Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

© 2009-2013 TÜRKKEP, Hizmete Özel, Tüm Hakları Saklıdır TÜRKKEP E-DEFTER HİZMETLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "© 2009-2013 TÜRKKEP, Hizmete Özel, Tüm Hakları Saklıdır TÜRKKEP E-DEFTER HİZMETLERİ."— Sunum transkripti:

1 © 2009-2013 TÜRKKEP, Hizmete Özel, Tüm Hakları Saklıdır TÜRKKEP E-DEFTER HİZMETLERİ

2 © 2009-2013 TÜRKKEP, Hizmete Özel, Tüm Hakları Saklıdır E-DEFTER NEDİR? E-Defter Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gereği tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanıyan elektronik belgedir. Şu an yalnızca defter-i kebir ve yevmiye defteri elektronik formatta hazırlanabilir. Defterler aylık dönemler halinde hazırlanır ve defter beratları 3 ay içinde Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilir. e-Defter kayıtları fiziksel defter gibi saklanır ve gerektiğinde ibraz edilir. E-DEFTER AVANTAJLARI TÜRKKEP e-Defter sayesinde Defter baskı süreci ve maliyeti ortadan kalkar. Defter düzenleme süreçleri kısalır, önemli zaman ve işgücü tasarrufu sağlanır. Fiziksel arşiv gerekliliği ortadan kalkar, arşiv maliyetleri düşer. Defterler fiziksel koşullardan etkilenmeden, kolay ve güvenli biçimde saklanır.

3 © 2009-2013 TÜRKKEP, Hizmete Özel, Tüm Hakları Saklıdır E-DEFTER KİMLER İÇİN ZORUNLUDUR? 67 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri kapsamında aşağıdaki mükelleflerin e-Fatura sistemine geçen mükelleflerin e-Defter kullanması zorunludur. 04.12.2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar. 06.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar. Bunun haricinde isteyen tüm kurumlar e-Defter kullanmaya başlayabilir. E-DEFTER’İN ÖNEMLİ NOKTALARI NELERDİR? Defterler aylık dönemler halinde oluşturulur ve dönem bitiminden sonra 3 ay içinde tamamlanır ve beratları oluşturulur. Mali Mühür ile imzalanmış defter beratları direkt olarak Gelir İdaresi Başkanlığı onayına gönderilir. Yılın ilk defteri açılış tasdiki, son defteri kapanış tasdiki statüsündedir. Aralık dönemi defteri aynı zamanda kapanış tasdiki durumunda olduğundan istisnai olarak dönem bitiminden sonra 4 ay içinde tamamlanır, beratları oluşturulur ve Gelir İdaresi Başkanlığı onayına gönderilir.

4 © 2009-2013 TÜRKKEP, Hizmete Özel, Tüm Hakları Saklıdır E-DEFTER NASIL ÇALIŞIR?

5 © 2009-2013 TÜRKKEP, Hizmete Özel, Tüm Hakları Saklıdır E.R.P MODÜL ALIMI ENTEGRATÖR İLE İLETİM MÜKELLEF FİRMANIN E-DEFTER İLETİMİ İÇİN UYGULAYABİLECEĞİ YÖNTEMLER

6 © 2009-2013 TÜRKKEP, Hizmete Özel, Tüm Hakları Saklıdır E.R.P Modül Alımı Bir firmanın e –defterini gelirler idaresine ulaştırma yöntemlerinden biri E.R.P den modül almaktır. Her E.R.P min 2.400 TL- 10.000TL arasında bir modül fiyatı ile bu hizmeti vermektedir. Alınan modül sayesinde firmanın e defteri kullandığı muhasebe programı içerisinden çekilerek masa üstüne gib’in istediği formatta (exel,csv vs) oluşturulur. Firma bu defteri GiB sistemine girerek yükler ve beratıyla beraber geri alır. E.R.P’DEN MODÜL ALIM YÖNTEMİ

7 © 2009-2013 TÜRKKEP, Hizmete Özel, Tüm Hakları Saklıdır Bu yöntemde firma e-defterini oluşturmak için TÜRKKEP’ten alacağı e-defter konnektörü ile e- defterini oluşturur. Firma oluşan e-defter (yevmiye)ini GİB ekranından değil TÜRKKEP’in e-defter ekranına girerek yükler ve iletimini bizim ekranımız vasıtasıyla yapar. TÜRKKEP E- DEFTER İLETİM YÖNTEMİ

8 © 2009-2013 TÜRKKEP, Hizmete Özel, Tüm Hakları Saklıdır TÜRKKEP E-DEFTER PORTALİ GÖRSELİ -1-

9 © 2009-2013 TÜRKKEP, Hizmete Özel, Tüm Hakları Saklıdır TÜRKKEP E-DEFTER PORTAL GÖRSELİ -2-

10 © 2009-2013 TÜRKKEP, Hizmete Özel, Tüm Hakları Saklıdır TÜRKKEP E-DEFTER PORTAL GÖRSELİ -3-

11 © 2009-2013 TÜRKKEP, Hizmete Özel, Tüm Hakları Saklıdır TÜRKKEP E-DEFTER PORTAL GÖRSELİ -4-

12 © 2009-2013 TÜRKKEP, Hizmete Özel, Tüm Hakları Saklıdır TÜRKKEP E-MUHAFAZA HİZMETLERİ

13 © 2009-2013 TÜRKKEP, Hizmete Özel, Tüm Hakları Saklıdır E-SAKLAMA AVANTAJLARI TÜRKKEP e-Saklama Hizmeti sayesinde tüm elektronik dosya, doküman, kayıt ve arşivlerinizi, Doğruluğu ve bütünlüğü korunarak, değişmez biçimde Veri kayıplarına karşı güvence altında 30 yıla kadar istediğiniz sürede barındırarak Erişimleri istediğiniz şekilde kısıtlayarak Dışarıdan müdahalelere karşı korunarak Kolaylıkla web arayüzü üzerinden Kurumsal yazılımlarınızın otomasyon ile erişebileceği şekilde Altyapı yatırımı yapmaksızın Yönetim maliyetlerinden tasarruf sağlayarak güvenli biçimde saklayabilirsiniz.

14 © 2009-2013 TÜRKKEP, Hizmete Özel, Tüm Hakları Saklıdır E-SAKLAMA İLE NELER YAPILABİLİR? TÜRKKEP e-Saklama Hizmeti ile, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) iletilerinizi e-Faturalarınızı ve e-Fatura kayıtlarınızı e-Defter parçalarınızı ve e-Defter beratlarınızı Mevzuat gereği saklanması gereken ses ve görüntü kayıtlarınızı Mevzuat gereği saklanması gereken sistem kayıtları ve dosyalarınızı Mevzuat gereği Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde saklanması gereken her türlü kayıt ve dokümanlarınızı Kurumsal yazılımlarınızın (CRM, ERP, finans, muhasebe vs.) çıktılarını ve arşiv dosyalarını Gizlilik arz eden elektronik dokümanlarınızı ve benzeri tüm elektronik dosya, doküman, kayıt ve arşivlerinizi güvenli olarak saklayabilirsiniz.

15 © 2009-2013 TÜRKKEP, Hizmete Özel, Tüm Hakları Saklıdır


"© 2009-2013 TÜRKKEP, Hizmete Özel, Tüm Hakları Saklıdır TÜRKKEP E-DEFTER HİZMETLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları