Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Gündem  Eşzamanlı İpucuyla Öğretim (EİÖ)  EİÖ’de karşılaşılan olası öğrenci tepkileri  EİÖ ile öğretilebilen davranışlar  EİÖ’nün basamakları 6/2/2016.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Gündem  Eşzamanlı İpucuyla Öğretim (EİÖ)  EİÖ’de karşılaşılan olası öğrenci tepkileri  EİÖ ile öğretilebilen davranışlar  EİÖ’nün basamakları 6/2/2016."— Sunum transkripti:

1

2 Gündem  Eşzamanlı İpucuyla Öğretim (EİÖ)  EİÖ’de karşılaşılan olası öğrenci tepkileri  EİÖ ile öğretilebilen davranışlar  EİÖ’nün basamakları 6/2/2016

3 Eşzamanlı İpucuyla Öğretim  Eşzamanlı ipucuyla öğretimde hedef uyaranın (örn., “Bu işaretin anlamı ne?”) hemen ardından kontrol edici ipucu (örn., “Hastane”) sunulur ve bireyin kontrol edici ipucunu model alması amaçlanır.  Eşzamanlı ipucuyla öğretimde bireye her denemede kontrol edici ipucu sunulur; dolayısıyla bireye öğretim sırasında bağımsız tepkide bulunma şansı verilmez. 6/2/2016

4 Eşzamanlı İpucuyla Öğretim (devam)  Dolayısıyla, uyaran kontrolünün gerçekleşip gerçekleşmediğini sınamak üzere yoklama oturumları sınanır.  Dünya alanyazınında eşzamanlı ipucuyla öğretimin etkililiğini değişik özür gruplarında gelen çocuk (çoğunlukla) ve yetişkinlere tek- basamaklı ve zincirleme davranışların öğretimini hedefleyen 19 yayınlanmış çalışma vardır (bu araştırmaların dört tanesi Türkiye’den). 6/2/2016

5 EİÖ’de Olası Öğrenci Tepkileri EİÖ’de karşılaşılabilen olası öğrenci tepkilerini üç grupta toplamak mümkündür:  Doğru tepkiler,  Yanlış tepkiler,  Tepkide bulunmama. 6/2/2016

6 Doğru tepkiler Bireyin belirlenen sürede davranışı gerçekleştirmek üzere girişimde bulunması ve belirli bir sürede davranışı tamamlaması.  Örn., 3 saniye içinde masayı silmek üzere eline bezi alarak 20 saniyede masayı silmesi… 6/2/2016

7 Yanlış tepkiler Bireyin belirlenen sürede davranışı gerçekleştirmek üzere girişimde bulunmaması, davranışı belirli bir sürede davranışı tamamlamaması ya da yanlış bir davranış sergilemesi.  Örnek??? 6/2/2016

8 Tepkide bulunmama  Bireyin hiçbir hiçimde sunulan yönergeye tepkide bulunmamasıdır.  Tepkide bulunmama yanlış tepki olarak kabul edilmelidir. 6/2/2016

9 Eşzamanlı ipucuyla öğretimin aşamaları  Bireye tepkide bulunması için sunulacak uyaranı belirleme,  Kontrol edici ipucunu belirleme,  Eşzamanlı ipucuyla öğretim deneme oturumlarını planlama,  Yoklama oturumlarını planlama,  Yanıt aralığı süresini belirleme, 6/2/2016

10 EİÖ’nün aşamaları (devam)  Bireyin tepkilerine ne şekilde tepkide bulunulacağını belirleme,  Veri kayıt yöntemini belirleme,  Uygulama kayıt tutma ve bireyin gösterdiği performansa göre gerektiğinde değişiklikler yapma. 6/2/2016

11 Bireye tepkide bulunması için sunulacak uyaranı belirleme Bireye tepkide bulunmasını anımsatmak üzere beceri yönergesi, çevre düzenlemesi ya da doğal olarak oluşan olaylardan bir tanesi ya da birkaçı birleştirilerek ayırdedici uyaran sunulur. Örneğin, resimli kart gösterilerek karttaki resmin ne resmi olduğu sorulabilir. 6/2/2016

12 Kontrol edici ipucunu belirleme Bireye doğru tepkide bulunması için gerekli ve yeterli olan ipucu belirlenir. Örneğin, “Ördek resmi var.” 6/2/2016

13 Eşzamanlı ipucuyla öğretim deneme oturumlarını planlama Hedef uyaranın hemen ardından kontrol edici ipucunun sunulmasıdır. Bu aşamada bir öğretim oturumunda kaç deneme yer alacağına karar verilir. Bir oturumda kaç denemenin yer alacağına ilişkin genel geçer bir kural yoktur. Birey ve öğretilen davranışın özelliklerine göre belirlenir. 6/2/2016

14 Yoklama oturumlarını planlama Uyaran kontrolü transferinin -ipucundan ayırdedici uyarana- gerçekleşip gerçekleşmediği yoklama oturumları düzenlenerek sınanır. Bu oturumlarda hiçbir biçimde ipucu sunulmaz. Bir yoklama oturumunda her bir hedef davranışa ilişkin kaç deneme gerçekleştirileceğine karar verilir. 6/2/2016

15 Yanıt aralığı süresini belirleme Hedef uyaran ve kontrol edici ipucu sunulduktan sonra 3- 5 sn. gibi bir süreliğine bireyin yanıt vermesi beklenir. Bu süre birey ve öğretilecek davranışa göre değişiklik gösterir. 6/2/2016

16 Bireyin tepkilerine ne şekilde tepkide bulunulacağını belirleme Eşzamanlı ipucuyla öğretimde üç tür olası tepki vardır:  Doğru tepkiler  Yanlış tepkiler  Tepkide bulunmama Doğru tepkilerin tümü pekiştirilirken yanlış tepkiler ya da tepkide bulunmama için görmezden gelme, hata düzeltmesi gibi çeşitli davranış sonrası uyaranlar sunulur. 6/2/2016

17 Veri kayıt yöntemini belirleme Uygulama sırasında kullanılacak olan veri kayıt tekniğine karar verilmelidir. Veri kayıt tekniği hedef davranışın özelliklerine göre belirlenir. 6/2/2016

18 Uygulama kayıt tutma ve bireyin performansına göre değişiklikler yapma Yoklama ve uygulama oturumlarında elde edilen veriler grafiğe işlenerek uygun kararlar alınır. 6/2/2016 BD Uygulama Yoklama oturumları verisi Öğretim oturumları verisi

19 Uygulama kayıt tutma ve bireyin performansına göre değişiklikler yapma 6/2/2016 BD Uygulama Yoklam a verisi Öğretim verisi


"Gündem  Eşzamanlı İpucuyla Öğretim (EİÖ)  EİÖ’de karşılaşılan olası öğrenci tepkileri  EİÖ ile öğretilebilen davranışlar  EİÖ’nün basamakları 6/2/2016." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları