Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAZIRLAYAN EROL SÖYLEMEZ MUHASEBE ÖĞRETMENİ. 100-KASA HESABI  İşletmenin nakit giriş ve çıkışlarının takip edildiği hesaptır.  Kasa hesabı bir varlık.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAZIRLAYAN EROL SÖYLEMEZ MUHASEBE ÖĞRETMENİ. 100-KASA HESABI  İşletmenin nakit giriş ve çıkışlarının takip edildiği hesaptır.  Kasa hesabı bir varlık."— Sunum transkripti:

1 HAZIRLAYAN EROL SÖYLEMEZ MUHASEBE ÖĞRETMENİ

2 100-KASA HESABI  İşletmenin nakit giriş ve çıkışlarının takip edildiği hesaptır.  Kasa hesabı bir varlık hesabıdır ve ilk kayıt, yani hesabın açılışı BORÇ tarafından yapılır.  Bilanço’nun Aktif Tarafından yer alır.  Tüm nakit girişlerinde hesap BORÇLANDIRILIR,  Nakit çıkışlarında da hesap ALACAKLANDIRILIR.  Hesap Ya Borç Kalanı verir Ya da hiç kalan vermez.  Hesabın borç bakiyesi, İşletmenin kasasında bulunan nakit mevcudunu gösterir.

3 BORÇALACAK KASA HESABI Hesabın Açılışı İşletmeye Nakit sermaye konması Peşin Mal Satışı Çek Tahsilatı Senet Tahsilatı Müşterilerden Tahsilat Banka Mevduatından Para Çekilmesi Bankadan Kredi Çekilmesi Tüm tahsilat işlemleri Peşin alınıp iade edilen malların bedelleri. -İşletmeye Nakit sermaye konması -Peşin Mal Alışı -Çek Ödenmesi -Senet Ödenmesi -Satıcıya Borç Ödemesi - Banka Mevduat hesabına para yatırma - Kredi borcu ödeme - İşletme Giderlerinin Ödenmesi - Peşin satılıp iade edilen malların bedelleri - Vergi Ödeme İşlemleri NAKİT GİRİŞLERİ NAKİT ÇIKIŞLARI

4  Kasa hesabı en hareketli hesaptır ve envanterinin (sayımının) her gün yapılması gerekir.  Her akşam kasa kapandığında kasadaki PARA sayılır ve KASA HESABI Borç kalanı ile karşılaştırılması gerekir.  Buna aynı zamanda Muhasebe Dışı Envanter de denmektedir.  Mutlaka Kasa Hesabının borç kalanı ile Kasadaki para’nın eşit olması gerekir. Eşit değilse KASA FARKI sözkonusudur.

5  Kasa farkı; KASA NOKSANI ve KASA FAZLASI olarak iki şekilde ortaya çıkabilir.  1- KASA NOKSANI  Kasadaki mevcut para, kasa hesabının kalanına göre olması gereken paradan az ise KASA NOKSANI söz konusudur.  Şu nedenlerden ortaya çıkabilir.  1- Herhangi bir ödeme kaydının unutulması ya da kaydın eksik tutar üzerinden yapılması.  2- Olması gerekenden daha fazla ödeme yapılması  3- Olması gerekenden eksik tahsilat yapılması.  4- Kasa’dan izinsiz para alınması.

6  Kasa noksanı tespit edildiğinde, noksanlığın nedeni o gün belirlenirse hemen ilgili düzeltme kaydı yapılır.  Noksanlığın nedeni o gün belirlenemezse, noksan tutar araştırılmak üzere;  197-SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI hesabına borç, 100- KASA hesabına alacak yazılır.  Bu kayıt ile KASA HESABININ kalanı ile KASA’nın mevcut durumu eşitlenmiş olur.  Noksan Para ise Sebebi bulununcaya kadar 197 nolu hesapta bekletilir.

7 xx günü akşamı yapılan kasa sayımı sonucu kasada 9500 TL. olduğu Tespit edilmiştir. Aynı tarih itibariyle kasa hesabının Defter-i Kebir durumu aşağıdaki şekildedir. BORÇ KASA HESABI ALACAK Kasa noksanını hesaplayınız. 2- Kasa noksanının nedeni o gün belirlenememiş, araştırılmak üzere ilgili hesaba alınmasına karar verilmiştir xx günü, kasa noksanının 500 TL. lik kısmının xx tarihinde Satıcı A. Can’a yapılan ödemenin kayıtlara eksik geçirilmesinden kaynaklandığı anlaşılmıştır. 4- Geriye kalan kasa noksanının sebebi Hesap dönemi sonuna kadar bulunamamış ve Kasiyer S. Ağaç’tan tahsil edilmesine karar verilmiştir.

8 1- Kasa noksanının hesaplanması Borç Toplamı – Alacak Toplamı = Kalan (Bakiye) – = (Kasa Hesabı Borç Bakiyesi) – = (Kasa Hesabı Borç Bakiyesi) Kasa Sayım Sonucu Mevcut = KASA NOKSANI = Kasa noksanının Sebebinin o gün bulunamayıp Araştırılmak Üzere İlgili Hesaba Alınması 121/03/20xx SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HS. - Kasa Noksanı - Kasa Noksanı 100- KASA HESABI Kasa noksanının kaydedilmesi Bu kayıtla beraber kasa hesabının durumu şu şekilde oluşacaktır.

9 BORÇ KASA HESABI ALACAK Borç Toplamı – Alacak Toplamı = Kalan (Bakiye) – = (Kasa Hesabı Borç Bakiyesi) – = (Kasa Hesabı Borç Bakiyesi) Kasa Sayım Sonucu Mevcut = BÖYLECE KASA HESABININ KALANI, VE KASADAKİ MEVCUT EŞİTLENMİŞTİR. YANİ KASA HESABI KASADAKİ MEVCUT PARAYI GÖSTERİR KONUMA GETİRİLMİŞTİR. 121/03/20xx SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HS. - Kasa Noksanı - Kasa Noksanı 100- KASA HESABI Kasa noksanının kaydedilmesi BORÇ 197- SAY. TES. NOKS. ALACAK 2 500

10 23/03/20xx SATICILAR HS. - A. Can - A. Can 197- SAYIM VE TES. NOK. HS. - Kasa Noksanı - Kasa Noksanı Kasa noksanının kapatılması xx günü, kasa noksanının 500 TL. lik kısmının xx tarihinde Satıcı A. Can’a yapılan ödemenin kayıtlara eksik geçirilmesinden kaynaklandığı anlaşılmıştır. 4- Geriye kalan kasa noksanının sebebi Hesap dönemi sonuna kadar bulunamamış ve Kasiyer S. Ağaç’tan tahsil edilmesine karar verilmiştir.31/12/20xx PERSONELDEN ALACAKLAR HS - S. Ağaç - S. Ağaç 197- SAYIM VE TES. NOK. HS. - Kasa Noksanı - Kasa Noksanı Kasa noksanının kapatılması

11 Eğer kasa noksanının nedeni bulunamamış ve bu noksanlıktan da hiç kimse sorumlu tutulamamış olsaydı zarar yazılacaktır. Sayım ve tesellüm noksanları hesabında tutulan TL. lik fark 689- DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR HESABINA BORÇ YAZILARAK KAPATILACAKTI. 31/12/20xx DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR HS - Kasa noksanı zararı - Kasa noksanı zararı 197- SAYIM VE TES. NOK. HS. - Kasa Noksanı - Kasa Noksanı Kasa noksanının kapatılması BORÇ 197- SAY. TES. NOKS. ALACAK BU İŞLEMLERDEN SONRA 197 NOLU HESABI DURUMU

12  Kasadaki mevcut para, kasa hesabının kalanına göre olması gereken paradan fazla ise “KASA FAZLASI” vardır. Nedenleri şunlardır. 1. Tahsil kaydının unutulması ya da eksik tutar üzerinden yazılması. 2. Eksik ödeme yapılması, 3. Fazla tahsilat yapılması  Fazlalık ortaya çıktığında nedeni o gün belirlenemezse araştırılmak üzere fark; 100 KASA hesabına BORÇ yazılır. Bu kayıtla KASA HESABI kalanı ile KASADAKİ PARA mevcudu denkleştirilmiş olur.  Fazlalık miktar ise sebebi bulununcaya kadar 397- SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI hesabının alacağında izlenir.

13 BORÇ KASA HESABI ALACAK /03/20xx günü akşamı yapılan kasa sayımı sonucu kasada TL. nin olduğu tespit edilmiştir. Aynı tarih itibariyle kasa hesabının durumu ise şöyledir. 1- Kasa fazlasını hesaplayınız. 2- Kasa fazlasının nedeni o gün belirlenememiş, araştırılmak üzere ilgili hesaba alınmasına karar verilmiştir /03/20xx günü kasa fazlasının nedeni 15/03/20xx tarihinde ALICI K. Kırım’dan yapılan alacak tahsilatına ilişkin kaydın unutulmasından kaynaklandığı anlaşılmıştır.

14 1- Kasa fazlasının Hesaplanması Borç Toplamı – Alacak Toplamı = Kalan (Bakiye) – = (Kasa Hesabı Borç Bakiyesi) – = (Kasa Hesabı Borç Bakiyesi) Kasa Sayım Sonucu Mevcut = KASA FAZLASI = Kasa fazlanın Sebebinin o gün bulunamayıp Araştırılmak Üzere İlgili Hesaba Alınması 115/03/20xx KASA HESABI - Kasa Noksanı - Kasa Noksanı 397- SAYIM VE TES. FAZ. HS. Kasa fazlasının kaydedilmesi Bu kayıtla beraber kasa hesabının borç ve alacak tarafı eşitlendi

15 BORÇ KASA HESABI ALACAK BORÇ 397- SAY. TES. NOKS. ALACAK /03/20xx 100- KASA HESABI - Kasa Fazlası - Kasa Fazlası 397- SAYIM VE TES. FAZ. HS. Kasa fazlasının kaydedilmesi Borç Toplamı – Alacak Toplamı = Kalan (Bakiye) – = (Kasa Hesabı Borç Bakiyesi) – = (Kasa Hesabı Borç Bakiyesi) Kasa Sayım Sonucu Mevcut = BÖYLECE KASA HESABININ KALANI, VE KASADAKİ MEVCUT EŞİTLENMİŞTİR. YANİ KASA HESABI KASADAKİ MEVCUT PARAYI GÖSTERİR KONUMA GETİRİLMİŞTİR.

16 22/03/20xx SAYIM VE TES. FAZL. HES. - Kasa fazlası - Kasa fazlası 120- ALICILAR HS. - K. Kırım - K. Kırım Kasa fazlasının kapatılması 3- 22/03/20xx günü kasa fazlasının nedeni 15/03/20xx tarihinde ALICI K. Kırım’dan yapılan alacak tahsilatına ilişkin kaydın unutulmasından kaynaklandığı anlaşılmıştır.BORÇ 397- SAY. TES. NOKS. ALACAK Fazlalık sebebi tamamen tespit edildiği için 397 Nolu hesap kapanmıştır.

17 31/12/20xx SAYIM VE TES. NOK. HES. - Kasa fazlası - Kasa fazlası 679- DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR HS. - Kasa Fazlası Karı - Kasa Fazlası Karı Kasa fazlasının kapatılması Kasa Noksanının Sebebi Yapılan araştırma sonucu bulunamamış olsaydı, Kar yazılırdı.


"HAZIRLAYAN EROL SÖYLEMEZ MUHASEBE ÖĞRETMENİ. 100-KASA HESABI  İşletmenin nakit giriş ve çıkışlarının takip edildiği hesaptır.  Kasa hesabı bir varlık." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları