapılar)
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Proje İş Ağacı ve İş Paketi Yapıları (eyleme/sürece dayalı yapılar) XYZ Cihazı Geliştirme Projesi Ürün tanımı Tasarım ve Geliştirme Tasarım Doğrulama Seviye 1 Prototip geliştirme Ana parçaların tasarımı Prototip testleri Seviye 2 Görev 1 Görev N Görev2 Seviye M ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

95 Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı
Proje İş Ağacı ve İş Paketi Yapıları (işleve/bileşenlere dayalı yapılar) ABC Yazılımı İnsan-Makine Arayüzü Seviye 1 Ana Platform Uygulama 1 Modül 2 Modül 1 Modül L Seviye 2 Bileşen 1 Seviye M Bileşen 2 Bileşen 3 ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

96 Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı
ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

97 Proje İş-Zaman Çubuk Grafiği (örnek)
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Proje İş-Zaman Çubuk Grafiği (örnek) ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

98 Özet İş-Zaman Çubuk Grafiği
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Özet İş-Zaman Çubuk Grafiği ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

99 İşgücü Kullanımı Planlaması için bir Araç: İşgücü Kullanımı Tablosu
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı İşgücü Kullanımı Planlaması için bir Araç: İşgücü Kullanımı Tablosu ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

100 Proje Ara Çıktılar Formu
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Proje Ara Çıktılar Formu ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

101 Uygulama Çalışması-5 İş Ağacı ve İş-Zaman Çubuk Grafiği
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Uygulama Çalışması-5 İş Ağacı ve İş-Zaman Çubuk Grafiği ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

102 Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı
Uygulama Çalışması-6: İşgücü Planlaması, İş Paketi Tanımlama Formu, Ara Çıktılar Formu ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

103 Proje Gider Kalemlerinin Gerekçelendirilmesi
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Proje Gider Kalemlerinin Gerekçelendirilmesi Personel giderleri (iş paketi bazında) Adı Soyadı, iş paketindeki görevi Özgeçmişler (ekler bölümünde verilmeli) Seyahat giderleri (proje bazında) Kişinin adı soyadı, gidilecek yer, seyahatin amacı Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın alımları Alınacak teçhizatın genel adı ve temel özellikleri, hangi aşamada ne amaçla kullanılacağı Proje sonunda ne işlerde kullanılacağı (Ar-Ge? Üretim ?....) Yurtiçi Ar-Ge kuruluşlarına yaptırılan işler Kuruluşun adı, yaptırılacak Ar-Ge faaliyetleri ve amacı Sözleşme veya protokol kopyası Danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alımları Alımın yapılacağı kuruluş/kişi, yaptırılacak işin açıklaması ve gerekçesi Malzeme alımları Malzemenin cinsi, adı, ne amaçla kullanılacağı, miktarının gerekçelendirilmesi Patent Başvuru Maliyeti TPE’den alınacak patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili ile ilgili açıklamalar ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

104 Proje Gider Kalemlerinin Gerekçelendirilmesi
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Proje Gider Kalemlerinin Gerekçelendirilmesi Yazılan gerekçeler, ilgili gider kaleminin projenin başarısına etkisini açıklayacak nitelikte olmalı. Örnek : 3 adet bilgisayar alımı bütçenmiş. Neden mevcut altyapınız yetersiz kalıyor? Neden 1 adet değil de 3 adet alınıyor? Örnek: Neden bu modülü geliştirmek için dışarıdan hizmet alıyoruz? Neden bu firma? Neden bu miktar? Proje gider kalemlerinin gerekçelendirilmesi, proje planlama ve bütçe hazırlama ile paralel yürütülmeli ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

105 Personel giderleri açıklaması için oluşturabileceğiniz özel form
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Proje Gider Kalemleri Açıklamaları ile Bütçe Formları arasında ilişki kurulması İlişkili Excel sayfaları M011 Bütçe Formu Personel giderleri açıklaması için oluşturabileceğiniz özel form ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

106 Proje Yönetimi ve Organizasyonu
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Proje Yönetimi ve Organizasyonu Proje Yönetim Planı Kaynak planlaması Risk yönetim planı Bilgi akışı ve karar alma süreçleri Proje Yönetim Yapılanma Şeması Kuruluşun Organizasyon Şeması ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

107 Ar-Ge Birimi Organizasyon Şeması

108 Kuruluşun Ar-Ge Olanakları
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Kuruluşun Ar-Ge Olanakları Ar-Ge personeli, laboratuar, test ortamı, alet-teçhizat, yazılım araçları, kütüphane, bilgi birikimi v.b Ar-Ge altyapı yetkinlikleri Yeni ürün geliştirme ve tasarım yeteneği Gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin kurumsal hafıza (dokümantasyon sistematiği) Üniversiteler ve araştırma kuruluşlarıyla ilişkiler Geçmişte yapılan Ar-Ge çalışmalarına dayanan birikim Uzun vadeli teknolojik hedefler (yol haritaları) ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

109 Ar-Ge Proje Önerisi Formatı
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Ar-Ge Proje Önerisi Formatı Bölüm A- Proje ve Kuruluş Bilgileri Bölüm B- Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü Bölüm C- Proje Planı ve Kuruluşun Alt Yapısı Bölüm D- Projenin Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği Bölüm E- Proje Bütçesi ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

110 Bölüm D- Projenin Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Bölüm D- Projenin Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği Ekonomik Öngörüler Ulusal Kazanımlar Proje Ekonomik Bilgi Özeti ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

111 Ekonomik Öngörüler Sağlanacak katma değer
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Ekonomik Öngörüler Sağlanacak katma değer Firma verimliliğine ve rekabet gücüne katkılar Proje çıktılarının ticarileşme potansiyeli, iç ve dış pazar payı, ithal edilen bir ürünün yerini alma olasılığı Ekonomik getiri beklentisi Pazara çıkış süresi Satış hasılatında ve Pazar payında beklenen artış, Kâra geçiş (başa baş) noktası ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

112 Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı
Ulusal Kazanımlar Yan sanayi oluşturmaya/geliştirmeye, ilgili/başka sektörlere katkısı Üniversite/araştırma kurumu- sanayi işbirlikleri Firma dışından temin edinilen bilgilerin içselleştirilmesi Kurulan işbirliklerinin sürdürülebilirliği Edinilen teknik bilgilerin yayılımına yönelik hedef ve stratejiler Patent konusu olabilecek çıktılar Proje çıktılarının sosyo-kültürel hayata, işlendirmeye etkileri Projenin çevreye olumlu/olumsuz etkileri ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

113 Proje Ekonomik Bilgi Özeti
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Proje Ekonomik Bilgi Özeti ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

114 Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı
Uygulama Çalışması-7: Projenin Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

115 TEYDEB Proje Önerisi Formatı
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı TEYDEB Proje Önerisi Formatı Bölüm A- Proje ve Kuruluş Bilgileri Bölüm B- Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü Bölüm C- Proje Planı ve Kuruluşun Alt Yapısı Bölüm D- Projenin Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği Bölüm E- Proje Bütçesi ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

116 Hazırlanacak Formlar:
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Bölüm E- Proje Bütçesi Hazırlanacak Formlar: M011- Personel giderleri (her iş paketi için ayrı hazırlanacak) M012- Seyahat giderleri M013- Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın alımları M014-Yurtiçi Ar-Ge kuruluşlarına yaptırılan işler M015-Danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alımları M016-Malzeme alımları M020-Proje Toplam Tahmini Maliyet Özeti TPE’den alınacak patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili giderleri M020 de gösterilecek M030/YTL ve M030/USD- Dönemsel Tahmini Maliyet Formu Proje faaliyetlerine ilişkin harcamaların zamanlamaları ile uyumlu olacak ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

117 Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı
Uygulama Çalışması-8 Proje Bütçesi: AGY Excel formları kullanarak proje bütçesinin hazırlanması Proje Proje Gider Kalemleri Gerekçelendirmesi ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

118 Ar-Ge Projelerinde İşbirlikleri
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Ar-Ge Projelerinde İşbirlikleri Dikey İşbirlikleri Yatay işbirlikleri: Ortak proje başvuruları Ortak başvurulan başka ulusal/uluslararası Ar-Ge destek programları ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

119 Dikey İşbirlikleri: Ar-Ge Hizmeti Alımı
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Dikey İşbirlikleri: Ar-Ge Hizmeti Alımı Destek kapsamındaki olan Ar-Ge hizmeti alımları: Üniversite Kamu araştırma kurumu Türkiye’deki bir kuruluştan alınan Ar-Ge hizmeti Desteklenmeyen Ar-Ge hizmeti alımları: Yurt dışındaki bir kurumundan alınacak Ar-Ge hizmetleri ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

120 Ortak Proje Başvuruları
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Ortak Proje Başvuruları Ar-Ge desteği için ne zaman ortak proje başvurusu yapılmalı? Projenin hem gerçekleştirilmesi hem de çıktılarının ticarileştirilmesi aşamasında iş ortaklığı söz konusu ise Projede Ar-Ge faaliyetleri büyük oranda başka bir kuruluştan hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilecekse ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

121 Ortak Proje Başvurusu İçin Öneri Formatı
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Ortak Proje Başvurusu İçin Öneri Formatı Aşağıdaki bölümler ortaklardan her biri için ayrı hazırlanacak: Bölüm A- Proje ve Kuruluş Bilgileri Bölüm E- Proje Bütçesi Diğer bölümler müşterek hazırlanacak ancak ortakların rolleri açıklanacak: İş planında kimin ne işleri yapacağı belirtilecek Ortakların yetki ve sorumluluklarının belirtildiği bir sözleşme yapılması gerekiyor ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

122 Ortak Başvurulan Başka Ulusal/Uluslararası Ar-Ge Destek Programları
Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Ortak Başvurulan Başka Ulusal/Uluslararası Ar-Ge Destek Programları TÜBİTAK Destek Programları (www.tubitak.gov.tr) 1502 EUREKA Sanayi Ağı Ar-Ge Desteği 1505 Üniversite Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri Programı (ÜSAMP) 1506 Sanayi Katılımlı Uluslararası Ar-Ge Projeleri (USKA) 1007 Kamu Kurumları Araştırma Projelerini Destekleme Programı TTGV Ortak Teknoloji Geliştirme Projeleri (www.ttgv.org.tr) AB 7. Çerçeve Programı (http://cordis.europa.eu/en/home.html) ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)

123 Sunum içeriği(10-15 slayt);
o   Proje özeti o   Şirket profili o   Proje amacı o   Proje somut çıktıları o   Yenilikçi yönleri o   Ar-Ge aşamaları, iş zaman çizelgesi o   Proje Organizasyon şeması o   Pazar bilgileri, ulusal kazanım, o   Ticari model, karlılık analizi

124 Dikkat Edilecek Hususlar
Proje personellerinin akademik danışmanla beraber tam kadro sunumda bulunması Proje dosyasının tüm personeller tarafından okunması ve hakim olunması, özellikle görev tanımlarına göre muhatap olunan sorulara cevap verilmesi Proje ile ilgili simülasyon demo çalışmaları gösterilebilir ancak belirli bir kısmı tamamlanmış imajı vermemek gerekli Unutmayın ki hakem değerlendirmeleri nihai sonuç için en önemli kısımdır. Proje çok iyi olsa dahi bazen hakem hoca ikna edilemediği için projeler reddedilebilmektedir.

125 Ret Gerekçeleri a.      Çalışmanın Ar-Ge sistematiğinin (analitik ve/veya deneysel yönden) yetersiz olması,* b.      Proje çıktısının benzerlerine göre karşılaştırmalı farklılığı/avantajı/üstünlüğünün olmaması,* c.       Ar-Ge’den çok üretime yönelik yatırım ağırlıklı bir proje olması, d.      Proje çalışmalarının rutin uygulamalar olması, e.      Proje Ar-Ge faaliyetlerinin gerektirdiği tüm alanlarda uzman personel mevcut olmaması ve bu alandaki ihtiyaçların giderilmesine ilişkin planlama yapılmamış olması,* f.        Projenin ekonomik fizibilitesinin yeterli düzeyde yapılmamış ve firmaya ekonomik katkısının incelenmemiş olması, g.       Projenin hedefi ve proje çıktılarının başarı ölçütlerinin tanımlanmamış olması h.      Kuruluşun Ar-Ge çalışmalarındaki özgün katkısının çok sınırlı olması, i.         Projedeki Ar-Ge çalışmalarının hizmet alımı yapılan kurum/kuruluş tarafından yapılmakta olması ve kuruluşunuzun bilgi birikimine katkı sağlamayacak olması, j.        Ar-Ge olanaklarının projeyi yürütmek için uygun olmaması. NOT: * Ağırlıktaki ret gerekçeleri

126 Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı
Teşekkürler! ArGe_Projesi_Hazirlama_Calistayi (061110)


"Ar-Ge Proje Becerileri Geliştirme Eğitimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları