Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FATİH ENES ALEMDAR: İSMAİL CAN YAVUZ:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FATİH ENES ALEMDAR: İSMAİL CAN YAVUZ:"— Sunum transkripti:

1 FATİH ENES ALEMDAR:120106201035 İSMAİL CAN YAVUZ:120106201050
BİYOGAZ HAZIRLAYANLAR: FATİH ENES ALEMDAR: İSMAİL CAN YAVUZ:

2 1:BİYOGAZ NEDİR? 2:SİSTEMİ NASIL KURULUR? 3:TÜRKİYEDE BİYOGAZ 4:DÜNYADA BİYOGAZ 5:BİYOGAZIN KULLANIM ALANLARI 6:BİYOGAZIN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI

3 BİYOGAZ NEDİR? Biyogaz, organik kökenli atık ve artıkların oksijensiz ortamda fermantasyonu sonucu ortaya çıkan renksiz kokusuz, havadan hafif, parlak bir alevle yanan bir gaz karışımıdır.

4 Biyogaz kompozisyonu Miktar (%) Metan 60-70 Karbondioksit 30-40
Su buharı (H2O) 0-10 Azot (N2) 0-2 Oksijen (O2) 0-0,5 Hidrojen (H2) 0-1 Amonyak (NH3) Hidrojen sülfür (H2S) ppm Isıl değer (kWh/m3) 6.5

5 BİYOGAZIN OLUŞUMU Biyogazın oluşumunda başlıca üç evre vardır ve bunlar sırasıyla; Hidroliz, Asit oluşturma ve Metan oluşumudur.

6 AŞAMA(HİDROLİZ) Atığın mikro organizmaların salgıladıkları enzimlerle çözünür hale dönüştürülmesidir.

7 2.AŞAMA(ASİT OLUŞTURMA):
Bu aşamada asit oluşturucu bakteriler devreye girerek maddeleri asetik asit gibi küçük yapılı maddelere dönüştürürler.

8 3.AŞAMA (METAN OLUŞUMU): Bu aşamada yine bakteriler aracılığıyla asetik asit vb. maddeler metana dönüştürürler.

9 Biyogaz Üretiminde Kullanılan Materyaller
1. Hayvansal atıklar Hayvan gübreleri 2. Bitkisel atıklar Bahçe atıkları Yemek atıkları

10 3. Endüstriyel atıklar Zirai atıklar, Orman endüstrisinden elde edilen atıklar, Deri ve tekstil endüstrisinden ele edilen atıklar, Kâğıt endüstrisinden elde edilen atıklar, Gıda endüstrisi atıkları, Sebze, tahıl, meyve ve yağ endüstrisinden elde edilen atıklar, Şeker endüstrisi atıkları, Evsel katı atıklar, Atık su arıtma tesisi atıkları.

11 BİYOGAZ SİSTEMİ NASIL KURULUR

12 Sistemin Kuruluşundaki Aşamalar
Biyogaz Tesisinin Tasarımı: 1.KAPASİTE 2.İHTİYAÇ

13 Biyogaz üretiminde temel olarak kullanılan ve bilinen reaktör tipleri şöyle sıralanabilir.
Aile tipi(6-12m3)kapasiteli Çiftlik Tipi(50-100m3)kapasiteli Köy tipi( )m3 kapasiteli Sanayi ölçekli tesis( m3)kapasiteli

14 UYGUN KURULUŞ ALANININ BELİRLENMESİ:
1.ULAŞIM Materyalin tesise ulaşımı Ürünün pazara ulaşımı 2.Sürdürülebilirlik ve EKONOMİKLİK

15 Çiftlik Atıklarından Biyogaz
•3.500 büyük baş hayvan atığından ortalama olarak m3 biyogaz üretimi sağlanır •1200 kW/h elektrik üretimi •90 derece sıcak su, 400 derece baca gazı üretimi. •Oluşan atıklardan sıvı ve katı (kompost) gübre yapılabilir •Aylık elektrik satışının getirisi TL

16 Biyogaz Üretimini Etkileyen Unsurlar
1.Atığın kompozisyonu 2.C/N oranı 3.pH ve tamponlama kapasitesi 4.Reaktör sıcaklığı 5.İnhibitör maddeler

17 Karbonhidratlar Lipidler Proteinler
Atığın kompozisyonu Organik atıklar temel olarak; Karbonhidratlar Lipidler Proteinler Karbonhidratlar; protein, lipid ve selüloza göre daha kolay ve hızlı fermente olur. Lipidlerin biyogaz potansiyeli protein ve karbonhidrata göre daha yüksektir.

18 Organik maddelerin biyogaz potansiyeli
Biyogaz potansiyeli (L/kg UKM*) Metan içeriği (%) Lipidler 70-75 Proteinler 68-73 Karbonhidratlar 50-55 UKM: Uçucu katı madde Atık kompozisyonu üretilen biyogazın miktarını ve metan içeriğini etkiler

19 C/N oranı Karbon (C) anaerobik bakteriler için enerji kaynağıdır, azot (N) ise bakterilerin büyümesi ve çoğalması için gereklidir. Biyogaz üretilecek atıklarda C/N oranı olmalıdır. C/N < 16 Fazla amonyaküretimi sebebiyle biyogaz üretimi olumsuz etkilenir. C/N > 25 Azot eksikliği anlamına gelir ve anaerobik bakterilerin metabolik faaliyetlerini olumsuz etkilenir, ayrıca yeterli pH tamponu sağlanamaz. C/N = Birkaç atığın karıştırılması ile sağlanabilir.

20 pH ve tamponlama kapasitesi
Biyogaz üretimi için pH 6.5-8olmalıdır. Metan üreten arkeler, pH’daki değişikliklere fermantasyon bakterilerine göre daha hassastır. Biyogaz üretimi sırasında pH’yı etkileyen dört ana reaksiyon; Organik azotun amonyak olarak serbest kalması Uçucu yağ asitlerinin oluşumu ve tüketilmesi Organik sülfürün bozunarak H2S’e dönüşmesi CO2(HCO3-) üretimi

21 Reaktör sıcaklığı Biyogaz sistemleri ani sıcaklık değişikliklerine çok hassastır. 2 saatten kısa sürede reaktör sıcaklığı 1-2 oC düşer veya artarsa, biyogaz üretimi olumsuz şekilde etkilenir. Uygun reaktör sıcaklığı oC

22 Türkiye’de Biyogaz Türkiye’de yerleşim yerine , yaşam tarzına ve faaliyet özelliğine göre kişi başına yılda m3 metan gazı üretilme potansiyeli vardır . Biyogaz üretimi potansiyeli hayvansal atık ve biyotik temelli teknik biyogaz potansiyeli 31.3 TWh/yıl mevcut elektrik üretiminin %6’sını karşılar.

23 Türkiye’de biyogaz Ancak şuan 36’sı çalışır durumda 85 tesis bulunmaktadır.

24

25

26 Dünyada Biyogaz Dünyada biyogaz üretimi tesis oranları dikkate alırsa %70’i ÇİN’ de bulunmaktadır.%25’u HİNDİSTAN VE NEPAL’ de yer almaktadır. ÇİN:7,000,000 HİNDİSTAN:2,290,000 NEPAL:49,500 KORE:29,000 Avrupa’da ise Almanya 2200 tesis ile en fazla üretim yapan ülke konumundadır. İtalya ise 70 tesis ile Almanya’nın en yakın takipçisidir yılında AB’de biyogazdan 8,3 Mtoe enerji ve 25,2 TWh elektrik üretilmiştir

27 Çinle ilgili ve diğer dünya ülkeleri foto
Katı atık (çöp) depo sahaları Endüstriyel ve evsel atık su/çamur arıtma tesisleri Çiftlik tipi veya merkezi biyogaz tesisleri

28 Biyogazın Kullanım Alanları
Doğrudan yakarak ısınma ve ısıtma Motor yakıtı olarak kullanımı suretiyle ulaşım Türbin yakıtı olarak kullanımı ile elektrik üretimi Mevcut doğalgaza katılarak maliyetin düşürümü

29 Biyogazın faydaları Koku problemi azaltılır Su kaynakları korunur Patojenler ve yabani bitki tohumları yok edilir Sinek/haşere üremesi önlenir Kontrolsüz sera gazı salımı engellenir Atıklardan Biyogaz Üretiminin Çevresel Faydaları Atıkların biyogaz üretiminde kullanılmasıyla:

30 BİYOGAZIN DEZAVANTAJLARI
Koku Gürültü Yanma/Patlama Riski Atık Gaz Ve Pis Su Çıkışı

31 Dinlediğiniz için teşekkür ederiz…


"FATİH ENES ALEMDAR: İSMAİL CAN YAVUZ:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları