Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLETİŞİM HAZIRLAYAN= Fikri Tekin. İLETİŞİM İletişim;duygu,düşünce ya da bilgilerin söz, yazı, hareket ve görüntü aracılığıyla başkalarına aktarılması.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLETİŞİM HAZIRLAYAN= Fikri Tekin. İLETİŞİM İletişim;duygu,düşünce ya da bilgilerin söz, yazı, hareket ve görüntü aracılığıyla başkalarına aktarılması."— Sunum transkripti:

1 İLETİŞİM HAZIRLAYAN= Fikri Tekin

2 İLETİŞİM İletişim;duygu,düşünce ya da bilgilerin söz, yazı, hareket ve görüntü aracılığıyla başkalarına aktarılması ve paylaşılmasıdır. İletişim, bireyin çevresini fark etmesi ile başlar. Güne başladığımız ilk dakikalarda n itibaren çevremizdekilerle iletişim halinde oluruz. Uyanınca yaptığımız ilk şeylerden biri de annemize ve babamıza “Günaydın!” demektir.

3 İL E TİŞİM RESMİLER I

4 OLUMLU TUTUM VE DAVRANIŞLAR * Empati kurmak *Etkili dinlemek *Farklılıklara saygılı olmak *Kendini doğru ifade etmek *Göz teması kurmak *Gülümsemek *Dikkatini karşısındaki kişiye vermek *Etkili reddetmek

5 OLUMSUZ TUTUM VE DAVRANIŞLAR *Ön yargıyla yaklaşmak *Emir vermek *Tehdit etmek *Suçlamak *Alay etmek *İsim takmak *Argo sözcük kullanma *Karşıdaki kişinin sözünü kesmek

6 E TKIKLI İ LETIŞIM B ECERELERI  Kendini tanıtmak  Kendini açmak ve kendini doğru ifade etmek  Karşımızdakini etkin ve ilgili dinlemek  Empati kurabilmek(kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koyabilmek)  Hoşgörülü ve önyargısız olabilmek  Eleştirilere karşı açık olmak  Beden dili; göz kontağı, hitap, ses düzeyi vb. kurabilmek

7 K ARAKÜTÜRLER

8 KITLE ILETIŞIM ARAÇLARı Yazılı,sesli ya da görsel yapıtları dağılımını yada yayımını sağlayan her türlü teknik teknik iletişim aracı Kitle İletişim Araçları denir. Başlıca kitle iletişim araçları;gazete,dergi, radyo,televizyon,internet,mektup,telgraf,telsiz vb.dir.İlkçağlarda duman,posta güvercini, davul vs.

9 K ITLE İ LETIŞIM A RAÇLARıNıN Eşitlik ve özgürlük fikirlerinin yaygınlaşması İnsan haklarına saygılı olunması Yurt ve Dünya olunmasına Demokrasinin gelişmesine İnsanların eğlenmesine İnsanların eğitilmelerine

10 TRT( T ÜRKIYE R ADYO V E T ELEVIZYON K URUMU ) TRT’nin kurulma amacı TRT devlet adına radyo ve televizyon yayınlarını gerçekleştirmek amacıyla 1 Mayıs 1964’te kuruldu. NOT:Bu alanda en fazla TRT Kurumunda çalışan sunucular almaktadır.

11 RTÜK Yurt içinde yapılacak radyo ve televizyon yayınları için milli siyasete uygun ilkeleri tespit etmek ve bu ilkelere uyulup uyulmadığını denetlemek amacıyla kurulmuştur. _1983 yılında Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu adıyla kurulmuştur.1994 yılında bu kurulun yerine yetki ve sorumlulukları genişletilmiştir.

12 K IŞI HAK V E HÜRRIYETLERI Dokunulmazlık Güvenlik Kişi hürriyeti Düşünce ve kanaat hürriyeti Özel hayatın gizliliği ve korunması Düşünceyi açıklama hürriyeti Yerleşme ve seyahat hürriyeti Din ve vicdan hürriyeti vb.

13 T EMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERIN DURUMLARKıSıTLANABILECEĞI Savaş hali Seferberlik hali Sıkıyönetim Olağanüstü hal Kamu sağlığı ve güvenliği vb.

14 ATATÜRK VE ILETIŞIM İrade-i Milliye gazetesi (4Eylül1919) Hakimiyet-i Milliye gazetesi (10 Ocak1920) Anadolu Ajansı (6Nisan 1920) Resmi gazete (Ceride-i Resmiye) (7 Ekim1920) Telsiz Telgraf Hakkında Kanun(1925) İstanbul radyosu açıldı(6 Mayıs 1927) Ankara radyosu açıldı (Kasım 1927)

15 RESIM

16 Arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim...


"İLETİŞİM HAZIRLAYAN= Fikri Tekin. İLETİŞİM İletişim;duygu,düşünce ya da bilgilerin söz, yazı, hareket ve görüntü aracılığıyla başkalarına aktarılması." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları